Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OLSKIE Ś LADY W K RAJACH N ORDYCKICH Z NANI P OLACY P ÓŁNOCY Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OLSKIE Ś LADY W K RAJACH N ORDYCKICH Z NANI P OLACY P ÓŁNOCY Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia."— Zapis prezentacji:

1 P OLSKIE Ś LADY W K RAJACH N ORDYCKICH Z NANI P OLACY P ÓŁNOCY Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

2 P ROJEKT KULTUROWO - EDUKACYJNY polonijnych uczniów oraz ich rodziców w krajach nordyckich polonijnych nauczycieli przedstawicieli historii oraz kultury w Polsce i w krajach nordyckich Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia skierowany do:

3 C ELE GŁÓWNE PROJEKTU upowszechnianie wiedzy o wkładzie Polski i Polaków w rozwój krajów nordyckich dokumentacja i popularyzacja polskiego dziedzictwa za granicą katalogizacja sylwetek znanych Polaków na stronie internetowej NUOP rozbudzenie zainteresowania sylwetkami Polaków, którzy wnieśli istotny wkład dla znaczenia polskiej diaspory w krajach nordyckich Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

4 wzmocnienie tożsamości polskich i polsko- nordyckich uczniów oraz podniesienie ich samooceny w procesie integracji ”Przyjmując proces integracji jako podejmowanie przez kraje osiedlenia działań respektujących zróżnicowanie kulturowe społeczeństw, wspieramy inicjowanie i organizowanie przez nauczycieli polskich za granicą takich działań, dzięki którym młode polskie generacje będą w stanie stworzyć w nieodległej przyszłości liczącą się w ich nowych krajach społeczność, biorącą aktywny udział zarówno w życiu swej grupy etnicznej, jak i w życiu społeczeństwa kraju przyjmującego. Cel ten można osiągnąć dzięki: podjęciu działań wspierających uczniów w trudnym procesie tworzenia tożsamości, zapewnienia im ciągłości świadomości społecznej, przynależności kulturowej oraz kompetencji lingwistycznych poprzez: zbieranie wiedzy o Polakach, którzy przeszli taką samą drogę migracyjną i odegrali ważne role, współbudując i rozwijając kraje ich zamieszkania” Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia DEKLARACJA KOPENHASKA

5 inspiracja do kreowania i budowania płaszczyzn współpracy w regionie pogłębienie współpracy uczniów i rodziców z rodzin polskich i polsko-nordyckich w krajach nordyckich rozszerzenie współdziałania przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych i przedstawicieli nordyckich środowisk kulturalnych promocja środowisk polonijnych krajów nordyckich Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

6 C ELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU aktywizacja młodego pokolenia rozwijanie potencjału twórczego dzieci i młodzieży inspiracja do wnoszenia własnego wkładu w kulturę regionu ukierunkowanie młodzieży na:  poszukiwania wybitnych Polaków  rzetelność informacji  atrakcyjność oraz oryginalność tematu i formy  nowatorstwo i estetykę prac Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

7 O RGANIZACJA PROJEKTU popularyzacja założeń projektu w pięciu krajach nordyckich odszukanie Polaków, którzy odegrali i odgrywają znaczącą rolę w historii i kulturze krajów nordyckich prowadzenie badań na podstawie analiz źródeł historycznych, dokumentów współczesnych i wywiadów Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

8 prezentacja prac uczniów na stronie internetowej NUOP konkursy tematyczne i wystawy w poszczególnych krajach nordyckich przygotowanie przez nauczycieli serii scenariuszy lekcyjnych „Znani Polacy w moim kraju osiedlenia” Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

9 opracowanie Galerii Znanych Polaków Północy finał dla laureatów eliminacji krajowych – Gala Znanych Polaków Północy połączona z warsztatami dokumentowania zbiorów i plastycznymi formami w eksponowaniu dokumentacji Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia

10

11

12 praca na konkurs Piotr Kierner, 7 lat, Finlandia

13

14

15

16

17

18 praca na konkurs Zofia Kierner, 10 lat, Finlandia

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Wywiad ze Stefanem Widomskim, wiceprezesem Nokii. Przygotowaly: Patricia Bhebhe i Natalia Bhebhe http://www.youtube.com/watch?v=_BhN5u8pAps&list=PLEvuS7TdlZxykXh_1MRD1I 430HiOM9xxohttp://www.youtube.com/watch?v=_BhN5u8pAps&list=PLEvuS7TdlZxykXh_1MRD1I 430HiOM9xxo http://www.youtube.com/watch?v=Y2q0ciAMB5w&list=PLEvuS7TdlZxykXh_1MRD1I 430HiOM9xxo http://www.youtube.com/watch?v=E3sly68Ak1s&list=PLEvuS7TdlZxykXh_1MRD1I4 30HiOM9xxohttp://www.youtube.com/watch?v=E3sly68Ak1s&list=PLEvuS7TdlZxykXh_1MRD1I4 30HiOM9xxo


Pobierz ppt "P OLSKIE Ś LADY W K RAJACH N ORDYCKICH Z NANI P OLACY P ÓŁNOCY Danuta Kral-Leszczyńska, NUOP Finlandia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google