Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Wrocław, 02 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Wrocław, 02 grudnia."— Zapis prezentacji:

1

2 „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Wrocław, 02 grudnia 2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

3 Organizator Konkursu: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wykonujący zadania w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Realizacja w etapie regionalnym: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Realizacja w etapie ogólnopolskim: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW Realizacja konkursu w podziale na 2 kategorie: infrastruktura techniczna infrastruktura społeczna

4 Uczestnicy konkursu: Beneficjenci projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunek udziału: zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego do dnia 20 września 2013 r.

5 Kryteria dla kategorii infrastruktura techniczna: pomysłowość, modelowość (wzorcowość) i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie przygotowywania projektu oraz partnerstwo przy realizacji zasięg (obszar realizacji) projektu wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska

6 Kryteria dla kategorii infrastruktura społeczna (w tym projekty „miękkie”): wykonanie projektu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej innowacyjność zastosowanych rozwiązań wpływ projektu na rozwijanie zdolności społecznych (efektywne przystosowanie do środowiska społecznego) nawiązanie partnerstwa z lokalnymi podmiotami i aktywnymi członkami społeczności lokalnej wpływ projektu na poziom partycypacji społecznej przygotowanie projektu wg. zasad emprowermentu

7 Gmina Długołęka: „Odnowa i zagospodarowanie zabytkowego Parku w Godzieszowej” Gmina Polkowice: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej” Uczestnicy konkursu (11)

8 Gmina Leśna: „Budowa placu zabawa wraz z funkcjami towarzyszącymi przy lodowisku w Leśnej” Uczestnicy konkursu (11) Gmina Radwanice: „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie” Gmina Udanin: „Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną”

9 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura techniczna III miejsce Gmina Stronie Śląskie: „ Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak turystyki aktywnej, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu”

10 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura techniczna II miejsce Gmina Góra: „Modernizacja Świetlicy w m. Ryczeń”

11 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura techniczna I miejsce Gmina Radków: „ Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach”

12 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura społeczna III Miejsce Gmina Miękinia: „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Miękini”

13 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura społecz na II miejsce Gmina Prusice„Budowa świetlicy we wsi Brzeźno wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół Budynku”

14 Laureaci konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii: infrastruktura społeczna I miejsce Gmina Lubań „Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym na styku trzech granic”

15 Do etapu ogólnopolskiego zostały zakwalifikowane projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym i wpłynęły do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w terminie do 31 października. GRATULUJEMY i TRZYMAMY KCIUKI!

16 Dziękuję za uwagę Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich E-mail: pawel.czyszczon@umwd.plpawel.czyszczon@umwd.pl


Pobierz ppt "„Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych Wrocław, 02 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google