Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 14 listopada 2012 r. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 14 listopada 2012 r. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3 Diagnoza problemów Znaczne zróżnicowanie warunków nauczania oraz oferty edukacyjnej, szczególnie widoczne w relacji wieś-miasto Znaczne zróżnicowanie warunków nauczania oraz oferty edukacyjnej, szczególnie widoczne w relacji wieś-miasto Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy znacznie uboższa oferta edukacyjna w szkołach wiejskich i znajdujących się w małych miejscowościach zbyt niskie kwalifikacje nauczycieli (szczególnie z terenów wiejskich) w zakresie innowacyjnych i aktywizujących metod kształcenia i wykorzystania technologii informacyjnych niewystarczająca infrastruktura komputerowa i informatyczna znacznie uboższa oferta edukacyjna w szkołach wiejskich i znajdujących się w małych miejscowościach zbyt niskie kwalifikacje nauczycieli (szczególnie z terenów wiejskich) w zakresie innowacyjnych i aktywizujących metod kształcenia i wykorzystania technologii informacyjnych niewystarczająca infrastruktura komputerowa i informatyczna zbyt niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych braki umiejętności wykorzystania przez uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia zbyt niski poziom rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych braki umiejętności wykorzystania przez uczniów wiedzy w praktyce, twórczego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia niska atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego przestarzała infrastruktura szkolnictwa zawodowego brak dostosowania szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy brak współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami niska atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego przestarzała infrastruktura szkolnictwa zawodowego brak dostosowania szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy brak współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami

4 Koncepcja rozwiązania problemów Komplementarne projekty systemowe Komplementarne

5 Koncepcja rozwiązania problemów - kształcenie ogólne „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów” styczeń 2010 – sierpień 2011 ponad 1,5 mln zł „Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów” styczeń 2010 – sierpień 2011 ponad 1,5 mln zł „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno- przyrodniczych„ wrzesień 2012 – sierpień 2014 ponad 1,6 mln zł „Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno- przyrodniczych„ wrzesień 2012 – sierpień 2014 ponad 1,6 mln zł „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” styczeń 2010 – grudzień 2011 ponad 11 mln zł „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” styczeń 2010 – grudzień 2011 ponad 11 mln zł „Dolnośląska e-szkoła” czerwiec 2009 – październik 2012; ponad 17 mln zł „Dolnośląska e-szkoła” czerwiec 2009 – październik 2012; ponad 17 mln zł „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” październik 2009 – grudzień 2010 ponad 23 mln zł „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” październik 2009 – grudzień 2010 ponad 23 mln zł

6 Koncepcja rozwiązania problemów - kształcenie zawodowe „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” wrzesień 2009 – maj 2011 ponad 18 mln zł „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” wrzesień 2009 – maj 2011 ponad 18 mln zł „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” styczeń 2009 – czerwiec 2013 ponad 67 mln zł „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” styczeń 2009 – czerwiec 2013 ponad 67 mln zł „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” II styczeń 2011 – wrzesień 2014 ponad 104 mln zł „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” II styczeń 2011 – wrzesień 2014 ponad 104 mln zł

7 Efekty - kształcenie ogólne ROZWIĄZYWANE PROBLEMY: Znaczne zróżnicowanie w warunkach nauczania i ofercie edukacyjnej, szczególnie widoczne w relacji wieś-miasto Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej ROZWIĄZYWANE PROBLEMY: Znaczne zróżnicowanie w warunkach nauczania i ofercie edukacyjnej, szczególnie widoczne w relacji wieś-miasto Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej Przeszkolenie ponad 1000 nauczycieli z 250 szkół w zakresie stosowania innowacyjnych, aktywizujących metod kształcenia wspomaganego technologiami informacyjnymi Wdrożenie nowoczesnych technologii - uruchomienie i wdrożenie merytoryczne Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej dla 100 000 użytkowników Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół - wyposażenie 118 pracowni przyrodniczych (w tym 2 ekologicznych) Modernizacja i rozszerzenie systemu ALEPH o moduł do zarządzania zasobami cyfrowymi w 27 bibliotekach pedagogicznych Wdrożenie programów rozwojowych w 250 szkołach, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej

8 Efekty - kształcenie zawodowe ROZWIĄZYWANE PROBLEMY: Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy ROZWIĄZYWANE PROBLEMY: Niska efektywność nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy Słabe dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dolnośląskiego rynku pracy Wsparciem w ramach PO KL objęto ponad 92% wszystkich szkół zawodowych w województwie (przy założeniu MRR – 38%) Wsparciem w ramach PO KL objęto ponad 92% wszystkich szkół zawodowych w województwie (przy założeniu MRR – 38%) Szczególny nacisk położono na aktywne formy współpracy z pracodawcami (staże i praktyki zawodowe, wycieczki i projekty zawodoznawcze, targi pracy i edukacji, fora zawodowe) Wsparcie kształcenia zawodowego w 14 branżach kluczowych dla rozwoju Dolnego Śląska Unowocześnienie infrastruktury systemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach i 9 powiatach Utworzone Centra Kształcenia Zawodowego działają zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty (obowiązującą od 1.09.2012 r.) Zrealizowano m.in. ponad 800 wycieczek zawodoznawczych i 4550 staży / praktyk zawodowych

9 Projekty systemowe czy konkursowe? Projekty systemowe Kompleksowość i komplementarność Racjonalność wydatków - niższy koszt jednostkowy

10 Wyzwania Osiągnięcie określonego przez KE poziomu 95% upowszechnienia edukacji przedszkolnej Kontynuacja modernizacji kształcenia zawodowego i zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorstwami Zapewnienie skoordynowanego wspierania szkół na wszystkich poziomach: szkolenie nauczycieli – doposażenie – wprowadzanie nowych metod nauczania Działania na rzecz promocji i upowszechniania kształcenia ustawicznego

11 Urz ą d Marsza ł kowski Województwa Dolno ś l ą skiego Departament Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego www.efs.dolnyslask.plpromocja.efs@dolnyslask.pl Punkt informacyjny  71 776 96 17 71 776 96 03 71 776 96 03 71 776 95 51 71 776 95 51 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12


Pobierz ppt "Warszawa, 14 listopada 2012 r. Warszawa, 14 listopada 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google