Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Prezentacja multimedialna pod tytułem: Polska droga do integracji europejskiej Wykonanie: Dominik Majczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Prezentacja multimedialna pod tytułem: Polska droga do integracji europejskiej Wykonanie: Dominik Majczak."— Zapis prezentacji:

1 XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Prezentacja multimedialna pod tytułem: Polska droga do integracji europejskiej Wykonanie: Dominik Majczak

2 Początki Podjęcie rozmów na temat stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi umożliwiły przemiany ustrojowe, do których doszło w naszym kraju w 1989 roku. 25 maja 1990 r. Polska złożyła wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi. Oficjalne rokowania rozpoczęto 22 grudnia 1990 r. zakończone podpisaniem w Brukseli Układu Europejskiego. Pierwszym pełnomocnikiem ds. Integracji Europejskiej był Jacek Saryusz - Wolski. Jacek Saryusz - Wolski

3 Wymagania Wspólnoty Europejskiej W czerwcu 1993 r. podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze państwa członkowskie oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aktualnie stowarzyszone z WE, zostaną członkami UE po spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych – tzw. kryteria kopenhaskie. W Essen państwa członkowskie potwierdziły wolę rozszerzenia Unii o kraje stowarzyszone i przyjęły strategię przedakcesyjną, Wobec tego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Atenach formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

4 Powołanie Komitetu Integracji Europejskiej 3 października 1996r. rozpoczął działalność Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Zajmował się on koordynacją działań wobec wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską. Przewodniczył mu z reguły Premier, a w jego skład wchodzili sekretarz i wybrani ministrowie rządu. Stan UE przed dniem 1 maja 2004r

5 Początek negocjacji 16 lipca 1997 r. Rada Europejska obradująca w Luksemburgu od 12 do 13 grudnia 1997 r. podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią i Cyprem. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Brukseli 31 marca 1998. Celem negocjacji było przygotowanie traktatu akcesyjnego, który był przyjęty na ostatnim spotkaniu Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Przewodniczącymi Polskiego Komitetu Negocjacyjnego byli J. Saryusz – Wolski i Danuta Hibner. Finał negocjacji Polski z UE nastąpił 13 grudnia 2002 r. podczas szczytu UE w Kopenhadze. Danuta Hubner – dziś eurodeputowana do PE

6 Traktat Akcesyjny Traktat akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej został podpisany 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Ze strony polskiej podpisali go: Prezes Rady Ministrów Leszek Miller i szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz. L. Miller i W. Cimoszewicz podpisują Traktat Akcesyjny

7 Referendum Akcesyjne W Polsce proces akceptacji Traktatu Akcesyjnego z Aten odbył się w formie referendum ogólnonarodowego. Jego data została wyznaczona na 7 i 8 maja 2003. W jego trakcie Polacy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? Do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania. 77,45% głosujących odpowiedziało TAK, a 22,55% udzieliło odpowiedzi negatywnej. Polacy okazali się postępowym narodem proeuropejskim. Procentowe wyniki referendum

8 Podział partii politycznych Partie popierające wejście Polski do Unii Europejskiej Partie będące przeciwko Integracji Europejskiej Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy Polskie Stronnictwo Ludowe Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Zieloni 2004 Liga Polskich Rodzin Samoobrona Unia Polityki Realnej Prawica Rzeczpospolitej Polskiej

9 Polska pełnoprawnym członkiem UE Marzenia wielu ludzi o obecności Polski w strukturach europejskich ziściły się 1 maja 2004r. Tego dnia o północy na maszt stojący na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obok flagi RP, na maszt została wciągnięta flaga Unii. Polacy przyjęli na siebie prawa i obowiązki członka wspólnoty, liczącej wówczas 25 krajów. 2 maja ze stanowiska ustąpił premier Miller, argumentując, że zadanie postawione przed jego gabinetem zostało wykonane.

10 Polacy w strukturach Europejskich Polacy w strukturach Europejskich Prof. Jerzy Buzek – w latach 2009 – 2012 Przewodniczący PE Janusz Lewandowski - od 2010 komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu w KE. Jacek Protasiewicz – od 2012 wiceprzewodniczący PE

11 Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej Był to okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. PRIORITETY PREZYDENCJI  zakończenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrainą i podpisanie traktatu stowarzyszeniowego,  negocjacje budżetowe na lata 2014–2020  nadanie Serbii statusu kandydata i rozpoczęcie negocjacji członkowskich  walka z nielegalną imigracją  wzmocnienie polityki spójności  zmniejszanie różnic w stanie zdrowia społeczeństw Europy Logo polskiej prezydencji w Radzie UE

12 Korzyści z bycia w Unii Najważniejsze, z punktu widzenia każdego z nas, są korzyści gospodarcze:  Polska uczestniczy we wspólnym unijnym rynku towarów i usług. Swobodny dostęp do tego rynku zwiększył znacząco możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw - od akcesji obroty w handlu zagranicznym rosły przeciętnie ok. 18,7% rocznie,  Członkostwo w UE było jednym z motorów wzrostu gospodarczego, wzrosły obroty w handlu z zagranicą oraz poziom inwestycji,  Dodatkowo pozytywny wpływ na polską gospodarkę miały miliardy euro płynące do naszego kraju w ramach unijnych funduszy. W latach 2007-2013 Polsce przypadło ok. 68 mld euro w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przeznaczanych zarówno na infrastrukturę, ochronę środowiska, pomoc rozwojową dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i na inwestycje w kapitał ludzki.

13 Korzyści z bycia w Unii  Wejście do UE zwiększyło także dochody rolników objętych Wspólną Polityką Rolną. Ogromny wpływ mają tu unijne dopłaty do gospodarstw.  Obecność w UE to także szereg korzyści społecznych. Wejście do strefy Schengen pozwoliło milionom Polaków na swobodne podróżowanie po większości państw europejskich bez konieczności przechodzenia przez kontrole paszportowe.  Dla wielu studentów wejście do UE było szansą na rozwijanie swoich umiejętności na zagranicznych uczelniach oraz na uczestnictwo w programach wymiany naukowej studentów i młodzieży, takich jak np. Sokrates. Członkostwo w UE to również szansa dla polskiej nauki dzięki dynamicznemu rozwojowi kontaktów z ośrodkami badawczymi na terenie całej Wspólnoty.  Zwiększyła się także mobilność polskich pracowników, którzy otrzymali możliwość zatrudnienia w wielu państwach UE, bez konieczności uzyskiwania uciążliwych pozwoleń.

14 Budżet Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 a Polska Polska na okres 2014-2020. otrzyma z niego o ok. 4,5 mld euro więcej niż w latach 2007-2013 i będzie największym odbiorcą unijnych funduszy. Dla Polski przewidziano 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro w ciągu siedmiu lat. Źródło – ministerstwo finansów

15 Poparcie dla Polski jako członka Unii Od lutego do kwietnia 2013 odsetek zwolenników obecności naszego kraju w UE zmalał do 73% (spadek o 5 punktów). Jednocześnie liczba przeciwników członkostwa wzrosła z 15% do 19%. Oznacza to, że obecny poziom poparcia dla integracji europejskiej jest zbliżony do notowanego w pierwszym okresie po wejściu Polski do UE. Źródło CBOS

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "XX jubileuszowa sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Prezentacja multimedialna pod tytułem: Polska droga do integracji europejskiej Wykonanie: Dominik Majczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google