Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Propozycja projektu US Zielona Góra GRUPA ROBOCZA LUBUSKIE-BRANDENBURGIA – Kostrzyn nad Odrą 17-18.06.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Propozycja projektu US Zielona Góra GRUPA ROBOCZA LUBUSKIE-BRANDENBURGIA – Kostrzyn nad Odrą 17-18.06.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Propozycja projektu US Zielona Góra GRUPA ROBOCZA LUBUSKIE-BRANDENBURGIA – Kostrzyn nad Odrą 17-18.06.2014 r.

2

3 Pytania, które stały u podstaw proponowanego projektu P Y T A N I A Czy chcemy stać się liderem przemian zachodzących na wspólnym transgranicznym rynku pracy? Czy efekty prac Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia mają praktyczny wpływ na sytuację na rynku pracy po obu stronach granicy? Czy jesteśmy gotowi na postawienie kolejnego kroku przyczyniającego się do zdynamizowania prac Grupy Roboczej Lubuskie - Brandenburgia ? Czy stać nas na spojrzenie zintegrowane, spojrzenie na transgraniczny rynek pracy jako na funkcjonalną całość?

4 BUDOWA CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Projekt: Utworzenie scentralizowanej bazy informacji – Platformy Internetowej CWT. C E L T E M A T Y C Z N Y Cele główny Celem głównym projektu jest wspieranie rozwoju gospodarczego oraz wzmacnianie wykorzystania potencjału społeczno- zawodowego regionu transgranicznego Polski i Niemiec, poprzez utworzenie innowacyjnej i w pełni zinformatyzowanej partnerskiej sieci współpracy instytucji działających na rzecz transgranicznego rynku pracy.

5 Cele szczegółowe: Wykorzystanie potencjałów gospodarczych oraz mobilności zasobów pracy poprzez zintensyfikowanie współpracy w zakresie działań na rzecz transgranicznego rynku pracy; Budowa rzetelnych, wiarygodnych oraz systematycznie rozszerzanych i aktualizowanych zasobów informacyjnych nt. potencjału ekonomicznego i transgranicznego rynku pracy; Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania i świadomości podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców terenów pogranicza polsko-niemieckiego w zakresie korzyści płynących ze wspólnego rynku pracy. C E L T E M A T Y C Z N Y

6 Stały monitoring sytuacji społecznej i rozwoju gospodarczego w obszarze wsparcia, tj. Województwa Lubuskiego i Brandenburgii; D Z I A Ł A N I A Współpraca z administracją publiczną w regionach, w tym z urzędami pracy, zmierzająca do tworzenia atrakcyjnych warunków na lokalnym, transgranicznym rynku pracy. Wzrost zainteresowania i świadomości podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców terenów pogranicza polsko-niemieckiego na temat korzyści płynących ze wspólnego rynku pracy. Wsparcie informacyjne w zakresie danych statystycznych, zapewnienie bieżącej wymiany informacji na temat rynku pracy w Brandenburgii i w województwie lubuskim. Opracowanie systemu wskaźników umożliwiających stałe monitorowanie zmian zachodzących w regionie wraz z systemem ich prezentacji w przystępny, atrakcyjny i dostosowany do potrzeb odbiorcy sposób, z wykorzystaniem dostępnych technologii IT. Aktualizacja danych w oparciu o ustalone wskaźniki, opracowanie poszerzonych zestawów wskaźników oraz wspólna analiza sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem skutków swobody przepływu pracowników;

7 Przygotowywanie rekomendacji działań we współpracy z administracją i urzędami statystycznymi. D Z I A Ł A N I A Prowadzenie banku ofert gospodarczych oraz ofert pracy przedsiębiorców w obszarze wsparcia w ramach działań na rzecz informowania pracodawców i pracowników o możliwościach transgranicznego zatrudniania, poprawy wymiany informacji o rynku pracy, ale także lepsze identyfikowanie potrzeb zarówno po stronie pracodawców, jak i pracobiorców. Prowadzenie badań, w tym badań pierwotnych w zakresie zagadnień nie objętych badaniami statystyki publicznej Polski i Niemiec, zmierzających do określenia zmian sytuacji na regionalnym rynku pracy, możliwości zatrudnienia w strefie przygranicznej, specyfiki regionalnego rynku pracy. Stała, bilateralna wymiana doświadczeń i promowanie „dobrych praktyk” w obszarze wsparcia.

8 Wzrost efektywności działań podejmowanych przez instytucje wspierające lokalne rynki pracy w obszarze wsparcia; Stworzenie Centrum Współpracy Transgranicznej, będącego platformą wspólnych, skoordynowanych, spójnych działań prowadzących do optymalnego wykorzystania potencjału społeczno- ekonomicznego pogranicza polsko-niemieckiego; E F E K T Y P R O J E K T U Udoskonalanie przepływu informacji, co ułatwi nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami rynku pracy i docelowo mieszkańcami regionów oraz uzyskiwanie informacji związanych z transgranicznym rynkiem pracy; Zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców i przedsiębiorców na informacje dot. m.in. warunków pracy i jakości życia w sąsiednim regionie; Wzrost zatrudnienia, aktywności zawodowej oraz uelastycznienie rynków pracy w obszarze wsparcia.

9 Realizacja projektu przyczyni się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym. Utworzenie CWT wzmocni wykorzystanie potencjału ekonomicznego oraz potencjału wynikającego z wprowadzenia pełnej swobody przepływu pracowników na rynku pracy pogranicza polsko - niemieckiego. Działania podejmowane w ramach sieci współpracy przyczynią się do powstawanie regionalnych centrów wzrostu, a tym samy wzmocnią spójność zewnętrzną obszaru pogranicza polsko – niemieckiego. Priorytetowe będzie również wzmocnienie wewnętrznej spójności obszaru przyczyniające się do budowy spójnego regionu transgranicznego i przełamania opóźnień cywilizacyjnych tych obszarów. W P Ł Y W P R O J E K T U NA TEREN POGRANICZA Wymienione powyżej aspekty istotnego wpływu, jak również cele i zamierzone efekty mogą być z powodzeniem transponowane na tereny przygraniczne pozostałych województw, biorących udział w projekcie.

10 Proponowana lista współpartnerów (beneficjentów) na terenie Polski i za granicą, Na terenie Polski: 1.Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 2.Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 3.Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 4.Urząd Statystyczny w Zielonej Górze Na terenie Niemiec: 1.Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Brandenburgii (MASF) 2.Urząd Statystyczny Landów Berlina i Brandenburgii 3.Zrzeszenie Organizacji Przedsiębiorców w Berlinie i Brandenburgii (UVB) 4.Dyrekcja Regionalna Berlin-Brandenburgia Agencji Pracy B E N E F I C J E N C I

11 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE


Pobierz ppt "CENTRUM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Propozycja projektu US Zielona Góra GRUPA ROBOCZA LUBUSKIE-BRANDENBURGIA – Kostrzyn nad Odrą 17-18.06.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google