Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

2 1. Zarządzeniem Nr 53 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży nieruchomości oraz wieczystego użytkowania gruntów, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, 2. Zarządzeniem Nr 12 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 3. Zarządzeniem Nr 35 z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 4. Zarządzeniem Nr 11 z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

3 5. Zarządzeniem Nr 45 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, których właścicielem jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 6. Uchwałą Nr 197 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2007 r. wyrażająca zgodę Senatu na sprzedaż przez UWM w Olsztynie praw własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną osobom związanym współpraca z Uniwersytetem lub pracującym na rzecz Uczelni. 7. Zarządzeniem Nr 28 z dnia 5 sierpnia z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

4 1. Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. 2. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 4. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. 5. Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

5

6

7

8 Gm. Stawiguda (obr. Tomaszkowo, obr. Dorotowo) Prawo użytkowania wieczystego rok 2004 Cena 1m 2 wynosi 15,25 – 18,85 zł Gm. Stawiguda (obr. Bartąg, obr. Tomaszkowo, obr. Dorotowo) Prawo własności rok 2006 - 2007 Cena 1m 2 wynosi 34,55

9 Olsztyn (ul. Bartąska) Prawo własności rok 2006 - 2007 Cena 1m 2 wynosi 63,76 – 93,88 zł Olsztyn (ul. Popiełuszki, ul. Diamentowa, ul. Piwnika) Prawo własności rok 2008 - 2012 Cena 1m 2 wynosi 178,45 – 219,00 zł Olsztyn (ul. Księżycowa) Prawo użytkowania wieczystego 2008 - 2009 Cena 1m 2 wynosi 175,63 – 175,98 zł Olsztyn (ul. Bartąska, ul. Popiełuszki, ul. Diamentowa, ul. Piwnika) Prawo własności rok 2014 Cena 1m 2 wynosi 136,67 – 160,78 zł

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 2006 – 62 działki 4.281 tyś. zł 2007 – 84 działki 6.956 tyś. zł 2008 – 60 działek 9.371 tyś. zł 2009 – 15 działek 2.340 tyś. zł 2010 – 8 działek 1.796 tyś. zł 2011 – 6 działek 1.004 tyś. zł 2012 – 3 działki 571 tyś. zł 2013 – brak sprzedaży 2014 – 9 działek 1.417 tyś. zł Łącznie sprzedano 247 działek.

28 Na podstawie Regulaminu sprzedaży nieruchomości UWM Komisja powołana przez JM Rektora czuwała nad ustaleniem: a) ceny sprzedaży b) formy płatności c) zasad sporządzenia listy rankingowej d) treści ogłoszenia e) przyjęcia harmonogramu prac Zgodnie z § 13 pkt 2 Regulaminu Wykaz gruntów, o których mowa w pkt 1, z podziałem na działki budowlane i informacjami niezbędnymi do zawarcia aktu notarialnego wynikającymi z obowiązującego prawa o ewidencji gruntów, opracowuje administracja podległa Kanclerzowi. Oświadczam, że w ramach przyznanych kompetencji i udzielonego pełnomocnictwa nadzorowałem przygotowanie działek do sprzedaży i przystępowałem do zawierania aktów notarialnych w imieniu Uczelni.

29

30

31 ZGŁOSZONY PRZEZ UWM WNIOSEK I ZAWIADOMIENIA ( CBA + PROKURATURA ) 1. Wniosek (do CBA) o rozszerzenie kontroli sprzedaży nieruchomości przez Uniwersytet przeprowadzonej zarówno w trybie przetargowym i bezprzetargowym w latach 2009, 2010 i 2011. 2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (Prok. Rejonowa) Działając w imieniu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie art. 303 k.p.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przez autora blogu przestępstwa polegającego na opublikowaniu w dniu 28 maja 2014r. na stronie internetowej http://www.mariuszkowalewski.com/blog/ artykułu pt. „Wielki szwindel senatora PO”, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące sprzedaży działek przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w latach 2006 - 2007 oraz nielegalnego wydatkowania środków finansowych, pomawiający Rektora, pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a przez to również Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie jako osobę prawną o niezgodne z prawem postępowanie, poniżające wymienione podmioty w opinii publicznej i narażające na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności, tj. o czyn z art. 212 § 1 i 2 k.k. http://www.mariuszkowalewski.com/blog/ 3. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (Prok. Rejonowa) Działając w imieniu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, na podstawie art. 304 §1 w zw. z art. 303 k.p.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 - tj. z zm.; dalej jako u.o.d.o.) oraz art. 266 § 1 k.k.

32


Pobierz ppt "Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google