Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja. Fundacja - jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest KAPITAŁ przeznaczony na określony cel oraz STATUT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja. Fundacja - jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest KAPITAŁ przeznaczony na określony cel oraz STATUT."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja

2 Fundacja - jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest KAPITAŁ przeznaczony na określony cel oraz STATUT zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem (osobą prawną typu zakładowego), w związku z czym nie ma członków w odróżnieniu do np. stowarzyszeń, partii społecznych, związków zawodowych itp. Jest przez to bardziej niezależna. O celu, wysokości wniesionego majątku i zasadach działania decyduje jej założyciel, inaczej zwany „fundatorem”.

3 W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, przebieg ich zakładania i całokształt funkcjonowania jest ustawa z dn. 06.04.1984r. o fundacjach. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego fundacji nie zaliczono do organizacji społecznych. Jednak pogląd ten ostatnio został przełamany przez uchwałę siedmiu sędziów NSA, w której stwierdzono, że także fundacjom przysługuje status organizacji społecznych. (Uchwała 7 sędziów NSA z dn. 12.12.2005r.) Dnia 01.10.2010r. w Polsce w rejestrze REGON zarejestrowanych było ok. 12 tys. Fundacji.

4 Tak jak już wcześniej o tym wspomniałam, minimum nakładów nie jest określone bezpośrednio. Wyjątek stanowią jedynie fundacje, które chcą prowadzić działalność gospodarczą. Wtedy to minimum majątku jest określone przez ustawę i wynosi 1000 zł.

5 Fundacja „Dziewczynka z zapałkami”

6 Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” została utworzona (wpisana do KRS) dn. 04.10.2000r. Siedziba Fundacji znajduje się w Łodzi przy ul. Gdańskiej 29. Pomysłodawcą powstania i twórcą fundacji jest Piotr Myśliwiec, który jednocześnie pozostaje Prezesem Zarządu. Nad koordynacją projektów realizowanych w ramach Fundacji czuwa zespół około 50 osób. Jednak niemniejszą rolę odgrywają wolontariusze, których liczba szacowana jest na około 10 tys. w całej Polsce.

7 Celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Stosowane są różne formy nieodpłatnej edukacji pozaszkolnej, zajęcia, imprezy dla dzieci i młodzieży w/w, opieka dzienna nad dziećmi, w dużej mierze wycieczki krajowe i zagraniczne, a także finansowanie niezbędnych potrzeb (np. posiłki, odzież, pomoce szkolne, stypendia).

8 Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 5000 zł stanowiący fundusz założycielski Fundacji. Z tego 2500 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie przez Fundację działalności gospodarczej, stanowiącej jedno ze źródeł jej dochodów. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

9 Sprzedaż zapałek odbywa się obecnie na terenie całego kraju w około 100 miastach. Fundacja współpracuje ze szkołami, z których to wolontariusze pod opieką animatorów sprzedają zapałki na terenach marketów i pomagają pakować klientom zakupy. Jest to oczywiście tylko jedna z form współpracy, zabawy i pozyskiwania dochodów. Istnieje ich znacznie więcej.

10 Identyfikator wolontariusza „Dziewczynki z zapałkami”

11 Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” współpracuje z Naszą szkołą od września 2011r. Współpraca z Fundacją została podjęta z mojej inicjatywy tj. Kamili Kurz uczennicy profilu technik ekonomista przy pomocy Pedagoga Szkoły Pani mgr Elżbiety Molickiej, która sprawuje opiekę nad wolontariuszami w szkole. W tym czasie zorganizowanych zostało 7 akcji marketowych we współpracy z naszymi wolontariuszami, których liczba wynosi około 60-70 osób. Na akcjach tych zebrane zostało 6 625,08 zł. Miały miejsce nie tylko akcje marketowe, ale pod opieką Pani Pedagog odbyła się również zbiórka misi pluszowych, czy też sprzedaż ciasta ofiarowanego przez kilku uczniów. Z pieniędzy pozyskanych na terenie szkoły (247 zł) zostały przekazane fundusze (połowa tejże kwoty) na dofinansowanie wyjścia do kina dziesięciorga uczniów naszej szkoły.

12 W sumie od początku współpracy Fundacji z naszą szkołą dzięki wolontariuszom ekonomika uzyskanych zostało 6872,08 zł.

13 Moja osobista przygoda z Fundacją rozpoczęła się we wrześniu 2008r. Byłam wówczas w I klasie gimnazjum. Przez niecałe 5 lat współpracowałam z Fundacją jako wolontariusz. W tym czasie wyjechałam trzy razy na kolonie jako uczestnik: Świnoujście (2009r.), Przemyśl (2010r.) i Warszawa (2011r.). Obecnie od czerwca 2013r. pracuję w Fundacji jako „młodzież pracująca” otrzymując niewielkie wynagrodzenie. Ponadto tydzień ferii zimowych 2014 spędziłam z Fundacją na koloniach, gdzie byłam pomocnikiem opiekuna. Opiekowałam się dziećmi ostatniej klasy podstawowej i pierwszaków gimnazjum. Było to dla mnie coś zupełnie nowego i niesamowitego. Jednakże w niedalekiej przyszłości planuję zostać animatorem, a później ukończyć kurs pełnoprawnego opiekuna kolonijnego i wyjeżdżać z dziećmi już nie tylko jako pomocnik zdobywający doświadczenie.

14 Przez ten długi czas poznałam dzięki Fundacji wiele nowych miejsc, wspaniałych ludzi z Polski i zza granicy, w tym najlepszych przyjaciół, dowiedziałam się ciekawych informacji o świecie. Mogłam podróżować i zdobyć dużo doświadczenia, takiego z codziennego życia. Już prawie 6 lat jestem świadkiem, ile dobra Fundacja ta daje dzieciom i młodzieży, również mi i moim rówieśnikom. Jestem dumna z tej współpracy.

15 Prezentację wykonała Kamila Kurz dn. 07.04.2014r. Źródła: -pl.wikipedia.org -www.dzz.org.pl -Statut Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” oraz źródła własne. Wykonano przy pomocy pracownika biura Fundacji Pani Ewy Czernek oraz Pani Pedagog mgr Elżbiety Molickiej.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja. Fundacja - jest to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest KAPITAŁ przeznaczony na określony cel oraz STATUT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google