Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 1990-2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 1990-2005."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 1990-2005

2 FUNDACJA ________________________________________________ - W 1989 rok powstaje Obywatelski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w budynku byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Wojska Polskiego16. budynku byłego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy ulicy Wojska Polskiego16. - 1990 r. powstała koncepcja zalegalizowania działalności Komitetu zalegalizowania działalności Komitetu - Punkt Wydawania Leków - Luty 1990 r. powołano Fundację Pomocy Społecznej Społecznej

3 - Styczeń 1991 r. osobowość prawna - Siedziba Fundacji uległa zmianie - działalność przeniesiono do budynku położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 25 B. do budynku położonego przy ulicy Grunwaldzkiej 25 B. - Starania Pani Haliny Szumiło oraz pomoc Pani Betty - Starania Pani Haliny Szumiło oraz pomoc Pani Betty Przybylskiej zaowocowała strumieniem pomocy Przybylskiej zaowocowała strumieniem pomocy żywnościowej (odżywki dla dzieci) oraz odzieżowej żywnościowej (odżywki dla dzieci) oraz odzieżowej napływającym do Fundacji z Wielkiej Brytanii - osobą napływającym do Fundacji z Wielkiej Brytanii - osobą organizującą paczki dla mieszkańców naszego regionu była organizującą paczki dla mieszkańców naszego regionu była dama dworu Królowej Elżbiety II – Lady Jane Beaumont. dama dworu Królowej Elżbiety II – Lady Jane Beaumont. - Stworzono jedną z pierwszych bazę danych osób potrzebujących pomocy potrzebujących pomocy FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________

4 - Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych (organizowano kolonie dla dzieci lub je dofinansowywano) dofinansowywano) FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Kolonia w Sobieszowie 1992 rok Kolonia w Ocyplu – 2003 r.

5 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Kolorowe wakacje –Przywidz 2004 r.

6 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Inscenizacja fragmentów Snu nocy letniej – Przywidz 2004 r. Wystawa prac dzieci – Kolorowe wakacje Przywidz 2004 r.

7 Jesienią 1992 roku utworzono fundusz stypendialny. W początkowym okresie wpłaty pochodziły między innymi z organizowanych festynów takich jak ten z września 1993 roku, gdzie udało się uzyskać ponad 7.000 zł. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ W roku szkolnym 1992/93 stypendia o wartości 3.500 zł otrzymało 14 uczniów. Dla porównania w semestrach 2003/04 było 49 stypendystów, a stypendia opiewały na sumę 24.300 zł. Począwszy od 1992 roku do chwili obecnej z Funduszu Stypendialnego skorzystało w sumie 340 osób, na łączną kwotę stypendiów 116.840 zł.

8 W dniu 3 grudnia 1996 roku Fundacja przeniosła działalność do budynku parafialnego przy Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który stanowi siedzibę Fundacji do dnia dzisiejszego. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Uroczyste otwarcie siedziby Fundacji – 1996 r.

9 W 1997 roku Fundacja organizowała pomoc dla ofiar powodzi na południu naszego kraju. Dodatkowo ufundowano jedno stypendium dla uzdolnionego dziecka. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________

10 W 2000 roku gościem Fundacji był syn Pani Beaumont FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Spotkanie z Thomasem Beaumont

11 W roku 2000 Fundacja zorganizowała pierwszy kurs wolontariatu. W konsekwencji powołano do życia w grudniu 2000 roku Centrum Wolontariatu. Oprócz szkoleń prowadzonych przez Centrum Wolontariatu organizowane również były spotkania integracyjne dla dzieci z rodzin patologicznych i zastępczych. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Od 2001 roku w dniu 6 grudnia organizowany jest Dzień Wolontariusza Obchody Dnia Wolontariusza – 6.12.2004 r.

12 FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Od kilku lat jednym z głównych fundatorów stypendiów przyznawanych przez Fundację jest Lions Club Gdańsk Amber. Spotkanie z Lions Club Gdańsk Amber – 2001 r.

13 Podsumowanie Zgodnie ze statutem Fundacja niesie pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, ludziom starym i niepełnosprawnym. Czyni to poprzez wielorakie działania: Zgodnie ze statutem Fundacja niesie pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym, ludziom starym i niepełnosprawnym. Czyni to poprzez wielorakie działania: organizowanie świątecznej pomocy żywnościowej, organizowanie świątecznej pomocy żywnościowej, finansowanie lub organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci - w roku 2004 dzięki wsparciu środkami finansowanie lub organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci - w roku 2004 dzięki wsparciu środkami z budżetu Powiatu Gdańskiego zorganizowano warsztaty artystyczno - terapeutyczne dla 36 dzieci z z budżetu Powiatu Gdańskiego zorganizowano warsztaty artystyczno - terapeutyczne dla 36 dzieci z wszystkich gmin Powiatu Gdańskiego, wszystkich gmin Powiatu Gdańskiego, przekazywanie potrzebującym używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego przekazywanie potrzebującym używanej odzieży, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego Ponadto Fundacja: współpracowała w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie, współpracowała w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie, dla osób niepełnosprawnych i starszych zorganizowała rejs szkoleniowo – wypoczynkowy do Kopenhagi dla osób niepełnosprawnych i starszych zorganizowała rejs szkoleniowo – wypoczynkowy do Kopenhagi pn. Bliżej Unii, pn. Bliżej Unii, współpracuje z władzami samorządowymi, współpracuje z władzami samorządowymi, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, uruchomiła Centrum Porad Obywatelskich, dyżury w nim pełnią: psycholog i prawnicy, uruchomiła Centrum Porad Obywatelskich, dyżury w nim pełnią: psycholog i prawnicy, zrealizowała projekt Więcej młodzieży w Powiecie współfinansowany ze środków UE w ramach zrealizowała projekt Więcej młodzieży w Powiecie współfinansowany ze środków UE w ramach programu Młodzież programu Młodzież Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, fundusze pozyskuje od sponsorów i zbiórek do puszek. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, fundusze pozyskuje od sponsorów i zbiórek do puszek. Nikt z osób pracujących w Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia, wszystkie środki przeznaczone są na działalność statutową. Od 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________


Pobierz ppt "FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM.J.BEAUMONT ________________________________________________ Fundacja Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 1990-2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google