Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA Wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze szkół i placówek oświatowych miasta Opola REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA Wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze szkół i placówek oświatowych miasta Opola REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA Wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze szkół i placówek oświatowych miasta Opola REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY

2 OŚWIATA JAKO PRIORYTETOWE ZADANIE JST Wyjątkowa pozycja oświaty wśród zadań samorządowych - 3 czynniki: cywilizacyjno – rozwojowy (jeden z priorytetów wśród zadań publicznych), finansowy (wydatki na oświatę to największa część budżetu JST), polityczny (realizacja zadań oświatowych to część aktywności JST budząca największe emocje, gdzie natężenie sporów i konfliktów bywa największe).

3 OŚWIATA JAKO PRIORYTETOWE ZADANIE JST Problem przepisów prawnych odnoszących się do funkcjonowania szkół i przedszkoli – na poziomie państwa budzi największe emocje w dyskusjach pomiędzy rządem a JST. Organizacja sieci szkolnej, zasady rekrutacji do przedszkoli, poziom opłat w przedszkolach, zakres zajęć dodatkowych w placówkach należą do najbardziej gorąco dyskutowanych dziedzin polityki lokalnej.

4 OŚWIATA JAKO PRIORYTETOWE ZADANIE JST Realizacja zadań oświatowych poddawana jest ustawicznej ocenie, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Powstają liczne opracowania mające na celu całościową diagnozę zagadnień oświatowych (np. raporty ORE, publikacje IBE, IBO), ale także różnego rodzaju rankingi, niemające ambicji diagnozowania problemów oświatowych, jednak bardzo pomocne, zarówno samorządom jak i samym placówkom oświatowym w ocenie własnych działań i odnalezieniu się na mapie edukacyjnej.

5 KONTEKST OCENY REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ocenie realizacji przez JST zadań oświatowych brane są przede wszystkim pod uwagę wskaźniki efektywności wydatków finansowych w stosunku do jakości edukacji, czyli efekty wydatków edukacyjnych. Oceny takiej dokonał w 2014 r. Tygodnik Wspólnota w tzw. „Rankingu efektywności” Ranking bierze pod uwagę 2 kryteria: wysokość dopłat gminnych do subwencji oświatowej (w przeliczeniu na jednego ucznia), efekty wydatków oświatowych w oparciu o Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD).

6 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH A WYDATKI NA OŚWIATĘ Pod względem wysokości dopłat gminnych do subwencji oświatowej (w przeliczeniu na jednego ucznia) Opole zajmuje 7. miejsce wśród miast wojewódzkich. Wysokość dopłat do subwencji (średnia z lat 2009 -12) wynosi: Opole – 7.m. - 1180,98 zł Warszawa - 1. m. - 2444,06 zł. Zielona Góra – 14. m. - 416,17 zł Na 18 m. jest Rzeszów, gdzie kwota 155,25 zł stanowi nadwyżkę subwencji.

7 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH A WYDATKI NA OŚWIATĘ OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH A WYDATKI NA OŚWIATĘ Skoro wydatki na finansowanie oświaty są tak zróżnicowane, to pojawia się pytanie o efektywność tych wydatków. Czy oświata funkcjonuje lepiej tam, gdzie wydaje się na nią więcej pieniędzy ? Jak zmierzyć tę efektywność ?

8 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW Badanie efektywności wydatków oświatowych oparte na powiązaniu wydatków z Edukacyjną Wartością Dodaną (EWD) – wartość za okres 2009 - 2013. Wyniki EWD są bardzo zróżnicowane (2011 – 2013). Z raportów IBE wynika, że najwyższe wartości odnotowały niepozorne gminy wiejskie, a nie duże miasta, ani też gminy znane z zamożności. Z badania wynika brak jakiejkolwiek korelacji między wartością EWD i zamożnością gmin.

9 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW Ranking „Wydatki na oświatę – koszt edukacyjnej wartości dodanej” przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie danych IBE i sprawozdań budżetowych. W rankingu miast wojewódzkich pod względem wartości wskaźnika efektywności wydatków oświatowych Opole zajęło 6. miejsce. 1. miejsce – Rzeszów (brak dopłaty do subwencji) 9. miejsce – Zielona Góra 16. miejsce – Toruń

10 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW Wysoka pozycja Opola w Rankingu efektywności oznacza, że szkoły prowadzone przez Miasto Opole mają dobrze powiązane koszty z jakością. Opole jest miastem, które racjonalnie wykorzystuje środki finansowe na oświatę. Systematycznie dostosowuje sieć szkół do warunków reformy i niżu demograficznego, poszerza ofertę edukacyjną, daje dyrektorom i samo wykorzystuje narzędzia do skutecznego zarządzania. Wyniki Rankingu potwierdzają, że Miasto Opole zbudowało dobry system oświaty miejskiej.

11 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze Miasto Opole na wysokiej 8. pozycji w Wielkim Rankingu Miast Gazety Wyborczej, w którym porównano 21 miast pod względem łatwości rozpoczynania samodzielnego życia i wskazano najbardziej przyjazne dla młodych. Opole zajęło 3. miejsce wśród miast prorodzinnych. Pod uwagę wzięto 4 kryteria dotyczące edukacji: - Dostępność do edukacji przedszkolnej. - Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. - Finansowanie świetlic szkolnych. - Dofinansowanie stołówek szkolnych.

12 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze Miasto Opole uzyskało 5. miejsce pod względem edukacji przedszkolnej. Miasto Opole: ma 3,4 przedszkola na 10 tys. mieszkańców, 5,7% budżetu przeznacza na przedszkola – 4 miejsce, 86% dzieci obejmuje edukacją przedszkolną – 10 miejsce.

13 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Miasto Opole zajęło 4. miejsce pod względem wyników sprawdzianu szóstoklasistów (po Warszawie, Krakowie i Lublinie). Od 2002 r. szkoły podstawowe uzyskują corocznie wysokie wyniki sprawdzianu, zawsze powyżej średniej województwa. W 2013 r. uzyskały wynik 27,7 punktów (7 stanin), tymczasem województwo 23,5 punktów (5 stanin). Wynik krajowy wynosił 24,3 punkty.

14 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Miasto Opole zajęło 2. miejsce w kategorii dofinansowania świetlic szkolnych ex aequo z kilkoma innymi miastami, tuż po Zielonej Górze (na 1. miejscu). Wielkość nakładów na świetlice wynosi 0,8 budżetu, tymczasem miasto na 1. pozycji przeznacza na nie 1% budżetu. Świetlice szkolne są we wszystkich szkołach podstawowych i w 2 gimnazjach. Obejmują opieką 2455 uczniów na 8290, tj. 30% dzieci i młodzieży.

15 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Miasto Opole odnotowało niższy wynik w kategorii dofinansowania stołówek szkolnych - większość stołówek jest prowadzona przez zewnętrzne firmy lub posiłki są dowożone. Istotne jest to, że wszystkie szkoły podstawowe umożliwiają uczniom spożywanie obiadów, ponadto szkoły organizują również inne posiłki, zarówno na stałe jak również w ramach różnego rodzaju akcji. W szkołach z wyżywienia korzysta 1960 uczniów. Opole zapewnia także uczniom bezpłatne posiłki dla ok. 350 osób.

16 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY – k ryteria oceny: 1. Licea ogólnokształcące:  sukcesy w olimpiadach (30%),  wyniki maturalne - przedmioty obowiązkowe (25%),  wyniki maturalne - przedmioty dodatkowe (45%). 2. Technika:  sukcesy w olimpiadach (20%),  wyniki maturalne - przedmioty obowiązkowe (25%),  wyniki maturalnego - przedmioty dodatkowe (25%),  wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (30%).

17 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 : 31. miejsce - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie Ponadto Szkoła uzyskała: 29. miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2014, 43. miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014.

18 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014 : Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej – 57. m., Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V – 299. m., P ubliczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika – 411. m., Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (ZPPKP) – m. 500+,

19 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze W Rankingu Techników 2014 : 17. miejsce - Publiczne Technikum Nr 5 (Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki). Ponadto szkoła uzyskała: 26. miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2014, 5. miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2014. Pozostałe szkoły w Rankingu Techników:

20 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Pozostałe szkoły w Rankingu Techników 2014 : Publiczne Technikum Nr 3 (ZSEk.) – 29. m., Publiczne Technikum Nr 1 (ZSTiO) – 45. m., Publiczne Technikum Nr 4 im. Rtm. Witolda Pileckiego – 121. m., Publiczne Technikum Nr 7 (ZSZ Staszic) - m. 300+, Publiczne Technikum Nr 2 (ZSZ 4) - m. 300+

21 OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH – wybrane efekty dydaktyczno – wychowawcze Ranking Maturalny: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Publiczne Technikum Nr 1 (ZSTiO), Publiczne Technikum Nr 3 (ZSEk.). Ranking Szkół Olimpijskich: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej – 23. miejsce, Publiczne Technikum Nr 3 (ZSEk.). Ranking Egzaminów Zawodowych: Publiczne Technikum Nr 4 im. Rot. Witolda Pileckiego (ZSM), Publiczne Technikum Nr 3 ZSEk.), Publiczne Technikum Nr 1 (ZSTiO).

22 SUKCES POLSKIEJ EDUKACJI Polska zajęła 14 m. na świecie i 5 m. w Europie wg raportu wydawnictwa edukacyjnego Pearson pt. „Krzywa nauczania”, dotyczącego poziomu edukacji na świecie – 50 państw. Raport na podstawie międzynarodowych badań z lat 2006-10 (np. PISA, PIRLS i TIMSS sprawdzające umiejętności 10 i 15- latków z zakresu myślenia matematycznego, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz nauk przyrodniczych). Polska wyprzedziła kraje: Niemcy, Belgia, USA, Węgry i Słowacja. Na pierwszym miejscu – Finlandia.

23 SUKCES POLSKIEJ EDUKACJI Polska w porównaniu z Finlandią: średnia długość edukacji wynosi ponad 15 lat (w Finlandii - 16,94), na jednego nauczyciela przypada 9,61 ucznia (w Finlandii - 14,3 ucznia), wydatki na edukację stanowią 11,45% wszystkich wydatków państwa (w Finlandii – 12,13%), szkoły ponadgimnazjalne kończy 83,51% uczniów (w Finlandii – 93,32%), szkoły wyższe kończy 55,38% osób (w Finlandii – 48,94%).

24 SUKCES POLSKIEJ EDUKACJI Sukces polskiej edukacji to: podniesienie wyników słabych uczniów, zmniejszenie różnic między najlepszymi a najgorszymi szkołami, zmniejszenie różnic w wykształceniu między dziećmi z rodzin zamożnych i biednych, Polska w czołówce - udział absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w rynku pracy – 68% (w Niemczech – 59%, w Finlandii – 48,94%).

25 SUKCES POLSKIEJ EDUKACJI Wniosek z badań: Poziom edukacji zależy nie tylko od środków na nią przeznaczanych, ale przede wszystkim od kultury wspierającej kształcenie.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA Wybrane efekty dydaktyczno - wychowawcze szkół i placówek oświatowych miasta Opola REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU OŚWIATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google