Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia edukacyjna samorządu gdyńskiego Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdynia Gdynia, dn. 28 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia edukacyjna samorządu gdyńskiego Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdynia Gdynia, dn. 28 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 Strategia edukacyjna samorządu gdyńskiego Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdynia Gdynia, dn. 28 listopada 2008

2 Miasto Gdynia zapewnia - Dostępność dokształcenia w liceach (licea dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, matury IB, klasy akademickie) technikach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach i liceach uzupełniających -Zróżnicowaną i elastycznie kształtowaną ofertę edukacji zawodowej ściśle powiązaną z trójmiejskim rynkiem pracy. -Pełną informację dla rodziców i uczniów poprzez: rokrocznie wydawany informator o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych dla każdego ucznia kończącego gimnazjum giełdę szkół spot reklamowy folder informacyjny dotyczący świadczeń Miasta na rzecz uczniów Gdynia uczniom

3 WYBORY UCZNIÓW ZE WZGLĘDU NA TYP SZKOŁY Szkoły samorządowe LICEA Licea profilowaneTECHNIKASZKOŁY ZAWODOWE Ogółem uczniów : 5460Ogółem uczniów: 335Ogółem uczniów : 3018Ogółem uczniów : 924 % ucz. z Gdyni liczba ucz. z Gdyni % ucz. spoza Gdyni liczba ucz. spoza Gdyni % ucz. z Gdyni liczba ucz. z Gdyni % ucz. spoza Gdyni liczba ucz. spoza Gdyni % ucz. z Gdyni liczba ucz. z Gdyni % ucz. spoza Gdyni liczba ucz. spoza Gdyni % ucz. z Gdyni liczba ucz. z Gdyni % ucz. spoza Gdyni liczba ucz. spoza Gdyni 71,3%389228,7%156873,1%24526,9%9055,8%168444,2%133456,8%52543,2%399 LICEATECHNIKASZKOŁY ZAWODOWE Ogółem uczniów : 396Ogółem uczniów :62Ogółem uczniów : 0 Szkoły dla młodzieży z innym niż JST organem prowadzącym Gdynianie: 6346 Ogółem uczniów: 9737

4 Działania miasta mające na celu podniesienie efektywności kształcenia 1.Zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych według następujących kryteriów: a)2 godziny na oddział w liceach ogólnokształcących, technikach i liceach profilowanych. b)1 godzinę na oddział w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach uzupełniających. c)1 obowiązkową godzinę na nauczanie matematyki w klasach pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących oraz w klasach pierwszych, drugich i trzecich techników. d)zwiększenie w szkołach zawodowych i technikach godzin do dyspozycji wychowawcy do jednej godziny tygodniowo. e)Dodatki za wychowawstwo: szkoły ponadgimnazjalne 180 zł/etat Koszt roczny działań w 2008r: 2 800 000 zł

5 2.Finansowanie porozumień z uczelniami wyższymi – klasy akademickie i patronackie: I Akademickie Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego Koszt w roku 2008: 50 500 zł 3.Zawieranie umów z pracodawcami: Meblarska Spółdzielnia Pracy Dąb – Zespół Szkół Budowlanych Zakłady Odzieżowe Wybrzeże Spółdzielnia Inwalidów – Zespół Szkół Usługowych Stocznia Gdynia S.A. – Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego SIM Gdynia – Zespół Szkół Mechanicznych Mercedes Benz – Zespół Szkół Mechanicznych

6 4.Współfinansowanie Olimpiad: XXXIV Olimpiada Nautologiczna XV Olimpiada Informatyczna Bałtycka Olimpiada Informatyczna Współfinansowanie udziału uczniów w międzynarodowych olimpiadach, konkursach i konferencjach Koszt w 2008r: 191 600 zł 5.Rozwój nowoczesnych technologii: wsparcie w realizacji zadania publicznego Młoda informatyczna Gdynia w formie otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego zawody komputerowe młodzieży szkolnej o mistrzostwo Gdyni Koszt w 2008r: 230 000 zł 6.Aplikowanie o wszystkie środki zewnętrzne w szczególności wspomagające wyrównywanie szans edukacyjnych. Środki pozyskane w roku 2007/2008: 1 827 980 zł – w tym jeden projekt unijny.

7 7.Zbiorczy Analizator Matur umożliwia zestawienie i porównanie analiz egzaminów maturalnych obiektywnie ocenia efektywność edukacji na wszystkich poziomach kształcenia bada tendencje i kierunki rozwoju szkół i ich osiągnięcia w układzie wieloletnim (monitoring, przewidywanie) stymuluje efektywność kształcenia poprzez promocję wysokiej jakości na wszystkich poziomach.

8 Liczba zdających egzamin maturalny w poszczególnych typach szkół w powiatach województwa

9 W Gdyni w 2008 osiągnięto największą zdawalność w regionie!

10 W większości egzaminów (przedmiot i poziom) w Gdyni wyniki są wyższe niż w okręgu i kraju

11 Praktycznie we wszystkich egzaminach w 2008r. wyniki w Gdyni znacznie odbiegały na korzyść od wyników w regionie.

12 Progres, Stabilizacja, Stagnacja, Regres

13 Środki, które samorząd gdyński przeznacza dodatkowo na edukacje, wspierają szkoły, umożliwiają tworzenie atrakcyjnych ofert, ale wysokie wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są przede wszystkim efektem pracy nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół.


Pobierz ppt "Strategia edukacyjna samorządu gdyńskiego Ewa Łowkiel - Wiceprezydent Miasta Gdynia Gdynia, dn. 28 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google