Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt edukacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt edukacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt edukacyjny dla szkół województwa wielkopolskiego

2 Założenia Projektu -projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, realizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, - obejmuje okres od marca 2013 r. do końca czerwca 2015 r., -skierowany do 1050 nauczycieli z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców z 31 powiatów województwa wielkopolskiego, w których uczniowie osiągają niezadawalające efekty kształcenia.

3 Realizacja Projektu wpłynie na pracę uczniów i poprawę wyników z egzaminów zewnętrznych oraz na wzrost motywacji do podejmowania przez nauczycieli samodzielnych działań związanych z doskonaleniem się. Chcemy zwrócić uwagę środowisk lokalnych na konieczność podjęcia działań systemowych mających na celu podniesienie jakości pracy szkół oraz systemowe wsparcie pracy nauczycieli w krótkich formach kursowych w obszarze - podniesienie efektów kształcenia, praca z uczniem zdolnym i wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego.

4 950 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i 100 nauczycieli szkół zawodowych z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, z co najmniej 60 gmin 31 powiatów, w których uczniowie osiągają niesatysfakcjonujące efekty kształcenia. Grupa docelowa Projektu Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły poprzez stronę internetową KO, do której łatwy dostęp mają wszyscy zainteresowani. Zgłoszenia nauczycieli na poszczególne kursy, w zależności od zainteresowania tematyką, są wypełnienie poprzez stronę projektu w trybie on-line.

5 Harmonogram Projektu W marcu uruchomiono stronę internetową projekt.ko.poznan.pl - zawiera ona bieżące informacje związane z realizacją Projektu. Będą na niej również zamieszczane wytwory nauczycieli – scenariusze zajęć, projekty edukacyjne, itp. 10 kwietnia 2013 r. zorganizowano konferencją inaugurującą Projekt, skierowaną do nauczycieli z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz organów prowadzących ze wskazanych powiatów województwa wielkopolskiego.

6 Co za nami ? liczba grup rodzaj kursu 20132014 1 Kurs dla liderów „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” (120 godz. 2 grupy -30 osób)11 2 Kurs dla nauczycieli zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat wspierania rozwoju uzdolnień uczniów( 140 godz. 2grupy -30 osób) 02 3 Kurs dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych (50 godz. 11 grup- 219 osób)74 4 Kurs dla nauczycieli poświęcony wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej (40 godz. 13 grup- 263 osób) 85 5 Kurs przygotowawczy do wdrożenia reformy szkolnictwa zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych „W jaki sposób przygotowywać kwalifikacyjne kursy zawodowe” (40 godz. 2 grupy-40 osób) 20 6 Kurs przygotowawczy do kształcenia na odległość MOODLE, obsługa platformy, tworzenie kursów ( 50 godz. 2 grupy-33 osób) 20 7 Kurs języka angielskiego dla nauczycieli kształcenia zawodowego 50 godz. 2 grupy- 30 osób)02

7 -. Ludzie potrzebują inspiracji Przeszkolono 645 nauczyciel/lek z 139 gmin, z 31 powiatów, Zorganizowano wizytę studyjną do miejsc na terenie województwa, w których prowadzonych jest szereg działań gwarantujących wysoką jakość edukacji, Odbyły się i odbywają spotkania z lokalnymi liderami działającymi na polu szeroko rozumianej edukacji - szkoły, gminy, powiatu, Inne formy doskonalenia stosownie do potrzeb.

8 Co od września 2014 r. i stycznia 2015 r. ? liczba grupLiczba grup kurs/inne 20142015 1 Kurs dla liderów „Wykorzystanie coachingu w pracy nauczyciela” (120 godz. -30 osób)20 2 Kurs dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych (50 godz. – 202 osoby) 55 3 Kurs dla nauczycieli poświęcony wykorzystaniu wyników oceniania zewnętrznego, wewnętrznego, edukacyjnej wartości dodanej, raportów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej (40 godz. – 160 osób) 44 4 Kurs Metoda warsztatowa w pracy z dorosłymi – (50 godz.- 40 osób)20 5 Kurs Kompetencje coachingowe w pracy dyrektora szkoły (70 godz. – 32 osoby)02 6 Wizyta studyjna (31-34 osób)10 7 Warsztaty dwudniowe (31 osób)01 8 Konferencje kończące projekt (6x100 osób)06

9 KONTAKT Kierownik projektu – Hanna Rajcic-Mergler tel. (061) 854 16 58 Biuro Projektu – Anna Kaźmierczak tel. (061) 854 18 35 Koordynator merytoryczny Projektu – Joanna Ciechanowska-Barnuś tel. 882 16 12 69 Specjalista ds. obsługi kursów – Izabela Szymczak tel. (061) 854 16 61 http://projekt.ko.poznan.pl

10 Dziękuję za uwagę Hanna Rajcic-Mergler Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt edukacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google