Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT ANIMAL HOARDING. NA PODSTAWIE ARTYKUŁU GRAY J. PATRONEK „Obsesyjne gromadzenie zwierząt-przyczyny i rozpoznawanie” Przygotował.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT ANIMAL HOARDING. NA PODSTAWIE ARTYKUŁU GRAY J. PATRONEK „Obsesyjne gromadzenie zwierząt-przyczyny i rozpoznawanie” Przygotował."— Zapis prezentacji:

1 OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT ANIMAL HOARDING

2 NA PODSTAWIE ARTYKUŁU GRAY J. PATRONEK „Obsesyjne gromadzenie zwierząt-przyczyny i rozpoznawanie” Przygotował M. L. Prost Dobrostan i Ochrona Zwierząt WIW Szczecin 2

3 GROMADZENIE ZWIERZĄT PROBLEM TEN PO RAZ PIERWSZY OPISANY W 1981 ROKU 31 OSÓB Z NY POSIADAJĄCYCH ZNACZNĄ LICZBĘ ZWIERZĄT 3

4 ANIMAL HOARDING TERMIN TEN ZOSTAŁ WPROWADZONY W 1999 ROKU PRZEZ HOARDING of ANIMALS RESEARCH CONSORTIUM W CELU ZASTĄPIENIA EUFEMISTYCZNEGO KOLEKCJONOWANIA ZWIERZĄT 4

5 OBSESYJNE GROMADZENIE TO PATOLOGICZNE ZBIERACTWO NIEOŻYWIONYCH RZEDMIOTÓW 5

6 DEFINICJA OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT JEST PATOLOGICZNYM ZACHOWANIEM CZŁOWIEKA, KTÓREMU TOWARZYSZY NIEKONTROLOWANA POTRZEBA POSIADANIA I PANOWANIA NAD NIMI IDĄCA W PARZE Z NIEUMIEJĘTNOŚCIĄ DOSTRZEGANIA ICH CIERPIENIA 6

7 CECHY OBSESYJNYCH ZBIERACZY GDZ NZMS NRPS NRNW NEGACJA FAKTU POGARSZANIA SIĘ WARUNKÓW BYTOWYCH ZWIERZĄT I WŁAŚCICIELA 7

8 PROFIL PSYCHOLOGICZNY OBSESYJNEGO ZBIERACZA OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ POJMOWANIA NIEUMIEJĘTNOŚĆ POHAMOWANIA WEWNĘTRZNEGO PRZYMUSU ZBIERANIA ZWIERZĄT NIECHĘĆ DO PODJĘCIA LECZENIA 8

9 KIM SĄ OBSESYJNI ZBIERACZE NIEZAMĘŻNE STARSZE WYKLUCZONE ZE SPOŁECZEŃSTWA I MIESZKAJĄCE SAMOTNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI, MAŁŻEŃSTWA, RODZINY I TZW BIAŁE KOŁNIERZYKI PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA- LEKARZE NAWET LEKARZE WETERYNARII 9

10 10 TYPY OBSESYJNYCH ZBIERACZY PRZESADNY OPIEKUN RATOWNIK WYZYSKIWACZ

11 TYP ZBIERACZA A POGARSZANIE WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZĄT 11

12 TYPY ZBIERACZY ZWIERZĄT I ICH CHARAKTERYSTYKA PRZESADNY OPIEKUN RATOWNIK RATOWNIK WYZYSKIWACZ WYZYSKIWACZ Raczej realista, z większą skłonnością do bagatelizowania niż do wypierania się Poważny lęk przed śmiercią nie wyraża zgody na uśpienie zwierzęcia nie zważając na jego cierpienie Skrajna negacja w początkowej fazie, obojętny na krzywdę Zaburzenie jest często wywołane problemami osobistymi Rosnąca liczba zwierząt stopniowo uniemożliwia opiekę nad nimi Problemy wynikają z obojętności na cierpienie zwierząt Silne przywiązanie do zwierząt jako członków rodziny Uważa, że ma misję niesienia pomocy, sądzi że tylko on/ona może zapewnić właściwą opiekę Zwierzęta są środkiem zaspokajania obsesji na punkcie kontroli Mało problemów z władzami Unika władz i utrudnia im dostęp do zwierząt Odrzuca zainteresowanie jego zwierzętami ze strony osób trzecich Skłonność do zamykania się w sobie i samotnictwa Ma grupę pomocników Podstępny manipulator, o budzącej zaufanie powierzchowności, elokwentny Zwierzęta przychodzą do niego same lub ktoś je podrzuca (pozyskiwanie Bierne) Nabywa zwierzęta aktywnie Może mieć więcej zaburzeń psychicznych z grupy AXIS Misja ratowania powoduje konieczność zdobywania zwierząt panowania nad nimi panowania nad nimi Brak empatii w stosunku do ludzi i zwierząt, brak poczucia winy, skłonności socjopatyczne 12

13 RODZAJE INTERWENCJI W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ZBIERACZA STRATEGIA INTERWENCJI PRZESADNY OPIEKUN RATOWNIK WYZYSKIWAC Z Perswazja ze zgodą słowną Najprawdopodobniej zgodzi się przyjąć pomoc i zmniejszyć liczbę zwierząt Raczej nie będzie otwarty na perswazję, przynajmniej na początku Prawdopodobnie potraktuje sugestie z pogardą Groźba podjęcia kroków prawnych Może być wystarczająca do zmniejszenia prawdopodobieństwa recydywy Ostrzeżenie powinno zawierać groźbę zakazu pracy ze zwierzętami, ponieważ chęć niesienia im pomocy jest jego główną motywacją Prawdopodobnie się nie przestraszy Powiadomienie organów wymiaru sprawiedliwości Często nie jest konieczne i może utrudnić osiągnięcie celu Może być konieczne, gdy zawiodą groźby Prawdopodobnie niezbędne 13

14 PRZESZKODY W ROZWIĄZYWANIU OBSESYJNEGO ZBIERACTWA SPOŁECZNE PRAWNE ZDROWOTNE WYKONAWCZE 14

15 ROLA LEKARZY WET. W PRZECIWDZIAŁANIU I POWSTRZYMYWANIU OBSESYJNEGO ZBIERACTWA ZWIERZĄT POPRZEZ WYCZULENIE SIĘ NA PEWNE SUBTELNE SYGNAŁY WYSYŁANE PRZEZ KLIENTÓW ZNAJOMYCH ITP. NIE BYCIE POMOCNIKIEM BYCIE RZECZNIKIEM WŁAŚCIWEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI 15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 16


Pobierz ppt "OBSESYJNE GROMADZENIE ZWIERZĄT ANIMAL HOARDING. NA PODSTAWIE ARTYKUŁU GRAY J. PATRONEK „Obsesyjne gromadzenie zwierząt-przyczyny i rozpoznawanie” Przygotował."

Podobne prezentacje


Reklamy Google