Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu „Sklep  wysypisko: ulica jednokierunkowa?” Warszawa, dn. 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu „Sklep  wysypisko: ulica jednokierunkowa?” Warszawa, dn. 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu „Sklep  wysypisko: ulica jednokierunkowa?” Warszawa, dn. 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Środki Przejściowe 2004, 2004/016-829.01.02.01)

2 Prezentacja szkół biorących udział w projekcie Ogólne informacje o projekcie i jego organizatorach Plan działań wynikających z realizacji projektu Terminarz działań Zasady przyznawania nagród i kryteria wyboru klas nagrodzonych Strona internetowa projektu Sposób kontaktowania się z koordynatorami Pytania i odpowiedzi Plan szkolenia

3 Ogólne informacje o projekcie i organizatorach organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” o. Warszawa finansowanie: Unia Europejska (Środki Przejściowe 2004, 2004/016- 829.01.02.01) i środki własne stowarzyszenia zasięg: Warszawa uczestnicy: szkoły podstawowe i gimnazja okres realizacji: styczeń - czerwiec 2007 roku tematyka: gospodarka odpadami, nasilająca się konsumpcja, selektywna zbiórka i recykling rodzaj projektu: program aktywnej edukacji ekologicznej

4 Działania w ramach projektu 1. Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu 2. Warsztaty w szkołach poprowadzone przez naszych pracowników 3. Akcja promocyjno-informacyjna w szkole nt. selektywnej zbiórki odpadów i zbiórka surowców wtórnych w szkole 4. Odbiór surowców ze szkół przez przedsiębiorstwo zajmujące się selektywną zbiórką odpadów 5. Zajęcia w sortowni odpadów 6. Uroczyste zakończenie projektu

5 2. Warsztaty w szkołach 3 dwu-godzinne warsztaty przeprowadzone w klasie zgłoszonej do udziału w projekcie Tematyka warsztatów: gospodarka odpadami, nasilająca się konsumpcja, selektywna zbiórka i recykling Cel: przygotowanie uczniów do dalszej pracy w projekcie Czas realizacji: luty-koniec marca Dodatkowe założenie: szkolni koordynatorzy przeprowadzą w innych klasach 2 warsztaty o tej samej tematyce na podstawie dostarczonych przez nas scenariuszy?? Każdy uczeń otrzyma na warsztatach „Elementarz Ekologiczny”

6 Za zorganizowanie akcji odpowiedzialna jest klasa będąca uczestnikiem projektu. Celem akcji jest poinformowanie społeczności szkolnej o planowanej zbiórce surowców wtórnych oraz odpowiednia promocja tej zbiórki. Akcja może obejmować różne działania: plakaty, ulotki, apele, warsztaty, zebrania (dowolność rozwiązań). Za zorganizowanie zbiórki odpowiada klasa będąca uczestnikiem projektu. Klasa odpowiada też za sprawny przebieg zbiórki. Sposób zbierania surowców zależy od klasy. W zbiórce powinna wziąć udział jak największa liczna uczniów i pracowników szkoły. Organizator zapewni każdej ze szkół komplet worków na surowce wtórne. Czas realizacji: kwiecień - połowa maja. 3. Akcja promocyjno-informacyjna i zbiórka surowców wtórnych

7 4. Odbiór surowców ze szkół Zebrane w szkole surowce zostaną odebrane bezpośrednio ze szkoły przez odpowiednie przedsiębiorstwo Przy odbiorze powinna być obecna klasa uczestnicząca w projekcie Klasa otrzyma potwierdzenie odbioru surowców Harmonogram odbioru surowców ze szkół ustali organizator Czas realizacji: połowa maja

8 5. Zajęcia w sortowni odpadów Każda klasa będąca uczestnikiem projektu weźmie udział w zajęciach w sortowni odpadów poprowadzonych przez pracowników przedsiębiorstwa zajmującego się selektywną zbiórką surowców Na zajęciach obecni będą organizatorzy Czas realizacji: druga połowa maja - początek czerwca

9 Podsumowanie wyników projektu Rozdanie dyplomów (dla wszystkich uczestników) i nagród Czas realizacji: początek czerwca 2007 6. Uroczyste zakończenie projektu

10 Harmonogram działań

11 Zasady przyznawania nagród 3 klasy otrzymają nagrody rzeczowe (nagrody otrzymają wszyscy uczniowie z tych klas) wyróżnione zostaną także 3 prace plastyczne wykonane w ramach akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów (ok. 3 nagrody dla autorów prac) każdy z uczniów otrzyma dyplom za udział w projekcie każdy szkolny koordynator otrzyma dyplom za udział w projekcie

12 Kryteria wyboru nagrodzonych klas Oceniane będzie zaangażowanie klasy w projekt na jego wszystkich etapach Oceny dokonają organizatorzy w trakcie warsztatów, akcji promocyjnej, zbiórki, zajęć w sortowni Nie będzie oceniana ilość zebranych w szkole surowców

13 Pozostałe informacje Organizator zapewnia szkołom wsparcie merytoryczne w trakcie całego okresu trwania projektu Koordynator odwiedzi każdą ze szkół podczas trwania akcji promocyjnej i zbiórki surowców Zdjęcia z warsztatów, akcji promocyjnej, zbiórki surowców, zajęć w sortowni, zakończenia projektu zostaną zamieszczone przez organizatora na stronie projektu Szkolny koordynator przygotuje krótki raport z działań realizowanych w szkole i prześle go organizatorom

14 Sposób kontaktowania się z organizatorami Agnieszka Bańkowska: kom. 510 309 866, e-mail agnieszka.bankowska@zrodla.org Michał Pawełczak: kom. 502 614 798, e-mail michal.pawelczak@zrodla.org e-mail zbiorczy: warszawa@zrodla.org tel. 022 636 69 10, fax 022 434 60 98; adres pocztowy: ODE „Źródła” o. Warszawa ul. Nowolipki 12/65, 00-151 Warszawa strony internetowe: www.zrodla.org; www.niewyrzucaj.eu

15 Pytania i odpowiedzi

16


Pobierz ppt "Szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu „Sklep  wysypisko: ulica jednokierunkowa?” Warszawa, dn. 16 lutego 2007 r. Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google