Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dokumentowanie działań w programach rozwojowych w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Projekt dofinansowany ze środków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dokumentowanie działań w programach rozwojowych w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Projekt dofinansowany ze środków Unii."— Zapis prezentacji:

1 1 Dokumentowanie działań w programach rozwojowych w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

2 2 Dokumentowanie działań CEL: 1. potwierdzenie realizacji założonych w programach/projektach przedsięwzięć; 2. potwierdzenie udziału w nich beneficjentów; 3. wykazanie rezultatów twardych i miękkich przeprowadzonych działań.

3 3 Dokumentowanie działań Do dokumentacji działań (programu) należą wszystkie dokumenty, które potwierdzają dane zawarte w sprawozdaniu.

4 4 Zasady dokumentowania działań 1. Rzetelne dokumentowanie działań zgodne ze stanem faktycznym; poprawne pod względem formalnym; spójne z innymi rodzajami dokumentacji (dokumentacją finansową).

5 5 Zasady dokumentowania działań 2. Dokumentacja działań powinna wyraźnie wskazywać na źródła finansowania Programu, zgodnie z zasadami promocji projektów finansowanych w ramach SPO RZL. DALSZE INFORMACJE... Poradnik dla Beneficjentów SPO RZL www.efs.gov.pl

6 6 Zasady dokumentowania działań 3. Prowadzona dokumentacja powinna być dostosowana do realizowanych form pracy Przykładowo: warsztaty - listy uczestników zawierające imię, nazwisko, adres domowy, nazwę klasy, a także imię i nazwisko trenera/wykładowcy; należy oznaczyć czas i miejsce wydarzenia; szczegółowy program zajęć podpisany przez prowadzącego; spotkania w ramach sieci szkół – program spotkania, zaproszenia, lista uczestników spotkania, notatki ze spotkania, zdjęcia, materiały wypracowane podczas spotkania itp. konkursy – ogłoszenia i regulaminy konkursów, protokoły posiedzeń jury, lista uczestników i lista nagrodzonych, poświadczenie odbioru nagród i dyplomów, inne (zdjęcia z zakończenia konkursu, prace konkursowe itp.)

7 7 Inne wskazówki 1. wskazane jest sporządzanie i gromadzenie notatek roboczych, zwłaszcza dotyczących kalkulacji wydatków (np. wycieczki); 2. należy notować na bieżąco także przyczyny nie uczestniczenia uczniów w działaniach lub przerwania uczestnictwa (np. choroba, brak zgody rodzica itp.) oraz inne okoliczności mające wpływ na przebieg realizacji programu (np. skutkujące opóźnieniami w realizacji działań); 3. należy gromadzić notatki prasowe na temat realizowanych działań i inne materiały ukazujące oddziaływanie projektu/programu na społeczność lokalną.

8 8 Projekt Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej realizowany przez Fundację Godne Życie Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa


Pobierz ppt "1 Dokumentowanie działań w programach rozwojowych w ramach projektu "Przyspieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej". Projekt dofinansowany ze środków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google