Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIEGO CENTRUM KLASTERINGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIEGO CENTRUM KLASTERINGU"— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIEGO CENTRUM KLASTERINGU
V spotkanie WIEKOPOLSKIEGO CENTRUM KLASTERINGU Na tle Europy Polska znajduje się w ogonie regionów innowacyjnych. Jedynie region Warszawy, podobnie jak w innych krajach bloku wschodniego, awansował do wyższego, umiarkowanego stopnia innowacyjności. Autorzy raportu wskazują, że zwykle region centralny jest ośrodkiem innowacyjności i przewyższa o stopień pozostałą część kraju. Niemniej jednak Wielkopolska na tle kraju również nie wypada najlepiej, przegoniły nas regiony województwa pomorskiego, dolnośląskiego czy małopolskiego. Poznań, 28 lutego 2013 r.

2 Program spotkania: Prezentacje z cyklu Liderzy Klasteringu Wielkopolski Aktualne działania, cele, założenia, plany WCK. Relacje ze spotkania z Komisją Gospodarki Województwa Wielkopolskiego Informacje i wnioski z projektu SeBPEN, programu Leonardo Da Vinci, WCK – przedstawienie i omówienie formy prawnej

3 III prezentacja z cyklu Liderzy Klasteringu Wielkopolski
Monika Glabiszewska Koordynator Wielkopolskiego Klastra Medycznego Iwona Wesołek Koordynator Wielkopolskiego Klastra Energii Odnawialnej Maria Szwarc Koordynator Wielkopolskiego Klastra Spożywczego

4 Aktualne działania, cele, założenia, plany WCK.
Relacje ze spotkania z Komisją Gospodarki Województwa Wielkopolskiego Anna Połczyńska Koordynator Organizacyjny Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, Kierownik Punktu Kontaktowego WCK, Instytut Logistyki i Magazynowania

5 Aktualne działania WCK
luty 2013 r. – Pierwszy wniosek z konsorcjum projektowym w ramach WCK! Aplikacja wniosku w ramach PBS Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum:

6 Aktualne działania WCK, cd
1.6 Opracowanie długoterminowej strategii naukowo- badawczej , koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra - udział Instytucji: Instytut Orkestra ( Hiszpania ), Business Arena Oy ( Finlandia ), Polytechnic Institute of Castelo Branco (Portugalia) POKL/8/E.1.1/12 PWP Akademia wiedzy wielkopolskich przedsiębiorstw ( Udział Agrocluster - Portugalia ) Udział w spotkaniu Komisji Gospodarki Województwa Wielkopolskiego Aplikacja wniosków w ramach CORNET Indywidualne spotkania z potencjalnymi członkami WCK, podmiotami chcącymi współpracować w ramach WCK Aktualizacja strony www –nowe zakładki, planowane kolejne

7 BROKER TECHNOLOGICZNY OŚRODEK WYMIANY WIEDZY
Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW

8 Cele, założenia, plany Zaproszenie do udziału w Grupie Roboczej ds. Wdrażania RSI i Inteligentnej Specjalizacji Cel: - przygotowywanie Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na przyszłą perspektywę finansową ( ) oraz inteligentnych specjalizacji regionalnych. wskazanie działań wdrażających programy strategiczne RSI, sposoby ich realizacji oraz finansowania 6 marca 2013 r. - opracowanie kryteriów weryfikacji propozycji działań wykonawczych dla RSI i pożądanych efektów tych działań, 5 kwietnia 2013 r. - prace nad działaniami wykonawczymi, 19 kwietnia 2013 r. -  system wdrażania i wskaźników monitoringu.

9 Cele, założenia, plany, cd
Mapa kompetencji Określenie katalogu i zasobu kompetencyjnego liderów klastrowych i założeń programu wsparcia kompetencji (metody, formy, zakres) Określenie obszarów powiązań i profili kooperacyjnych klastrów (badanie potrzeb) Określenie struktury i formy WCK, jako platformy klastrów i operatora regionalnego punktu kontaktoweego; Plan działania WCK jako punktu kontaktowego ; Badanie potrzeb klastrów. Wspólne działania 1) Analiza regionalnego systemu finansowania i wsparcia inicjatyw klastrowych oraz dostępnych form, rodzajów oraz pośredników finansowych na poziomie regionalnym i krajowym; 2) Analiza możliwości wspólnych działań i kooperacji międzyklastrowej na poziomie krajowym i międzynarodowym; 3) Promocja środowiska klastrowego regionu.

10 Cele, założenia, plany, cd
Ośrodek wymiany wiedzy Podnoszenie kompetencji liderów klasteringu wielkopolskiego; Założenia do strategii sprzedaży (metodologia stworzenia usługi); Założenia do strategii marketingu; Broker technologoczny Ocena gotowości technologicznej firm do współpracy z IB; Określenie potrzeb badawczych przedsiębiorców i możliwej współpracy z IB ; Wypracowanie założeń platformy komunikacji i zarządzania z procesem obsługi klienta w ramach Brokera Technologicznego

11 Cele, założenia, plany, cd
Vouchery dla przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych Analiza grup zakupowych w przedsiębiorstwach Aplikacja wniosków Forum Gospodarcze – 16 – Panel WCK

12 Relacje ze spotkania z Komisją Gospodarki Województwa Wielkopolskiego
Perspektywa finansowa Jacek Kasprzyk, Kierownik Departamentu Polityki Regionalnej, Oddział Analiz Regionalnych Wizja rozwoju województwa Przesłanki zaktualizowana Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Cel generalny strategii - Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju Cel strategiczny 6 - Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu Możliwości wsparcia przedsiębiorców w obecnej perspektywie Zmiana strategii wykorzystania funduszy strukturalnych w porównaniu do okresu

13 Relacje ze spotkania z Komisją Gospodarki Województwa Wielkopolskiego, cd
Wielkopolska Strategia Badań i Innowacji dla Inteligentnej Specjalizacji Elżbieta Książek, Członek Zarządu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Fundacja UAM Elementy SS Stan prac w Wielkopolsce Założenia procesu, plan działań

14 Relacje ze spotkania z Komisją Gospodarki Województwa Wielkopolskiego, cd
Działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości przez Samorząd regionalny – dyr. Beata, Joanna Łozińska, Departament Gospodarki Misje gospodarcze: Algieria, Brazylia, Irak, Kazachstan, Nigeria Organizacja stoisk promocyjnych podczas targów Vouchery dla inicjatyw klastrowych i przedsiębiorstw

15 Konkursy w 2013 r. : Voucher dla inicjatyw klastrowych i przedsiębiorstw Termin: luty/ marzec 2013 r., PO IG 5.1. Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Termin: , PO IG 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw Termin: , ,

16 Konkursy w 2013 r. cd . Przedsięwzięcie międzynarodowe, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych Termin: 28 marca, wrzesień 2013, marzec 2014 NCBiR : CORNET-ERA.NET : Program wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B). Termin: wrzesień 2013 r.

17 Informacje i wnioski z projektu SeBPEN, programu Leonardo Da Vinci
Maciej Pietrzykowski Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” Tomasz Markowski Wielkopolskie Centrum Klasteringu Instytut Logistyki i Magazynowania

18 Strengthening business performance management in economic networks Projekt 2011-1-PL1-LEO05-19900
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Human Capital Research and Development Institute Projekt wybrany w konkursie 2011 roku Budżet: euro Dofinansowanie EU: euro Okres realizacji: 01 luty stycznia 2014

19 Cele projektu Ogólny: transfer innowacyjnych metod zarządzania sieciami gospodarczymi. Szczegółowy: zwiększenie umiejętności zarządzania menedżerów i animatorów w ramach klastrów i innych sieci gospodarczych w Polsce i na Litwie poprzez dostarczanie im specjalnych szkoleń oraz wyposażenie ich w niezbędne narzędzia analityczne

20 Zadania projektowe Ocena rzeczywistych kompetencji
Przeszkolenie w zakresie zarządzania sieciami gospodarczymi, Opracowanie planów zarządzania sieciami gospodarczymi Opracowanie „Zestawu narzędzi managerskich” służącego poprawie jakości zarządzania sieciami gospodarczymi Korekta planów zarządzania sieciami gospodarczymi po otrzymaniu informacji zwrotnej od grupy testowej Opracowanie podręcznika oraz artykułu w czasopiśmie międzynarodowym o zarządzaniu sieciami gospodarczymi Rozpowszechnienie wyników projektu na dwóch międzynarodowych konferencjach

21 Philip Ammerman Maciej Pietrzykowski

22 WCK – przedstawienie i omówienie formy prawnej
Lucyna Łuczak Zespół prawny Instytut Logistyki i Magazynowania Bartłomiej Musiał Radca Prawny Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Musiał, Suchecka i Partnerzy

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIEGO CENTRUM KLASTERINGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google