Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” Podsumowanie II edycji programu -województwo warmińsko-mazurskie Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” Podsumowanie II edycji programu -województwo warmińsko-mazurskie Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” Podsumowanie II edycji programu -województwo warmińsko-mazurskie Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

2 Jak szkoły realizowały program? „Trzymaj Formę!”

3 SZKOŁY  Liczba szkół zgłoszonych do programu: 205  Liczba sprawozdań otrzymanych ze szkół: 188 (87,8%)  Liczba uczniów biorących udział w programie: 28 636 - ze szkół podstawowych – 1531 - z gimnazjów – 27 105 72% populacji uczniów ze szkół objętych programem

4 KOORDYNATORZY SZKOLNI 190 osób, w tym:  nauczyciele biologii – 78  nauczyciele WF – 47  pedagodzy szkolni - 12  pielęgniarki szkolne – 11  nauczyciele chemii – 6  wychowawcy klas – 6  nauczyciele świetlicy – 5

5  nauczyciele matematyki – 4  nauczyciele bibliotekarze - 4  nauczyciele języka polskiego – 3  dyrektorzy szkół - 3  nauczyciele geografii – 2  nauczyciele nauczania zintegrowanego – 2  nauczyciel wychowania do życia w rodzinie - 1  nauczyciel języka angielskiego - 1  nauczyciele przyrody – 1  nauczyciel techniki - 1  wychowawca w internacie - 1  higienistka szkolna – 1  instruktor odnowy biologicznej - 1

6 PRACOWNICY SZKOŁY ZAANGAŻOWANI W REALIZACJĘ PROGRAMU 967 osób, w tym:  wychowawcy klas – 333  nauczyciele WF – 236  nauczyciele biologii – 106  pielęgniarki szkolne – 52  nauczyciele świetlicy – 32  pedagodzy szkolni - 29  nauczyciele języka polskiego - 20  rada rodziców - 18

7  nauczyciele matematyki – 17  nauczyciele plastyki -16  nauczyciele chemii – 14  nauczyciele informatyki - 13  nauczyciel techniki - 11  opiekunowie samorządu uczniowskiego – 9  nauczyciele języków obcych – 8  nauczyciele historii – 7  kucharki - 6  nauczyciele przyrody – 4  opiekunowie zespołów terapeutycznych – 4  intendentki – 4  nauczyciele bibliotekarze – 4

8  nauczyciele nauczania zintegrowanego – 3  nauczyciele geografii – 3  dyrektorzy szkół - 3  dietetyczki - 3  ajenci sklepików szkolnych – 3  opiekun sklepiku szkolnego –2  nauczyciele wych.do życia w rodzinie – 2  katecheci - 2  nauczyciel muzyki - 1  nauczyciel żywienia człowieka - 1  higienistka szkolna – 1

9 W JAKI SPOSÓB PRZKAZANO RODZICOM INFORMACJE O REALIZOWANYM PROGRAMIE? Zaprezentowano program na zebraniu ogólnym rodziców uczniów szkoły: 27,7% szkół Zaprezentowano program na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach: 37,8% szkół Poinformowano rodziców o programie poprzez skierowanie do nich listu: 1,7% szkół W inny sposób przekazano rodzicom informacje o programie: 14,1% szkół  punkt informacyjny na korytarzu szkolnym podczas wywiadówki semestralnej  poprzez ulotki, formy wizualne, informacje na stronach internetowych  na spotkaniu rodziców z pielęgniarka szkolną  podczas uroczystości szkolnej  na dyżurach pedagogicznych  podczas rozmów indywidualnych Nie informowano rodziców o programie: 18,6% szkół

10  Średnia liczba godzin lekcyjnych przeznaczanych na realizację programu w jednej klasie: 2-48  Czy opracowano w szkole własny projekt edukacyjny zawierający: temat, cele, zadania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji, sposób i kryteria oceny efektów? 1. Tak – 66 szkół (35,1%) 2. Nie – 122 szkoły

11 TYTUŁY/TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OPRACOWANYCH W SZKOŁACH?  „Racjonalne żywienie w wieku 13-16 lat”  „Zdrowy styl życia – prawidłowe odżywianie” ,,Ruch i dietę wprowadź w życie, będziesz czuł się znakomicie”  „Żyj zdrowo, a życie upłynie ci kolorowo”  „Jedz zdrowo - zażywaj ruchu” ,,Zdrowi piękni, długowieczni” ,,Trzymaj formę - zostań orłem”  „Sprawnym być – zdrowym być”  „Aktywny styl życia – ruch”  „Aby zdrowym być”  „Żyj zdrowo”

12  „Klasowy model zdrowego stylu życia”  „ Zdrowie to dobry kontakt z samym sobą”  „Trzymaj Formę ! Więcej ruszaj się i licz kalorie”  „Trzymaj formę – w zdrowym ciele zdrowy duch”  „Znaczenie racjonalnego odżywiania dla zdrowia. Rola ruchu w prawidłowej przemianie materii”  „Prawidłowe odżywianie a rozwój dziecka”  „Trzymaj formę! Odżywiaj się zdrowo!”  „ Smak różnych regionów Polski”  „Nie jedz tyle – bądź motylem”  „Mamo tato jedzmy zdrowo”  „Żyj zdrowo i aktywnie”  „Czy wiesz co jesz?”  „Wybierz zdrowie”  „Trzymaj formę”

13  „Trzymaj Formę- żyj zdrowo, myśl o przyszłości”  „Trzymaj formę – przyszła wiosna”  „Trzymaj formę – będziesz wielki”  „Trzymaj formę - z nami ćwicz, aby coraz zdrowszym być”  „Trzymaj formę czyli zdrowy styl życia”  „Najważniejsza jest aktywność fizyczna”  „Trzymaj Formę - żywienie człowieka”  „Czy wiesz, co jesz- trzymaj formę”  „W zdrowym ciele zdrowy duch”  „Aktywnie, wesoło, sportowo”  „Jedz zdrowo mądra głowo”  „Bądź fitness czyli w formie”  „Dbam o swoje zdrowie”  „Żyj zdrowo - kolorowo”

14 KTO WŁĄCZYŁ SIĘ DO OPRACOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO? 1. Koordynator szkolny – w 66 szkołach (100%) 2. Nauczyciele – w 66 szkołach (100%) 3. Pielęgniarka szkolna - w 29 szkołach (43,9%) 4. Uczniowie – w 47 szkołach (71,21%) 5. Rodzice - w 17 szkołach (25,75%) 6. Inne osoby:  dyrektor szkoły - w 2 szkołach  wykładowca uniwersytecki – w 1 szkole  ajent sklepiku – w 1 szkole  pedagog – w 1 szkole  lekarz – w 1 szkole

15 FORMA PREZENTACJI REZULTATÓW PROJEKTU  imprezy szkolne – 43,9% szkół  apele – 12,1% szkół  rady pedagogiczne – 10,6% szkół  wystawy/ekspozycje –10,6% szkół  gazetki szkolne – 9% szkół  spotkania z rodzicami – 9% szkół  strony internetowe – 3% szkół  turnieje sportowe – 3% szkół  konkursy – 3% szkół  imprezy lokalne – 1,5% szkół  przedstawienia– 1,5% szkół

16 JAKIE UMIEJĘTNOŚCI MIAŁA ZDOBYĆ MŁODZIEŻ POPRZEZ UDZIAŁ W PROGRAMIE?  dokonywanie wyborów produktów spożywczych zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania  stosowanie zasad prawidłowego żywienia w życiu codziennym  układanie jadłospisu zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia  prawidłowe przygotowywanie posiłków  dbałość o zachowanie odpowiedniej wagi

17  umiejętność mierzenia tętna, należnej masy ciała, zapotrzebowania energetycznego, wartości energetycznej posiłków, ocena własnej wydajności i sprawności fizycznej.  dostrzeżenie zaburzeń wynikających z nieprawidłowego odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość)  dobór form aktywności fizycznej do własnych możliwości  umiejętność spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek  samodzielne wyszukiwanie informacji zawartych w różnych źródłach  umiejętność pracy w grupie oraz prezentacji zebranych informacji  korzystanie z praw konsumenta  umiejętność czytania etykiet na produktach spożywczych.

18 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE, KTÓRE WSPIERAŁY LUB WSPÓŁPRACOWAŁY PRZY REALIZACJI PROGRAMU  Urzędy Miast i Gmin (11)  Starostwa Powiatowe (2)  Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)  Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (3)  Zakłady Opieki Zdrowotnej (3)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (1)  Nadleśnictwo (1)  Dom Kultury (1)

19  Klub Garnizonowy (1)  Szkoła wyższa (1)  Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)  Klub sportowy (1)  Siłownia (1)  Stowarzyszenia (4)  Spółdzielnie mieszkaniowe (2)  Sklepy spożywcze i piekarnie (3)  Firmy produkujące żywność (5)  Firma ubezpieczeniowa (1)  Wydawnictwo oświatowe (1)  Bank (1)  PCK

20 JAKI BYŁ ZAKRES TEGO WSPARCIA LUB WSPÓŁPRACY?  Pomoc w organizacji imprez prozdrowotnych  Zakup nagród na konkursy  Zakup materiałów i artykułów spożywczych  Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu nagłaśniającego  Dofinansowanie realizacji programów  Prowadzenie edukacji (wykłady, prelekcje)  Bezpłatny transport  Udostępnianie sprzętu sportowego i obiektów sportowych

21 POKAZY I ĆWICZENIA, KTÓRE ODBYWAŁY SIĘ W RAMACH PROGRAMU Najczęściej wymieniano:  przygotowywanie sałatek i innych posiłków  układanie jadłospisów (także w języku angielskim)  obliczanie BMI, interpretacja wyników  tworzenie modeli przestrzennych piramidy zdrowia  analizy etykiet produktów oznaczonych GDA  wystawy prac plastycznych  określanie poziomu wydolności i sprawności fizycznej  pokaz mierzenia tętna i ciśnienia krwi  pokazy technik relaksacyjnych  ćwiczenia gimnastyczne/układy taneczne/  gry i zabawy ruchowe  aerobik/fitness  wycieczki rowerowe

22 ZADANIA POWIERZONE UCZNIOM Najczęściej wymieniano:  przygotowanie i przeprowadzenie ankiet nt. odżywiania się uczniów  przygotowywanie gazetek informacyjnych, ulotek, plakatów  opracowywanie haseł/wierszy/reklam promujących zdrowy styl życia  przygotowywanie prezentacji multimedialnych  opracowywanie informacji na stronę internetową szkoły  przygotowywanie potraw  przygotowywanie przestawień profilaktycznych  współorganizacja i prowadzenie imprez sportowych/festynów/konkursów  prowadzenie edukacji w środowisku rówieśniczym: –pogadanki, lekcje, punkty informacyjne, audycje w szkolnym radio

23 Trudności w realizacji programu  ze strony nauczycieli– brak umiejętności pracy metodą projektu, małe zaangażowanie w działania i współpracę z koordynatorem szkolnym programu  zbyt mało czasu na realizację programu ze względu na przepełniony harmonogram zajęć edukacyjnych i kulturalnych szkoły  ograniczone możliwości finansowe przy zakupie środków i pomocy do realizacji programu  małe zaangażowanie i zainteresowanie rodziców realizacją programu  trudności lokalowe – brak wolnych pomieszczeń, w których mogłyby odbywać się spotkania robocze z uczniami

24  w szkołach wiejskich – ze względu na to, że dzieci dojeżdżają do szkoły, nie było możliwości organizowania spotkań z uczniami w godzinach pozalekcyjnych; realizacja programu była możliwa tylko w ramach lekcji i kosztem lekcji  zbyt mała ilość materiałów dla uczniów, brak materiałów dla rodziców  wypełnianie druku sprawozdania Trudności w realizacji programu

25 Ocena pomocy dydaktycznych stworzonych do realizacji programu Rodzaj pomocy/ocena Bardzo słaby(a) Słaby(a)Średni(a)Dobry(a)Bardzo dobry(a) Poradnik dla realizatora programu 11,7% szkół – brak odpowiedzi 0,6% szkół 0,6% szkół 3,6% szkół 44,6% szkół 50,6% szkół Broszura dla ucznia 10,6% szkół – brak odpowiedzi 0,6% szkół 0,6% szkół 3,6% szkół 41,7% szkół 53,6% szkół Plakat 12,7% szkół – brak odpowiedzi 1,2% szkół 0,0% szkół 2,4% szkół 38,4% szkół 57,9% szkół Strona internetowa 12,7% szkół – brak odpowiedzi 0,0% szkół 0,0% szkół 10,7% szkół 40,9% szkół 48,2% szkół


Pobierz ppt "PROGRAM EDUKACYJNY „Trzymaj formę!” Podsumowanie II edycji programu -województwo warmińsko-mazurskie Aleksandra Wasilewska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google