Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie pal przy mnie proszę Podsumowanie i ocena programu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie pal przy mnie proszę Podsumowanie i ocena programu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Nie pal przy mnie proszę Podsumowanie i ocena programu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013

2 Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki antytytoniowej. Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych, w tym profilaktyki antytytoniowej. Realizacja antytytoniowych programów realizowana jest w ramach zadania 3 Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Realizacja antytytoniowych programów realizowana jest w ramach zadania 3 Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

3 Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce jest programem profilaktycznym wynikającym z treści art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce jest programem profilaktycznym wynikającym z treści art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. określa politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną państwa w kontekście zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych. Program określa politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną państwa w kontekście zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych.

4 Cel główny programu Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

5 Cele szczegółowe programu Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją dzieci na dym tytoniowy. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją dzieci na dym tytoniowy.

6 Założenia programu Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy mnich papierosy. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy mnich papierosy.

7 Realizatorzy programu nauczyciele nauczania zintegrowanego nauczyciele nauczania zintegrowanego pedagog szkolny pedagog szkolny pielęgniarka szkolna pielęgniarka szkolna psycholog psycholog

8 Podsumowanie III edycji programu Nie pal przy mnie, proszę (2012/2013)

9 Zasięg programu W III edycji udział wzięło 47 szkół podstawowych, to stanowi 76%

10 Nie pal przy mnie proszę 2012/13 Liczba uczniów objętych programem w roku szkolnym 2012/13: Liczba uczniów objętych programem w roku szkolnym 2012/13:3656 Klasa I-1017 Klasa I-1017 Klasa II-1069 Klasa II-1069 Klasa III-1144 Klasa III-1144 Liczba rodziców biorących udział w programie 2894 Liczba rodziców biorących udział w programie 2894

11 Ocena programu – 47 SP (skala: 1 – ocena najniższa, 6 – ocena najwyższa) Skala Zaangażowanie dzieci podczas realizacji programu Ocena treści merytorycznych Ocena wsparcia lokalnego Ocena materiałów dodatkowych

12 Nie pal przy mnie proszę 2012/13 Wnioski: Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach. Program dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci. Scenariusze warsztatów ciekawe. Program jest ściśle skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktycznym. Uczeń posiadł zdolność samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla własnego zdrowia i innych ludzi.

13 Realizacja programu w szkołach W 47 szkołach /100%/ program zrealizowany został w formie zaproponowanych 5 warsztatów. W 47 szkołach /100%/ program zrealizowany został w formie zaproponowanych 5 warsztatów. Zajęcia warsztatowe: Zajęcia warsztatowe: Warsztaty I: Co to jest zdrowie? Warsztaty I: Co to jest zdrowie? Warsztaty II: Od czego zależy nasze zdrowie? Warsztaty II: Od czego zależy nasze zdrowie? Warsztaty III: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Warsztaty III: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? Warsztaty IV: Co robić, gdy moje życie jest zagrożone? Warsztaty IV: Co robić, gdy moje życie jest zagrożone? Warsztaty V: Nie pal przy mnie proszę! Warsztaty V: Nie pal przy mnie proszę!

14 Realizacja programu w szkołach Formy realizacji: Wykłady, Prelekcje, Pogadanki, Prezentacje Wykłady, Prelekcje, Pogadanki, Prezentacje Imprezy środowiskowe, Przedstawienia, Wystawy Imprezy środowiskowe, Przedstawienia, Wystawy Konkursy wiedzy, plastyczne Konkursy wiedzy, plastyczne Projekcje filmu Projekcje filmu Informacje na stronie internetowej Informacje na stronie internetowej Podsumowania: Podsumowania: festyny festyny pikniki rodzinne pikniki rodzinne

15 Dokumentacja

16

17 Terminy kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego programu Należy dostarczyć do dnia : r. (lub wcześniej) do koordynatora powiatowego na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie, ul. Szpitalna 48 fax: (082) e – mail:

18 Informacje Druki, terminy, materiały i inne informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Chełmie. Druki, terminy, materiały i inne informacje znajdują się na stronie internetowej PSSE w Chełmie. Adres strony:

19 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nie pal przy mnie proszę Podsumowanie i ocena programu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google