Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata I LO w Zielonej Górze 26.04.2010. Jak wyglądają wybory dziś? Są świętem demokracji czy pustą tradycją? Dlaczego? Teraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata I LO w Zielonej Górze 26.04.2010. Jak wyglądają wybory dziś? Są świętem demokracji czy pustą tradycją? Dlaczego? Teraz."— Zapis prezentacji:

1 Debata I LO w Zielonej Górze 26.04.2010

2 Jak wyglądają wybory dziś? Są świętem demokracji czy pustą tradycją? Dlaczego? Teraz

3 Wybory na Przewodniczącego RSU Do urn nie musimy się fatygować: stoją przecież w holu, mijamy je co przerwę. Mimo to frekwencja w wyborach, które odbyły się 12 I 2010 wyniosła jedynie 49,9%.

4 Ankieta Pytania: 1. Czy Twoim zdaniem Samorząd Uczniowski działa dobrze? (Tak:43%) 2. Wymień kilka ostatnich działań Samorządu 3. Chciałbyś być członkiem rady RSU? (Tak:4%) 4. Brałeś udział w wyborach na Przewodniczącego Szkoły? (Tak:49%)

5 Pytanie 2 - wykres

6 Pytanie 2 - wyniki  46% wskazuje na organizowanie imprez okolicznościowych (np. połowinki) i dyskotek  1/4 ankietowanych nie wie, jakie działania podejmowane są przez samorząd, kolejne 14% uważa, że w ogóle on nie działa  Tylko 3% zauważa udział w organizowaniu życia szkoły/klas i działania o charakterze demokratycznym (debaty)

7 Pytanie 3 - wykres

8 Wnioski  Uczniowie nie są zainteresowani działalnością samorządu i w samorządzie  Może wynikać to z braku widocznych inicjatyw Rady  Bardzo mało osób widzi realne korzyści dla siebie i szkoły w działalności w samorządzie  Tak, jak w życiu dorosłym wiele osób (mimo że nie głosowały) narzeka i nie widzi pozytywnych skutków działalności władz  Działania zauważane i doceniane poniekąd przez uczniów mają charakter populistyczny – dyskoteki, niepytany „numerek”, dlatego też RSU nie podejmuje innych inicjatyw (zanik podziału na sekcje)  Należy popracować nad świadomością i dojrzałością polityczną uczniów.  Kadencje są zbyt długie, a na szkolnych samorządowcach nie ciąży żadna odpowiedzialność – to wypacza idee demokracji

9 Kampania wyborcza  Walka na plakaty/balony/ulotki, miała wiele walorów humorystycznych, lecz brak jej było merytorycznego przygotowania  Debata – w trakcie lekcji: nie wszyscy zainteresowani moli przybyć; uczestnicy dyskusji zadawali nierzeczowe pytania  Wystąpiło zjawisko budowania negatywnego elektoratu, tzn. odstraszania wyborców zamiast ich zyskiwania  Obiecywanie „gruszek na wierzbie” (np. okna w szatni od w-fu, palarnia dla uczniów)

10 Wybory do RSU  Przykład koleżanki Agnieszki.  Nomenklatura czy przemyślana nominacja?

11 Jak zorganizować i przeprowadzić wybory do władz Samorządu Uczniowskiego, by stały się świętem demokracji w naszej szkole? Zmiany

12

13 Co zmienić?  Podejście i sposób myślenia. Nie należy traktować szkoły jako instytucji, sklepu z wiedzą, lecz jako społeczność – organiczną całość, której jesteśmy członkami.  Stosunek do władz i aktywność w pracach samorządu.

14 Kandydaci na Przewodniczącego  Rzeczowa debata  Swobodna dyskusja, debaty, wymiana argumentów  Obowiązek przedstawienia programu wyborczego  Wybierani na roczną kadencję – daje to szansę weryfikowania ich pracy i udzielania wotum zaufania

15 Kandydaci do RSU Przede wszystkim wprowadzić wybory do RSU.  Kandydatami są uczniowie wszystkich roczników  Uczniowie głosują na kandydatów ze swoich roczników, którzy znają potrzeby swoich kolegów, więc będą mogli reprezentować ich w Radzie.  Wybierana jest równa ilość osób ze wszystkich roczników.  Parytet gwarantuje równą reprezentację wszystkich trzech roczników

16 Źródło obrazka  Grafika ze slajdu 11 pochodzi ze strony: http://www.ceo.org.pl/portal/b_sejmmlodziezy_materialy_pomocnicze _doc?docId=54967 http://www.ceo.org.pl/portal/b_sejmmlodziezy_materialy_pomocnicze _doc?docId=54967

17 Debata I LO w Zielonej Górze 26.04.2010


Pobierz ppt "Debata I LO w Zielonej Górze 26.04.2010. Jak wyglądają wybory dziś? Są świętem demokracji czy pustą tradycją? Dlaczego? Teraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google