Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?"— Zapis prezentacji:

1 Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?

2 W wielu szkołach demokratyczne wybory to fikcja:
jakie warunki powinny spełniać demokratyczne wybory w szkole? czy i jak uczniowie powinni wybierać swojego opiekuna? jakie powinny być zadania komisji wyborczej? jak powinna przebiegać kampania? jak sprawić, żeby uczniowie zainteresowali się wyborami i wzięli udział? jak zachęcać uczniów do kandydowania, itp.?

3 Doskonałe wybory: Wysoka frekwencja;
Świadomi wyborcy- znają programy kandydatów, wybierają, mając na uwadze względy merytoryczne; Profesjonalizm kandydatów- mówią o konkretach, maja programy odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczności; Brak nacisków ze strony władz na wyborców/kandydatów; Żaden z kandydatów nie jest faworyzowany przez władze Wyborcy mają swobodny i nieograniczony dostęp do informacji i korzystają z niego; Kandydaci mają równy dostęp do środków przekazu; Jasne i zrozumiałe zasady głosowania, przeliczania głosów- przejrzysta ordynacja wyborcza.

4 Zadania komisji wyborczej:
Przygotowanie listy wyborców- listy uczniów. Którzy będą głosować (np. przepisanie wszystkich nazwisk z dzienników klas); Przygotowanie kart do głosowania- muszą na nich zostać wypisane nazwiska wszystkich kandydatów, najlepiej w porządku alfabetycznym. Trzeba też zamieścić na nich informację, w jaki sposób wyborcy mają głosować, np. stawiając krzyżyk przy nazwisku kandydata, którego popierają; Przygotowanie lokalu wyborczego( Sali, w której odbędzie się głosowanie)- powinno w nim być miejsce, w którym wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy, oraz urna wyborcza, do której będą wrzucane wypełnione karty do głosowania; Dbałość o sprawną organizację samego głosowania oraz przestrzeganie zasad głosowania

5 Nowy model ustroju Samorządu Uczniowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi. Ów model oparty jest częściowo na systemie ustrojowym, który obecnie istnieje w Unii Europejskiej. Parlament: Jedno izbowy Ilość członków jest zmienna, co spowodowane jest ilością klas w roczniku (obecnie na rok 2009/2010 ilość członków wynosiła by 48 osób z 24 klas) Każda klasa deleguje do parlamentu dwóch przedstawicieli (chłopak i dziewczyna= PARYTET). Parlamentarzystą nie może być osoba, która jest już przewodniczącym, jego zastępcą lub skarbnikiem w trójce klasowej jak i być członkiem RADY. Kadencja parlamentarzysty trwa 3 lata Jeśli nie spełnia on wymogów, jakie stoją przed pełnieniem tego stanowiska, może on zostać usunięty ze stanowiska, a na jego miejsce wchodzi nowa osoba wybrana tak jak jego poprzednik; Osoba pozbawiona mandatu w parlamencie szkolnym, nie może pełnić urzędu jako osoba publiczna; Parlament decyduje o wprowadzeniu projektu przedstawionego przez Radę na posiedzeniu i decyduje o wprowadzeniu jej w życie lub jej odrzuceniu Sam parlament również może przedstawić projekt. Marszałek przedstawia Radzie projekt a ona decyduje o tym czy projekt zostanie wprowadzony czy nie Projekt składany przez Radę jest najpierw czytany a następnie przeprowadzane jest głosowane które decyduje o przyszłości projektu. Rada: Jest głównym organem stanowiącym o losie szkoły W jej skład wchodzą dwaj opiekunowie którzy są łącznikiem między dyrekcją a samorządem Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych na okres 3 semestrów (1,5 roku [okres sprawowania urzędu zaczyna się od pół rocznego przeszkolenia przez odchodzącego prezesa rady] Przewodniczący może zostać wybrany tylko raz Po zakończeniu urzędu może on zostać doradcą nowego przewodniczącego, jeśli obydwoje wyrażą na to zgodę; W skład Rady wchodzą jeszcze Ministrowie: Kultury, Finansów, Sportu, Nauki. Kadencja trwa 3 semestrów [również obowiązuje ich okres szkolenia] Sposób wyboru ministra jest inny niż innych przedstawicieli. Kandydaci są wybierani przez Przewodniczącego Rady. Propozycje są przedstawiane komisji złożonej z członków grona pedagogicznego, wybierają oni ministra. Przewodniczący może odwołać się do decyzji komisji w ciągu dwóch tygodni. Jeśli chcę by komisja zmieniła zdanie musi on wystąpić na jej forum i przekonać ich. W skład komisji nie mogą wchodzić opiekunowie. Skład komisji jest wybierany z nauczycieli każdego przedmiotu Do Rady wchodzą również przedstawiciele każdego rocznika wybierani przez parlament ze swoich członków [są to jedyne osoby wchodzące w skład obydwu instytucji] Do rady wchodzi również marszałek parlamentu wybierany na 3 semestrową kadencje [również przeszkalany]. Pełni on wyłącznie funkcje łącznika Parlamentu z Radą jak i Rady z Parlamentem Możliwe propozycje nazwy to: Szkolna Unia Klas – SUK Szkolna Federacja Klas – SFK Federalna Republika Klas – FRK Federalna Republika Szkolna – FRS Unia Szkolna – US Unia Klas – UK Zjednoczone Klasy Szkolne - ZKS


Pobierz ppt "Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były świętem demokracji w szkole?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google