Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTKI PRYWATYZACJI HUTY CZĘSTOCHOWA DLA ZAŁOGI I RELACJI GOSPODARCZYCH POLSKA - UKRAINA Warszawa, 19 lipca 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTKI PRYWATYZACJI HUTY CZĘSTOCHOWA DLA ZAŁOGI I RELACJI GOSPODARCZYCH POLSKA - UKRAINA Warszawa, 19 lipca 2007r."— Zapis prezentacji:

1 SKUTKI PRYWATYZACJI HUTY CZĘSTOCHOWA DLA ZAŁOGI I RELACJI GOSPODARCZYCH POLSKA - UKRAINA
Warszawa, 19 lipca 2007r.

2 POLSKO – UKRAIŃSKI SUKCES
Załoga otrzymała wyjątkowo bogaty pakiet socjalny. W ostatnich tygodniach inwestor zdecydował o dodatkowych korzyściach dla pracowników przekraczających zobowiązania pakietu socjalnego. Trwa intensywny program inwestycyjny przekształcający Hutę Częstochowa w jeden z najnowocześniejszych kombinatów metalurgicznych w UE. Inwestycja ISD otwarła nowy etap współpracy gospodarczej polsko - ukraińskiej. Przez dwa lata trwania przetargu na prywatyzację Huty Częstochowa ISD przekonywał opinię publiczną, że najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż kombinatu inwestorowi z Ukrainy. Wskazywał przy tym na liczne korzyści jakie wynikną z takiego rozwiazania: na kwestie społeczne i rolę transakcji w relacjach gosporadzcych miedzy Polska a Ukraina. Tuż po zakończeniu przetargu podkreślano jednak przede wszystkim bardzo wysoką, zwłaszcza w porównaniu z innymi prywatyzacjami w tej branży w Polsce, cenę jaką ISD zapłacił za przejęcie Kombinatu. Dziś można już podjąć próbę oceny takiej decyzji w sferze społecznej i międzynarodowej. Oto główne skutki prywatyzacji.

3 ZOBOWIĄZANIA I REALIZACJA
W terminie wypełniono wszystkie zobowiązania wynikające z podpisanego Pakietu Socjalnego: Wypłacono załodze bonus prywatyzacyjny - łącznie: 21 mln zł Podwyżka płac o 350 zł brutto dla każdego pracownika - łącznie 1,5 mln zł miesięcznie Wypłata nagrody noworocznej - łącznie: 1 530 000 zł Załoga ma 10 letnie gwarancje zatrudnienia Co roku płace są indeksowane o o wskaźnik inflacji Po rozstrzygnięciu przetargu na Hutę Częstochowa, komentarze prasowe podkreślały bardzo bogaty pakiet świadczeń pracowniczych ddo jakich zobowiązał się inwestor. Pojawiały się wręcz pytania, czy Ukraińcy nie przesadzili z wysokością zobowiązań wobec załogi i czy bedą w stanie ich dotrzymać. Dziś wiemy już, że zobowiązania wynikające z pakietu socjalnego zostały pomyślnie wykonane i że stan taki potwierdzają związkowcy, którzy negocjowali te zobowiązania w imieniu załogi:.

4 WZROST PŁAC Przeciętne wynagrodzenie w roku 2005 – 3249 zł
Z uwzględnieniem płac w Spółkach włączonych do Huty w roku 2006 wzrost średniego wynagrodzenia wyniósł 11,4%. Jednym z najbardziej widocznych efektów prywatyzacji jest wzrost płac w kombinacie.

5 PONAD ZOBOWIĄZANIA Wyższe zarobki, dzięki nowemu systemowi premii.
Nowy system uwzględnia efektywności pracy. Nowy korzystniejszy dla pracowników regulamin premiowania obowiązuje wstecznie od 1 kwietnia. To średnio 100 zł podwyżki na jednego pracownika. W 2007 ISD Huta Częstochowa przeznaczy na premie średnio ponad 382 tys. zł. Po osiągnięciu najwyższej planowanej wartości premii w kwietniu 2011r. kwota ta przekroczy 1 mln zł. miesięcznie. Ukraiński inwestor nie tylko dotrzymał słowa i zrealizował wszystko, co obiecywał pracownikom, ale już dziś przekroczył te zobowiązania. Nowy system premii oznacza w praktyce podwyżkę płac i dodatkowe możliwości zarobku związane z większą wydajnością pracy. Z punktu widzenia pracodawcy nowy system wynagradzania pozwala na zróżnicowanie płacy w zależności od efektów pracy. Warto podkreślić, że nowy system premiowania został przyjęty przez wszystkie pięc związków zawodowych działających na terenie huty.

6 DZIAŁANIA SPOŁECZNE Działalność charytatywna – 274 000 zł
Działalność edukacyjna – zł Działalność na rzecz kultury – zł Działalność środowiskowa – zł Sponsoring organizacji sportowych – zł

7 WARTOŚĆ INWESTYCJI ISD W POLSCE
Przyjęta w planie inwestycyjnym do roku 2008 wartość inwestycji w ISD Huta Częstochowa wynosi ponad 400 mln PLN Wartość umów inwestycyjnych podpisanych do czerwca 2007r. wynosi już 185 mln PLN W pierwszym roku ISD Polska zainwestowało w częstochowskiej hucie 110 mln PLN, to zdecydowanie więcej niż 44 mln zobowiązanie zawarte w umowie prywatyzacyjnej. Warto podkreślić, że tak wykonanie zobowiązań socjalnych wobec załogi, jak i wszelkie działania społeczne są możliwe dzięki dobrze funkcjonującemu przedsiębiorstwu. Tu z kolei kwestia zasadnicza jest intensywny program modernizacji i inwestycji. Kombinat produkuje coraz więcej, i z każdym miesiącem umacnia swoją pozycję wśród europejskich hut.

8 ISD LIDEREM POLSKO – UKRAIŃSKICH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH
W roku 2004 wszystkie ukraińskie inwestycje w Polsce zamykały się kwota 350 tys $. Dziś jest to ponad 800 mln $, z czego około 50% przypada na ISD. W 2005r. ISD jako pierwsza ukraińska firma znalazła się na liście największych inwestorów w Polsce przygotowanej przez PAIZ. Ukraińska korporacja ISD otworzyła polski rynek na inne ukraińskie firmy. Avto ZAZ został głównym inwestorem w FSO, a rok później Astarta, jako pierwsza firma z Ukrainy debiutowała na WGPW Sama inwestycje ISD w Polsce przekraczają 400 milionów dolarów. Drugie tyle zainwestowały inne ukraińskie firmy.

9 INWESTYCJE POLSKA – UKRAINA
mln $ 2003 2005 2006 Inwestycje ukraińskie w Polsce 350 tys. $ 409,7 mln $ 400 mln $ Inwestycje polskie na Ukrainie 153 mln $ 215 mln $ 366 mln $ Dziś według danych z Ministerstwa Gospodarki Ukraińskie inwestycje w Polsce sa większe niż polskie inwestycje na Ukrainie.

10 OBROTY HANDLOWE POLSKA – UKRAINA 2004 – 2006
mld $

11 HANDEL POLSKA – UKRAINA 2004 – 2006
mld $

12 IMPORT ISD Z UKRAINY surowce i półfabrykaty z Ukrainy
W roku 2006 do Huty Częstochowa trafiły surowce i półfabrykaty z Ukrainy o łącznej wartości ok. 140 mln $.

13 ROLA ISD POLSKA W czasie roku wartość eksportu z Ukrainy do Polski wzrosła o ok. 300 mln $. Wzrost ukraińskiego eksportu do Polski to w ogromnej części zasługa ISD. Udział ISD Polska to prawie 50% rocznego wzrostu importu Polski z Ukrainy.

14 HANDEL Z ROSJĄ (2006) Eksport Rosji do Polski 11,725 mld USD mld $
Polski eksport do Rosji ,253 mld USD Deficyt handlowy na niekorzyść Polski to ,5 mld USD mld $

15 ISD POLSKA – EKSPORT DO ROSJI
ISD Huta Częstochowa do Czelabińska w Rosji wysłała prawie 125 tys. ton blach o wartości ok. 120 milionów USD. (2006 – 2007) Rekordowy przyrost polskiego eksportu do Rosji w 2006 roku dotyczył wyrobów walcowanych płaskich z żeliwa lub stali niestopowej walcowanych na gorąco (przyrost o 47,4 mln USD). – 9 % wzrostu polskiego exportu Eksport z ISD Polska do Rosji stanowił prawie 100% wzrostu eksportu w tej grupie towarowej (wyroby ze stali) ISD Huta Częstochowa jako jedyna firma z Polski eksportuje do Rosji i na Ukrainę specjalistyczne blachy na rurociągi wysokociśnieniowe


Pobierz ppt "SKUTKI PRYWATYZACJI HUTY CZĘSTOCHOWA DLA ZAŁOGI I RELACJI GOSPODARCZYCH POLSKA - UKRAINA Warszawa, 19 lipca 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google