Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewidencja Leasingu Operacyjnego Opracowanie: Nogielska Agnieszka Stokłosa Kornelia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewidencja Leasingu Operacyjnego Opracowanie: Nogielska Agnieszka Stokłosa Kornelia."— Zapis prezentacji:

1 Ewidencja Leasingu Operacyjnego Opracowanie: Nogielska Agnieszka Stokłosa Kornelia

2 Poniższa prezentacja… Obejmuje zakres ewidencji leasingu: Operacyjnego u finansującego Operacyjnego u korzystającego

3 Leasing operacyjny… ? … treścią umowy jest bardzo zbliżony do umowy dzierżawy lub najmu środków trwałych. Cechy charakterystyczne: Przedmiotem transakcji są dobra wielokrotnego użytku Przedmiotem transakcji są dobra wielokrotnego użytku Umowy zawierane są na max okres 3 lat Umowy zawierane są na max okres 3 lat

4 Leasing operacyjny u finansującego 1. Przykładowe operacje gospodarcze. 2. Księgowanie operacji gospodarczych. 3. Omówienie operacji gospodarczych na przykładzie.

5 Operacje gospodarcze: 1. PK – umowa leasingu – przekazanie środka trwałego dla korzystającego (ewidencja pozabilansowa – zapis jednostronny). 2. Fa VAT z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto b) podatek VAT należny c) wartość brutto.

6 Operacje gospodarcze: 3. Wb – wpływ należności od korzystającego z tytułu czynszu leasingowego. 4. PK – amortyzacja środka trwałego oddanego w leasing. 5. PK – przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa).

7 Księgowania 1. PK – umowa leasingu – przekazanie środka trwałego dla korzystającego (ewidencja pozabilansowa – zapis jednostronny). Środki trwałe oddane w leasing 1

8 Księgowania 2. Fa VAT z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto b) podatek VAT należny c) wartość brutto. Rozrachunki z odbiorcami Przychody ze sprzedaży usług Rozrachunki z tytułu podatku VAT 2a2b2c

9 Księgowania 3. Wb – wpływ należności od korzystającego z tytułu czynszu leasingowego. Rozrachunki z odbiorcami Rachunek bieżący 3

10 Księgowania 4. PK – amortyzacja środka trwałego oddanego w leasing. Umorzenie środków trwałych Amortyzacja 4

11 Księgowania 5. PK – przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa). Środki trwałe oddane w leasing 15

12 Przykład: Jednostka handlowa przekazała w leasing operacyjny środek trwały o wartości początkowej 90 000,- i dotychczasowym umorzeniu 18 000,- współczynnik amortyzacji środka trwałego wynosi 20%. Właściciel wystawił Fa VAT z tytułu raty leasingowej na wartość netto 2 000,-, podatek VAT 22%. Korzystający dokonał wpłaty czynszu na rachunek bieżący właściciela. Po wygaśnięciu umowy leasingu korzystający zwrócił właścicielowi środek trwały.

13 Rozwiązanie: Operacje gospodarcze: 1. PK – umowa leasingu – przekazanie środka trwałego dla korzystającego (ewidencja pozabilansowa).90 000,- 2. Fa VAT z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto 2 000,- b) podatek VAT należny 440,- c) wartość brutto. 2 440,-

14 Rozwiązanie: 3. Wb – wpływ należności od korzystającego z tytułu czynszu leasingowego. 2 440,- 4. PK – amortyzacja środka trwałego oddanego w leasing. A m = (90 000 * 20%)/12 1 500,- 5. PK – przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa).90 000,-

15 Księgowania przykładu: Środki trwałe oddane w leasing Przychody ze sprzedaży usług Rozrachunki z tytułu podatku VAT Rozrachunki z odbiorcami Rachunek bieżący Umorzenie środków trwałych Amortyzacja 11 90 00090 000 552 000 2a2a 440 2b2b 2c 2 4402c33 2 4402 440 33 4 1 5004 1 500 44

16 Leasing operacyjny u korzystającego 1. Przykładowe operacje gospodarcze. 2. Księgowanie operacji gospodarczych. 3. Omówienie operacji gospodarczych na przykładzie.

17 Operacje gospodarcze: 1. PK – umowa leasingu – przyjęcie środka trwałego w leasing operacyjny (ewidencja pozabilansowa). 2. Fa VAT otrzymana od finansującego z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto b) podatek VAT naliczony c) wartość brutto

18 Operacje gospodarcze: 3. Wb – zapłata czynszu leasingowego. 4. PK – zwrot środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa).

19 Księgowania 1. PK – umowa leasingu – przyjęcie środka trwałego w leasing operacyjny (ewidencja pozabilansowa). Środki trwałe dzierżawione 1

20 Księgowania 2. Fa VAT otrzymana od finansującego z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto b) podatek VAT naliczony c) wartość brutto Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z tytułu podatku VAT Usługi obce 2a 2b2c

21 Księgowania 3. Wb – zapłata czynszu leasingowego. Rozrachunki z dostawcami 3 Rachunek bieżący

22 Księgowania 4. PK – zwrot środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa). Środki trwałe dzierżawione 14

23 Przykład: Jednostka handlowa zawarła umowę leasingu operacyjnego na używanie środka trwałego o wartości rynkowej 90 000,-. Środek trwały wprowadzono do ewidencji pozabilansowej. Właściciel wystawił Fa VAT z tytułu raty leasingowej na wartość netto 2 000,-, podatek VAT 22%. Korzystający dokonał wpłaty czynszu na rachunek bieżący właściciela. Po wygaśnięciu umowy leasingu korzystający zwrócił właścicielowi środek trwały.

24 Rozwiązanie: Operacje gospodarcze: 1. PK – umowa leasingu – przyjęcie środka trwałego w leasing operacyjny (ewidencja pozabilansowa).90 000 2. Fa VAT otrzymana od finansującego z tytułu czynszu leasingowego: a) wartość netto2 000 b) podatek VAT naliczony 440 c) wartość brutto2 440

25 Rozwiązanie: 3. Wb – zapłata czynszu leasingowego. 2 440 2 440 4. PK – zwrot środka trwałego po wygaśnięciu umowy leasingu (ewidencja pozabilansowa). 90 000

26 Księgowania przykładu: Środki trwałe oddane w leasing Usługi obce Rozrachunki z tytułu podatku VAT Rozrachunki z dostawcami 11 90 00090 000 442a2a 2 0002b2b 440 3 2 4403 2 440 2c2c Rachunek bieżący 2 440 33

27 Wnioski: W leasingu operacyjnym finansujący: Ponosi ryzyko i koszty wynikające z prawa do wydzierżawienia środka trwałego Ponosi ryzyko i koszty wynikające z prawa do wydzierżawienia środka trwałego Wykazuje w swoich księgach rachunkowych wydzierżawiony środek trwały Wykazuje w swoich księgach rachunkowych wydzierżawiony środek trwały Przez czas trwania leasingu amortyzuje przekazane środki trwałe Przez czas trwania leasingu amortyzuje przekazane środki trwałe Płatności leasingowe zalicza do przychodów Płatności leasingowe zalicza do przychodów

28 Wnioski: W leasingu operacyjnym korzystający: Ujmuje dzierżawiony środek trwały w ewidencji pozabilansowej Ujmuje dzierżawiony środek trwały w ewidencji pozabilansowej Kosztem operacyjnym jest dla niego rata płatności leasingowych, należna właścicielowi Kosztem operacyjnym jest dla niego rata płatności leasingowych, należna właścicielowi Po zakończeniu umowy zwraca przedmiot umowy lub staje się on jego własnością po dokonaniu wpłaty właścicielowi ustalonej wcześniej kwoty. Po zakończeniu umowy zwraca przedmiot umowy lub staje się on jego własnością po dokonaniu wpłaty właścicielowi ustalonej wcześniej kwoty.

29 I co??? Trudne??? TO WCALE NIE JEST TRUDNE!!! TO WCALE NIE JEST TRUDNE!!! WRĘCZ BANALNE!!! WRĘCZ BANALNE!!!

30 Dziękujemy za uwagę! Prezentacja została wykonana na potrzeby ZSZ w Krapkowicach


Pobierz ppt "Ewidencja Leasingu Operacyjnego Opracowanie: Nogielska Agnieszka Stokłosa Kornelia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google