Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Katowice, 16.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Katowice, 16.05.2011."— Zapis prezentacji:

1

2 Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Katowice, 16.05.2011 r.

3 Zapotrzebowanie 2010/2009 Zapotrzebowanie szpitali na koniec 2010 r. przekroczyło 1,1 mld zł To 5 razy więcej niż w 2009 roku W przypadku poszczególnych województw różnica ta sięga kilku tysięcy procent

4 Zapotrzebowanie na środki finansowe

5

6 Zapotrzebowanie I kw. 2011/I kw. 2010 1) Zapotrzebowanie szpitali na środki finansowe w I kw. 2011 r. przekroczyło 188 mln zł 2) Najwięcej środków w tym okresie potrzebowały szpitale z województwa mazowieckiego (ok. 77 mln zł) oraz kujawsko- pomorskiego (55,5 mln zł) 3) Największą dynamikę wzrostu potrzeb zaobserwowano w województwie kujawsko-pomorskim oraz śląskim

7 Zapotrzebowanie na środki finansowe Źródło: Electus S.A.

8 Większość szpitali poszukuje finansowania w celu realizacji kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz na spłatę zobowiązań wymagalnych

9 Zobowiązania szpitali publicznych

10 Zobowiązania ogółem Zobowiązania szpitali publicznych wynoszą 9,2 mld zł To więcej niż w 2009 roku Niektórym województwom udało się istotnie je zmniejszyć

11 Zobowiązania ogółem

12 Zobowiązania szpitali publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

13 Zobowiązania szpitali publicznych Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

14 Zobowiązania wymagalne Rosnące zobowiązania wymagalne to wciąż największe zagrożenie W 2010 r. nastąpił spadek zobowiązań wymagalnych w porównaniu z 2009 r. Województwa różnie radzą sobie z regulowaniem zobowiązań wymagalnych

15 Zobowiązania wymagalne

16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia

17 Dwa województwa wykazujące najwyższe zobowiązania wymagalne (mazowieckie oraz śląskie) posiadają największą ilość szpitalnych placówek publicznych w swoim regionie Wzrost zobowiązań ogółem, przy jednoczesnym spadku zobowiązań wymagalnych świadczyć może o coraz bardziej efektywnym, świadomym zarządzaniu przez menedżerów długiem podległych im placówek Zobowiązania szpitali publicznych

18 Korelacja pomiędzy zapotrzebowaniem szpitali publicznych na środki finansowe a zadłużeniem wymagalnym

19 Zapotrzebowanie szpitali a zadłużenie wymagalne

20 Case Study – jak efektywnie zarządzać zobowiązaniami szpitala Electus S.A. Źródło: opracowanie własne Electus S.A.

21 Dłużnik: Publiczna Placówka Służby Zdrowia Organ tworzący: Marszałek Wartość zobowiązań wymagalnych na 09. 2010: 10 090 432 PLN Stan Wyjściowy Wartość zobowiązań wymagalnych, zagrożonych egzekucją komorniczą wynosi 9 289 506 PLN Oprócz powyższego zadłużenia szpital proponuje włączenie do procesu restrukturyzacji finansowej zobowiązań czterech wierzycieli, już wcześniej objętych ugodą Najistotniejszym aspektem dla szpitala jest otrzymanie rozwiązania, które pozwoli placówce na terminowe regulowanie wynagrodzeń oraz bieżących wydatków

22 Sytuacja początkowa przepływów pieniężnych szpitala zobowiązania bez pokrycia 12 206 647 zł

23 Propozycje Electus S.A. Po przeprowadzeniu audytu zaproponowano model współpracy oparty na nowym produkcie finansowym, umożliwiającym spłatę zobowiązania w okresie 6 lat, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego funkcjonowania jednostki.

24 Sytuacja po restrukturyzacji zobowiązań Zobowiązania bez pokrycia 3 705 123 zł

25 Osiągnięte cele Zapewnienie placówce stabilnego funkcjonowania Rozłożenie ciężaru spłaty uciążliwego zadłużenia na okres kilku lat Znaczące zmniejszenie luki finansowej: 12 206 647 PLN - 8 501 524 PLN = 3 705 123 PLN

26 Podsumowanie Większość szpitali publicznych poszukuje środków finansowych na spłatę zobowiązań wymagalnych. Województwa opolskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie radzą sobie najlepiej z regulowaniem zobowiązań wymagalnych. Menedżerowie publicznej służby zdrowia są świadomi potrzeb podległych im szpitali i coraz chętniej korzystają z alternatywnych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji. Zobowiązania wymagalne stanowią duże ryzyko w funkcjonowaniu SP ZOZ-ów oraz niosą zagrożenie destabilizacji świadczeń medycznych.

27


Pobierz ppt "Zapotrzebowanie szpitali publicznych na środki finansowe w odniesieniu do zadłużenia sektora ochrony zdrowia - Raport Electus S.A. Katowice, 16.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google