Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008

2 2 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszt jednostkowy Przepływy środków pieniężnych Dane finansowe za rok 2007 ustalone zostały wg zasad MSR/MSSF, przyjętych do stosowania począwszy od 1-go stycznia 2007 r. – zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku (uchwała nr 26/2006). Informacje finansowe za rok 2006 zaprezentowano w warunkach porównywalnych. Prezentowane dane finansowe - przed badaniem Audytora.

3 3 Warunki makroekonomiczne Notowania miedzi USD/t Notowania srebra USD/troz Kurs walutowy zł/USD

4 4 Wyniki produkcyjne Wydobycie urobku (mln t w.s.) Produkcja miedzi w koncentracie (tys. t) Produkcja miedzi elektrolitycznej (tys. t) Produkcja srebra metalicznego (t) Zmniejszenie zawartości miedzi w urobku z 1,79% do 1,67% w tym z zakupionych materiałów miedzionośnych

5 5 Wyniki finansowe (mln zł) IVQ06IVQ * Budżet 2007 Przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia skutków transakcji zabezpieczających) Korekta przychodów o skutki transakcji zabezpieczających Przychody ze sprzedaży (z uwzględnieniem skutków transakcji zabezpieczających) Koszty podstawowej działalności operacyjnej Zysk netto ze sprzedaży Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności xx 278 xxx Zysk netto EBITDA * Według raportu SA-R 2006 (zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości) ustalone według zasad MSR/MSSF

6 6 Wyniki finansowe (mln zł) Zysk netto wyższy o 294 mln zł, tj. o 8% od wyniku 2006 roku * Wpływ na przychody ze sprzedaży ( mln zł w mln zł w 2007) ustalone według zasad MSR/MSSF

7 7 Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej... z zakupionych materiałów miedzionośnych... ze wsadów własnych Koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej (zł/t) USD/t USD/t USD/t USD/t USD/t

8 8 Przepływy środków pieniężnych (mln zł) Wartość środków pieniężnych w 2007 roku wzrosła o 442 mln zł, tj. o 21% w tym mln zł dywidendy wypłaconej akcjonariuszom w tym: -nabycie rzeczowych aktywów trwałych i WNP (-846) -dywidendy otrzymane (+270) w tym mln zł zysku netto

9 9 Dziękuję


Pobierz ppt "Wyniki Spółki w 2007 roku wyniki według raportu kwartalnego przed badaniem Audytora Luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google