Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualny wynik finansowy Prof. dr hab. Zbigniew Luty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualny wynik finansowy Prof. dr hab. Zbigniew Luty."— Zapis prezentacji:

1 Wirtualny wynik finansowy Prof. dr hab. Zbigniew Luty

2 Y. Ijiri pomiar jest sednem rachunkowości i bez zrozumienia co jest mierzone i jak jest mierzone, nie jest możliwe właściwe rozumienie rachunkowości

3 Założenia do dyskusji Istnieją obiektywne prawa ekonomiczne W rachunkowości podejście według zasady memoriałowej musi w perspektywie czasu dokładnie pokrywać się z przepływem pieniężnym Zdarzenia gospodarcze muszą być zgodne z obowiązującym prawem

4 Historia życia gospodarczego wskazuje, że istnieją prawa ekonomiczne, które muszą być przestrzegane w kreowaniu prawa gospodarczego. Cykliczne kryzysy, wpływ na siłę waluty, zmiana systemu gospodarczego itp. są skutkiem nieuznawania tych praw w stanowionym prawie państwowym. Jednym z obiektywnych praw ekonomicznych jest prawo pieniężnego pokrycia wyniku finansowego.

5 Cele sprawozdania finansowego Założenia koncepcyjne MSSF celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych

6 Teorie bilansowe wg J. Voglera Klasyczne: Statyczna ((W.Rieger, W.Le Courte) Dynamiczna (E.Schmalenbach) Organiczna (F.Schmidt) Nowe: Rachunku rentowności (M.R.Lehman) Bilans prognostyczny (W.Engels) Bilans syntetyczny (H.Albach)

7 Bilans funkcjonalno – analityczny (W.Stuzel) Rachunek przyszłościowy Zysk ekonomiczny Bilans socjalny Zamknięta teoria kapitałowa Każda koncepcja z założenia miała realizować określony cel informacyjny, to znaczy że poszukiwanie nowych koncepcji bilansowych wynika z niedoskonałości koncepcji wcześniejszych

8 Zasada memoriałowa a przepływy pieniężne M-K Przykładowe pozycje: Wzrost wartości aktywów trwałych (prawem dopuszczone przeszacowanie) Wartość godziwa wyższa od cen nabycia Wartość firmy

9 Skutki rozbieżności M-K Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy Różny wynik finansowy od wyniku ekonomicznego Powstanie wartości wirtualnych

10 Parytet wymiany udziałów w połączeniach jednostek Wpływ na wartość: Kapitału akcyjnego (udziałowego) Kapitału zapasowego Sumę bilansową Koszty (wartość firmy) Przychody (ujemna wartość firmy) Wynik finansowy

11 Wartość aktyw ó w netto Wartość skorygowanych aktyw ó w netto Wartość dochodowa Wartość godziwa aktyw ó w netto Wartość mnożnika zysku Metoda szwajcarska Przykład liczbowy

12 Materialnie ten sam majątek i zobowiązania, a wirtualna wartość firmy może powstać w przedziale: minus 360 mln zł - plus 500 mln zł

13 Wirtualne wartości na rynku finansowym Kredyt + zabezpieczenie np. hipoteczne poprawna relacja ekonomiczna Łączna sprzedaż kredytu z zabezpieczeniem przepakowana, połączona z innymi instrumentami odrywa się od wartości pierwotnych Na rynku wtórnym mogą funkcjonować wartości spekulacyjne, manipulacja, a skrajnie nawet oszustwo

14 Wartość informacji – przygotowanie prawidłowej informacji kosztuje Wartość bazy klientów – ponoszone są koszty utrzymania klientów, ich zdobycia itp. Wartość certyfikatów energii odnawialnej – jaki jest koszt tego certyfikatu, a jaka wartość rynkowa? Wartość przyznanego limitu emisji gazów – transakcje nadwyżkami przyznanych limitów

15 Podsumowanie Wielość celów użytkowych wymusi wielość sprawozdań finansowych Informacja finansowa jest towarem na rynku a zatem użytkownik sprawozdania będzie nabywał towar w postaci informacji

16 Rachunkowość współczesna - paradygmat rachunkowości inwestorskiej Skuteczność sprawozdania finansowego Inżynieria finansowa a wirtualny świat informacji finansowych Globalna manipulacja informacjami finansowymi (przedmiot i kategoria wyceny)

17 W celu zwiększenia jakości należy zainicjować opracowanie dyrektywy Rady Unii Europejskiej określającej kwalifikacje i umiejętności sporządzającego sprawozdanie finansowe Nie dopuszczać do lobbingu w konstrukcji prawa bilansowego Należy likwidować rynki spekulacyjne Nie można dopuścić do celowej manipulacji informacjami wewnętrznymi jednostek

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wirtualny wynik finansowy Prof. dr hab. Zbigniew Luty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google