Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wirtualny wynik finansowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wirtualny wynik finansowy"— Zapis prezentacji:

1 Wirtualny wynik finansowy
Prof. dr hab. Zbigniew Luty

2 Y. Ijiri „pomiar jest sednem rachunkowości i bez zrozumienia co jest mierzone i jak jest mierzone, nie jest możliwe właściwe rozumienie rachunkowości”

3 Założenia do dyskusji Istnieją obiektywne prawa ekonomiczne
W rachunkowości podejście według zasady memoriałowej musi w perspektywie czasu dokładnie pokrywać się z przepływem pieniężnym Zdarzenia gospodarcze muszą być zgodne z obowiązującym prawem

4 Historia życia gospodarczego wskazuje, że istnieją prawa ekonomiczne, które muszą być przestrzegane w kreowaniu prawa gospodarczego. Cykliczne kryzysy, wpływ na siłę waluty, zmiana systemu gospodarczego itp. są skutkiem nieuznawania tych praw w stanowionym prawie państwowym. Jednym z obiektywnych praw ekonomicznych jest prawo pieniężnego pokrycia wyniku finansowego.

5 Cele sprawozdania finansowego
Założenia koncepcyjne MSSF „celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych”

6 Teorie bilansowe wg J. Voglera
Klasyczne: Statyczna ((W.Rieger, W.Le Courte) Dynamiczna (E.Schmalenbach) Organiczna (F.Schmidt) Nowe: Rachunku rentowności (M.R.Lehman) Bilans prognostyczny (W.Engels) Bilans syntetyczny (H.Albach)

7 Bilans funkcjonalno – analityczny (W.Stuzel)
Rachunek przyszłościowy Zysk ekonomiczny Bilans socjalny Zamknięta teoria kapitałowa Każda koncepcja z założenia miała realizować określony cel informacyjny, to znaczy że poszukiwanie nowych koncepcji bilansowych wynika z niedoskonałości koncepcji wcześniejszych

8 Zasada memoriałowa a przepływy pieniężne M-K
Przykładowe pozycje: Wzrost wartości aktywów trwałych (prawem dopuszczone przeszacowanie) Wartość godziwa wyższa od cen nabycia Wartość firmy

9 Skutki rozbieżności M-K
Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał zapasowy Różny wynik finansowy od wyniku ekonomicznego Powstanie wartości wirtualnych

10 Parytet wymiany udziałów w połączeniach jednostek
Wpływ na wartość: Kapitału akcyjnego (udziałowego) Kapitału zapasowego Sumę bilansową Koszty (wartość firmy) Przychody (ujemna wartość firmy) Wynik finansowy

11 Przykład liczbowy Wartość aktywów netto 1 158 366 000
Wartość skorygowanych aktywów netto Wartość dochodowa Wartość godziwa aktywów netto Wartość mnożnika zysku Metoda szwajcarska

12 Materialnie ten sam majątek i zobowiązania, a wirtualna wartość firmy może powstać w przedziale:
minus 360 mln zł plus 500 mln zł

13 Wirtualne wartości na rynku finansowym
Kredyt + zabezpieczenie np. hipoteczne poprawna relacja ekonomiczna Łączna sprzedaż kredytu z zabezpieczeniem przepakowana, połączona z innymi instrumentami odrywa się od wartości pierwotnych Na rynku wtórnym mogą funkcjonować wartości spekulacyjne, manipulacja, a skrajnie nawet oszustwo

14 Wartość informacji – przygotowanie prawidłowej informacji kosztuje
Wartość bazy klientów – ponoszone są koszty utrzymania klientów, ich zdobycia itp. Wartość certyfikatów energii odnawialnej – jaki jest koszt tego certyfikatu, a jaka wartość rynkowa? Wartość przyznanego limitu emisji gazów – transakcje nadwyżkami przyznanych limitów

15 Podsumowanie Wielość celów użytkowych wymusi wielość sprawozdań finansowych Informacja finansowa jest towarem na rynku a zatem użytkownik sprawozdania będzie nabywał towar w postaci informacji

16 Rachunkowość współczesna - paradygmat rachunkowości inwestorskiej
Skuteczność sprawozdania finansowego Inżynieria finansowa a wirtualny świat informacji finansowych Globalna manipulacja informacjami finansowymi (przedmiot i kategoria wyceny)

17 W celu zwiększenia jakości należy zainicjować opracowanie dyrektywy Rady Unii Europejskiej określającej kwalifikacje i umiejętności sporządzającego sprawozdanie finansowe Nie dopuszczać do lobbingu w konstrukcji prawa bilansowego Należy likwidować rynki spekulacyjne Nie można dopuścić do celowej manipulacji informacjami wewnętrznymi jednostek

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wirtualny wynik finansowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google