Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Degradacja środowiska a świadomość społeczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Degradacja środowiska a świadomość społeczna."— Zapis prezentacji:

1 Degradacja środowiska a świadomość społeczna.
Leon Moza - nauczyciel przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i Gimnazjum Publicznego w Luzinie

2 Degradacja środowiska a świadomość społeczna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.17). Reforma programowa kształcenia ogólnego zaowocowała zakończeniem nauczania przedmiotu przysposobienie obronne, którego miejsce zajęła edukacja dla bezpieczeństwa. Przedmiot jest realizowany w gimnazjum od 2009 r. a w szkole ponadgimnazjalnej od 2012 r.

3 Degradacja środowiska a świadomość społeczna.
8 października 2010 r. Konferencja naukowo – techniczna pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa”

4 Degradacje środowiska a świadomość społeczna.
Zagadnienia które realizowane są na zajęciach z Edukacji dla bezpieczeństwa mają przygotować młode pokolenie do przetrwania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń czyli reagowaniu na zagrożenia, a także do edukacji na rzecz przeciwdziałania ich powstawaniu; ale sytuacje kryzysowe dotyczące człowieka, mogą występować na różnych dziedzinach życia: społecznej, kulturalnej, ekonomicznej czy środowiska naturalnego. Gimnazjum III etap edukacyjny - 30 godzin Edukacja dla bezpieczeństwa Szkoła ponadgimnazjalna VI etap edukacyjny - 30 godzin Edukacja dla bezpieczeństwa Cele kształcenia: Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej; Przygotowanie do działań ratowniczych; Nabycie umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Wpływ procesu degrdacji środowiska na człowieka. Cele kształcenia: Znajomość struktury obronności państwa; Przygotowanie do sytuacji zagrożeń; Opanowanie zasad pierwszej pomocy. Wpływ procesu degradacji środowiska na człowieka

5 Wpływ procesu degradacji środowiska na człowieka?
Degradacje środowiska a świadomość społeczna. Wpływ procesu degradacji środowiska na człowieka? kto ?

6 Wpływ procesu degradacji środowiska na człowieka?
Degradacje środowiska a świadomość społeczna. Wpływ procesu degradacji środowiska na człowieka? kogo ?

7 Degradacje środowiska a świadomość społeczna.
Szkoły uczestniczą w organizowanych przez podmioty zewnętrzne różnych akcjach edukacyjnych oddziaływujących na społeczną świadomość ekologiczną uczniów: konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, konkursy fotograficzne, konkursy wiedzy ekologicznej, warsztaty ekologiczne, szkolne akcje zbierania baterii oraz nakrętek, ulotki i plansze informacyjne, sprzątanie świata.

8 Loga wybranych akcji edukacyjnych:
Degradacje środowiska a świadomość społeczna. Loga wybranych akcji edukacyjnych:

9 Degradacje środowiska a świadomość społeczna.
Wnioski: Edukacja nie obejmuje lokalnych uwarunkowań środowiskowych. Program edukacyjny nakierowany jest na umiejętność zachowania się podczas skutków zdarzeń i nie obejmuje zachowań prewencyjnych, a w szczególności ekologicznych. Podstawa programowa nie uwzględnia transferu wiedzy z instytucji, w tym służb, inspekcji i straży, a w szczególności z organizacji społecznych i wolontariatu. Choć w teorii Masłowa - bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, tu jednak trzeba zauważyć, że bezpieczeństwo kosztuje, i trzeba zabezpieczać środki - także na jego aspekt edukacyjny we wszystkich wymiarach. W wyniku braku spójnych skoordynowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej, świadomość społeczna w tym zakresie jest jaka jest, i obrazują ją statystyki i przesłanie niniejszej konferencji.

10 Degradacje środowiska a świadomość społeczna.
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Degradacja środowiska a świadomość społeczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google