Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle reformy Systemu Oświaty w Polsce Krzysztof Biskup Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle reformy Systemu Oświaty w Polsce Krzysztof Biskup Szkoła Główna Służby Pożarniczej."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle reformy Systemu Oświaty w Polsce Krzysztof Biskup Szkoła Główna Służby Pożarniczej

2 DEFINICA Edukacja dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym - to działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły oraz organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń działających w szkole i jej otoczeniu, mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożeń

3 Etapy edukacji dla bezpieczeństwa Iszkoła podstawowaklasy I - IIInauczanie zintegrowane IIszkoła podstawowaklasy IV - VIbloki tematyczne ( przyroda, historia i społeczeństwo, technika, edukacja ekologiczna, itd. ) IIIgimnazjumw ciągu 3 latścieżki edukacyjna: -obrona cywilna, -edukacja promedyczna, -edukacja ekologiczna IVliceum profilowane i szkoła zawodowa klasy I i II 1 godz./tydz. przedmiot: przysposobienie obronne

4 Edukacja dla bezpieczeństwa w treściach nauczania i wychowania szkoły podstawowej 1) Klasy I - III bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie; urządzania techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie); 1) wyciąg z Rozporządzenia nr 129 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.)

5 Edukacja dla bezpieczeństwa w treściach nauczania i wychowania szkoły podstawowej 1) (c.d.) Klasy IV - VI przyroda: poznawanie współzależności człowieka i środowiska; poznawanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody; przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie; orientacja w terenie, szkic, plan, mapa; zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych; substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze; substancje szkodliwe i ich wpływ na organizm człowieka; orientowanie się w terenie; czytanie i interpretowanie map; 1)wyciąg z Rozporządzenia nr 129 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.)

6 Edukacja dla bezpieczeństwa w treściach nauczania i wychowania szkoły podstawowej 1) (c.d.) edukacja zdrowotna: pierwsza pomoc w niektórych urazach, poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami. 1) wyciąg z Rozporządzenia nr 129 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.) Klasy IV - VI

7 Programy nauczania Podstawa programowa Programy - własne - dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN

8 Programy nauczania zatwierdzone do użytku szkolnego przez MEN dla szkół podstawowych: - T, Siuda, M. Stebelski, K. Zaczek Zaczyński - Elementy ratownictwa i Obrony Cywilnej w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych, Z. Worwa, G. Adamczyk, B. Breikopf - Wychowanie prozdrowotne, 1999 dla szkół gimnazjalnych: - T, Siuda, M. Stebelski, K. Zaczek Zaczyński - Ścieżka edukacyjna Obrona Cywilna, Warszawa Z. Worwa, G. Adamczyk, B. Breikopf - Ścieżka edukacyjna Obrona Cywilna, W-wa 1999 E. Wylęgała - Wolińska, J. Sartori - Edukacja dla bezpieczeństwa, Toruń 2000

9 Podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa: - M. Stebelski, Mały Ratowniczek - Podręcznik pierwszej pomocy do klas I-III Szkół Podstawowych, DW Elipsa, Warszawa T, Siuda, M. Stebelski, K. Zaczek Zaczyński - Mały Ratownik - Podręcznik dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej, DW Elipsa, Warszawa Z. Worwa, G. Adamczyk, B. Breikopf - Edukacja prozdrowotna dla klas ścieżka edukacyjna, WSiP, Warszawa 1999 Gimnazjum: - T, Siuda, M. Stebelski, K. Zaczek Zaczyński - Ratownik Junior - Podręcznik dla uczniów gimnazjum, ścieżka edukacyjna - Obrona Cywilna, DW Elipsa, Warszawa Z. Worwa, G. Adamczyk, B. Breikopf - Obrona Cywilna dla klas I-III gimnazjum, WSiP, Warszawa 1999

10 Materiały pomocnicze Edukacja dla bezpieczeństwa - czasopismo dla dyrektorów szkół i nauczycieli Materiały wydawnicze oraz strony internetowe instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa (Policja, PSP, MON, Służba Zdrowia, ZHP, PCK, itp.) Materiały pozyskane od Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej

11 Ważne telefony alarmowe: Policja Straż PożarnaPogotowie Ratunkowe Poradnik dla dzieci

12 Wypalanie traw, nie jest najmądrzejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Nie wiem czy wiesz, że oprócz zagrożenia pożarowego jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią. Poradnik dla dzieci

13 Jazda na rolkach dostarcza wielu wrażeń. Pamiętaj, by uprawiać ten sport w kasku i ochraniaczach na nadgarstki i kolana. Nie szusuj po ulicy między samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach. Poradnik dla dzieci


Pobierz ppt "Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle reformy Systemu Oświaty w Polsce Krzysztof Biskup Szkoła Główna Służby Pożarniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google