Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1.ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2.PRACOWNICY UCZELNI 3.DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4.DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 6.DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH 7.WARUNKI LOKALOWE, MODERNIZACJE I REMONTY 8.SPRAWY OBRONNE I OCHRONA INFORMACJI 9.KOMPUTERYZACJA UCZELNI 10.ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

3 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 3 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 O RGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI WŁADZE UCZELNI

4 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Rektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej Władze administracyjne mgr Arkadiusz Słowiński – kanclerz mgr Renata Malak – zastępca kanclerza mgr Arletta Szyińska – kwestor

5 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 5 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

6 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 6 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 6 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNICY R EKTORA Pełnomocnik ds. Infrastruktury Uczelni mgr Elżbieta Krzyżanowska Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Radosław Marek Cichański Pełnomocnik ds. Studenckich mgr Krzysztof Budka Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik ds. Prowadzenia Inwestycji: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW, Biblioteka Główna UKW dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS dr Katarzyna Chmielewska Pełnomocnik Rektora ds. informatycznych systemów obsługi studentów dr inż. Grzegorz Zych Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś

7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 7 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 7 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 K OMISJE REKTORSKIE Rektorska Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przewodniczący: dr hab. Adam Sudoł prof. nadzw. Członkowie: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. (WPiPs) prof. dr hab. Albert Kotowski (WH) prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (WMFiT) prof. dr hab. Jan Grajewski (WNP) dr hab. Mariusz Zasada prof. nadzw. (WKFZiT) dr Benedykt Odya (IEM) dr Marcin Skinder (WAiNS) mgr Arkadiusz Słowiński – Kanclerz Rektorska Komisja ds. Uprawnień do Nadawania Stopnia Naukowego Doktora Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk Członkowie: prof. dr hab. Ewa Zwolińska prof. dr hab. Zygmunt Babiński prof. dr hab. Jacek Woźny dr hab. Andrzej Prószyński, prof nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof nadzw. dr Lucyna Twerd

8 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 8 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 8 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Komisja ds. nagród rektorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Przewodniczący: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw. (WPiPs) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Jan Grajewski, prof. nadzw. (WNP) dr Katarzyna Domańska (WAiNS) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Andrzej Purat (WH) mgr Arkadiusz Słowiński – Kanclerz UKW mgr Edyta Rybacka – Kierownik Działu Kadr i Szkolenia mgr Magdalena Bunda – Dział Płac Małgorzata Werner – Przedstawiciel ZNP mgr Anna Żugaj – Przedstawiciel NSZZ Solidarność Komisja ds. Nagród Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek Członkowie: Prof. dr hab. Zygmunt Babiński dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. Prof. dr hab. Jacek Woźny Prof. dr hab. Ewa Zwolińska dr Zbigniews Dziamski dr Grzegorz Kaczmarek mgr Krzysztof Kościański Komisja porozumiewawcza jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Przewodniczący: dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw. Członkowie: Dr Maria Sobieszczyk Dr Teresa Jaworska Dr Aldona Chlewicka Mgr Krzysztof Kościanski Mgr Włodzimierz Kucharek

9 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 9 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 9 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S ENAT U NIWERSYTETU K AZIMIERZA W IELKIEGO

10 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 10 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 10 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S ENAT UKW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013: Rektor jako przewodniczący prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej

11 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prof. dr hab. Elżbieta Laskowska - Wydział Humanistyczny dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Janusz Trempała - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. zw. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska - Instytut Edukacji Muzycznej prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Dłużewska, prof. UKW - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki prof. dr hab. Zbigniew Grande - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. UKW - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Rafał Zimny - Wydział Humanistyczny dr Alicja Jagielska-Burduk - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Iwona Mandrzejewska-Smól - Wydział Pedagogiki i Psychologii dr Ewa Sokołowska - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki dr Tomasz Marquardt - Wydział Nauk Przyrodniczych dr Benedykt Odya - Instytut Edukacji Muzycznej dr inż. Jacek Czerniak - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki

12 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Jednostki międzywydziałowe mgr Włodzimierz Kucharek - Jednostka międzywydziałowa Przedstawiciele Samorządu Studenckiego inż. Grzegorz Czeczot Weronika Harasimczyk Mariusz Jóźwiak Jakub Kujawa Marta Magulska Justyna Osińska Alicja Ostrowska Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Krzysztof Budka - Wydział Humanistyczny Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Renata Malak Roman Schulz Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym mgr Arkadiusz Słowiński - kanclerz mgr Arletta Szyińska - kwestor dr Aldona Chlewicka - Dyrektor Biblioteki Głównej dr Zdzisław Sybilski - przedstawiciel ZNP (Przedstawiciel Związków Zawodowych) mgr Anna Żugaj - przedstawiciel NSZZ Solidarność (Przedstawiciel Związków Zawodowych)

13 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W roku akademickim 2012/2013 Senat Uczelni podjął 112 uchwał. Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego m.in.: powołał Kapitułę Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus wybrał przewodniczących oraz członków Komisji Dyscyplinarnych podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UKW Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu określił efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków (regionalistyka europejska, biotechnologia) wprowadził zmiany w regulaminie studiów UKW przyjął do stosowania w UKW pt.: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia W roku akademickim 2012/2013 Senat powołał sześć senackich komisji na kadencję 2012-2016. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 13 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 13 / 200

14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 14 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 14 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Grande (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz (WKFZiT) dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. (WNP) dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. (IEM) dr Kazimierz Czerwiński (WPiPs) dr Witold Goszka (WH) dr Wojciech Torzewski (WAiNS) inż. Grzegorz Czeczot (Samorząd Studencki)

15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 15 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 15 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH)) Członkowie: prof. dr hab. Anna Janosz (IEM) prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka (WNP) prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) prof. dr hab. Janusz Trempała (WPiPs) prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński (WMFiT)

16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 16 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 16 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Małgorzata Święcicka, prof. nadzw. (WH) dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw. (WAiNS) dr inż. Marek Macko (WMFiT) Weronika Harasimczyk (Samorząd Studencki)

17 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 17 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 17 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. (WH) Członkowie: dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. (WH) dr Iwona Mandrzejewska-Smól (WPiPs) dr Dorota Piotrowska (WAiNS) dr Mirosława Szark-Eckardt (WKFZiT) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Tomasz Marquardt (WNP) dr Benedykt Odya (IEM) mgr Goretta Siadak (Samorząd Doktorantów) Maciej Świderski (Samorząd Studentów)

18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 18 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 18 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja Prawno-Statutowa Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Fabisiak prof. nadzw. (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH) dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw. (WMFiT) dr Alicja Kostencka (WKFZiT) dr Beata Miklaszewska (WNP) dr Witold Kawalec (IEM) dr Marek Mrówczyński (WAiNS) Marta Magulska (Samorząd Studencki)

19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 19 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 19 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senacka Komisja Etyki Przewodniczący: dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. nadzw. (WAINS) Członkowie: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) prof. dr hab. Jan Falkowski (WKFZiT) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadz.w (WAiNS) dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (WMFiT) dr hab. Sławomir Czarnecki, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Robert Mielhorski, prof. nadzw. (WH) dr Dariusz Zając (WPiPs)

20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 20 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 20 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 O RGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI STRUKTURA UCZELNI

21 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 21 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 21 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁY Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej

22 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 22 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 22 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Katedra Socjologii Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk Politycznych Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedra Germanistyki

23 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 23 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 23 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii Instytut Kultury Fizycznej Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Techniki Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii Eksperymentalnej Instytut Biologii Środowiska

24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 24 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 24 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej Katedra Dyrygentury Katedra Dydaktyki Fortepianu Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Katedra Kształcenia Wokalnego Katedra Teorii Muzyki Zakład Muzyki Instrumentalnej i Estradowej

25 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 25 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 25 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Jednostki międzywydziałowe 1.Studium Języków Obcych – kierownik mgr Włodzimierz Kucharek 2.Studium Pedagogiczne – kierownik dr Teresa Jaworska 3.Studium Praktyk Zawodowych – kierownik dr Maria Sobieszczyk 4.Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik mgr Krzysztof Kościański Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne 1.Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców – kierownik prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak 2.Biblioteka Główna – dyrektor dr Aldona Chlewicka 3.Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina (działalność zawieszona) 4.Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – dyrektor dr hab. Adam Sudoł, prof. nadzw. 5.Wydawnictwo – dyrektor mgr Grażyna Jarzyna 6.Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 7.Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów – dyrektor dr. hab. Aleksander Janowski, prof. nadzw. 8.Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu

26 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 26 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 26 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 uczelniany koordynator programu Erasmus: dr Katarzyna Chmielewska kierownik studiów doktoranckich w zakresie historii: dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa: dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa: dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce: prof. dr hab. Adama Gwiazda kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki: dr hab. Piotr Kostyłło prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie psychologii: dr hab. Hanna Liberska prof. nadzw. pełnomocnik rektora ds. środowiskowych studiów doktoranckich: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. nadzw.

27 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 27 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 27 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P RACOWNICY UCZELNI STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 28 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 28 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W roku akademickim 2012/2013 zatrudnionych było 666 nauczycieli akademickich, w tym: 647 na pierwszych etatach, 19 na drugich etatach, 30 w niepełnym wymiarze godzin, 24 obcokrajowców.

29 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 29 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 29 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Stanowisko WHWAiNSWPiPIEMWMFiTWNPWKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie, w tym tytularni 601627113110140169 adiunkci 92315584916270278 asystenci 1151633228068 kustosze dyplomowani -------22 ogółem: 1635298228348492517 Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w I etacie (stan na 31 maja 2013r.) Inne jednostki – Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktyk Zawodowych, Studium Pedagogiczne, Biblioteka

30 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 30 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 30 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pracownicy dydaktyczni zatrudnienie na I etacie (stan na 31 maja 2013r.) StanowiskoWHWAiNSWPiPIEMWMFiTWNPWKFZiT Inne jednostki Razem starsi wykładowcy ze stopniem doktora habilitowanego 001000001 starsi wykładowcy ze stopniem doktora 62101 11738 starsi wykładowcy ze stopniem magistra 170000002845 wykładowcy 5226102321 ogółem: 284137111338105 WH – Wydział Humanistyczny; WAiNS – Wydział Administracji i Nauk Społecznych; WPiP – Wydział Pedagogiki i Psychologii, IEM – Instytut Edukacji Muzycznej; WMFiT – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; WNP – Wydział Nauk Przyrodniczych; WKF,ZiT – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

31 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 31 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 31 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy (stan na 31 maja 2013r.) StanowiskoWHWAiNSWPiPIEMWMFiTWNPWKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie 4120606019 adiunkci 100001002 asystenci 000000000 starsi wykładowcy 100000102 wykładowcy 100000001 ogółem 7120617024

32 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 32 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 32 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Stanowisko WHWAiNSWPiPIEMWMFiTWNPWKFZiT Inne jednostki Razem II * N*N* N*N* N*N* N*N* N*N* N*N* N*N* N*N* N*N* Profesorowie – w tym tytularni 3130000031006000152 adiunkci 001201000000010014 asystenci 000000000400000004 starsi wykładowcy 0300151100000204215 wykładowcy 110100000000000113 st. kustosz dypl. ---------------202 ogółem 45431611340063071930 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etatach i w niepełnym wymiarze godzin II * - II (drugi) etat; N * - niepełny etat

33 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 33 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 33 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Stanowisko WHWAiNSWPiPIEMWMFiTWNPWKF, ZiTRazem IIINI NI NI NI NI NI NI N prof. zwyczajny (z tytułem profesora) 172122080060010106005105461 profesor nadzwyczajny (z tytułem profesora) 0000 0100200410100110960 profesor nadzwyczajny (z tytułem dra hab.) 431014101800300170130084010621 ogółem 6031163027001 00312110001460169142 Zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowisku profesora I * - I (pierwszy etat); II * - II (drugi) etat; N * - niepełny etat

34 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 34 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 34 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Grupa pracowników Liczba zatrudnionych Pełne etatyNiepełne etaty Razem I etatII etatI etatII etat Administracja ogólnouczelniana (działy, sekcje, kwestura) 126083137 Administracja w jednostkach dydaktycznych (dziekanaty, instytuty, katedry, pracownicy techniczni) 1031111116 Biblioteka 61010071 Wydawnictwo 50005 Obsługa 1570430200 Poligrafia 50005 Domy studenta razem: (administracja + obsługa) 1208020 Ogółem : 4691804554 Zestawienie obejmujące pracowników administracji, biblioteki i obsługi (stan na 31 maja 2013r.)

35 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 35 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 35 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 ZATRUDNIENIE W LATACH 2002 - 31.05.2013

36 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 36 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 36 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 D ZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 1.KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA 2.KIERUNKI STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW 3.JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 4.S TUDIUM J ĘZYKÓW O BCYCH, S TUDIUM P EDAGOGICZNE, S TUDIUM P RAKTYK Z AWODOWYCH, S TUDIUM W YCHOWANIA F IZYCZNEGO I S PORTU 5.BIURO KARIER 6.DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH 7.SAMORZĄD STUDENCKI 8.SPRAWY SOCJALNE STUDENTÓW 9.PEŁNOMOCNICY

37 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 37 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 37 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 D ZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA

38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 38 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 38 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Obecnie na UKW studiuje 13 560 studentów, w tym na: studiach stacjonarnych – 8 964, studiach niestacjonarnych – 3 330, studiach podyplomowych – 1 124, studiach doktoranckich – 142. 12 294

39 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 39 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 39 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Poziomy kształcenia: jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe – 45 rodzajów. Kształcenie jest realizowane w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kształcenie prowadzone jest na 33 kierunkach.

40 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 40 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 40 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W stosunku do roku akademickiego 2011/2012 nastąpiło zmniejszenie liczby studiujących: w systemie studiów stacjonarnych o 1,14%, w systemie studiów niestacjonarnych o 20,81%. Wskaźnik ten w odniesieniu do globalnej liczby studiujących spadł o 11,08%.

41 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Planowana liczba przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014: 9125 osób. REKRUTACJA 2012/2013 KANDYDACI PRZYJĘCI STUDIA STACJONARNENIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 2 312361 DRUGIEGO STOPNIA 1 269620 JEDNOLITE MAGISTERSKIE 8785 RAZEM: 3 6681 066 4 734 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 41 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 41 / 200

42 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 42 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 42 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

43 Liczba absolwentów (2011/2012): 4264 osoby, w tym: studia pierwszego stopnia stacjonarne – 1665 studia pierwszego stopnia niestacjonarne – 629 studia drugiego stopnia stacjonarne – 790 studia drugiego stopnia niestacjonarne – 730 jednolite studia magisterskie stacjonarne – 302 jednolite studia magisterskie niestacjonarne – 148 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 43 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 43 / 200

44 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 44 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 44 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 KIERUNKI STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW STAN NA 30 LISTOPADA 2012 ROKU

45 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 45 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 45 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i iV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) administracjaL3154, 46473167 M2106, 111212282 filozofiaL32237 M21022 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo L32861 socjologiaL333, 12014

46 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 46 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 46 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 1) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) bezpieczeństwo narodowe L3145, 63237122 dziennikarstwo i komunikacja społeczna L390, 2020463 M259, 3211278 filologia polska L340119 M24297 filologia L3294, 672122 M2108, 80235155

47 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 47 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 47 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 2) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) historia L332100 M24589 kulturoznawstwo L331119 M244 ochrona dóbr kultury L31442122 M22343155 politologia L31769 M23571 stosunki międzynarodowe L360165

48 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 48 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 48 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) geografiaL32592 M263, 3113562 rewitalizacja dróg wodnych Z3,558 turystyka i rekreacjaL386, 1622966 wychowanie fizyczneL395, 54231189 M258, 39105102 L3 – studia pierwszego stopnia (licencjackie) Z3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie M2 – studia drugiego stopnia M5 – jednolite studia magisterskie

49 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 49 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 49 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 1) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) bezpieczeństwo i higiena pracy Z3,544 edukacja techniczno- informatyczna (inż.) Z3,520, 11139 edukacja techniczno- informatyczna M1,53073 fizyka L32248 M238 informatyka Z3,589, 48215110 inżynieria bezpieczeństwa Z3,548, 15016

50 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 50 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 50 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) inżynieria materiałowa Z3,53564 matematyka L361157 L3,58 M23164 mechatronika Z3,52713564 Z43045 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 2) L3 – studia pierwszego stopnia (licencjackie) L3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie) Z3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie Z4 - studia pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie M2 – studia drugiego stopnia

51 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 51 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 51 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) biologia L33067 M24089 biotechnologia L352114 ochrona środowiska L32859

52 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 52 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 52 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku liczba studentów (s. stacjonarne) liczba studentów (s. niestacjonarne) edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej L33576 M21929 pedagogikaL3369, 491652450 M2521, 3241003681 pedagogika wczesnoszkolna L3108, 2710827 praca socjalnaL362, 2319298 psychologiaM584, 81312364

53 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 53 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 53 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (stacjonarne ogółem)

54 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 54 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 54 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (niestacjonarne ogółem)

55 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 55 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 55 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne)

56 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 56 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 56 / 200

57 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 57 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 57 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 stan uczestników studiów doktoranckich na dzień 31 grudnia 2012 r. STACJONARNE studia doktoranckie L.p. W dziedzinie nauk humanistycznych: IIIIIIIVRazem 1.w zakresie historii6467 23 2.w zakresie językoznawstwa4744 19 3.w zakresie literaturoznawstwa7450 16 OGÓŁEM:1715 1158 L.p.W dziedzinie nauk społecznych:IIIIIIIVRazem 1.w zakresie nauk o polityce10--- 2.w zakresie pedagogiki6558 24 3.w zakresie psychologii10458 27 OGÓŁEM:269101661 L.p.W dziedzinie nauk technicznych:IIIIIIIVRazem 1.w zakresie informatyki (PAN)-411 6 2.w zakresie mechaniki (PAN)--33 6 3.w zakresie inżynierii materiałowej (PAN)-212 5 OGÓŁEM:065617 RAZEM ST. STACJONARNE4330 33136 NIESTACJONARNE studia doktoranckie L.p. W dziedzinie nauk społecznych:IIIIIIIVRazem 1. w zakresie nauk o polityce6--- 6

58 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 58 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 58 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Opieką naukowo-dydaktyczną UKW objęte były kolegia nauczycielskie: w Wałczu (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna z plastyką oraz edukacja wczesnoszkolna z muzyką na studiach stacjonarnych), w Ciechanowie (edukacja zintegrowana i przedszkolna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie (język niemiecki i język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie (język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach (język angielski na studiach niestacjonarnych), Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu (praca socjalna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych).

59 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 59 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 59 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 D ZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

60 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 60 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 60 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dr Katarzyna Marszałek [specjalista ds. jakości kształcenia] Pełnomocnik Rektora ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś

61 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 61 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 61 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POZIOM OGÓLNOUCZELNIANY Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW Powołany: 25 września 2012 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Powołany: 8 listopada 2012 roku Przewodnicząca: dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli Przewodnicząca: dr Teresa Jaworska, Kierownik Studium Pedagogicznego Biuro ds. Jakości Kształcenia Utworzone: 25 września 2012 roku

62 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 62 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 62 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNIK R EKTORA DS. J AKOŚCI K SZTAŁCENIA I B IURO DS. J AKOŚCI K SZTAŁCENIA przygotowanie zarządzeń: Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształceni Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, przechowywania i konsultowania programu kształcenia. o oczekujące na wprowadzenie: Zarządzenie w sprawie weryfikacji efektów kształcenia, Zarządzenie w sprawie ankietyzacji, Zarządzenie w sprawie realizacji modułu nauczycielskiego na UKW, Zarządzenie w sprawie planowania realizacja szkoleń – modułu Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w ramach realizacji projektu Programu Rozwoju UKW (szkolenia w 45 grupach – 500 nauczycieli akademickich) sprawdzenie i zaopiniowanie pod kątem zgodności formalnej 20 opisów efektów kształcenia koordynacja działań związanych z ewaluacją w uczelni

63 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 63 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 63 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś powołany 1 kwietnia 2013 roku Opracowano wytyczne dotyczące planowania zajęć dydaktycznych i wprowadzania danych do systemu USOS oraz ogólne zasady dotyczące planowania zajęć dydaktycznych. Opracowano harmonogram planowania zajęć dydaktyczną oraz harmonogram zajęć blokowanych obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014. Konsultowano realizację modułu nauczycielskiego (wytyczne kształcenia nauczycieli określające warunki realizacji programów kształcenia na kierunkach studiów kształcących nauczycieli; ogólnouczelniane programy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela; procedura doskonalenia jakości kształcenia nauczycieli; wspólne efekty kształcenia zgodne z obowiązującymi przepisami, matryca efektów kształcenia dla przedmiotów w ramach kształcenia nauczycielskiego; ramy organizacyjnych kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela). Obecnie w trakcie przygotowania są: zasady wyboru zajęć z w-f oraz języków obcych przez studentów; możliwości planowania zajęć dydaktycznych w systemie akademickiego 2014/2015; zasady pracy zdalnej umożliwiające wprowadzanie planów do systemu; konsultowane jest Archiwum Pracy Dyplomowych przygotowywane przez Dział Informatyzacji.

64 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 64 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 64 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 D ZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA S TUDIUM J ĘZYKÓW O BCYCH S TUDIUM P EDAGOGICZNE S TUDIUM P RAKTYK Z AWODOWYCH S TUDIUM W YCHOWANIA F IZYCZNEGO I S PORTU

65 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 65 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 65 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S TUDIUM J ĘZYKÓW O BCYCH Studium Języków Obcych odpowiada za nauczanie studentów w zakresie języków obcych nowożytnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski), a także języka łacińskiego. W roku akademickim 2012/2013 nauka języka obcego rozpoczynała się na pierwszym roku studiów, a studenci już w czasie rekrutacji mają możliwość wyboru języka, stanowiącego kontynuację nauki ze szkoły średniej. Zapewnienie studentom możliwości nauki bezpośrednio po zdaniu egzaminu maturalnego ma korzystny wpływ na progresję wiedzy w tej dziedzinie i pozwala podnieść poziom kwalifikacji językowych. Studium Języków Obcych należy do grona Centrów Certyfikacji Językowej TELC i przeprowadza egzaminy TELC na poziomie B1 i B2. Obok zadań dydaktycznych pracownicy SJO m.in. przygotowują tłumaczenia materiałów pokonferencyjnych, publikacji naukowych, referatów na międzynarodowe konferencje.

66 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 66 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 66 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S TUDIUM P EDAGOGICZNE Pracownicy dydaktyczni Studium Pedagogicznego nauczają przedmiotów z bloku pedagogicznego, takich jak: przygotowanie wystąpienia publicznego i kształtowanie wizerunku, emisja głosu z dykcją, biologiczne podstawy mowy i myśli, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, teoria i praktyka współpracy rodzina-szkoła. W roku akademickim 2012/2013 opracowano programy trzech nowych przedmiotów: teoria i praktyka stosunków rodzina-szkoła, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, projektowanie kariery zawodowej i wprowadzono je do siatki godzin kształcenia pedagogicznego. Opracowano również nowe programy kształcenia dla Cyklu Pedagogicznego dostosowane do nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając również wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku pedagogika. Studium Pedagogiczne współpracuje z instytucjami zagranicznymi (m.in. Światowy Związek Esperantystów, Dom Dziecka na Litwie) oraz instytucjami środowiskowymi.

67 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 67 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 67 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S TUDIUM P RAKTYK Z AWODOWYCH Studium Praktyk Zawodowych prowadzi obsługę administracyjną w zakresie planowania i przygotowania dokumentów na praktyki zawodowe i pedagogiczne dla studentów wszystkich Wydziałów Uczelni, a także prowadzi działalność usługową w zakresie nauczania na rzecz podstawowych jednostek Uczelni. Liczba studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizujących praktyki pedagogiczne i zawodowe studentów w roku akademickim 2012/2013 SPZ współpracuje wieloma instytucjami, zakładami pracy, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz pomocy społecznej. studia stacjonarne od 1 października 2012 do 30 września 2013 6593 studia niestacjonarne od 1 października 2012 do 30 września 2013 2947 O GÓŁEM 9540

68 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 68 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 68 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S TUDIUM W YCHOWANIA F IZYCZNEGO I S PORTU Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką o charakterze dydaktyczno-wychowawczym oraz sportowym. Głównym zadaniem Studium WFiS to dydaktyka, a tym samym realizowanie programu zajęć wychowania fizycznego. Działalność sportowa to przede wszystkim praca w sekcjach KU AZS UKW. Sekcje prowadzą uczelnie, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów. W ramach podstawowej działalności w mijającym roku Studium prowadziło zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Grupy studenckie podlegały mechanicznemu podziałowi, ale w swoich grupach studenci mogli zadeklarować wybór formy zajęć – zespołowe gry sportowe, gry i zabawy, ćwiczenia w rytmie muzyki, ćwiczenia na siłowni i inne.

69 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 69 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 69 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YBRANE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE A KADEMICKIE M ISTRZOSTWA P OLSKI tytuł mistrza polski w biegach przełajowych na dystansie 4,5 km: student UKW Krzysztof Gosiewski (trener dr Błażej Stankiewicz) Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim: I miejsce w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn (trener mgr Lech Olszewski) piłka ręczna – finał w Katowicach – VI miejsce w klasyfikacji generalnej i II miejsce w typach Uniwersytetów (trener mgr Krzysztof Kościański) Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie (trener mgr Lech Olszewski): 2xKL medal złoty, 1xKA medal złoty i srebrny, 2xML medal złoty, 2xKA medal złoty, 8MA medal srebrny Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów: I miejsce i złoty medal dla Pawła Łuczaka w kategorii 56 kg Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym: Bartosz Jasiecki zdobył I miejsce w konkurencji karabin dowolny (wynik 599/600 punktów), II miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny oraz II miejsce w konkurencji karabin dowolny.

70 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 70 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 70 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 16 maja 2013 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w pływaniu. Reprezentacja UKW – drużyna męska zwyciężyła w tych zawodach zdobywając złoty medal. Trenerem zespołu pływackiego jest dr Mirosława Cieślicka. W Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w biegach przełajowych studenci UKW okazali się najlepsi w kwalifikacji indywidualnej kobiet – Patrycja Kuta i mężczyzn – Krzysztof Gosiewski oraz drużynowej kobiet i mężczyzn. AKADEMICKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ WYŻSZYCH woj. kujawsko-pomorskiego: siatkówka kobiet – I miejsce (dr B. Stankiewicz); biegi przełajowe kobiet – I miejsce (dr B. Stankiewicz) biegi przełajowe mężczyzn – I miejsce (dr B. Stankiewicz) pływanie mężczyzn – I miejsce (dr M. Cieślicka) WIOŚLARSKI "WIELKI SZLEM" DLA UKW

71 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 71 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 71 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 B IURO KARIER

72 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 72 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 72 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Zadania realizowane na rzecz studentów i absolwentów: obsługa oraz aktualizacja strony internetowej Biura Karier (www.biurokarier.ukw.edu.pl)www.biurokarier.ukw.edu.pl udzielanie studentom i absolwentom bezpośrednich porad dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp. organizacja Bydgoskich Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2012 w ramach zawartego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier realizacja projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych organizacja bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów dla studentów oraz absolwentów współpraca z pracodawcami przygotowania do wprowadzenia w życie obowiązku monitorowania karier zawodowych absolwentów (www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow)www.ukw.edu.pl/strona/losy_absolwentow AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO ORAZ DORADZTWA PERSONALNEGO

73 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 73 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 73 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

74 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 74 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 74 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE

75 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 75 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 75 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Na UKW działa 69 kół naukowych i innych organizacji studenckich. czynny udział w konferencjach naukowych organizacja konferencji naukowych organizacja wykładów, konkursów i warsztatów dla młodzieży organizacja imprez związanych z Dniami Instytutu Nauk Politycznych oraz Dniami Instytutu Pedagogiki publikacja artykułów, czasopism, książek współpraca z instytucjami udział w konkursach udział w projektach dydaktycznych udział w Bydgoskim Kongresie Kół Naukowych 2013

76 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 R ADIO U NIWERSYTET Działalność dydaktyczna: szkolenia, praktyki studenckie Działania promujące UKW i RU: współpraca ze szkołami, audycje dla studentów, opieka medialna nad konferencjami, spotkaniami i uroczystościami organizowanymi przez UKW, patronaty medialne koncert urodzinowy na 5-lecie radia, wyd. płyty Niezależny Squadak No.2 Działania kulturalne: udział w wydarzeniach kulturalnych Bydgoszczy i regionu, współpraca z instytucjami kulturalnymi, konferansjerka, fotorelacje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 76 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 76 / 200

77 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 77 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 77 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 SAMORZĄD STUDENCKI

78 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YBRANE INICJATYWY S AMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ( CZ. 1) Organizacja studenckich imprez masowych i wydarzeń skierowanych do studentów UKW: Organizacja Otrzęsin Studenckich 2012 w Hali Sportowo – Widowiskowej Łuczniczka; Organizacja miniBlokady Łużyka i Blokady Łużyka; Współorganizacja Juwenaliów Bydgoskich 2013 (w ramach Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich). Działalność kulturalno-rozrywkowa: Koordynowanie pracy Centrum Inicjatyw Akademickich Beanus: Organizacja II Przeglądu Studenckich Kapel Bydgoskich. Działalność statutowa: Udział w procesie przyznawania pomocy materialnej; Reprezentowanie studentów w organach kolegialnych UKW; Reprezentowanie studentów UKW w komisji branżowej PSRP – Forum Uniwersytetów Polskich. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 78 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 78 / 200

79 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 79 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 79 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 W YBRANE INICJATYWY S AMORZĄDU STUDENCKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ( CZ. 2) Działalność popularyzująca naukę: Organizacja Targów Kół Naukowych – kwiecień 2013; Merytoryczne i finansowe wsparcia Koła Inicjatywy Dziennikarskiej Atheneum – 7 wydań; Przeprowadzenie konkursu Rozwój i Innowacyjność. Działalność promocyjna: Stworzenie nowego serwisu www.samorzad.bydgoszcz.pl;www.samorzad.bydgoszcz.pl Stworzenie profesjonalnej strony sklepu internetowego; Stworzenie projektu i zamówienie maskotki Kazika Wielkiego. Działalność mająca na celu poprawę jakości kształcenia: Wyjazdy szkoleniowe (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej); Organizacja pilotażowego spotkania posesyjnego na Instytucie Edukacji Muzycznej. Organizowanie zawodów sportowych i działań propagujących kulturę zyczną: organizacja Studenckiej Ligi Sportowej na hali CEKFiS; Działalność o charakterze charytatywnym (m.in. organizacja zbiórek)

80 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 80 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 80 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013

81 www.samorzad.bydgoszcz.pl

82 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 82 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 82 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPRAWY SOCJALNE STUDENTÓW

83 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 83 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 83 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 S TYPENDIA Zestawienie stypendystów UKW w roku akademickim 2012/2013 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 otrzymało 4 studentów UKW i 1 doktorant. Liczba studentów (ogółem) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Liczba doktorantów stypendia socjalne2249186638323 stypendia rektora dla najlepszych studentów 84061522551 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 285220652 zapomogi2021307213

84 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 84 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 84 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Obsługą studentów w zakresie pomocy materialnej oraz rekrutacji kandydatów na studia zajmuje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (Dom Studenta nr 1). W akademikach jest dostępnych 610 miejsc w pokojach dwuosobowych, jednoosobowych, pokojach dla osób niepełnosprawnych oraz pokojach rotacyjnych.

85 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 85 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 85 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNICY

86 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 86 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 86 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNIK R EKTORA DS. S TUDENCKICH MGR K RZYSZTOF B UDKA WYBRANE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Współpraca z Samorządem Studenckim: II. Działalność kulturalno-rozrywkowa: Akcja ożywiania Beanusa, organizacja oglądania meczy Przygotowania do zorganizowania zabawy tanecznej dla studentów, Nocy gier planszowych o Puchar Rektora UKW oraz Nocy filmów. III. Koordynowanie działalności kół naukowych i organizacji studenckich: Pomoc kołom naukowym w procesie rejestracji. Udział w wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe: Panel studenckich kół naukowych, Targi Kół Naukowych, Bydgoski Kongres Kół Naukowych. Przygotowanie do zmiany Regulaminu kół naukowych i organizacji studenckich. IV. Uczestnictwo w procesie przyznawania pomocy materialnej.

87 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 87 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 87 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 P EŁNOMOCNIK R EKTORA DS. O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH MGR R ADOSŁAW M AREK C ICHAŃSKI B IURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH powołano asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy pomagają niewidomym studentom prace nad dostosowaniem prawa wewnętrznego Uniwersytetu do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych (m.in. projekt Uniwersyteckiej Karty Praw Osób Niepełnosprawnych) utworzono system komunikacji ze studentami niepełnosprawnymi: internetowy (nowa podstrona www, newsletter mailingowy) oraz bezpośredni (m.in. spotkania, dyżury) zarejestrowano Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych przygotowano stanowiska komputerowych dla osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo oraz zainstalowano nowatorski system komunikacji niewerbalnej dla osób niesłyszących w Bibliotece Głównej utworzono Uczelniany Zespół ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz powołano Komisję Badania Obiektów UKW. współpraca z instytucjami (m.in. z Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW funkcjonuje od 1 lutego 2013 roku

88 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 88 / 200 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 88 / 200 Sprawozdanie z dzia ł alno ś ci uczelni w roku akademickim 2012/2013 Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) Członkostwo w Radzie MUCI w kadencji 2012-2016 spotkania – 28.09.2012 oraz 25.02.2013 (m.in. omówienie stanu prac nad projektem antyplagiatowym OSA) Miejska Akademicka Sieć Komputerowa w Bydgoszczy BYDMAN zastępcą Przewodniczącego Rady Użytkowników sieci BYDMAN projekty nowych instalacji – łącza magistralne i łącza dostępowe Informatyczne systemy obsługi studentów na UKW (USOS, w tym USOSweb – wdrożenia planowane): wykorzystanie systemu planowania zajęć system rezerwacji sal (www.srs.ukw.edu.pl)www.srs.ukw.edu.pl internetowa rejestracja studentów prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych internetowa rejestracja kandydatów na studia (IRK) P EŁNOMOCNIK R EKTORA DS. INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW OBSŁUGI STUDENTÓW DR INŻ. G RZEGORZ Z YCH


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google