Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

2 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
SPIS TREŚCI: ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI PRACOWNICY UCZELNI DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH Warunki lokalowe, Modernizacje i remonty sprawy obronne i OCHRONA INFORMACJI KOMPUTERYZACJA UCZELNI ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

3 Organizacja i struktura uczelni
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Organizacja i struktura uczelni władze uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

4 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Rektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej Władze administracyjne mgr Arkadiusz Słowiński – kanclerz mgr Renata Malak – zastępca kanclerza mgr Arletta Szyińska – kwestor

5 168 aktów normatywnych, w tym:
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 W okresie od 1 października 2012 roku do 7 czerwca 2013 roku wydano: 168 aktów normatywnych, w tym: 84 zarządzeń rektora, 41 pism okólnych rektora, 66 pism okólnych kanclerza. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

6 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pełnomocnicy Rektora Pełnomocnik ds. Infrastruktury Uczelni mgr Elżbieta Krzyżanowska Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Radosław Marek Cichański Pełnomocnik ds. Studenckich mgr Krzysztof Budka Pełnomocnik ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Jan Grajewski Pełnomocnik ds. Prowadzenia Inwestycji: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW, Biblioteka Główna UKW dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Programu ERASMUS dr Katarzyna Chmielewska Pełnomocnik Rektora ds. informatycznych systemów obsługi studentów dr inż. Grzegorz Zych Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

7 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Komisje rektorskie Rektorska Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przewodniczący: dr hab. Adam Sudoł prof. nadzw. Członkowie: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska prof. nadzw. (WPiPs) prof. dr hab. Albert Kotowski (WH) prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (WMFiT) prof. dr hab. Jan Grajewski (WNP) dr hab. Mariusz Zasada prof. nadzw. (WKFZiT) dr Benedykt Odya (IEM) dr Marcin Skinder (WAiNS) mgr Arkadiusz Słowiński – Kanclerz Rektorska Komisja ds. Uprawnień do Nadawania Stopnia Naukowego Doktora Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk prof. dr hab. Ewa Zwolińska prof. dr hab. Zygmunt Babiński prof. dr hab. Jacek Woźny dr hab. Andrzej Prószyński, prof nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof nadzw. dr Lucyna Twerd Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

8 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Komisja ds. nagród rektorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Przewodniczący: dr hab. Ewa Kubiak-Szymborska, prof. nadzw. (WPiPs) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Jan Grajewski, prof. nadzw. (WNP) dr Katarzyna Domańska (WAiNS) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Andrzej Purat (WH) mgr Arkadiusz Słowiński – Kanclerz UKW mgr Edyta Rybacka – Kierownik Działu Kadr i Szkolenia mgr Magdalena Bunda – Dział Płac Małgorzata Werner – Przedstawiciel ZNP mgr Anna Żugaj – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Komisja ds. Nagród Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek Prof. dr hab. Zygmunt Babiński dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. Prof. dr hab. Jacek Woźny Prof. dr hab. Ewa Zwolińska dr Zbigniews Dziamski dr Grzegorz Kaczmarek mgr Krzysztof Kościański Komisja porozumiewawcza jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Przewodniczący: dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw. Dr Maria Sobieszczyk Dr Teresa Jaworska Dr Aldona Chlewicka Mgr Krzysztof Kościanski Mgr Włodzimierz Kucharek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

9 Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

10 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senat UKW w roku akademickim 2012/2013: Rektor jako przewodniczący prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski Prorektorzy prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Piotr Malinowski, prof. UKW - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni dr hab. Roman Leppert, prof. UKW - Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Dziekani prof. dr hab. Ewa Zwolińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Jacek Woźny - Wydział Humanistyczny dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Zygmunt Babiński - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki dr hab. Bernard Mendlik, prof. UKW - Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

11 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego prof. dr hab. Elżbieta Laskowska - Wydział Humanistyczny dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW - Wydział Humanistyczny dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. UKW - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Ryszard Gerlach, prof. UKW - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. dr hab. Janusz Trempała - Wydział Pedagogiki i Psychologii prof. zw. Krystyna Gorzelniak-Pyszkowska - Instytut Edukacji Muzycznej prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Wydział Nauk Przyrodniczych dr hab. Anna Dłużewska, prof. UKW - Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki prof. dr hab. Zbigniew Grande - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. UKW - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Rafał Zimny - Wydział Humanistyczny dr Alicja Jagielska-Burduk - Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Iwona Mandrzejewska-Smól - Wydział Pedagogiki i Psychologii dr Ewa Sokołowska - Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki dr Tomasz Marquardt - Wydział Nauk Przyrodniczych dr Benedykt Odya - Instytut Edukacji Muzycznej dr inż. Jacek Czerniak - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki

12 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Jednostki międzywydziałowe mgr Włodzimierz Kucharek - Jednostka międzywydziałowa Przedstawiciele Samorządu Studenckiego inż. Grzegorz Czeczot Weronika Harasimczyk Mariusz Jóźwiak Jakub Kujawa Marta Magulska Justyna Osińska Alicja Ostrowska Przedstawiciel Samorządu Doktorantów mgr Krzysztof Budka - Wydział Humanistyczny Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi mgr Renata Malak Roman Schulz Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym mgr Arkadiusz Słowiński - kanclerz mgr Arletta Szyińska - kwestor dr Aldona Chlewicka - Dyrektor Biblioteki Głównej dr Zdzisław Sybilski - przedstawiciel ZNP (Przedstawiciel Związków Zawodowych) mgr Anna Żugaj - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” (Przedstawiciel Związków Zawodowych)

13 W roku akademickim 2012/2013 Senat Uczelni podjął 112 uchwał .
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 W roku akademickim 2012/2013 Senat Uczelni podjął 112 uchwał . Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego m.in.: powołał Kapitułę Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus” wybrał przewodniczących oraz członków Komisji Dyscyplinarnych podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa UKW Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu określił efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków (regionalistyka europejska, biotechnologia) wprowadził zmiany w regulaminie studiów UKW przyjął do stosowania w UKW pt.: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia W roku akademickim 2012/2013 Senat powołał sześć senackich komisji na kadencję Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

14 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Grande (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz (WKFZiT) dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. (WNP) dr hab. Bernard Mendlik, prof. nadzw. (IEM) dr Kazimierz Czerwiński (WPiPs) dr Witold Goszka (WH) dr Wojciech Torzewski (WAiNS) inż. Grzegorz Czeczot (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

15 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Przewodniczący:  prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH))  Członkowie: prof. dr hab. Anna Janosz (IEM) prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka (WNP) prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) prof. dr hab. Janusz Trempała (WPiPs) prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński (WMFiT) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

16 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Przewodniczący: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) Członkowie: prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKFZiT) dr hab. Maria Deptuła, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Małgorzata Święcicka, prof. nadzw. (WH) dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadzw. (WAiNS) dr inż. Marek Macko (WMFiT) Weronika Harasimczyk (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

17 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw. (WH) Członkowie: dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw. (WH) dr Iwona Mandrzejewska-Smól (WPiPs) dr Dorota Piotrowska (WAiNS) dr Mirosława Szark-Eckardt (WKFZiT) dr inż. Grzegorz Domek (WMFiT) dr Tomasz Marquardt (WNP) dr Benedykt Odya (IEM) mgr Goretta Siadak (Samorząd Doktorantów) Maciej Świderski (Samorząd Studentów) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

18 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja Prawno-Statutowa Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Fabisiak prof. nadzw. (WMFiT) Członkowie: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (WH) dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Marek Wójtowicz, prof. nadzw. (WMFiT) dr Alicja Kostencka (WKFZiT) dr Beata Miklaszewska (WNP) dr Witold Kawalec (IEM) dr Marek Mrówczyński (WAiNS) Marta Magulska (Samorząd Studencki) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

19 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Senacka Komisja Etyki Przewodniczący: dr hab. Dariusz Łukasiewicz prof. nadzw. (WAINS) Członkowie: prof. dr hab. Jarosław Burczyk (WNP) prof. dr hab. Jan Falkowski (WKFZiT) dr hab. Marek Siwiec, prof. nadz.w (WAiNS) dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (WMFiT) dr hab. Sławomir Czarnecki, prof. nadzw. (IEM) dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. (WPiPs) dr hab. Robert Mielhorski, prof. nadzw. (WH) dr Dariusz Zając (WPiPs) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

20 Organizacja i struktura uczelni
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Organizacja i struktura uczelni struktura uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

21 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
WYDZIAŁY Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

22 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut Filozofii Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Katedra Socjologii Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk Politycznych Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

23 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Instytut Geografii Instytut Kultury Fizycznej Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Techniki Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydział Nauk Przyrodniczych Instytut Biologii Eksperymentalnej Instytut Biologii Środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

24 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Instytut Psychologii Instytut Edukacji Muzycznej Katedra Dyrygentury Katedra Dydaktyki Fortepianu Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej Katedra Kształcenia Wokalnego Katedra Teorii Muzyki Zakład Muzyki Instrumentalnej i Estradowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

25 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Jednostki międzywydziałowe Studium Języków Obcych – kierownik mgr Włodzimierz Kucharek Studium Pedagogiczne – kierownik dr Teresa Jaworska Studium Praktyk Zawodowych – kierownik dr Maria Sobieszczyk Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kierownik mgr Krzysztof Kościański Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców – kierownik prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Biblioteka Główna – dyrektor dr Aldona Chlewicka Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina (działalność zawieszona) Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – dyrektor dr hab. Adam Sudoł, prof. nadzw. Wydawnictwo – dyrektor mgr Grażyna Jarzyna Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów – dyrektor dr. hab. Aleksander Janowski, prof. nadzw. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

26 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
uczelniany koordynator programu Erasmus: dr Katarzyna Chmielewska kierownik studiów doktoranckich w zakresie historii: dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa: dr hab. Piotr Siemaszko, prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa: kierownik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce: prof. dr hab. Adama Gwiazda kierownik studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki: dr hab. Piotr Kostyłło prof. nadzw. kierownik studiów doktoranckich w zakresie psychologii: dr hab. Hanna Liberska prof. nadzw. pełnomocnik rektora ds. środowiskowych studiów doktoranckich: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. nadzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

27 stan i struktura zatrudnienia
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pracownicy uczelni stan i struktura zatrudnienia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

28 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
W roku akademickim 2012/2013 zatrudnionych było 666 nauczycieli akademickich, w tym: 647 na pierwszych etatach, 19 na drugich etatach, 30 w niepełnym wymiarze godzin, 24 obcokrajowców. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

29 profesorowie, w tym tytularni
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w I etacie (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie, w tym tytularni 60 16 27 11 31 10 14 169 adiunkci 92 55 8 49 278 asystenci 5 3 22 68 kustosze dyplomowani - 2 ogółem: 163 52 98 83 48 517 Inne jednostki – Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktyk Zawodowych, Studium Pedagogiczne, Biblioteka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

30 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pracownicy dydaktyczni zatrudnienie na I etacie (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem starsi wykładowcy ze stopniem doktora habilitowanego 1 starsi wykładowcy ze stopniem doktora 6 2 10 7 38 starsi wykładowcy ze stopniem magistra 17 28 45 wykładowcy 5 3 21 ogółem: 4 13 11 105 WH – Wydział Humanistyczny; WAiNS – Wydział Administracji i Nauk Społecznych; WPiP – Wydział Pedagogiki i Psychologii, IEM – Instytut Edukacji Muzycznej; WMFiT – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; WNP – Wydział Nauk Przyrodniczych; WKF,ZiT – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

31 Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy (stan na 31 maja 2013r.)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Nauczyciele akademiccy – cudzoziemcy (stan na 31 maja 2013r.) Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem profesorowie 4 1 2 6 19 adiunkci asystenci starsi wykładowcy wykładowcy ogółem 7 24 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

32 Profesorowie –w tym tytularni
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na II etatach i w niepełnym wymiarze godzin Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKFZiT Inne jednostki Razem II* N* Profesorowie –w tym tytularni 3 1 6 15 2 adiunkci 4 asystenci starsi wykładowcy 5 wykładowcy st. kustosz dypl. - ogółem 7 19 30 II* - II (drugi) etat; N* - niepełny etat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

33 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowisku profesora Stanowisko WH WAiNS WPiP IEM WMFiT WNP WKF, ZiT Razem I II N prof. zwyczajny (z tytułem profesora) 17 2 1 8 6 10 5 54 profesor nadzwyczajny (z tytułem profesora) 4 9 profesor nadzwyczajny (z tytułem dra hab.) 43 14 18 3 106 ogółem 60 16 27 1 1 31 169 I* - I (pierwszy etat); II* - II (drugi) etat; N* - niepełny etat Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

34 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Zestawienie obejmujące pracowników administracji, biblioteki i obsługi Grupa pracowników Liczba zatrudnionych Pełne etaty Niepełne etaty Razem I etat II etat Administracja ogólnouczelniana (działy, sekcje, kwestura) 126 8 3 137 Administracja w jednostkach dydaktycznych (dziekanaty, instytuty, katedry, pracownicy techniczni) 103 1 11 116 Biblioteka 61 10 71 Wydawnictwo 5 Obsługa 157 43 200 Poligrafia Domy studenta razem: (administracja + obsługa) 12 20 Ogółem : 469 80 4 554 (stan na 31 maja 2013r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

35 ZATRUDNIENIE W LATACH 2002 - 31.05.2013
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 ZATRUDNIENIE W LATACH Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

36 Działalność dydaktyczna
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działalność dydaktyczna KIERUNKI I FORMY KSZTAŁCENIA KIERUNKI STUDIÓW I LICZBA STUDENTÓW JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Studium Języków Obcych, Studium Pedagogiczne, Studium Praktyk Zawodowych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu BIURO KARIER DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH SAMORZĄD STUDENCKI SPRAWY SOCJALNE STUDENTÓW PEŁNOMOCNICY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

37 Działalność dydaktyczna
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działalność dydaktyczna kierunki i formy kształcenia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

38 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Obecnie na UKW studiuje studentów, w tym na: studiach stacjonarnych – 8 964, studiach niestacjonarnych – 3 330, studiach podyplomowych – 1 124, studiach doktoranckich – 142. 12 294 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

39 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Poziomy kształcenia: jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie, studia podyplomowe – 45 rodzajów. Kształcenie jest realizowane w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kształcenie prowadzone jest na 33 kierunkach. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

40 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
W stosunku do roku akademickiego 2011/2012 nastąpiło zmniejszenie liczby studiujących: w systemie studiów stacjonarnych o 1,14%, w systemie studiów niestacjonarnych o 20,81%. Wskaźnik ten w odniesieniu do globalnej liczby studiujących spadł o 11,08%. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

41 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Planowana liczba przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014: 9125 osób. REKRUTACJA 2012/2013 KANDYDACI PRZYJĘCI  STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE  PIERWSZEGO STOPNIA 2 312 361 DRUGIEGO 1 269 620  JEDNOLITE MAGISTERSKIE 87 85  RAZEM: 3 668 1 066  4 734 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

42 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

43 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Liczba absolwentów (2011/2012): 4264 osoby, w tym: studia pierwszego stopnia stacjonarne – 1665 studia pierwszego stopnia niestacjonarne – 629 studia drugiego stopnia stacjonarne – 790 studia drugiego stopnia niestacjonarne – 730 jednolite studia magisterskie stacjonarne – 302 jednolite studia magisterskie niestacjonarne – 148 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

44 kierunki studiów i liczba studentów
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 kierunki studiów i liczba studentów Stan na 30 listopada 2012 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

45 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NAUK SPOŁECZNYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i iV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) administracja L3 154, 46 473 167 M2 106, 111 212 282 filozofia 22 37 10 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 28 61 socjologia 33, ─ 120 14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

46 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 1)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 1) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) bezpieczeństwo narodowe L3 145, 63 237 122 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 90, 20 204 63 M2 59, 32 112 78 filologia polska 40 119 42 97 filologia 294, ─ 672 108, 80 235 155 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

47 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 2) stosunki międzynarodowe
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (cz. 2) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) historia L3 32 100 M2 45 89 kulturoznawstwo 31 119 44 ochrona dóbr kultury 14 42 122 23 43 155 politologia 17 69 35 71 stosunki międzynarodowe 60 165 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

48 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) geografia L3 25 92 M2 63, 31 135 62 rewitalizacja dróg wodnych Z3,5 58 turystyka i rekreacja 86, 16 229 66 wychowanie fizyczne 95, 54 231 189 58, 39 105 102 L3 – studia pierwszego stopnia (licencjackie) Z3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie M2 – studia drugiego stopnia M5 – jednolite studia magisterskie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

49 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 1)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 1) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) bezpieczeństwo i higiena pracy Z3,5 44 edukacja techniczno-informatyczna (inż.) 20, ─ 111 39 edukacja techniczno-informatyczna M1,5 30 73 fizyka L3 22 48 M2 3 8 informatyka 89, 48 215 110 inżynieria bezpieczeństwa 48, ─ 150 16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

50 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 2)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI (cz. 2) kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) inżynieria materiałowa Z3,5 35 64 matematyka L3 61 157 L3,5 8 M2 31 mechatronika 27 135 Z4 30 45 L3 – studia pierwszego stopnia (licencjackie) L3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie (licencjackie) Z3,5 – studia pierwszego stopnia 3,5-letnie inżynierskie Z4 - studia pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie M2 – studia drugiego stopnia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

51 WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) biologia L3 30 67 M2 40 89 biotechnologia 52 114 ochrona środowiska 28 59 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

52 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII kierunek poziom kształcenia liczba studentów na I i IV roku (s. stacjonarne) (s. niestacjonarne) edukacja muzyczna w zakresie sztuki muzycznej L3 35 76 M2 19 29 pedagogika 369, 49 1652 450 521, 324 1003 681 pedagogika wczesnoszkolna 108, 27 108 27 praca socjalna 62, 23 192 98 psychologia M5 84, 81 312 364 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

53 Najliczniejsze kierunki (stacjonarne ogółem)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (stacjonarne ogółem) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

54 Najliczniejsze kierunki (niestacjonarne ogółem)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (niestacjonarne ogółem) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

55 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

56 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne)
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Najliczniejsze kierunki (s. stacjonarne) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

57 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
stan uczestników studiów doktoranckich na dzień 31 grudnia 2012 r. STACJONARNE studia doktoranckie L.p. W dziedzinie nauk humanistycznych: I II III IV Razem 1. w zakresie historii 6 4 7 23 2. w zakresie językoznawstwa 19 3. w zakresie literaturoznawstwa 5 16 OGÓŁEM: 17 15 11 58 W dziedzinie nauk społecznych: w zakresie nauk o polityce 10 - w zakresie pedagogiki 8 24 w zakresie psychologii 27 26 9 61 W dziedzinie nauk technicznych: w zakresie informatyki (PAN) 1 w zakresie mechaniki (PAN) 3 w zakresie inżynierii materiałowej (PAN) 2 RAZEM ST. STACJONARNE 43 30 33 136 NIESTACJONARNE studia doktoranckie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

58 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Opieką naukowo-dydaktyczną UKW objęte były kolegia nauczycielskie: w Wałczu (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna z plastyką oraz edukacja wczesnoszkolna z muzyką na studiach stacjonarnych), w Ciechanowie (edukacja zintegrowana i przedszkolna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koszalinie (język niemiecki i język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Iławie (język angielski na studiach niestacjonarnych), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach (język angielski na studiach niestacjonarnych), Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu (praca socjalna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

59 Działalność dydaktyczna
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działalność dydaktyczna jakość kształcenia Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

60 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. BIURO DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dr Katarzyna Marszałek [specjalista ds. jakości kształcenia] Pełnomocnik Rektora ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

61 wewnętrzny system jakości kształcenia poziom ogólnouczelniany
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 wewnętrzny system jakości kształcenia poziom ogólnouczelniany Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak prof. nadzw. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nadzw. UKW Powołany: 25 września 2012 roku Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia Powołany: 8 listopada 2012 roku Przewodnicząca: dr hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli Przewodnicząca: dr Teresa Jaworska, Kierownik Studium Pedagogicznego Biuro ds. Jakości Kształcenia Utworzone: 25 września 2012 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

62 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Biuro ds. Jakości Kształcenia przygotowanie zarządzeń: Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształceni Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, przechowywania i konsultowania programu kształcenia. oczekujące na wprowadzenie: Zarządzenie w sprawie weryfikacji efektów kształcenia, Zarządzenie w sprawie ankietyzacji, Zarządzenie w sprawie realizacji modułu nauczycielskiego na UKW, Zarządzenie w sprawie planowania realizacja szkoleń – modułu „Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia” w ramach realizacji projektu „Programu Rozwoju UKW” (szkolenia w 45 grupach – 500 nauczycieli akademickich) sprawdzenie i zaopiniowanie pod kątem zgodności formalnej 20 opisów efektów kształcenia koordynacja działań związanych z ewaluacją w uczelni Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

63 Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik ds. organizacji procesu kształcenia dr Agnieszka Latoś powołany 1 kwietnia 2013 roku Opracowano wytyczne dotyczące planowania zajęć dydaktycznych i wprowadzania danych do systemu USOS oraz ogólne zasady dotyczące planowania zajęć dydaktycznych. Opracowano harmonogram planowania zajęć dydaktyczną oraz harmonogram zajęć blokowanych obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014. Konsultowano realizację modułu nauczycielskiego (wytyczne kształcenia nauczycieli określające warunki realizacji programów kształcenia na kierunkach studiów kształcących nauczycieli; ogólnouczelniane programy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela; procedura doskonalenia jakości kształcenia nauczycieli; wspólne efekty kształcenia zgodne z obowiązującymi przepisami, matryca efektów kształcenia dla przedmiotów w ramach kształcenia nauczycielskiego; ramy organizacyjnych kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela). Obecnie w trakcie przygotowania są: zasady wyboru zajęć z w-f oraz języków obcych przez studentów; możliwości planowania zajęć dydaktycznych w systemie akademickiego 2014/2015; zasady pracy zdalnej umożliwiające wprowadzanie planów do systemu; konsultowane jest Archiwum Pracy Dyplomowych przygotowywane przez Dział Informatyzacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

64 Działalność dydaktyczna
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działalność dydaktyczna Studium Języków Obcych Studium Pedagogiczne Studium Praktyk Zawodowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

65 Studium Języków Obcych
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Studium Języków Obcych Studium Języków Obcych odpowiada za nauczanie studentów w zakresie języków obcych nowożytnych (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski), a także języka łacińskiego. W roku akademickim 2012/2013 nauka języka obcego rozpoczynała się na pierwszym roku studiów, a studenci już w czasie rekrutacji mają możliwość wyboru języka, stanowiącego kontynuację nauki ze szkoły średniej. Zapewnienie studentom możliwości nauki bezpośrednio po zdaniu egzaminu maturalnego ma korzystny wpływ na progresję wiedzy w tej dziedzinie i pozwala podnieść poziom kwalifikacji językowych. Studium Języków Obcych należy do grona Centrów Certyfikacji Językowej TELC i przeprowadza egzaminy TELC na poziomie B1 i B2. Obok zadań dydaktycznych pracownicy SJO m.in. przygotowują tłumaczenia materiałów pokonferencyjnych, publikacji naukowych, referatów na międzynarodowe konferencje. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

66 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Studium Pedagogiczne Pracownicy dydaktyczni Studium Pedagogicznego nauczają przedmiotów z bloku pedagogicznego, takich jak: przygotowanie wystąpienia publicznego i kształtowanie wizerunku, emisja głosu z dykcją, biologiczne podstawy mowy i myśli, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, teoria i praktyka współpracy rodzina-szkoła. W roku akademickim 2012/2013 opracowano programy trzech nowych przedmiotów: teoria i praktyka stosunków rodzina-szkoła, planowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego, projektowanie kariery zawodowej i wprowadzono je do siatki godzin kształcenia pedagogicznego. Opracowano również nowe programy kształcenia dla Cyklu Pedagogicznego dostosowane do nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzględniając również wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku pedagogika. Studium Pedagogiczne współpracuje z instytucjami zagranicznymi (m.in. Światowy Związek Esperantystów, Dom Dziecka na Litwie) oraz instytucjami środowiskowymi. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

67 Studium Praktyk Zawodowych
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Studium Praktyk Zawodowych Studium Praktyk Zawodowych prowadzi obsługę administracyjną w zakresie planowania i przygotowania dokumentów na praktyki zawodowe i pedagogiczne dla studentów wszystkich Wydziałów Uczelni, a także prowadzi działalność usługową w zakresie nauczania na rzecz podstawowych jednostek Uczelni. Liczba studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizujących praktyki pedagogiczne i zawodowe studentów w roku akademickim 2012/2013 SPZ współpracuje wieloma instytucjami, zakładami pracy, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz pomocy społecznej. studia stacjonarne od 1 października 2012 do 30 września 2013 6593 studia niestacjonarne od 1 października do 30 września 2013 2947 Ogółem 9540 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

68 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest międzywydziałową jednostką o charakterze dydaktyczno-wychowawczym oraz sportowym. Głównym zadaniem Studium WFiS to dydaktyka, a tym samym realizowanie programu zajęć wychowania fizycznego. Działalność sportowa to przede wszystkim praca w sekcjach KU AZS UKW. Sekcje prowadzą uczelnie, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom studentów. W ramach podstawowej działalności w mijającym roku Studium prowadziło zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Grupy studenckie podlegały mechanicznemu podziałowi, ale w swoich grupach studenci mogli zadeklarować wybór formy zajęć – zespołowe gry sportowe, gry i zabawy, ćwiczenia w rytmie muzyki, ćwiczenia na siłowni i inne. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

69 Wybrane osiągnięcia sportowe Akademickie Mistrzostwa Polski
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wybrane osiągnięcia sportowe Akademickie Mistrzostwa Polski tytuł mistrza polski w biegach przełajowych na dystansie 4,5 km: student UKW Krzysztof Gosiewski (trener dr Błażej Stankiewicz)  Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim: I miejsce w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn (trener mgr Lech Olszewski)  piłka ręczna – finał w Katowicach – VI miejsce w klasyfikacji generalnej i II miejsce w typach Uniwersytetów (trener mgr Krzysztof Kościański) Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie (trener mgr Lech Olszewski): 2xKL medal złoty, 1xKA medal złoty i srebrny, 2xML medal złoty, 2xKA medal złoty, 8MA medal srebrny Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów: I miejsce i złoty medal dla Pawła Łuczaka w kategorii 56 kg  Akademickie Mistrzostwa Polski w strzelectwie sportowym: Bartosz Jasiecki zdobył I miejsce w konkurencji karabin dowolny (wynik 599/600 punktów), II miejsce w konkurencji karabin pneumatyczny oraz II miejsce w konkurencji karabin dowolny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

70 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
16 maja 2013 odbyły się Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w pływaniu. Reprezentacja UKW – drużyna męska zwyciężyła w tych zawodach zdobywając złoty medal. Trenerem zespołu pływackiego jest dr Mirosława Cieślicka. W Akademickich Mistrzostwach Pomorza i Kujaw w biegach przełajowych studenci UKW okazali się najlepsi w kwalifikacji indywidualnej kobiet – Patrycja Kuta i mężczyzn – Krzysztof Gosiewski oraz drużynowej kobiet i mężczyzn. WIOŚLARSKI "WIELKI SZLEM" DLA UKW AKADEMICKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ WYŻSZYCH woj. kujawsko-pomorskiego: siatkówka kobiet – I miejsce (dr B. Stankiewicz); biegi przełajowe kobiet – I miejsce (dr B. Stankiewicz) biegi przełajowe mężczyzn – I miejsce (dr B. Stankiewicz) pływanie mężczyzn – I miejsce (dr M. Cieślicka) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

71 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Biuro karier Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

72 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
agencja pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego Zadania realizowane na rzecz studentów i absolwentów: obsługa oraz aktualizacja strony internetowej Biura Karier ( udzielanie studentom i absolwentom bezpośrednich porad dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych, sposobów poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej itp. organizacja Bydgoskich Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty w ramach zawartego Porozumienia Bydgoskich Biur Karier realizacja projektu „Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych” organizacja bezpłatnych warsztatów, szkoleń, wykładów dla studentów oraz absolwentów współpraca z pracodawcami przygotowania do wprowadzenia w życie obowiązku monitorowania karier zawodowych absolwentów ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

73 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

74 koła naukowe i organizacje studenckie
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 koła naukowe i organizacje studenckie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

75 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Na UKW działa 69 kół naukowych i innych organizacji studenckich. czynny udział w konferencjach naukowych organizacja konferencji naukowych organizacja wykładów, konkursów i warsztatów dla młodzieży organizacja imprez związanych z Dniami Instytutu Nauk Politycznych oraz Dniami Instytutu Pedagogiki publikacja artykułów, czasopism, książek współpraca z instytucjami udział w konkursach udział w projektach dydaktycznych udział w Bydgoskim Kongresie Kół Naukowych 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

76 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Radio Uniwersytet Działalność dydaktyczna: szkolenia, praktyki studenckie Działania promujące UKW i RU: współpraca ze szkołami, audycje dla studentów, opieka medialna nad konferencjami, spotkaniami i uroczystościami organizowanymi przez UKW, patronaty medialne koncert urodzinowy na 5-lecie radia, wyd. płyty „Niezależny Squadak No.2” Działania kulturalne: udział w wydarzeniach kulturalnych Bydgoszczy i regionu, współpraca z instytucjami kulturalnymi, konferansjerka, fotorelacje 5 lat 45 radiowców studenci i absolwenci Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

77 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
samorząd studencki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

78 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Wybrane inicjatywy Samorządu studenckiego w roku akademickim 2012/2013 (cz. 1) Organizacja studenckich imprez masowych i wydarzeń skierowanych do studentów UKW: Organizacja Otrzęsin Studenckich 2012 w Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”; Organizacja miniBlokady „Łużyka” i Blokady „Łużyka”; Współorganizacja Juwenaliów Bydgoskich 2013 (w ramach Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Bydgoskich). Działalność kulturalno-rozrywkowa: Koordynowanie pracy Centrum Inicjatyw Akademickich „Beanus: Organizacja II Przeglądu Studenckich Kapel Bydgoskich. Działalność statutowa: Udział w procesie przyznawania pomocy materialnej; Reprezentowanie studentów w organach kolegialnych UKW; Reprezentowanie studentów UKW w komisji branżowej PSRP – Forum Uniwersytetów Polskich. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

79 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Wybrane inicjatywy Samorządu studenckiego w roku akademickim 2012/2013 (cz. 2) Działalność popularyzująca naukę: Organizacja Targów Kół Naukowych – kwiecień 2013; Merytoryczne i finansowe wsparcia Koła Inicjatywy Dziennikarskiej Atheneum – 7 wydań; Przeprowadzenie konkursu „Rozwój i Innowacyjność”. Działalność promocyjna: Stworzenie nowego serwisu  Stworzenie profesjonalnej strony sklepu internetowego; Stworzenie projektu i zamówienie maskotki „Kazika Wielkiego”. Działalność mająca na celu poprawę jakości kształcenia: Wyjazdy szkoleniowe (Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej); Organizacja pilotażowego spotkania posesyjnego na Instytucie Edukacji Muzycznej. Organizowanie zawodów sportowych i działań propagujących kulturę fizyczną: organizacja Studenckiej Ligi Sportowej na hali CEKFiS; Działalność o charakterze charytatywnym (m.in. organizacja zbiórek) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

80 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

81

82 sprawy socjalne studentów
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 sprawy socjalne studentów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

83 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Stypendia Zestawienie stypendystów UKW w roku akademickim 2012/2013 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 otrzymało 4 studentów UKW i 1 doktorant. Liczba studentów (ogółem) Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Liczba doktorantów stypendia socjalne 2249 1866 383 23 stypendia rektora dla najlepszych studentów 840 615 225 51 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 285 220 65 2 zapomogi 202 130 72 13 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

84 UKW dysponuje dwoma akademikami: Dom Studenta nr 1
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Obsługą studentów w zakresie pomocy materialnej oraz rekrutacji kandydatów na studia zajmuje się Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich (Dom Studenta nr 1). UKW dysponuje dwoma akademikami: Dom Studenta nr 1 ul. Łużycka 24, Dom Studenta nr 2 ul. Łużycka 21. W akademikach jest dostępnych 610 miejsc w pokojach dwuosobowych, jednoosobowych, pokojach dla osób niepełnosprawnych oraz pokojach rotacyjnych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

85 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pełnomocnicy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

86 Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich mgr Krzysztof Budka
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich mgr Krzysztof Budka WYBRANE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. Współpraca z Samorządem Studenckim: II. Działalność kulturalno-rozrywkowa: Akcja „ożywiania” Beanusa, organizacja oglądania meczy Przygotowania do zorganizowania zabawy tanecznej dla studentów, „Nocy gier planszowych” o Puchar Rektora UKW oraz „Nocy filmów”. III. Koordynowanie działalności kół naukowych i organizacji studenckich: Pomoc kołom naukowym w procesie rejestracji. Udział w wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe: Panel studenckich kół naukowych, Targi Kół Naukowych, Bydgoski Kongres Kół Naukowych. Przygotowanie do zmiany Regulaminu kół naukowych i organizacji studenckich. IV. Uczestnictwo w procesie przyznawania pomocy materialnej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

87 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW funkcjonuje od 1 lutego 2013 roku
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Radosław Marek Cichański Biuro ds. osób niepełnosprawnych Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UKW funkcjonuje od 1 lutego 2013 roku powołano asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy pomagają niewidomym studentom prace nad dostosowaniem prawa wewnętrznego Uniwersytetu do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych (m.in. projekt Uniwersyteckiej Karty Praw Osób Niepełnosprawnych) utworzono system komunikacji ze studentami niepełnosprawnymi: internetowy (nowa podstrona www, newsletter mailingowy) oraz bezpośredni (m.in. spotkania, dyżury) zarejestrowano Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych przygotowano stanowiska komputerowych dla osób niewidomych i niepełnosprawnych ruchowo oraz zainstalowano nowatorski system komunikacji niewerbalnej dla osób niesłyszących w Bibliotece Głównej utworzono Uczelniany Zespół ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz powołano Komisję Badania Obiektów UKW. współpraca z instytucjami (m.in. z Okręgiem Kujawsko-Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacją Aktywnej Rehabilitacji) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

88 Pełnomocnik Rektora ds. informatycznych systemów obsługi studentów
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Rektora ds. informatycznych systemów obsługi studentów dr inż. Grzegorz Zych Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) Członkostwo w Radzie MUCI w kadencji spotkania – oraz (m.in. omówienie stanu prac nad projektem antyplagiatowym OSA) Miejska Akademicka Sieć Komputerowa w Bydgoszczy BYDMAN zastępcą Przewodniczącego Rady Użytkowników sieci BYDMAN projekty nowych instalacji – łącza magistralne i łącza dostępowe Informatyczne systemy obsługi studentów na UKW (USOS, w tym USOSweb – wdrożenia planowane): wykorzystanie systemu planowania zajęć system rezerwacji sal ( internetowa rejestracja studentów prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych internetowa rejestracja kandydatów na studia (IRK) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google