Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników konkursów przedmiotowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników konkursów przedmiotowych"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

2 Szkoła podstawowa 17044

3 Gimnazjaliści

4 Procentowy udział dziewczynek i chłopców w III etapie konkursów

5 Laureaci szkół podstawowych w podziale na płeć w stosunku do liczby przystępujących do trzeciego etapu

6 Laureaci gimnazjów w podziale na płeć w stosunku do liczby przystępujących do trzeciego etapu

7 Liczba laureatów konkursów w szkołach podstawowych w podziale na płeć

8 Liczba laureatów konkursów w gimnazjach w podziale na płeć

9 Najlepsze szkoły podstawowe pod względem liczby laureatów

10 Najlepsze gimnazja pod względem liczby laureatów

11 Najlepsze gimnazja pod względem liczby laureatów

12 ANALIZA WYNIKÓW KONKURSÓW NA PODSTAWIE MIAR STATYSTYCZNYCH

13

14 Formy pracy z uczniem zdolnym 2012r.

15 MIARY POŁOŻENIA MIARA ZRÓŻNICOWANIA
Dominanta (moda, modalna) =wynik najczęstszy Mediana= wynik środkowy Średnia arytmetyczna MIARA ZRÓŻNICOWANIA Odchylenie standardowe= o ile średnio odchyla się każda wartość od średniej arytmetycznej

16 Miary asymetrii i koncentracji
Kurtoza Asymetria Umiarkowana siła asymetrii= niskie liczby ujemne lub dodatnie, wskazujące na kierunek <-3;3>

17 Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych

18 Historia 65,9 Średnia 68,0 Mediana 70 Moda 8,0 Liczność Mody 46,0
Statystyki Wartości Średnia 65,9 Mediana 68,0 Moda 70 Liczność Mody 8,0 Minimum 46,0 Maksimum 79,0 Odch.Std. Skośność -0,9 Kurtoza 0,1

19 Matematyka 35,0 Średnia 36,0 Mediana Wielokr. Moda 7,0 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 35,0 Mediana 36,0 Moda Wielokr. Liczność Mody 7,0 Minimum 14,0 Maksimum 50,0 Odch.Std. 8,0 Skośność -0,3 Kurtoza -0,4

20 Język polski 25,6 Średnia 26,0 Mediana Wielokr. Moda 11,0
Statystyki Wartości Średnia 25,6 Mediana 26,0 Moda Wielokr. Liczność Mody 11,0 Minimum 16,0 Maksimum 35,0 Odch.Std. 3,9 Skośność -0,2 Kurtoza -0,3

21 Przyroda 57,1 Średnia 55,0 Mediana 50 Moda 6,0 Liczność Mody 32,0
Statystyki Wartości Średnia 57,1 Mediana 55,0 Moda 50 Liczność Mody 6,0 Minimum 32,0 Maksimum 89,0 Odch.Std. 12,2 Skośność 0,1 Kurtoza -0,6

22 Język angielski 35,0 Średnia 34,0 Mediana 32 Moda 12,0 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 35,0 Mediana 34,0 Moda 32 Liczność Mody 12,0 Minimum 30,0 Maksimum 44,5 Odch.Std. 3,6 Skośność 0,7 Kurtoza -0,7

23 Język niemiecki 35,9 Średnia 35,5 Mediana 33,5 Moda 3,0 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 35,9 Mediana 35,5 Moda 33,5 Liczność Mody 3,0 Minimum 33,0 Maksimum 42,0 Odch.Std. 2,6 Skośność 0,9 Kurtoza 0,2

24 Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów

25 Język niemiecki 38,60 Średnia 38,00 Mediana Wielokr. Moda 4,00
Statystyki Wartości Średnia 38,60 Mediana 38,00 Moda Wielokr. Liczność Mody 4,00 Minimum 22,00 Maksimum 53,00 Odch.Std. 7,87 Skośność 0,05 Kurtoza -0,80

26 Matematyka 32,55 Średnia 33,00 Mediana 31 Moda 8,00 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 32,55 Mediana 33,00 Moda 31 Liczność Mody 8,00 Minimum 19,00 Maksimum 45,00 Odch.Std. 6,85 Skośność -0,26 Kurtoza -0,86

27 Język angielski 77,02 Średnia 78,00 Mediana 78,5 Moda 8,00
Statystyki Wartości Średnia 77,02 Mediana 78,00 Moda 78,5 Liczność Mody 8,00 Minimum 61,00 Maksimum 87,00 Odch.Std. 6,33 Skośność -0,69 Kurtoza -0,03

28 Język polski 31,28 Średnia 31,00 Mediana 32 Moda 7,00 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 31,28 Mediana 31,00 Moda 32 Liczność Mody 7,00 Minimum 12,00 Maksimum 48,00 Odch.Std. 8,17 Skośność 0,05 Kurtoza -0,59

29 Biologia 48,30 Średnia 49,00 Mediana 49 Moda 9,00 Liczność Mody 34,00
Statystyki Wartości Średnia 48,30 Mediana 49,00 Moda 49 Liczność Mody 9,00 Minimum 34,00 Maksimum 62,00 Odch.Std. 5,90 Skośność -0,11 Kurtoza -0,19

30 Historia 69,69 Średnia 69,50 Mediana 81,5 Moda 5,00 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 69,69 Mediana 69,50 Moda 81,5 Liczność Mody 5,00 Minimum 42,50 Maksimum 89,50 Odch.Std. 10,55 Skośność -0,55 Kurtoza 0,16

31 Geografia 69,69 Średnia 69,50 Mediana 81,5 Moda 5,00 Liczność Mody
Statystyki Wartości Średnia 69,69 Mediana 69,50 Moda 81,5 Liczność Mody 5,00 Minimum 42,50 Maksimum 89,50 Odch.Std. 10,55 Skośność -0,55 Kurtoza 0,16

32 Chemia 40,81 Średnia 40,00 Mediana 36 Moda 6,00 Liczność Mody 20,00
Statystyki Wartości Średnia 40,81 Mediana 40,00 Moda 36 Liczność Mody 6,00 Minimum 20,00 Maksimum 64,00 Odch.Std. 10,48 Skośność 0,05 Kurtoza -0,70

33 Język francuski 47,90 Średnia 49,25 Mediana 54,75 Moda 2,00
Statystyki Wartości Średnia 47,90 Mediana 49,25 Moda 54,75 Liczność Mody 2,00 Minimum 25,00 Maksimum 64,25 Odch.Std. 9,18 Skośność -0,75 Kurtoza 0,73

34 Informatyka 31,40 Średnia 30,00 Mediana Wielokr. Moda 2,00
Statystyki Wartości Średnia 31,40 Mediana 30,00 Moda Wielokr. Liczność Mody 2,00 Minimum 16,00 Maksimum 53,50 Odch.Std. 10,47 Skośność 0,51 Kurtoza -0,47

35 Fizyka 36,88 Średnia 37,50 Mediana 38 Moda 9,00 Liczność Mody 18,00
Statystyki Wartości Średnia 36,88 Mediana 37,50 Moda 38 Liczność Mody 9,00 Minimum 18,00 Maksimum 52,00 Odch.Std. 5,69 Skośność -0,45 Kurtoza 1,41

36 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na sprawdzianie i egzaminie w 2015 r.

37 Egzamin gimnazjalny od 2012 r. 1. Część pierwsza – humanistyczna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U ) Egzamin gimnazjalny od 2012 r. 1. Część pierwsza – humanistyczna: zakres języka polskiego: zakres historii i wiedzy o społeczeństwie. 2. Część druga- matematyczno-przyrodnicza: zakres matematyki; zakres przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii). 3. Część trzecia- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski i od 2013/ 2014 ukraiński): poziom podstawowy poziom rozszerzony

38 Część pierwsza- język polski i matematyka
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U ) Sprawdzian od 2015 r. Część pierwsza- język polski i matematyka Część druga- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

39 Uprawnienia laureatów na sprawdzianie i egzaminie od 2015 r.
Jest: Będzie: laureaci są zwolnieni, odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego : Laureaci, są zwolnieni: 1)   w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu; 2)   w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

40 Uprawnienia laureatów na sprawdzianie i egzaminie od 2015 r.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. W części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

41 Uprawnienia laureatów na sprawdzianie i egzaminie od 2015 r.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) laureata, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, można dokonać zmiany języka obcego nowożytnego w drugiej części sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, Dyrektor szkoły, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego

42 Wnioski i rekomendacje
Ogłoszenie wymagań konkursowych nie później niż do 12 lipca 2013 r. Kwalifikowanie na drugi i trzeci etap zawodów z poszczególnych konkursów reprezentatywnej liczby zawodników, którzy uzyskali liczbę punktów większą od średniej arytmetycznej lub mediany (większa wartość). II etap= na każdy 1000 /100 zawodników i x/100 z reszty III etap= na każdych 100/ 50 zawodników x/50 z reszty 3. Tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników każdego konkursu z największą liczbą punktów, którzy uzyskali więcej punktów niż średnia arytmetyczna lub mediana (większa wartość) 4. Tytuł finalisty będzie gratyfikowany liczbą 10 pkt. w trakcie postępowania rekrutacyjnego. 5. Ogłaszanie wykazów zawodników kwalifikowanych na kolejne etapy i tych , którym przyznano tytuły finalisty i laureata po rozpatrzeniu wszystkich odwołań. 6. Wprowadzenie konkursu z języka ukraińskiego w gimnazjum. 7. Przeprowadzenie trzeciego etapu zawodów wszystkich konkursów w takich samych warunkach.

43 Prosimy Państwa o uwagi do dnia 12 lipca 2013 r.
na adres:

44 Dziękuję za uwagę Marek Kondziołka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Pobierz ppt "Analiza wyników konkursów przedmiotowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google