Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena degradacji wybranych dróg projekcyjnych, spoidłowych i kojarzeniowych mózgowia w obrazowaniu tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera Paweł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena degradacji wybranych dróg projekcyjnych, spoidłowych i kojarzeniowych mózgowia w obrazowaniu tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera Paweł"— Zapis prezentacji:

1 Ocena degradacji wybranych dróg projekcyjnych, spoidłowych i kojarzeniowych mózgowia w obrazowaniu tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera Paweł Szewczyk 1, Anna Zimny 1, Elżbieta Trypka 2, Renata Wojtyńska 2, Jerzy Leszek 2, Marek Sąsiadek 1 1 Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Katedry Radiologii AM we Wrocławiu 2 Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu

2 wstęp: choroba Alzheimera (AD) najczęstsza przyczyna otępienianajczęstsza przyczyna otępienia 8% populacji w wieku ponad 65 lat, 30% populacji w wieku ponad 85 lat8% populacji w wieku ponad 65 lat, 30% populacji w wieku ponad 85 lat w klasycznym rozumieniu AD jest traktowana jako otępienie korowe – ubytek i dysfunkcja neuronów piramidowych warstwy III i Vw klasycznym rozumieniu AD jest traktowana jako otępienie korowe – ubytek i dysfunkcja neuronów piramidowych warstwy III i V zanik hipokampów, kory śródwęchowej, układu limbicznego, w dalszych etapach kory kojarzeniowejzanik hipokampów, kory śródwęchowej, układu limbicznego, w dalszych etapach kory kojarzeniowej jednak badania histopatologiczne wykazują również zmiany w istocie białej: ubytek i degenerację aksonów, demielinizację, ubytek oligodendrocytów i rozplem astrocytówjednak badania histopatologiczne wykazują również zmiany w istocie białej: ubytek i degenerację aksonów, demielinizację, ubytek oligodendrocytów i rozplem astrocytów

3 wstęp: tensor dyfuzji w AD obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) jest unikalną nieinwazyjną techniką, pozwalającą na wizualizację i ocenę integralności dróg istoty białejobrazowanie tensora dyfuzji (DTI) jest unikalną nieinwazyjną techniką, pozwalającą na wizualizację i ocenę integralności dróg istoty białej DTI jest coraz szerzej stosowane w ocenie degradacji dróg istoty białej w procesach neurodegeneracyjnych np. neuronu ruchowego (ALS) czy chorobach otępiennych jak ADDTI jest coraz szerzej stosowane w ocenie degradacji dróg istoty białej w procesach neurodegeneracyjnych np. neuronu ruchowego (ALS) czy chorobach otępiennych jak AD w dotychczasowych badaniach DTI w AD wykazywano degradację dróg istoty białej – wyniki niespójnew dotychczasowych badaniach DTI w AD wykazywano degradację dróg istoty białej – wyniki niespójne

4 wstęp: anizotropia frakcjonowana (FA) parametr FA ilościowo wyraża stopień anizotropii dyfuzji w badanej tkance i nazywany jest wskaźnikiem integralności istoty białejparametr FA ilościowo wyraża stopień anizotropii dyfuzji w badanej tkance i nazywany jest wskaźnikiem integralności istoty białej prawidłowa, charakterystyczna dla danej drogi wysoka wartość FA zależy przede wszystkim od integralności aksonów, w znacznie mniejszym stopniu osłonek mielinowych (10-20%)prawidłowa, charakterystyczna dla danej drogi wysoka wartość FA zależy przede wszystkim od integralności aksonów, w znacznie mniejszym stopniu osłonek mielinowych (10-20%) spadek wartości FA charakterystycznej dla badanej drogi będzie wskazywał na jej uszkodzenie i degradacjęspadek wartości FA charakterystycznej dla badanej drogi będzie wskazywał na jej uszkodzenie i degradację

5 cele badania ocena integralności wybranych dróg mózgowia w badaniu DTI u pacjentów z umiarkowanie nasiloną ADocena integralności wybranych dróg mózgowia w badaniu DTI u pacjentów z umiarkowanie nasiloną AD metoda selektywnego pomiaru parametru FA w wybranej drodzemetoda selektywnego pomiaru parametru FA w wybranej drodze stwierdzenie czy w AD występuje uszkodzenie i degradacja dróg istoty białej (spadek FA)stwierdzenie czy w AD występuje uszkodzenie i degradacja dróg istoty białej (spadek FA) analiza nasilenia, dystrybucji i wzorca stwierdzonych zmiananaliza nasilenia, dystrybucji i wzorca stwierdzonych zmian ocena przydatności badania DTI w diagnostyce ADocena przydatności badania DTI w diagnostyce AD

6 materiał i metody: pacjenci i grupa kontrolna 35 - prawdopodobna AD o umiarkowanym nasileniu – kryteria NINCDS-ADRDA35 - prawdopodobna AD o umiarkowanym nasileniu – kryteria NINCDS-ADRDA PZP przy Klinice Psychiatrii AM we Wrocławiu (09.2008 – 12.2009)PZP przy Klinice Psychiatrii AM we Wrocławiu (09.2008 – 12.2009) 15 - grupa kontrolna (CG) - zdrowi ochotnicy, zgodni wiekiem i płcią15 - grupa kontrolna (CG) - zdrowi ochotnicy, zgodni wiekiem i płcią badanie P i testy NP – MMSE, CDR, Dem Tec, IADL, FAS, GSDbadanie P i testy NP – MMSE, CDR, Dem Tec, IADL, FAS, GSD rtg klp, EKG, OB, morfologia, elektrolity, glukoza, mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT i TSHrtg klp, EKG, OB, morfologia, elektrolity, glukoza, mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT i TSH kwalifikacja: po wykluczeniu chorób układowych, zaburzeń psychiatrycznych i chorób neurologicznych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, alkoholizmu, niewydolności nerek i wątrobykwalifikacja: po wykluczeniu chorób układowych, zaburzeń psychiatrycznych i chorób neurologicznych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, alkoholizmu, niewydolności nerek i wątroby wykluczenie: zmiany ogniskowe w mózgowiu – guz, pourazowe, pozapalne, większe naczyniopochodnewykluczenie: zmiany ogniskowe w mózgowiu – guz, pourazowe, pozapalne, większe naczyniopochodne ponadto w CG obecność zaburzeń procesów poznawczych i pamięciponadto w CG obecność zaburzeń procesów poznawczych i pamięci

7 dane demograficzne testy neuropsychologiczne ADCG liczebność3515 średnia wieku 71,6 (11,7) 69,1 (8,0) płeć K / M 22 / 13 9 / 6 MMSE 17,6 (6,5) 29,8 (0,4) CDR 1,7 (0,7) 0 (0)

8 materiał i metody: badanie MR i DTI 1.5T Signa Hdx (GE Medical System) 16-kanałowa HR cewka HNS badanie MR: lokalizer 3D, FLAIR ax, FSE T2W cor, sag DTI - SE single-shot EPI TE 8500ms, TR 100ms, matrix 128x128, FOV 26x26cm, NEX 2 25 kierunków dyfuzji dwie wartości b: b=0 i b=1000s/mm 2 czas akwizycji - 7min.29s. grubość warstwy 4mm/0mm, równoległe do linii międzyspoidłowej postprocessing: Advantage Workstation 4.4 Functool

9 materiał i metody: pomiar FA pomiar FA – eliptyczne ROI 30-40mm 2 lokalizowane pod kontrolą map color-FA w obrębie wybranej drogipomiar FA – eliptyczne ROI 30-40mm 2 lokalizowane pod kontrolą map color-FA w obrębie wybranej drogi długa oś ROI zgodna z przebiegiem drogidługa oś ROI zgodna z przebiegiem drogi w centrum drogi, unikanie efektu uśrednienia z PMR, istotą szarą i innymi drogamiw centrum drogi, unikanie efektu uśrednienia z PMR, istotą szarą i innymi drogami wykluczenie zmiany ogniskowej w obrębie ROI (obrazy T2W)wykluczenie zmiany ogniskowej w obrębie ROI (obrazy T2W) dobór dróg – przekrojowy obraz istoty białej, możliwość identyfikacji drogi i zmieszczenia w jej obrębie całego ROI = wiarygodny pomiardobór dróg – przekrojowy obraz istoty białej, możliwość identyfikacji drogi i zmieszczenia w jej obrębie całego ROI = wiarygodny pomiar

10 badane drogi - projekcyjne konary środkowe móżdżku (MCP) drogi (ruchowe) piramidowe (PLIC) (odnoga tylna torebki wewnętrznej)

11 drogi spoidłowe kolano (GCC) i płat (SCC) ciała modzelowatego

12 drogi kojarzeniowe pęczki podłużne dolne (ILF) pęczki czołowo-potyliczne dolne (IFO)

13 drogi kojarzeniowe pęczki podłużne górne (SLF) pęczki obręczy (CG)

14 wyniki

15 zmian nie stwierdzono badana droga droga średnia FA (SD) wartość p * ADCG MCP R 0,738(0,042)0,737(0,036)0,97 MCP L 0,739(0,047)0,743(0,038)0,78 PLIC R 0,718(0,044)0,704(0,034)0,28 PLIC L 0,711(0,052)0,718(0,036)0,63 SLF R 0,597(0,044)0,620(0,048)0,1 *test t-Studenta dla prób niezależnych, AD vs CG

16 istotny statystycznie spadek FA nieznaczny - umiarkowany badana droga droga średnia FA (SD) wartość p * ADCG GCC0,737(0,068)0,784(0,046)<0,05 SCC0,797(0,058)0,849(0,054)<0,01 ILF L 0,567(0,049)0,613(0,038)<0,01 IFO R 0,549(0,052)0,602(0,049)<0,01 IFO L 0,547 (0,048) 0,588(0,046)<0,01

17 najbardziej nasilone zmiany badana droga droga średnia FA (SD) wartość p * ADCG ILF R 0,522(0,050)0,616(0,050)<0,001 SLF L 0,579(0,052)0,629(0,039)<0,001 CG R 0,552(0,059)0,660(0,051)<0,0001 CG L 0,568(0,051)0,687(0,042)<0,0001

18 wnioski u pacjentów z umiarkowanie nasiloną AD w części badanych dróg stwierdzono istotny spadek wartości FA przemawiający za ich degradacjąu pacjentów z umiarkowanie nasiloną AD w części badanych dróg stwierdzono istotny spadek wartości FA przemawiający za ich degradacją dystrybucja zmian nie jest równomierna, obejmują one większość dróg kojarzeniowych, w mniejszym stopniu drogi spoidłowe, oszczędzone są natomiast drogi piramidowe i konary móżdżkudystrybucja zmian nie jest równomierna, obejmują one większość dróg kojarzeniowych, w mniejszym stopniu drogi spoidłowe, oszczędzone są natomiast drogi piramidowe i konary móżdżku zdecydowanie najsilniej wyrażone zmiany stwierdzono w CG, zwłaszcza po stronie lewejzdecydowanie najsilniej wyrażone zmiany stwierdzono w CG, zwłaszcza po stronie lewej obraz uszkodzenia istoty białej w AD w pewnym stopniu odzwierciedla zmiany stwierdzane w istocie szarej (układ limbiczny, płaty skroniowe, zakręty obręczy, kora kojarzeniowa) – zwyrodnienie Wallera?obraz uszkodzenia istoty białej w AD w pewnym stopniu odzwierciedla zmiany stwierdzane w istocie szarej (układ limbiczny, płaty skroniowe, zakręty obręczy, kora kojarzeniowa) – zwyrodnienie Wallera? badanie DTI, w szczególności pomiar FA w CG, wydaje się być obiecujące dla diagnostyki ADbadanie DTI, w szczególności pomiar FA w CG, wydaje się być obiecujące dla diagnostyki AD

19 dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena degradacji wybranych dróg projekcyjnych, spoidłowych i kojarzeniowych mózgowia w obrazowaniu tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera Paweł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google