Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALLHAT KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII Agata Piaszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALLHAT KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII Agata Piaszczyk."— Zapis prezentacji:

1 ALLHAT KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII Agata Piaszczyk

2 Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial Leczenie przeciwnadciśnieniowe i hipolipemiczne w prewencji incydentów choroby wieńcowej JAMA 2002

3 BADANA POPULACJA: LICZEBNOŚĆ POPULACJI : Amerykanów WIEK : >55 r.ż.; średnio 67 lat PŁEĆ : 55 % mężczyzn 45 % kobiet RASA : 35% rasa czarna

4 KRYTERIA WŁĄCZENIA (1) : Umiarkowane lub łagodne nadciśnienie tętnicze & co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego...

5 KRYTERIA WŁĄCZENIA (2) : MI > 6 m-cy LVH (ekg echo) DM t. 2 palenie tytoniu HDL < 35 mg/dl miażdżyca obwodowa LDL mg% - grupa bez ChNS LDL mg% - grupa z ChNS

6 CZAS TRWANIA: Średnio 4,9 roku

7 STOSOWANO (1): CHLORTALIDON (12,5 – 25 mg/24h) AMLODYPINĘ (2,5 – 10 mg/24h) LISINOPRIL (10 – 40 mg/24h)

8 CEL (1): Czy leczenie Ca-blokerem lub ACE-I zmniejszy ryzyko incydentów CHD lub innych CVD w porównaniu z diuretykami ?

9 STOSOWANO (2): PRAWASTATYNA (40 mg/24h) vs tradycyjne leczenie hipolipemizujące

10 CEL (2): Czy terapia prawastatyną u chorych z NT, TC oraz add. CHD RF zmniejszy liczbę zgonów w porównaniu z grupą otrzymującą tradycyjne leczenie hipolipemizujące?

11 END POINTS I-rz.: całk. śm. serc.-nacz. + MI nie zak. zgonem II-rz.: całk. śm. + udary mózgu + zł. pnkt. końc. (I-rz. + potrzeba PTCA + UA wym. hospit.) + zł. pnkt. końc. serc.-nacz. (z.p.k. + udary + UA bez hospit. + NS + ch.nacz.obw.)

12 WNIOSKI (1) wg autorów : Diuretyki tiazydopodobne wykazują przewagę w zapobieganiu 1 lub > zdarzeniom serc.-nacz. i są mniej kosztowne. Powinny być preferowane jako leki I rzutu (first-step therapy) w terapii NT.

13 WNIOSKI (2) : Nie stwierdzono różnic między grupą kontrolną a grupą z prawastatyną pod względem oceny głównych punktów końcowych.

14 ALE !!!

15 ALE nr 1 W zakresie I-rz. p.k. – BRAK RÓŻNIC !!! częstość: 11,3 (A) 11,4 (L) 11,5 (Ch) BRAK RÓŻNIC w całk. umieralności

16 ALE nr 2 ODMIENNA KONTROLA BP (randomizacja – 146/84 mmHg) W trakcie badania: SBP – L o 1,2 mmHg > A o 0,8 mmHg > Ch Cel (<140/90 mmHg) osiągnięto p/z 5 lat u: 68,2% (Ch) 66,3% (A) 61,2% (L)

17

18 II-rz p.k.... A > Ch NS 10,2% vs 7,7% L > Ch z.p.k. serc.-nacz. 33,3% vs 30,9% udar mózgu 6,3% vs 5,6% NS 8,7% vs 7,7%

19 ALE nr 3 35% - rasa czarna W grupie tej niekorzystnie wypada ACE-I !!! SBP > o 4 mmHg niż po Ch (biali > o 2mmHg) obrzęk naczyniowy 7 x niż po Ch (biali 4 x) ryzyko udaru mózgu w porównaniu z Ch

20 ALE nr 4 Dobrą tolerancję (Ch) ??? podkreślają komentatorzy ALLHAT... Suplementacja potasu: Ch – 8%, A – 4%, L – 2% DM (nowe przypadki): Ch – 11,6%, A – 9,8%, L – 8,1% Gorszy profil metaboliczny po Ch

21 ALE nr 5 Cel hipotensyjny nieosiągnięty + atenolol (25-100mg/24h) + klonidyna (0,1-0,3mg/12h) + rezerpina (0,05-0,2mg/24h)

22 WNIOSKI bis Wnioski oparte na II – rzędowych pkt końcowych Różnice w kontroli BP Zły wpływ Ch na profil metaboliczny Mało reprezentatywny dobór pacjentów stare vs nowe ???


Pobierz ppt "ALLHAT KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ANGIOLOGII Agata Piaszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google