Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Proces analizy i rozpoznawania. 2 Momenty centralne znormalizowane: stąd:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Proces analizy i rozpoznawania. 2 Momenty centralne znormalizowane: stąd:"— Zapis prezentacji:

1 1 Proces analizy i rozpoznawania

2 2 Momenty centralne znormalizowane: stąd:

3 3

4 4

5 5 Jak przygotować dwie klasy obiektów?

6 6 Pierwsza klasa (obroty o 10 o ):

7 7

8 8

9 9 Z jaką rozdzielczością zapisywać bitmapy?

10 10 Inna klasa (obroty o 30 o ):

11 11

12 12 Wykresy współczynników:

13 13

14 14

15 15

16 16 Metryka Euklidesowa:

17 17 Do procesu rozpoznawania wybrano np. współczynnik W2 ρ 1 dla pierwszej klasy ρ 2 dla drugiej klasy ρ 1 < ρ 2 ? obiekt rozpoznawany

18 18 Jeżeli współczynników będzie więcej? ρ 1 dla pierwszej klasy ρ 2 dla drugiej klasy ρ 1 < ρ 2 ? obiekt rozpoznawany dwa współczynniki WiWi WjWj WiWi WjWj

19 19 Wpływ rozmiaru okna filtrów na miary jakości obrazu przekształconego

20 20 Dla obrazu:

21 21 Wizualne odzwierciedlenia wpływu częstotliwości próbkowania obrazu rentgenowskiego na odwzorowanie odczytanego przekroju szczeliny stawowej z zapisanego cyfrowo radiogramu bez wykonanych dodatkowych przekształceń: 600 dpi 300 dpi 200 dpi 100 dpi

22 22 Przekrój obrazu stawu kolanowego poddanego filtracji medianowej, zapisywanego z rozdzielczościami odpowiednio: 600, 300, 200 oraz 100 dpi:

23 23 Średnia różnica: Średnia różnica między obrazem oryginalnym i przekształconym nieznacznie wzrasta przy zwiększaniu rozmiaru okna stosowanych filtrów.

24 24 Zawartość strukturalna: Stosunek sumy kwadratów obrazu oryginalnego do sumy kwadratów obrazu przetworzonego (zawartość strukturalna) również zmienia się nieznacznie.

25 25 Znormalizowana korelacja wzajemna: Minimalne wahania znormalizowanej korelacji wzajemnej.

26 26 Jakość korelacji: W jakości korelacji występują również niewielkie wahania.

27 27 Maksymalna różnica (szczytowy błąd bezwzględny): Maksymalna różnica między obrazem oryginalnym i przetworzonym wykazuje dość znaczne wahania szczególnie przy zmianie wielkości okna filtru z parzystej na nieparzystą.

28 28 Wierność obrazu: Wierność obrazu zmienia się w zakresie 0,1 % (dla filtru średniego o 0,3 %).

29 29 Błąd średnio- kwadratowy:

30 30 Szczytowy błąd średnio- kwadratowy:

31 31 Normalizowany błąd bezwzględny:

32 32 Znormalizowany błąd średnio- kwadratowy:

33 33 Stosunek sygnału do szumu:

34 34 Współczynnik korelacji:

35 35 Odchylenie standardowe:

36 36 Można zauważyć, że stosowanie filtrów o oknach wielkości [n n], gdzie n jest parzyste znacznie pogarsza jakość filtracji (szczególnie dla filtru medianowego), co wynika z faktu, że w takich przypadkach pobierane zostają do analizy punkty nie z pełnego otoczenia przekształcanego punktu obrazu.

37 37 1.znormalizowana korelacja wzajemna, jakość korelacji, wierność obrazu oraz stosunek sygnału do szumu wykazują największe wartości dla n nieparzystego z malejącym trendem zmian; 2.natomiast parametry z grupy błędów średniokwadratowych takie jak: średnia różnica, zawartość strukturalna, maksymalna różnica, błąd średniokwadratowy, szczytowy błąd średniokwadratowy oraz znormalizowany błąd średniokwadratowy przyjmują największe wartości dla n parzystego z rosnącym trendem zmian. Przy stosowaniu powyższych parametrów można zauważyć dwa trendy: Z pierwszej grupy najbardziej czułym wydaje się być stosunek sygnału do szumu, zaś z drugiej maksymalna różnica.

38 38


Pobierz ppt "1 Proces analizy i rozpoznawania. 2 Momenty centralne znormalizowane: stąd:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google