Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole Samorządowe w Gdowie współpraca z Rodzicami”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole Samorządowe w Gdowie współpraca z Rodzicami”"— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole Samorządowe w Gdowie współpraca z Rodzicami”

2 Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola cel pracy pedagogicznej placówki i cel rodziny staje się wspólny. Z wychowawczego punku widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniały. Tylko wtedy, bowiem istnieje szansa na uformowanie dobrego, mądrego i wrażliwego młodego człowieka. Prawidłowa relacja pomiędzy tymi dwoma środowiskami daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wszechstronny rozwój dzieci. Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. W procesie budowania głębszego kontaktu z rodzicami nasze Przedszkole prowadzi dodatkowe zajęcia bezpłatne dla dzieci i rodziców.

3 Scenariusz zajęć metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami korekcji

4 Cel główny:- wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez ruch oraz kontakt emocjonalny i fizyczny; nawiązanie kontaktu wzrokowego pomiędzy partnerami; zachęcanie do wspólnej zabawy. Cele szczegółowe: (dziecko) - potrafi współpracować z partnerem; - umie ćwiczyć w pogodnym, wesołym nastroju; - potrafi dzielić przestrzeń z innymi dziećmi i nawiązać kontakt; - potrafi wykorzystać pozytywne emocje i nadmiar energii.

5 Część wstępna ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała Marsz po obwodzie koła z wysoko uniesionymi kolanami „Kładka” – marsz po obwodzie koła na palcach Cześć właściwa ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą „Mostek” – jedna osoba tworzy most w klęku podpartym, a druga obchodzi ją na

6 „Sanki” - Ciągnięcie za kostki ćwiczącego, leżącego na brzuchu lub na plecach. Zmiana ról.

7 „Skała” - jedna osoba leży na plecach, druga próbuje ją przewrócić
„Skała” - jedna osoba leży na plecach, druga próbuje ją przewrócić. Zmiana ról.

8 „W krainie Świętego Mikołaja” – zabawa muzyczno ruchowa do muzyki

9 Część końcowa ćwiczenia "przeciwko" i „z” w parach
Część końcowa ćwiczenia "przeciwko" i „z” w parach. „Paczka” – jedna osoba zwija się „w paczkę” – kłębek. Druga osoba usiłuje rozwiązać „paczkę” tzn. rozprostować nogi i ręce osoby zwiniętej w kłębek. „Radość z prezentów” - Kołysanie: pozycja siedząca, tworzenie "fotelika" dla ćwiczącego "pasywnego" i obejmowanie go, łagodnie kołysząc do przodu przy muzyce relaksacyjnej.

10 Scenariusz zajęć integracyjnych „Mamo, tato, baw się ze mną - poznajemy uroki jesieni”.

11 Cel główny: integracja dzieci, rodziców i nauczycielek; nazywanie i rozpoznawanie charakterystycznych cech jesieni; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Cele szczegółowe: (dziecko) potrafi współpracować z partnerem; umie ćwiczyć w pogodnym, wesołym nastroju; potrafi dzielić przestrzeń z innymi dziećmi i nawiązać kontakt; nazywa i rozpoznaje cechy jesieni; potrafi współdziałać w grupie.

12 Powitanie grupy piosenką „Wszyscy są. ”; 2
Powitanie grupy piosenką „Wszyscy są..”; 2. Zabawa ruchowo- integracyjna „Uśmiechnięty promyk słońca”; 3. Zabawa integracyjna „Orzeszki”; 4. „Listek do drzewa”- zabawa ruchowo- inscenizacyjna do muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku. Jesień” / dzieci na przerwę w muzyce ustawiają się pod drzewem wg rodzaju wylosowanego listka/; 5.Ćwiczenia oddechowe w parach /dmuchanie na listek ułożony na podłodze/;

13 Zabawa ruchowo- inscenizacyjna do piosenki „Malowała jesień”/ podział na postacie występujące w piosence: wietrzyk, jesień, sroczka/; 7.Masażyk w parach: rodzic- dziecko. 8. Rodzinna praca plastyczna „Jesienne motyle”- / wykonywanie motyli z użyciem zasuszonych liści, kleju, plasteliny, zwrócenie uwagi na symetrię/; 9. Pożegnanie piosenką: „Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia”.


Pobierz ppt "Przedszkole Samorządowe w Gdowie współpraca z Rodzicami”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google