Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Dr Elżbieta Talik Katedra Psychologii Klinicznej KUL Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Dr Elżbieta Talik Katedra Psychologii Klinicznej KUL Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Dr Elżbieta Talik Katedra Psychologii Klinicznej KUL Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenie JESTEM

2 Weronika Sherborne ( ) Nauczycielka wychowania fizycznego, tańca i ruchu; fizjoterapeutka Lata 60 – system ćwiczeń (zabaw relacyjnych) nazwanych Developmental Movement for Children Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR)

3 Główne idee MRR Posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka i terapii jego zaburzeń Baraszkowanie Założenie o jedności rozwoju psychomotorycznego

4 Rodzaje ruchów w MRR 1) 1) Ruch prowadzący do poznania własnego ciała 2) 2) Ruch kształtujący związki jednostki z otoczeniem fizycznym 3) 3) Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem 4) 4) Ruch prowadzący do współdziałania w grupie 5) 5) Ruch kreatywny.

5 Poznanie własnego ciała Poznanie ciała i kontrola nad jego ruchami Ukształtowanie własnej tożsamości (wyodrębnienie ja od otoczenia) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

6 Związek osoby z otoczeniem Wykształcenie orientacji w przestrzeni w celu wytworzenia związku między człowiekiem i tym, co go otacza Poczucie bezpieczeństwa, stabilności

7 Związek z drugim człowiekiem (grupą) 3 kategorie ruchów: Ruch z jeden partner aktywny, drugi bierny aktywny rozumie potrzeby partnera, bierny wyraża całkowite zaufanie do osoby aktywnej

8 Związek z drugim człowiekiem (grupą) 2. Ruch przeciwko Jedna osoba wykazuje siłę, przewagę; druga jest uległa (wymiana ról) Bez agresji, rywalizacji, wyłaniania zwycięzców czy przegranych

9 Związek z drugim człowiekiem (grupą) 3. Ruch razem Jednakowe zaangażowanie obu partnerów Wytworzenie harmonii, równowagi, wzajemnego zaufania, współpracy

10 Podstawowe zasady MRR Uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne Każdy ćwiczący wykonuje zadania na swój sposób W czasie zajęć ściśle przestrzegaj praw osoby do swobodnej, jasnej decyzji (do mówienia tak i nie) Nie krytykuj.

11 Podstawowe zasady MRR 5. Chwal nie tyle za efekt, co za starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie. 6. Unikaj stwarzania sytuacji rywalizacyjnych. 7. Stosuj różnorodne ćwiczenia, zamieniaj role.

12 OCENIANIE w MRR Ocena ma charakter opisowy i dotyczy takich przejawów zachowania dziecka jak: zdolność koncentracji na zadaniu, rodzaj i sposób wyrażania emocji, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami, umiejętność zmiany zachowań w zależności od rodzaju zajęć, umiejętność uczestniczenia w zabawie.

13 Zastosowanie MRR Metoda uniwersalna: Terapeutyczna: - - dla dzieci upośledzonych w rozwoju - - autystycznych - - z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym - - dla dzieci przejawiających zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej - - dzieci głuchych i niewidomych - - dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu - - dla dzieci jąkających się.

14 Zastosowanie MRR Metoda wspomagająca rozwój – a więc stymulująca go, wyrównująca opóźnienia rozwojowe - w pracy z dziećmi przebywającymi w instytucjach wychowania zbiorowego

15 Zastosowanie MRR Metoda profilaktyczna – - - zapobiegająca powstawaniu zaburzeń u dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, szkolną; - - w zajęciach integracyjnych klasę szkolną, - - w przygotowaniu rodzin adopcyjnych i zastępczych, - - w przytowaniu młodych małżeństw do pełnienia roli rodziców.

16 Zastosowanie MRR Metoda relaksacyjna – w zajęciach odprężająco - relaksacyjnych w trakcie zajęć szkolnych lub przedszkolnych, zajęciach relaksacyjnych dla rodziców

17 Korzyści stosowania MRR poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienia, relaksu, rozładowania napięcia dawania i brania akceptacji samego siebie poczucia siły i własnej wartości bliskiego kontaktu z innymi ludźmi satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym mobilizacji do pokonywania trudności, do sprawdzania się w trudnej sytuacji poznania swojego ciała odkrywania własnych możliwości

18 Korzyści stosowania MRR odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka zaufania do siebie i innych doznawania przyjemności, radości, zabawy bliskości fizycznej drugiego człowieka więzi z grupą akceptacji swojego ciała spontaniczności pewności siebie poczucia partnerstwa

19 Zasady organizacji zajęć MRR Zajęcia grupowe: 6-14 dzieci, w zbliżonym wieku; każdy ma swojego partnera (rodzic, inne dziecko) Systematyczność: raz w tygodniu; ok. 1 godz Warunki lokalowe: przestrzeń, odpowiednie podłoże (parkiet) Warunki podmiotowe: strój sportowy, bez obuwia

20


Pobierz ppt "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Dr Elżbieta Talik Katedra Psychologii Klinicznej KUL Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google