Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie Edyta Łopacka-Sęczyk Anita Machaj Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie Edyta Łopacka-Sęczyk Anita Machaj Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD."— Zapis prezentacji:

1 Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie Edyta Łopacka-Sęczyk Anita Machaj Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

2 Wprowadzenie współczesne media są nieustannie rozwijającym się sektorem życia społecznego, kształtują wartości, a także odzwierciedlają panujące w społeczeństwie poglądy, preferencje i stereotypy (Goban-Klas, 1996); stereotyp jako jedna z podstawowych technik kategoryzowania rzeczywistości społecznej jest szczególnie często wykorzystywany, m. in. w przekazie reklamowym; jedną z grup stereotypowo przedstawianych w reklamach są kobiety prezentowane najczęściej jako tradycyjne dbające o ognisko domowe matki i żony oraz kobiety nowoczesne stanowiące przedmiot seksualnych marzeń, przedstawiane jako próżne i skupione na własnym ciele lub jako pracujące zawodowo; PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

3 Cele celem prezentacji jest przeanalizowanie psychologicznych konsekwencji stereotypowego przedstawiania kobiet w przekazach reklamowych takich jak: »kryzys tożsamości »stres Tożsamość kobieca jest kreowana za pomocą mody, postawy związanej z kupowaniem i używaniem, ciągłym generowaniem nowych potrzeb, które należy zaspokoić poprzez stałą postawę konsumpcyjną (Szelendak, 2005). Kryzys tożsamości zostanie przedstawiony w odniesieniu do koncepcji podwójnego związania. Analiza związku wizerunku kobiet prezentowanego w reklamie ze stresem przedstawiona zostanie zgodnie z relacyjnym ujęciem stresu i rozważona w kontekście mieszczących się w tym nurcie koncepcji, do których należą m. in.: fenomenologiczno-poznawcze ujęcie stresu wg R. S. Lazarusa i S. Folkman, teoria zachowania zasobów S. Hobfolla (Heszen-Niejodek, 2000). PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

4 Reklama: ciąg komunikatów kodowanych w różnych formach zapisu przewaga kodu wizualnego, jako najmocniejszego, najbardziej angażującego, sugestywnego i metaforycznego przekaz ma charakter symboliczny PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

5 Trzy funkcje reklamy RÓŻNICUJĄCA wyodrębnienie produktu spośród innych INFORMACYJNA niezbędne informacje o produkcie PERSWAZYJNA przekonywanie do nabycia produktu PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

6 Stereotyp a reklama: stereotyp: to podstawowa technika kategoryzowania rzeczywistości społecznej to utrwalone i uproszczone poglądy na dany temat jest szczególnie często wykorzystywany w przekazie reklamowym PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

7 Wizerunki kobiet w reklamie: wizerunki kobiet w reklamie są stereotypowym przedstawieniem ról społecznych przypisywanych kobietom są to utrwalone i uproszczone poglądy na temat kobiet ułatwiające kategoryzowanie rzeczywistości społecznej można wyróżnić dwa wizerunki kobiet w reklamie: kobieta tradycyjna i nowoczesna PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

8 Stereotypowe wizerunki kobiet w reklamie : KOBIETA TRADYCYJNA KOBIETA, KTÓREJ PASJĄ JEST CZYSTOŚĆ MATKA KUCHARKA (KOBIETA KARMIĄCA) KOBIETA, NIEROZGARNIĘTA KOBIETA NOWOCZESNA, ALE ZACOFANA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

9 KOBIETA NOWOCZESNA KOBIETA JAKO PRODUKT KOBIETA, OGARNIĘTA OBSESJĄ CIAŁA KOBIETA, POKAWAŁKOWANA Stereotypowe wizerunki kobiet w reklamie : PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

10 KOBIETA NOWOCZESNA KOBIETA PRACUJĄCA KOBIETA EKSPERT Stereotypowe wizerunki kobiet w reklamie : PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

11 Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie ZABURZENIA LUB PROBLEMY TOŻSAMOŚCIOWE STRES PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

12 KONCEPCJA PODWÓJNEGO ZWIĄZANIA prezentowane w reklamie wizerunki kobiet zawierają w sobie sprzeczność implikują wymóg realizowania sprzecznych ról przez kobiety reklama przekonuje, że każdy z tych wizerunków jest ważny i powinien stać się częścią tożsamości kobiety PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

13 KONCEPCJA PODWÓJNEGO ZWIĄZANIA ŻONA MATKA GOSPODYNI KOBIETA ROBIĄCA KARIERĘ RYWALKA MĘŻCZYZNY UWODZICIELKA (atrakcyjna seksualnie) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

14 Tożsamość a wizerunki kobiet w reklamie tożsamość jest: procesem nieuświadomionym kształtuje się przez: identyfikację, ocenę siebie na tle innych, przyjmowanie ról społecznych, odniesienie grupy społecznej może być analizowana na trzech wymiarach: rozwojowym fenomenologicznym klinicznym PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

15 Tożsamość a wizerunki kobiet w reklamie pomieszanie tożsamości jako przykład zniekształceń tożsamości: rozpatrywane w trzech aspektach: intymność – problemy z budowaniem własnej sfery intymnej, przymus potwierdzania siebie, nieakceptowanie swojego ciała rozmycie perspektywy czasowej – chęć zatrzymania procesu starzenia, lęk związany z przyszłością, nieakceptowanie zmian zakłócenia produktywności – poświęcanie się tylko jednej czynności np. zafiksowanie na temacie ciała, utrzymaniem nienagannej figury i kondycji fizycznej PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

16 Tożsamość a wizerunki kobiet w reklamie NIEAKCEPTOWANIE CZASU JAKO WYMIARU EGZYSTENCJI LUDZKIEJ BRAK POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA GENEROWANIE CORAZ TO NOWYCH POTRZEB, POSTAWA UŻYWANIA NEGOWANIE NATURALNYCH PROCESÓW WIĄZANYCH Z CIAŁEM SILNY NIEPOKÓJ ZWIĄZANY Z PRZYSZŁOŚCIĄ PROBLEM Z ZACHOWANIEM WŁASNEJ INTYMNOŚCI PRZYMUS POTWIERDZANIA SIEBIE DĄŻENIE DO IDEALNEJ SYLWETKI I KONDYCJI FIZYCZNEJ BRAK PRZYZWOLENIA NA STARZENIE SIĘ OBSESYJNA DBAŁOŚĆ O WŁASNĄ ATRAKCYJNOŚĆ PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

17 Tożsamość a wizerunki kobiet w reklamie 2 główne sposoby radzenia sobie: TEORIA SYMBOLICZNEGO SAMOUZUPEŁNIANIA WYKAZYWANIE GOTOWOŚCI ANOREKTYCZNEJ natychmiastowe uzupełnienie braku pewnego elementu tożsamości przez zakup dobra mają wartość symboliczną = wartość terapeutyczną JEŚLI KUPISZ EKSKLUZYWNY PRODUKT SAMA JESTEŚ EKSKLUZYWNA UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SWOIM CIAŁEM UMIEJĘTNOŚĆ SPRAWOWANIA KONTROLI NAD SWOIM ŻYCIEM = wyrzekanie się naturalnych potrzeb na rzecz perfekcjonizmu/dążenia do ideału obsesyjna kontrola nad ciałem iluzoryczne/złudne poczucie samowystarczalności, niezależności, bezpieczeństwa PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

18 Stres a wizerunki kobiet w reklamie RELACYJNE UJĘCIE STRESU TEORIA ZACHOWANIA ZASOBÓW S. E. HOBFOLL FENOMENOLOGICZNO – POZNAWCZE UJĘCIE STRESU R. LAZARUS I S. FOLKMAN Stres to reakcja wobec otoczenia, w którym istnieje: zagrożenie utratą zasobów netto utrata zasobów netto brak wzrostu zasobów następujący po ich zainwestowaniu (Hobfoll, 1989, s. 516) Stres to relacja z otoczeniem, która zostanie subiektywnie oceniona przez jednostkę jako: obciążająca przekraczająca jej zasoby zagrażająca dobrostanowi (Heszen – Niejodek, 2000) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

19 Teoria zachowania zasobów WIZERUNEK KOBIETY W REKLAMIE WZBUDZANIE PRAGNIENIA POSIADANIA NOWYCH ZASOBÓW STRES OGRANICZONA MOŻLIWOŚĆ POSIADANIA REKLAMOWANYCH PRODUKTÓW UZALEŻNIENIE POSIADANIA ZASOBÓW (tj. szczęśliwa rodzina) OD REKLAMOWANYCH PRODUKTÓW WZBUDZANIE POCZUCIA ZAGROŻENIA UTRATY ZASOBÓW BRAK WZROSTU ZASOBÓW PRZY ZAINWESTOWANIU PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

20 Fenomenologiczno – poznawcze ujęcie stresu WIZERUNEK KOBIETY W REKLAMIE KONIECZNOŚĆ ŁĄCZENIA WIELU RZEDSTAWIANYCH W REKLAMIE RÓL STRES ILUZJA SZCZĘŚLIWOŚCI, IDEALNY ŚWIAT, MODELOWE RODZINY A RZECZYWISTOŚĆ CHEĆ UPODOBNIENIA SIĘ DO ATRAKCYJNYCH BOHATEREK REKLAM SUBIEKTYWNIE SPOSTRZEGANE OBCIĄŻENIE PRZEKROCZENIE ZASOBÓW ZAGROŻENIE DOBROSTANOWI JEDNOSTKI PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

21 Reklamy przełamujące stereotypowy wizerunek kobiety: reklamy stacji benzynowych STATOIL kampania Sprawdź jakie masz prawa cykl reklam LINII UJĘDRNIAJĄCEJ firmy Dove PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

22 Wnioski Przedstawione w prezentacji mechanizmy oddziaływania reklamy na odbiorcę oraz konsekwencje ich stosowania ukazują, iż przekaz reklamowy ma znaczący wpływ na wiele obszarów funkcjonowania kobiety. Może prowadzić do powstawania stresu, a także przyczyniać się do kryzysu tożsamości. Analizując zjawisko psychologicznych konsekwencji wizerunku kobiety w reklamie należy pamiętać o tym, że wizerunek ten stanowi odbicie stereotypów obecnych w społeczeństwie i dopiero przemiany społeczne mogą przyczynić się do jego zmiany. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

23 Bibliografia: Albin K., (2000). Reklama. Warszawa: PWN. Antonides G., Raaij W., (2003). Zachowania konsumenta. Warszawa: PWN. Antonovsky A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja IPiN. Aronson E., Wilson T.D., Arket, R.M., (1997). Psychologia społeczna: serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka. Bordo, S., (1993). Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Brzozowska B., (2005). Gen X. Pokolenie konsumentów. Kraków: Rabid. Budzyński W., (2000). Public relations. Warszawa: Poltext. Denison D., Tobey L., (1994). Podręcznik reklamy. Lublin: Wydawnictwo M&A Communications Polska Sp. Z.O.O. Doliński D., (1999). Psychologia reklamy. Wrocław: Aida S.C. Donaldson C., Donaldson M., (1999). Negocjacje. Warszawa: Wydawnictwo Read Me. Erikson, E., (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka. Falkowski A., Tyszka T., (1996). Psychologia zachowań konsumenckich. Warszawa: PWN. Gajewski S., (1994). Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Goban – Klas T., (1996). Proces komunikowania masowego. W: Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Oficyna Cracovia. Hales C., (1999). Opakowanie jako instrument marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Heszen – Niejodek, I. (2000 b). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki (t.III, s.465-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524. Kall J., (1994). Reklama. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Kaschak E., (2001). Nowa psychologia kobiety. Gdańsk: GWP. Koniarek, J., Dudek, B., Makowska, Z. (1993). Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC) A. Antonovskyego. Przegląd Psychologiczny, XXXVI, 4, 491 – 502. Lachowicz W., (2000). Przeklinam cię ciało. Kotwice: Videograf II. Laszczak M., (2000). Psychologia przekazu reklamowego: dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007

24 Łodziana - Grabowska J., (1996). Efektywność reklamy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. McLuhan M., (1997). Media, research, technology, art, communication. Amsterdam: G+B Arts International. Melosik, Z., Szkudlarek, T., (1998). Kultura, tożsamość i edukacji: migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Miluska J., (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rutkowski, J. (2002). Rynek pracy w Polsce: percepcja i rzeczywistość. W: M. Marody (red.) Wymiary życia społecznego w Polsce. Polska na przełomie XX i XXI w. (s. 111 – 126) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Szczurkiewicz P., (1998). Rozwój psychospołeczny a tożsamość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Sęk, H. (2002) Cykl wykładów: Psychologia stresu życiowego i radzenia sobie. Instytut Psychologii UAM Poznań. Sęk, H., Ścigała, L. (1996). Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym. Promocja Zdrowia. Nauki społeczne i Medycyna, III, 8-9, 21-33. Stasiakiewicz M., (1999). Człowiek w świecie reklamy. W: Sęk H., Kowalik S., (red.), Psychologiczny kontekst problemów społecznych. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humanitora. Szlendak T., (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza. Wolska M., (1999). Zaburzenia odżywiania w perspektywie kulturowej i społecznej. W: Józefik B (red.), Anoreksja i bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bibliografia internetowa: Bator J., 1998. Wizerunek kobiety w reklamie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. www.isp.org.pl/files/13667696150944500001139572806.pdf www.isp.org.pl/files/13667696150944500001139572806.pdf Kowalczyk I. Kobieta w reklamie. http://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty/o_reklamie_main.htmhttp://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty/o_reklamie_main.htm Rozmowa z filozof Joanną Bator o stereotypach w reklamie. http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,55341,169766.htmlhttp://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,55341,169766.html Wycisk J. To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym. http://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty_main.htmhttp://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty_main.htm Wykorzystywanie kobiety w reklamie. Z Agatą Araszkiewicz rozmawia Paulina Skirgajłło – Krajewska. http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,66916,1890534.html http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,66916,1890534.html Radek Rakowski: Kobieta wielką jest. http://www.tutej.pl/cms.php?i=1172http://www.tutej.pl/cms.php?i=1172 Prezentacja przygotowana na podstawie artykułu :Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie prezentowanego na II Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Media-Komuniakcja: Zdrowie i Psychologia Szanse i Zagrożenia w Bydgoszczy 18.04.2007 Zdjęcia wykorzystane w prezentacji pochodzą z Internetu i nie są własnością autorek PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 3/2007


Pobierz ppt "Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie Edyta Łopacka-Sęczyk Anita Machaj Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM Poznań PRZEGLĄD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google