Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Philip Zimbardo Psychologia i życie Rozdział XVII – Psychopatologia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Philip Zimbardo Psychologia i życie Rozdział XVII – Psychopatologia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004."— Zapis prezentacji:

1 Philip Zimbardo Psychologia i życie Rozdział XVII – Psychopatologia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

2 XVII. Psychopatologia 1. 1. Natura zaburzeń psychicznych 2. 2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych 3. 3. Główne typy zaburzeń psychicznych 4. 4. Zaburzenie schizofreniczne 5. 5. Orzekanie, kto jest nienormalny Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

3 Natura zaburzeń psychicznych Orzekanie, co jest nienormalne Perspektywy historyczne Etiologia psychopatologii Poglądy alternatywne Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

4 Kontinuum zaburzeń umysłowych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

5 Kontinuum zdrowia umysłowego Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

6 Perspektywy historyczne Pojawienie się modelu medycznego Pojawienie się modeli psychologicznych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

7 Etiologia psychopatologii Podejścia biologiczne Podejścia psychologiczne Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

8 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Cele klasyfikacji DSM-III- R Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

9 5 osi DSM-III-R - Oś I - syndromy kliniczne Te zaburzenia umysłowe obejmują objawy, wzorce zachowania lub problemy psychiczne, które są zazwyczaj źródłem cierpienia lub upośledzają jakiś obszar funkcjonowania (np. zdolność do nauki szkolnej) Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

10 5 osi DSM-III-R - Oś II - zaburzenia osobowości, zaburzenia rozwojowe Są to dysfunkcjonalne strategie postrzegania świata i reagowania nań Na tej osi można także zaznaczyć cechy i własności osobowości, kiedy nie ma żadnych zaburzeń osobowości Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

11 5 osi DSM-III-R - Oś III - zaburzenia i stany fizyczne Te zaburzenia obejmują problemy fizyczne istotne dla zrozumienia problemów psychicznych jednostki i ich rozwiązywania Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

12 5 osi DSM-III-R - Oś IV - siła stresorów psychospołecznych Na tej osi klinicysta szacuje rozmiar i zakres stresorów, które przyczyniły się do występującego zaburzenia Skala stresorów waha się od poziomu zerowego lub minimalnego do skrajnego, czyli katastrofalnego W ocenie bierze się pod uwagę wartości społeczno-kulturowe oraz wrażliwość osoby przeciętnej Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

13 5 osi DSM-III-R - Oś V - globalna ocena funkcjonowania Ta oś ukazuje najwyższy poziom funkcjonowania osiągany w trzech obszarach życiowych (społecznym, zawodowym i czasu wolnego) w ciągu ostatniego roku Zazwyczaj poziom obecny może być porównywany z poprzednim jako wskaźnik postępów w radzeniu sobie z problemem Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

14 Główne typy zaburzeń psychicznych Zaburzenia osobowości Zaburzenia dysocjacyjne Zaburzenia lękowe Zaburzenia afektywne Różnice między płciami w depresji; depresja a samobójstwo Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

15 Zaburzenia lękowe: typy Lęk bezprzedmiotowy Paniczny lęk Fobie Zaburzenie obsesyjno - kompulsywne Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

16 Zaburzenie schizofreniczne Główne typy schozofrenii Przyczyny schizofrenii Czy schizofrenia jest powszechna? Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

17 Główne typy schozofrenii Typ zdezorganizowany Typ katatoniczny Typ paranoidalny Typ niezróżnicowany Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

18 Przyczyny schizofrenii Podejście genetyczne Neurochemia i struktura mózgu Psychodynamika i interakcje w rodzinie Procesy poznawcze Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

19 Orzekanie, kto jest nienormalny Problem obiektywności Problem stygmatu Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

20 Główne typy schozofrenii Typ zdezorganizowany Typ katatoniczny Typ paranoidalny Typ niezróżnicowany Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

21 Główne typy schozofrenii Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004 Typy zaburzeń schizofrenicznych ZdezorganizowanaNieadekwatne zachowania i emocje niespójność języka KatatonicznaZnieruchomienie; zachowanie motoryczne sztywne lub nadpobudliwe ParanoidalnaUrojenia prześladowcze lub wielkościowe z halucynacjami NiezróżnicowanaZbiór mieszanych symptomów z zaburzeniami myślenia i objawami charakterystycznymi dla innych typów

22 Genetyczne ryzyko zaburzenia schizofrenicznego Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

23 Poziom społecznej nieakceptowalności Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

24 Lektury uzupełniające Foucault M. (1987) Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa. PIW. Hinchliffe M., Hooper M., Roberts F. J. (1987) Melancholia małżeńska, Warszawa, PWN. Psychologia kliniczna (2000) w: Psychologia – podręcznik akademicki, t. 2, J. Strelau (red.), s. 555- 765, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ringel E. (1987) Gdy życie traci swój sens, Szczecin, Glob. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

25 Lektury uzupełniające Seligman M., Walker F. Rosenhan D. (1996) Psychopatologia, Warszawa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Sęk H. (2003) Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa, Scholar. Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia: wybrane zagadnienia (2001) L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red. nauk.), Poznań, Wydaw. Fundacji Humaniora. Społeczna psychologia kliniczna (2000) H. Sęk (red.), Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

26 Lektury uzupełniające Trillat E. (1993) Historia histerii, Wrocław, Ossolineum. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (2004) H. Sęk, R. Cieślak (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004


Pobierz ppt "Philip Zimbardo Psychologia i życie Rozdział XVII – Psychopatologia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google