Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, maj 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, maj 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, maj 2014 r.

2 O Kole HEFAJSTOS Jesteśmy grupą studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszoną w Kole Naukowym Plastycznej Przeróbki Metali HEFAJSTOS. W ramach pracy w Kole pogłębiamy wiedzę z zakresu szeroko pojętej inżynierii metali, szczególnie w obszarach nowych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów oraz aplikacji technik komputerowych do projektowania i modelowania procesów przeróbki plastycznej. Nasze Koło Naukowe jest szeroko otwarte dla wszystkich studentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, którzy mają ciekawe pomysły i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali HEFAJSTOS liczy obecnie 35 członków. Opiekunem Koła jest dr inż. Maciej Rumiński.

3 Czym się zajmujemy? Działalność Koła Naukowego Plastycznej Przeróbki Metali HEFAJSTOS odbywa się na wielu poziomach i obejmuje szereg aspektów. Do najważniejszych z nich należą działalność naukowa członków Koła, reprezentowanie Uczelni w najróżniejszych działaniach, rozszerzanie swojej wiedzy poprzez wizyty w ośrodkach naukowych oraz nawiązywanie kontaktów ze studentami oraz z przedstawicielami zakładów przemysłowych, zarówno w kraju jak i za granicą. W ramach współpracy z Uczelnią nasze Koło bierze udział w promocj i AGH, jak Dni Otwarte na Uczelni czy Festiwal Nauki w Krakowie. Przygotowujemy prezentacje, oprowadzamy naszych gości po Wydziale prezentując im laboratoria i stanowiska badawcze. Staramy się przekazać jak najwięcej informacji na temat możliwości, jakie dają studia na naszej Uczelni.

4 Czym się zajmujemy? W ramach indywidualnej działalności naukowej członków Koła, która jest wspierana przez pracowników AGH, studenci - członkowie KN HEFAJSTOS wzbogacają swą wiedzę poprzez udziały w badaniach naukowych na Uczelni i przy współpracy z przemysłem. Wymiernym efektem tych działań są referaty wyników naszych prac naukowych, przede wszystkim w ramach organizowanej corocznie w maju Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Przedstawiciele KN HEFAJSTOS wielokrotnie byli laureatami sesji lub zdobywali wysokie lokaty.

5 Działalność Koła Dni Otwarte Akademii Górniczo-Hutniczej przebiegają wyjątkowo interesująco. Zainteresowanie potencjalnych studentów AGH jest zawsze ogromne. Prace prezentowane przez studentów zrzeszonych w KN HEFAJSTOS oraz KN PROMAT cieszą się zawsze dużą popularnością. Dni Otwarte AGH

6 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali Hefajstos uzyskało w 20 13 roku ( już po raz trzeci, w raz z Kołem PSiMS PROMAT) stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), na sfinansowanie wyjazdu naukowego do Niemiec. Trasa wizyty w roku 20 13 objęła m.in. Freiberg, Drezno, Berlin, Chemnitz oraz Meissen. Najogólniej ujętym celem wyjazdu było zaznajomienie pracujących w Kole studentów z technikami badawczymi i technologi ami stosowan ymi przez wiodące w zakresie m etalurgii i i nżynierii m ateriałowej niemieckie u niwersytety, i nstytuty t echniczne oraz zakłady przemysłowe. Zaplanowano i zrealizowano spotkania ze studentami niemieckich uczelni. Wyjazd obejmował również zwiedzanie zabytków, wizyty w muzeach itp. Stypendium DAAD

7 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia Stypendium DAAD – lipiec 2013 Zakłady Kuźnicze w Gröditz Fragment Muru Berlińskiego Berlin Deutsches Technikmuseum

8 Działalność Koła - wyjazdy Szerokie kontakty z przemysłem owocują częstymi wizytami w zakładach produkcyjnych - w kraju i za granicą. Wyjazdy te są dla członków KN HEFAJSTOS doskonałą okazją do praktycznego pogłębienia zdobytej podczas studiów wiedzy jak i do wspólnej integracji. Historia naszych wizyt w przemyśle jest długa. Do najciekawszych miejsc, w których byliśmy zaliczyć można wchodzące w skład amerykańskiej korporacji United Technologies Zakłady WSK PZL - Rzeszów S.A., Zakłady ArcelorMittal Poland, Zakłady Produkcyjne Fiat Auto Poland S.A. i Delfo S.A., Stocznię Gdynia S.A., Zakłady Can-Pack S.A. oraz wiele innych, głównie hut, kuźni oraz zakładów związanych z przeróbką plastyczną oraz przetwórstwem. Niezależnie od wizyt w halach produkcyjnych i laboratoriach, podczas naszych podróży staramy się o zorganizowanie spotkań z inżynierską kadrą zwiedzanych zakładów. Celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy na tematy techniczne, ale także zdobycie informacji na temat widzianej oczami pracowników możliwości kariery zawodowej w zakładach, poznanie stawianych przed kandydatami do pracy wymagań oraz nawiązanie kontaktów.

9 Działalność Koła - wyjazdy Zwiedzanie zakładów WSK PZL Mielec S.A., będących częścią United Technologies Holdings S.A. Obecnie WSK PZL jest wytwórcą popularnych na świecie samolotów rolniczych, lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, do zadań specjalnych i szkolenia pilotów. Wizyta objęła prezentację struktury firmy, zakresu realizowanej przez nią produkcji oraz przykładów wykorzystywanej do tego nowoczesnej technologii, a także zwiedzanie linii wytwarzania podzespołów oraz hal montażowych samolotów i śmigłowców. Zwiedzanie zakładów WSK PZL Mielec S.A.

10 Działalność Koła - wyjazdy W trakcie wielu wyjazdów KN HEFAJSTOS w sposób szczególny zapoznało się z przemysłem motoryzacyjnym. Zwiedzano manufaktury i linie technologiczne: rozpoczynając od tłoczenia arkuszy, przez spawanie części, montowanie silników do gotowych samochodów. Od podstaw prześledzono technologie wytwarzania samochodów klasy średniej oraz luksusowej na linii produkcyjnej firm znajdujących się w Polsce: Fiat i Leopard oraz firm znajdujących się w Niemczech: Volkswagen i Audi. http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1837641http://autokult.pl/tag/waldemap-pawlak

11 Działalność Koła pozanaukowa Przy okazji naszych podróży, niezależnie od nabywania wiedzy na tematy naukowe i techniczne udaje się nam znaleźć czas na odwiedzenie muzeów, obejrzenie skarbów przyrody oraz na chwilę integracji przy ognisku lub na turystycznym szlaku…

12 Kontakt Aktualny Zarząd Koła: Przewodnicząca Koła: Agnieszka Porębska, V rok, Inżynieria Materiałowa Z-ca Przew. Koła: Robert Woźniak, IV rok, Inżynieria Materiałowa Skarbnik Koła: Kajetan Sekuła, IV rok, Metalurgia Opiekun Koła: dr inż. Maciej Rumiński e-mail: mruminsk@metal.agh.edu.pl


Pobierz ppt "HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, maj 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google