Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali"— Zapis prezentacji:

1 HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Kraków, maj 2014 r.

2 O Kole HEFAJSTOS Jesteśmy grupą studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zrzeszoną w Kole Naukowym Plastycznej Przeróbki Metali „HEFAJSTOS”. W ramach pracy w Kole pogłębiamy wiedzę z zakresu szeroko pojętej inżynierii metali, szczególnie w obszarach nowych technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów oraz aplikacji technik komputerowych do projektowania i modelowania procesów przeróbki plastycznej. Nasze Koło Naukowe jest szeroko otwarte dla wszystkich studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy mają ciekawe pomysły i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali „HEFAJSTOS” liczy obecnie 35 członków. Opiekunem Koła jest dr inż. Maciej Rumiński.

3 Czym się zajmujemy? Działalność Koła Naukowego Plastycznej Przeróbki Metali „HEFAJSTOS” odbywa się na wielu poziomach i obejmuje szereg aspektów. Do najważniejszych z nich należą działalność naukowa członków Koła, reprezentowanie Uczelni w najróżniejszych działaniach, rozszerzanie swojej wiedzy poprzez wizyty w ośrodkach naukowych oraz nawiązywanie kontaktów ze studentami oraz z przedstawicielami zakładów przemysłowych, zarówno w kraju jak i za granicą. W ramach współpracy z Uczelnią nasze Koło bierze udział w promocji AGH, jak Dni Otwarte na Uczelni czy Festiwal Nauki w Krakowie. Przygotowujemy prezentacje, oprowadzamy naszych gości po Wydziale prezentując im laboratoria i stanowiska badawcze. Staramy się przekazać jak najwięcej informacji na temat możliwości, jakie dają studia na naszej Uczelni.

4 Czym się zajmujemy? W ramach indywidualnej działalności naukowej członków Koła, która jest wspierana przez pracowników AGH, studenci - członkowie KN „HEFAJSTOS” wzbogacają swą wiedzę poprzez udziały w badaniach naukowych na Uczelni i przy współpracy z przemysłem. Wymiernym efektem tych działań są referaty wyników naszych prac naukowych, przede wszystkim w ramach organizowanej corocznie w maju Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Przedstawiciele KN „HEFAJSTOS” wielokrotnie byli laureatami sesji lub zdobywali wysokie lokaty.

5 Działalność Koła Dni Otwarte AGH
Dni Otwarte Akademii Górniczo-Hutniczej przebiegają wyjątkowo interesująco. Zainteresowanie potencjalnych studentów AGH jest zawsze ogromne. Prace prezentowane przez studentów zrzeszonych w KN „HEFAJSTOS” oraz KN „PROMAT” cieszą się zawsze dużą popularnością.

6 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Stypendium DAAD Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali „Hefajstos” uzyskało w 2013 roku (już po raz trzeci, wraz z Kołem PSiMS „PROMAT”) stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), na sfinansowanie wyjazdu naukowego do Niemiec. Trasa wizyty w roku 2013 objęła m.in. Freiberg, Drezno, Berlin, Chemnitz oraz Meissen. Najogólniej ujętym celem wyjazdu było zaznajomienie pracujących w Kole studentów z technikami badawczymi i technologiami stosowanymi przez wiodące w zakresie metalurgii i inżynierii materiałowej niemieckie uniwersytety, instytuty techniczne oraz zakłady przemysłowe. Zaplanowano i zrealizowano spotkania ze studentami niemieckich uczelni. Wyjazd obejmował również zwiedzanie zabytków, wizyty w muzeach itp.

7 Deutsches Technikmuseum
Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia Stypendium DAAD – lipiec 2013 Fragment Muru Berlińskiego Zakłady Kuźnicze w Gröditz Deutsches Technikmuseum Berlin

8 Działalność Koła - wyjazdy
Szerokie kontakty z przemysłem owocują częstymi wizytami w zakładach produkcyjnych - w kraju i za granicą. Wyjazdy te są dla członków KN HEFAJSTOS doskonałą okazją do praktycznego pogłębienia zdobytej podczas studiów wiedzy jak i do wspólnej integracji. Historia naszych wizyt w przemyśle jest długa. Do najciekawszych miejsc, w których byliśmy zaliczyć można wchodzące w skład amerykańskiej korporacji United Technologies Zakłady WSK „PZL - Rzeszów” S.A., Zakłady ArcelorMittal Poland, Zakłady Produkcyjne Fiat Auto Poland S.A. i Delfo S.A., Stocznię Gdynia S.A., Zakłady Can-Pack S.A. oraz wiele innych, głównie hut, kuźni oraz zakładów związanych z przeróbką plastyczną oraz przetwórstwem. Niezależnie od wizyt w halach produkcyjnych i laboratoriach, podczas naszych podróży staramy się o zorganizowanie spotkań z inżynierską kadrą zwiedzanych zakładów. Celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy na tematy techniczne, ale także zdobycie informacji na temat widzianej oczami pracowników możliwości kariery zawodowej w zakładach, poznanie stawianych przed kandydatami do pracy wymagań oraz nawiązanie kontaktów.

9 Działalność Koła - wyjazdy
Zwiedzanie zakładów WSK PZL Mielec S.A. Zwiedzanie zakładów WSK PZL Mielec S.A., będących częścią United Technologies Holdings S.A. Obecnie WSK PZL jest wytwórcą popularnych na świecie samolotów rolniczych, lokalnego transportu pasażerskiego i cargo, do zadań specjalnych i szkolenia pilotów. Wizyta objęła prezentację struktury firmy, zakresu realizowanej przez nią produkcji oraz przykładów wykorzystywanej do tego nowoczesnej technologii, a także zwiedzanie linii wytwarzania podzespołów oraz hal montażowych samolotów i śmigłowców.

10 Działalność Koła - wyjazdy
W trakcie wielu wyjazdów KN ”HEFAJSTOS” w sposób szczególny zapoznało się z przemysłem motoryzacyjnym. Zwiedzano manufaktury i linie technologiczne: rozpoczynając od tłoczenia arkuszy, przez spawanie części, montowanie silników do gotowych samochodów. Od podstaw prześledzono technologie wytwarzania samochodów klasy średniej oraz luksusowej na linii produkcyjnej firm znajdujących się w Polsce: Fiat i Leopard oraz firm znajdujących się w Niemczech: Volkswagen i Audi.

11 Działalność Koła „pozanaukowa”
Przy okazji naszych podróży, niezależnie od nabywania wiedzy na tematy naukowe i techniczne udaje się nam znaleźć czas na odwiedzenie muzeów, obejrzenie skarbów przyrody oraz na chwilę integracji przy ognisku lub na turystycznym szlaku…

12 Kontakt Aktualny Zarząd Koła:
Przewodnicząca Koła: Agnieszka Porębska, V rok, Inżynieria Materiałowa Z-ca Przew. Koła: Robert Woźniak, IV rok, Inżynieria Materiałowa Skarbnik Koła: Kajetan Sekuła, IV rok, Metalurgia Opiekun Koła: dr inż. Maciej Rumiński


Pobierz ppt "HEFAJSTOS Koło Naukowe Plastycznej Przeróbki Metali"

Podobne prezentacje


Reklamy Google