Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 24 marca 2011 r. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 24 marca 2011 r. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 24 marca 2011 r. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2 O Kole… Opiekun Koła: dr inż. Grażyna Wszołek Przewodnicząca Koła: Aleksandra Piwnik Plakat promujący Koło Zdjęcie grupowe Członków Koła Naukowego Ergonomii Komfort Spotkanie Członków Koła u Pani Opiekun

3 Zainteresowania członków KN Komfort Można, ale najłatwiej w… Czy w ramach koła naukowego można rozwijać i doskonalić te wszystkie zainteresowania? Kole Naukowym Ergonomii Komfort

4 biznes.interia.plwww.jp-blog.org Ergonomia jest to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb człowieka. Źródło: Statut Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego ( PTErg ) Czym, więc jest ergonomia i komfort? Komfort - ogół urządzeń i warunków zewnętrznych zapewniających wygody życiowe, łączących dostatek z elegancją. Źródło: Słownik języka polskiego PWN ziemianarozdrozu.pl

5 Analizy ergonomiczne różnych stanowisk pracy, Analiza warunków akustycznych obiektów dydaktycznych, Wpływ hałasu na percepcję słuchową, Problemy związane z hałasem i drganiami w środowiskach pracy i w środowisku zewnętrznym, Stres związany ze studiami zwłaszcza na I roku studiów oraz ergonomia czasu wolnego, Problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne (głównie w aspekcie osób studiujących w AGH) w codziennym uczestniczeniu w życiu społecznym, Analiza nowych budowli użyteczności publicznej (w tym również budynków AGH) pod względem ergonomii dla osób niepełnosprawnych. Czym się zajmujemy?

6 Działalność Koła Naczelną dewizą naszej działalności jest poszerzanie horyzontów myślowych studentów o zagadnienia związane z ergonomią (w szerokim tego słowa znaczeniu), problemami ludzi niepełnosprawnych i ich współuczestnictwie w naszym życiu oraz problemami związanymi z wpływem czynników fizycznych na nasze życie (m.in. takich jak hałas, drgania, oświetlenie). W tym celu m.in.: Organizujemy spotkania edukacyjne w laboratoriach Katedry Mechaniki i Wibroakustyki (komorach bezechowych, pogłosowych i w studiu nagrań) oraz w innych ciekawych miejscach (Ogród Doświadczeń im. S. Lema), gdzie poznajemy zjawiska dźwiękowe i analizujemy zdolności percepcyjne, Przeprowadzamy analizy ergonomiczne stanowisk pracy będących w zakresie obszaru związanego z kierunkami studiów członków Koła, Organizujemy spotkania integracyjne z członkami innych kół naukowych, zainteresowanych akustyką i ergonomią, Uczestniczymy w Sesjach Naukowych, Seminariach wyjazdowych oraz w Spotkaniach z nauką i sztuką - Forum Kół Naukowych.

7 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia Wykorzystywanie wiedzy zdobytej w kole do poszerzenia zakresu zagadnień poru- szanych w pracach dyplomowych. Uwrażliwienie na problemy osób niepełno- sprawnych, przejawiające się m.in. w refe- ratach na sesji naukowej. Członek naszego Koła Zbigniew Piernik, w dniu 28 maja 2010r., został laureatem konkursu fotograficznego pod nazwą "Deszcz". Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczestników na problemy środowiska naturalnego a w szczególności problem czystej wody (zdjęcie obok). Aktywne, cykliczne (od 2009 roku) uczestnictwo członków koła w Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej w Zakopanem. Fot.: Zbigniew Piernik

8 Kontakt www: kmiw.imir.agh.edu.pl/kn_komfort/index.html OPIEKUN - wszolek (at) agh.edu dot pl PRZEWODNICZĄCA KOŁA - ola_macito (at) interia dot pl Opracował: Kazimierz Piergies Jeżeli lubisz komfort – dołącz do nas !


Pobierz ppt "Kraków, 24 marca 2011 r. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google