Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Mechaniki i Wibroakustyki"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kraków, 24 marca 2011 r.

2 O Kole… Spotkanie Członków Koła u Pani Opiekun Plakat promujący Koło
Opiekun Koła: dr inż. Grażyna Wszołek Przewodnicząca Koła: Aleksandra Piwnik Zdjęcie grupowe Członków Koła Naukowego Ergonomii „Komfort”

3 Zainteresowania członków KN Komfort Kole Naukowym Ergonomii „Komfort”
Czy w ramach koła naukowego można rozwijać i doskonalić te wszystkie zainteresowania? Można, ale najłatwiej w…

4 Czym, więc jest ergonomia i komfort?
Komfort - ogół urządzeń i warunków zewnętrznych zapewniających wygody życiowe, łączących dostatek z elegancją. Źródło: Słownik języka polskiego PWN biznes.interia.pl Twórcą pojęcia "ergonomia" (z gr. ergon - praca, nomos - zasada, prawo) jest Wojciech Jastrzębowski, który zdefiniował ergonomię jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności. Ergonomia to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych psychicznych i społecznych człowieka. Ergonomia jest to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb człowieka. Źródło: Statut Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg ) ziemianarozdrozu.pl

5 Czym się zajmujemy? Analizy ergonomiczne różnych stanowisk pracy,
Analiza warunków akustycznych obiektów dydaktycznych, Wpływ hałasu na percepcję słuchową, Problemy związane z hałasem i drganiami w środowiskach pracy i w środowisku zewnętrznym, Stres związany ze studiami zwłaszcza na I roku studiów oraz ergonomia czasu wolnego, Problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne (głównie w aspekcie osób studiujących w AGH) w codziennym uczestniczeniu w życiu społecznym, Analiza nowych budowli użyteczności publicznej (w tym również budynków AGH) pod względem ergonomii dla osób niepełnosprawnych.

6 Działalność Koła Naczelną dewizą naszej działalności jest poszerzanie horyzontów myślowych studentów o zagadnienia związane z ergonomią (w szerokim tego słowa znaczeniu), problemami ludzi niepełnosprawnych i ich współuczestnictwie w naszym życiu oraz problemami związanymi z wpływem czynników fizycznych na nasze życie (m.in. takich jak hałas, drgania, oświetlenie). W tym celu m.in.: Organizujemy spotkania edukacyjne w laboratoriach Katedry Mechaniki i Wibroakustyki (komorach bezechowych, pogłosowych i w studiu nagrań) oraz w innych ciekawych miejscach (Ogród Doświadczeń im. S. Lema), gdzie poznajemy zjawiska dźwiękowe i analizujemy zdolności percepcyjne, Przeprowadzamy analizy ergonomiczne stanowisk pracy będących w zakresie obszaru związanego z kierunkami studiów członków Koła, Organizujemy spotkania integracyjne z członkami innych kół naukowych, zainteresowanych akustyką i ergonomią, Uczestniczymy w Sesjach Naukowych, Seminariach wyjazdowych oraz w „Spotkaniach z nauką i sztuką - Forum Kół Naukowych”.

7 Osiągnięcia i ważniejsze wydarzenia
Członek naszego Koła Zbigniew Piernik, w dniu 28 maja 2010r., został laureatem konkursu fotograficznego pod nazwą "Deszcz". Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczestników na problemy środowiska naturalnego a w szczególności problem czystej wody (zdjęcie obok). Aktywne, cykliczne (od 2009 roku) uczestnictwo członków koła w Konferencji Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej w Zakopanem. Wykorzystywanie wiedzy zdobytej w kole do poszerzenia zakresu zagadnień poru-szanych w pracach dyplomowych. Uwrażliwienie na problemy osób niepełno-sprawnych, przejawiające się m.in. w refe-ratach na sesji naukowej. Fot.: Zbigniew Piernik

8 Jeżeli lubisz komfort – dołącz do nas ! Opracował: Kazimierz Piergies
Kontakt www: kmiw.imir.agh.edu.pl/kn_komfort/index.html OPIEKUN - wszolek (at) agh.edu dot pl PRZEWODNICZĄCA KOŁA - ola_macito (at) interia dot pl Jeżeli lubisz komfort – dołącz do nas ! Opracował: Kazimierz Piergies


Pobierz ppt "Katedra Mechaniki i Wibroakustyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google