Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”"— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”
Wydział : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH

2 O Kole… Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof. nadzw., to niedawno podjęta inicjatywa studentów Inżynierii Biomedycznej AGH, mająca na celu pogłębianie wiedzy z zakresu nauk technicznych, wykorzystywanych w medycynie. Koło zostało powołane do istnienia w lipcu roku 2009 przez 15-osobową grupę założycielską, a w dniu dzisiejszym liczy 28 studentów, w tym 5 członków Zarządu, którego przewodniczącą jest Monika Cichocka.

3 Czym się zajmujemy? Główny obszar prac i badań SKN „Biomed” skupia się wokół dziedzin nauki takich jak: elektronika i informatyka medyczna, biomechanika i inżynieria biomateriałów; mających na celu projektowanie aparatury medycznej, systemów biomedycznych, prototypowych implantów jak również prowadzenie badań symulacyjnych oraz wyszukiwanie rozwiązań ułatwiających i unowocześniających diagnostykę medyczną.

4 Działalność Koła Większość działalności w Kole, związana jest z realizacją projektów naukowo-badawczych. Tematy prac są formułowane przez członków SKN „Biomed” w obrębie dziedziny inżynierii biomedycznej, którą są szczególnie zainteresowani. Realizacja badań odbywa się w grupach 2-3 osobowych i ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej, a także nabycie nowych, praktycznych umiejętności.

5 Działalność Koła Przykładowe tematy naszych prac:
Komputerowe przetwarzanie danych biomedycznych. Analiza i synteza symptomów diagnostycznych. Wykrywanie tętna na podstawie EKG. Diagnostyka obrazowa. Dozownik leków, który przypomina o ich zażywaniu. Analiza biomateriałów pod kątem wykorzystania przy budowie sztucznego mięśnia. Implanty stomatologiczne. Biozgodność i sztuczne narządy.

6 Działalność Koła Oprócz prowadzenia własnych badań, niemniej ważne jest zapoznawanie się z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej. Członkowie SKN „Biomed” uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach i Targach, poświęconych prezentacji najnowszych sprzętów wspomagających medycynę.

7 Ważniejsze wydarzenia
Kilka znaczących dat SKN „Biomed”: 26 lipca 2009 – Odbywa się zebranie założycielskie Koła. 15 października 2009 – Pierwsze zebranie wszystkich członków SKN „Biomed”. 20 października 2009 – Powstanie strony internetowej i forum Koła, na którym studenci mogą wymieniać się spostrzeżeniami.

8 Osiągnięcia W dotychczasowym okresie funkcjonowania Koła osiągnięte zostały zakładane cele organizacyjne, sformułowane obszary badań i prac studialnych, nawiązane kontakty z merytorycznie pokrewnymi kołami studenckiego ruchu naukowego w Krakowie. W drugiej edycji konkursu „GRANT REKTORSKI” nasze Koło zostało wypromowane poprzez przyznanie realizacji projektu pt. „Biomedical Students’ Net” (to duże wyróżnienie, gdyż na zgłoszone 70 projektów akceptację uzyskało 37).

9 Kontakt Strona internetowa SKN „Biomed” www.knbiomed.agh.edu.pl
Przewodniczący SKN: Monika Cichocka Z-ca Przewodniczącego: Mateusz Cebula Z-ca ds. organizacyjno-finansowych: Patrycja Klimczak Z-ca ds. medialnych: Mateusz Belicki Z-ca ds. promocji: Joanna Sowa Opiekun Koła: dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof. AGH

10 Fotki „Biomedu”- okres zakładania Koła
Zarząd Koła z Opiekunem


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej „Biomed”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google