Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed Wydział : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed Wydział : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed Wydział : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH

2 O Kole… Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed, którego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof. nadzw., to niedawno podjęta inicjatywa studentów Inżynierii Biomedycznej AGH, mająca na celu pogłębianie wiedzy z zakresu nauk technicznych, wykorzystywanych w medycynie. Koło zostało powołane do istnienia w lipcu roku 2009 przez 15-osobową grupę założycielską, a w dniu dzisiejszym liczy 28 studentów, w tym 5 członków Zarządu, którego przewodniczącą jest Monika Cichocka.

3 Czym się zajmujemy? Główny obszar prac i badań SKN Biomed skupia się wokół dziedzin nauki takich jak: elektronika i informatyka medyczna, biomechanika i inżynieria biomateriałów; mających na celu projektowanie aparatury medycznej, systemów biomedycznych, prototypowych implantów jak również prowadzenie badań symulacyjnych oraz wyszukiwanie rozwiązań ułatwiających i unowocześniających diagnostykę medyczną.

4 Działalność Koła Większość działalności w Kole, związana jest z realizacją projektów naukowo-badawczych. Tematy prac są formułowane przez członków SKN Biomed w obrębie dziedziny inżynierii biomedycznej, którą są szczególnie zainteresowani. Realizacja badań odbywa się w grupach 2-3 osobowych i ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej, a także nabycie nowych, praktycznych umiejętności.

5 Działalność Koła 1.Komputerowe przetwarzanie danych biomedycznych. 2.Analiza i synteza symptomów diagnostycznych. 3.Wykrywanie tętna na podstawie EKG. 4.Diagnostyka obrazowa. 5.Dozownik leków, który przypomina o ich zażywaniu. 6.Analiza biomateriałów pod kątem wykorzystania przy budowie sztucznego mięśnia. 7.Implanty stomatologiczne. 8.Biozgodność i sztuczne narządy. Przykładowe tematy naszych prac:

6 Działalność Koła Oprócz prowadzenia własnych badań, niemniej ważne jest zapoznawanie się z aktualnymi osiągnięciami w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej. Członkowie SKN Biomed uczestniczą w sesjach naukowych, konferencjach i Targach, poświęconych prezentacji najnowszych sprzętów wspomagających medycynę.

7 Ważniejsze wydarzenia Kilka znaczących dat SKN Biomed: 26 lipca 2009 – Odbywa się zebranie założycielskie Koła. 15 października 2009 – Pierwsze zebranie wszystkich członków SKN Biomed. 20 października 2009 – Powstanie strony internetowej i forum Koła, na którym studenci mogą wymieniać się spostrzeżeniami.

8 Osiągnięcia W dotychczasowym okresie funkcjonowania Koła osiągnięte zostały zakładane cele organizacyjne, sformułowane obszary badań i prac studialnych, nawiązane kontakty z merytorycznie pokrewnymi kołami studenckiego ruchu naukowego w Krakowie. W drugiej edycji konkursu GRANT REKTORSKI nasze Koło zostało wypromowane poprzez przyznanie realizacji projektu pt. Biomedical Students Net (to duże wyróżnienie, gdyż na zgłoszone 70 projektów akceptację uzyskało 37).

9 Kontakt Strona internetowa SKN Biomed www.knbiomed.agh.edu.pl Przewodniczący SKN: Monika Cichocka moncich@student.agh.edu.pl Z-ca Przewodniczącego: Mateusz Cebula cebul@student.agh.edu.pl Z-ca ds. organizacyjno-finansowych: Patrycja Klimczak patysiak@student.agh.edu.pl Z-ca ds. medialnych: Mateusz Belicki mbelicki@student.agh.edu.pl Z-ca ds. promocji: Joanna Sowa jzsowa@student.agh.edu.pl Opiekun Koła: dr hab. inż. Piotr Augustyniak prof. AGH august@agh.edu.pl

10 Fotki Biomedu- okres zakładania Koła Zarząd Koła z Opiekunem


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Biomedycznej Biomed Wydział : Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej AGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google