Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2 Podział alokacji dla poszczególnych państw–beneficjentów (w procentach) I edycja 2004-2009II edycja 2009-2014 Na tle 15 krajów otrzymujących pomoc w ramach Mechanizmów Finansowych, Polska dysponuje najwyższą alokacją, dlatego wysokość zakontraktowanych i wydatkowanych środków plasuje Polskę na pierwszym miejscu wśród krajów - beneficjentów wsparcia.

3 Fundusze norweskie i EOG w Polsce I edycja 2004-2009 (zakończona): alokacja dla Polski 558,6 mln euro, 10 Obszarów Priorytetowych, wnioskodawcy złożyli łącznie 2720 wniosków, dofinansowanie otrzymało 413 pojedynczych projektów i programów, ponadto w ramach 4 grantów blokowych odbyły się łącznie 23 konkursy, w wyniku których dofinansowanie przyznano 1000 projektów. II edycja 2009-2014 (etap wdrażania): alokacja dla Polski 578,1 mln euro, 17 programów oraz Pomoc Techniczna/FWD, złożono już ponad 5000 wniosków obecnie trwa początkowy etap wdrażania programów, w tym nabory wniosków w ramach konkursów, ocena złożonych aplikacji, wdrażanie projektów predefiniowanych oraz realizacji innych działań prowadzonych przez Operatorów Programów.

4 Projekty realizowane w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych wg typu beneficjentów – prawie 50% jst (200 z 413)

5 Mechanizmy Finansowe w Polsce - środki na ochronę zdrowia Edycja MFObszar Tematyczny/Program Całkowita alokacja z Mechanizmów Finansowych I edycja MF 2004-2009 Obszar Tematyczny nr 5: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 59 mln EUR II edycja MF 2009-2014 Program nr PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych 72 mln EUR Program nr PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 18 mln EUR

6 I edycja Mechanizmów Finansowych 2004-2009 Obszar Tematyczny: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Alokacja: 59 mln EURO 59 mln euro dla 74 projektów Każdej inwestycji towarzyszył komponent miękki oparty na badaniach profilaktycznych czy programie promocji zdrowia. Rezultaty -wybudowano 113 stref rekreacji dziecięcej, -wsparto 43 szpitale, w których dokonano modernizacji pomieszczeń, czy przeprowadzono remont Oddziałów, -zrealizowano 146 programów profilaktycznych i przesiewowych, -zakupiono ponad tysiąc sztuk sprzętu diagnostycznego i ponad 12 tys. sztuk innego sprzętu medycznego oraz sportowego, rehabilitacyjnego i informatycznego. Łącznie z projektów w ramach priorytetu skorzystało 320 tys. dorosłych oraz ponad 408 tys. dzieci

7 II edycja Mechanizmów Finansowych 2009-2014 2 Programy z obszaru ochrony zdrowia Alokacja: 90 mln EURO PL07 Zdrowotny program inwestycyjny (Alokacja: 72 mln EUR) Środki w ramach naboru przeznaczone na projekty z 3 następujących obszarów tematycznych: 1.Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń; 2.Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych; 3.Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. 28 czerwca 2013 r. – zakończenie naboru wniosków Alokacja na nabór: ponad 52,5 mln EUR 585 wniosków złożono I połowa 2014 roku – zakończenie oceny wniosków PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (Alokacja: 18 mln EUR) Styczeń 2014 r. – rozpoczęcie realizacji projektu predefiniowanego Marzec 2014 r. – ogłoszenie ograniczonego naboru wniosków Alokacja na nabór: ponad 15,4 mln EUR Nabór skierowany do grupy 156 powiatów

8 II edycja Mechanizmów Finansowych 2009-2014 Ostatnie nabory wniosków Nr Programu Nazwa Programu (zakres naboru) Alokacja na nabór Uprawnieni wnioskodawcy Termin składania aplikacji PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza ) Ponad 12,6 mln EUR Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do 7 kwietnia 2014 r. PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (projekty profilaktyczne i działania edukacyjne o tematyce zdrowotnej) Ponad 15,4 mln EUR156 powiatówod 31 marca 2014 r. PL18 Innowacje w zakresie zielonych technologii - Innovation Norway (poprawa wpływu przedsiębiorstw na środowisko) Ponad 17,7 mln EUR Małe i średnie przedsiębiorstwa do 28 maja 2014 r.

9 Stosunki bilateralne Znakiem szczególnym II edycji funduszy norweskich i EOG jest nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej z Państwami-Darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem, Norwegią. Wyrazem takiego podejścia jest: ustanowienie tzw. programów partnerskich, np. program PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu wdrażany we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Zdrowia, powołanie funduszy współpracy dwustronnej na poziomie krajowym i programowym, promowanie współpracy partnerskiej na poziomie projektów. Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym stanowi elastyczne źródło finansowania inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania stosunków dwustronnych z Państwami-Darczyńcami.

10 Dziękuję za uwagę www.eog.gov.pl Michał Ziętara Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Departament Programów Pomocowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju email: michal.zietara@mir.gov.plmichal.zietara@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google