Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIG Paliwa + Konkurenci Ewa Karkut Marta Kirszling Jowita Kośko Robert Lemański Urszula Miąsek Magda Sierpińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIG Paliwa + Konkurenci Ewa Karkut Marta Kirszling Jowita Kośko Robert Lemański Urszula Miąsek Magda Sierpińska."— Zapis prezentacji:

1 WIG Paliwa + Konkurenci Ewa Karkut Marta Kirszling Jowita Kośko Robert Lemański Urszula Miąsek Magda Sierpińska

2 Przedstawiciele branży paliwowej: PKN ORLEN (Polska) PGNIG (Polska) LOTOS (Polska) BOGDANKA (Polska) NEWWORLDR (Holandia) KOV [a.k.a Kulczyk Oil Venture] (Canada?) MOL (Węgry) PETROLINVESTMENT (Polska) CPENERGIA (Polska)

3 Konkurencja Konkurencja na rynku paliwowym (i każdym innym również) prowadzi do sytuacji, kiedy osiągane przez przedsiębiorstwa wyniki zależą od: ich własnych decyzji, decyzji konkurencyjnych graczy rynkowych konkurencja gra rynkowa

4 Każdy z graczy dąży do realizacji własnych celów takich jak: maksymalizacja zysku, maksymalizacja udziału w rynku, minimalizacja kosztów, optymalizacja dystrybucji, maksymalizacja użyteczności. Mówiąc ogólnie: gracze dążą do maksymalizacji pewnej funkcji wypłaty opartej na modelu popytu i/lub kosztów, traktując ceny jako zmienne decyzyjne.

5 Czy firma spełnia zobowiązania wobec konkurentów?? Firma powinna przestrzegać przepisów prawa konkurencji w przekonaniu, że uczciwa i wolna konkurencja jest niezbędnym warunkiem pomyślności przedsiębiorstwa, jego klientów i dostawców. Konkurencja powinna być traktowana jako bodziec warunkujący rozwój całej branży (w tym zasada win-to-win). Firma powinna respektować przepisy prawne, które zakazują ograniczania wolności handlu, stosowania nieuczciwych praktyk lub nadużywania władzy gospodarczej

6

7

8 Cel 1: Zwiększenie bezpieczeństwa wydobycia surowca Przykład: dodatkowe zabezpieczenia odwiertów Wskaźnik produktu: zwiększenie ilości firm stosujących zabezpieczenia przy wydobyciu Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna firm Wskaźnik rezultatu: zmniejszenie ilości awarii podczas wydobycia Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna firm Wskaźnik rezultatu: zmniejszenie emisji produktów ubocznych Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna firm Wskaźnik oddziaływania: ochrona środowiska (zmniejszenie liczby katastrof ekologicznych) Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna firm

9 Cel 2: Poprawa jakości paliwa Przykład: Zastosowanie nowoczesnych technologii do produkcji paliw Przykład: Zmiana składu paliwa (mniejsza ilość toksyn w składzie) Wskaźnik produktu: więcej fabryk stosujących nowoczesne technologie Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna; GUS Wskaźnik produktu: więcej firm wprowadzających zmienioną strukturę paliwa Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna; GUS Wskaźnik rezultatu: redukcja emisji spalin Źródło weryfikacji: specjalistyczne ośrodki badawcze Wskaźnik oddziaływania: ochrona środowiska (czystsze powietrze) Źródło weryfikacji: specjalistyczne ośrodki badawcze

10

11 Cel 1 - Zabezpieczenie pracowników pracujących przy wydobyciu i obsłudze paliw Przykład: Własne punkty medyczne w miejscu pracy Przykład: Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników Przykład: Dodatkowe, zaostrzone przepisy i normy w zakresie BHP Wskaźnik produktu: ilość nowych pubktów medycznych powstającychw miejscach pracy, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwoutraty zdrowia Wskaźnik rezultatu: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracowników Źródło weryfikacji: ankiety pracownicze Wskaźnik rezultatu: zmniejszenie negatywnych konsekwencji zdrowotnych będących następstwem pracy w trudnych warunkach oraz wypadków przy pracy Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna w zakresie BHP Wskaźnik oddziaływania: poprawa wizerunku firmy (jako bezpiecznej i wiarygodnej): realizacja celu -> wizerunek firmy -> nastroje i opinie społeczne Źródło weryfikacji: media (m.in. prasa); badania ankietowe (ad. wizerunku firmy) Wskaźnik oddziaływania: wzrost atrakcyjności firmy jako potencjalnego pracodawcy Źródło weryfikacji: badania wizerunku firmy

12 Cel 2 – Zwiększenie konkurencyjności w branży paliwowej Przykład: Zwiększenie udziałów rynkowych firmy Przykład: Zwiększenie liczby klientów korzystających z usług firmy Przykład: Wprowadzenie nowych kategorii produktów i usług (np. zróżnicowanie programów lojalnościowych na stacjach benzynowych) Wskaźnik produktu: zwiększenie ilości dystrybutorów paliw o nowym składzie na stacjach benzynowych Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna firmy; zewnętrzna firma statystyczna Wskaźnik rezultatu: pozyskanie nowych oraz utrzymanie stałych klientów Źródło weryfikacji: CMS (czyli wewnątrz firmy); zewnętrzne badania rynku i opinii publicznej Wskaźnik rezultatu: kolejni nowi klienci, którzy chcą korzystać z nowych mieszanek paliwowych Źródło weryfikacji: sprawozdawczosc własna Wskaźnik oddziaływania: nowe ceny i trendy w branży paliwowej Źródło weryfikacji: analiza konkurencji (zlecona np. firmie zewnętrznej)

13

14 Cel 1: Zwiększenie udziału firm paliwowych w innych sektorach gospodarki P rzykład: Udział w sektorze zbrojeniowym - umowy na wyłączne dostarczanie paliwa przez konkretnego producenta paliw Przykład : Udział w sektorze transportowym - umowy na dostarczanie paliwa flotom samochodowym, samolotowym Wskaźnik produktu: ilość sprzedanego paliwa Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna, audyt księgowy na liczbę wystawionych faktur Wskaźnik rezultatu:większa płynność finansowa, a co si ę z tym wi ę że nowe inwestycje i lepsze wynagrodzenia w firmie Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna, audyt księgowy na liczbę wystawionych faktur Wskaźnik oddziaływania: lepiej prosperująca firma to większe zamówienia na rożne produkty, a co się z tym wiąże lokalni dostawcy mają więcej pracy, pracownicy więcej wydają na konsumpcję Źródło weryfikacji: sprawozdawczość własna, audyt księgowy

15 Cel 2: Zwiększenie udziałów firmy w rynku paliwowym Przykład: Kształtowanie polityki cenowej – zgodnie z własną strategią biznesową. Przykład: Wyznaczanie trendów zarówno biznesowych, jak i konsumenckich. Przykład: Rozwinięcie dystrybucji (w tym nowe tereny) + zwiększenie sprzedaży (nowi klienci) Wskaźnik produktu: value for money (albo cost-benefit analysis); zwiększenie wartości firmy w indeksie Źródło weryfikacji: analiza giełdowa Wskaźnik rezultatu: Zajmowanie kluczowej pozycji w rankingach finansowych, branżowych, zwiększenie zysku Źródło weryfikacji: raport roczny, analizy finansowe (dokumenty wewnętrzne firmy), rankingi branżowe (realizowane przez niezależne, państwowe jednostki kontroli finansowej) Wskaźnik oddziaływania: wyznaczanie trendów, kierunków rozwoju rynku, stymulacja polityki cenowej Źródło weryfikacji: analizy rynku – niezależne oraz przeprowadzane na zlecenie firmy

16

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WIG Paliwa + Konkurenci Ewa Karkut Marta Kirszling Jowita Kośko Robert Lemański Urszula Miąsek Magda Sierpińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google