Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy doradztwa zawodowego dr Marian Piekarski 2014-05-161Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy doradztwa zawodowego dr Marian Piekarski 2014-05-161Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy doradztwa zawodowego dr Marian Piekarski 2014-05-161Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

2 Zawodoznawstwo - ??? Charakterystyka zawodowa, Charakterystyka zawodu, Opis zawodu, Profil zawodowy, Zawód, Nomenklatura zawodów, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 2

3 Zawodoznawstwo - definicje Dwa znaczenia: wąskie, szerokie, Szajek S., System orientacji i poradnictwa zawodowego, Warszawa 1989 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 3

4 Zawodoznawstwo – znaczenie wąskie Wiedza o zawodach – czyli znajomość zawodu, Wyniki badań w odniesieniu do poszczególnych zawodów, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 4

5 Zawodoznawstwo – odbiorcy 1.Osoby podejmujące decyzje o wyborze szkoły, zawodu lub poszukujące pracy, do których należą: Uczniowie różnych typów szkół, podejmujący decyzje edukacyjno zawodowe, Wchodzący na rynek pracy absolwenci tych szkół, Bezrobotni poszukujący pracy, Osoby pragnący zmienić pracę, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 5

6 Zawodoznawstwo – odbiorcy 2.Pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy, 3.Osoby zatrudnione w różnych instytucjach świadczących pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły, zawodu i pracy: Doradcy zawodowi, Pośrednicy pracy 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 6

7 Zawodoznawstwo – wiedza o zawodach Podstawa do budowania charakterystyk i profilów zawodowych występujących w gospodarce narodowej, Umożliwia klasyfikację zawodów i specjalności, Określa kierunki i programy kształcenia zawodowego, Tworzy podwaliny poradnictwa zawodowego, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 7

8 Zawodoznawstwo – znaczenie szerokie 1.Interdyscyplinarny obszar wiedzy na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych, 2.Ogół badań nad właściwościami i warunkami wykonywania zawodów w ich historycznym, społecznym i kulturowym znaczeniu, ich klasyfikacją i statystyką zawodową, wyborem zawodu, przydatności zawodowej 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 8

9 Zawodoznawstwo – znaczenie szerokie Definiowanie pojęć i terminów związanych z zawodami i pracą zawodową, Tworzenie i weryfikowanie teorii opisujących rozwój zawodowy człowieka, wybór zawodu, zachowania w procesie pracy, Klasyfikacja zawodów wg. różnych kryteriów 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 9

10 Zawodoznawstwo – znaczenie szerokie Analizowanie zawodów ze względu na treść pracy oraz wymagania stawiane kandydatom, Opisywanie zawodów w różnych zakresach i dla różnych odbiorców, Ustalanie podstaw koniecznych do zdobycia kwalifikacji zawodowych, Badanie tendencji rozwojowych w zawodach, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 10

11 Zawodoznawstwo – znaczenie szerokie Badanie hierarchii prestiżu zawodów (poważanie społeczne), Gromadzenie wiedzy o uczestnikach rynku pracy: pracodawcach oraz osobach poszukujących pracy, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 11

12 Zawodoznawstwo – A. Bańka zawodach i związanych z nimi pracach, metodach i strategiach badania rynku pracy, wykonawcach jako podmiotach pracy i zawodu, pracodawcach jako podmiotach kreujących miejsca pracy, pracownikach jako podmiotach pracy, zmianach cywilizacyjnych odnoszących się do zawodów, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 12

13 Zawodoznawstwo – A. Bańka zmianach w mentalności ludzi jako podmiotów pracy, zmianach w metodologii zbierania informacji o rynku pracy, prognozowania zapotrzebowania na pracę i zawody, innych podmiotach rynku pracy. Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań 1995 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 13

14 Kształcenie przedzawodowe Rodzaj oddziaływania pedagogicznego w okresie przedszkolnym i szkolnym, poprzedzającym systematyczne kształcenie zawodowe. Głównym celem jest zbliżenie dzieci i młodzieży do pracy człowieka, kształtowanie wiedzy o pracy oraz pozytywnego stosunku do niej, informacja o zawodach, zbliżenie do świata nauki i techniki. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 14

15 Działalność zawodznawcza 1.Środowisko rodzinne, 2.Przedszkole, 3.Szkoły ogólnokształcące (podstawowa, gimnazjum, liceum), 4.Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 5.Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 6.Organizacje młodzieżowe, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 15

16 Działalność zawodznawcza 7.Kształcenie zawodowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Uczelnia wyższa, 8.Aktywność zawodowa człowieka, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 16

17 Kategorie analizy zawodu Psychologiczne – analiza zadań i czynności zawodowych, wymagań psychofizycznych, cech osobowościowych, Pedagogiczne – analiza wiadomości, umiejętności i sprawności zawodowych, Socjologiczne – analiza systemu współdziałania w pracy zawodowej, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 17

18 Opis zawodu Zadania i czynności, Środowisko pracy, Uwarunkowania społeczne, Warunki organizacyjne, Wymagania procesu pracy, Wymagania fizyczne i zdrowotne, Przeciwwskazania zdrowotne, 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 18

19 Opis zawodu Wymagania psychologiczne, Kształcenie w zawodzie, Możliwości zatrudnienia, Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, Czas pracy, Zawody pokrewne. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 19

20 Metody badania zawodu Analiza dokumentacji – czynności zawodowe, opis stanowiska pracy, wytwór pracy, Obserwacja – proces pracy i jego przebieg, Badanie opinii – informacja zwrotna na temat przebiegu pracy. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 20

21 Zawód jako kategoria poznawcza Zawód jest definiowany jako: zespół czynności wymagających określonych kwalifikacji, wykonywanych poza gospodarstwem domowym będących podstawą utrzymania pracownika i jego rodziny oraz pozycji w społeczeństwie, samo wykonywanie czynności oparte na kwalifikacjach, wykazywanie ich w celach zarobkowych wynikających z podziału pracy, Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Warszawa 2000. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 21

22 Zawód jako kategoria poznawcza Według Zygmunta Wiatrowskiego zawód stanowi nie tylko kategorii głównie ekonomiczno socjologicznej, ale także pedagogiczną, która ma 4 dopełniające się cechy: jest układem wyodrębnionych i powtarzających się czynności, określa pozycję społeczno – zawodową pracownika, stanowi źródło utrzymania, wymaga specjalnego przygotowania zawodowego, Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2005 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 22

23 Zmiany w istocie pracy ludzkiej Praca fizycznaMechanizacjaAutomatyzacjaRobotyzacjaInformatyzacja - cyfryzacja 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 23

24 Zawód jako kategoria poznawcza Tadeusz Nowacki wyróżnia 4 czynniki, które mają wpływ na wybór zawodu: genetyczne; środowiskowe; edukacyjne; dążenia własne jednostki; Nowacki T., Zawodoznawstwo, Radom 1999. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 24

25 Współczesny model zawodoznawstwa 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 25Zawodoznawstwo Praca i zawód człowieka Narzędzia zawodowej pracy człowieka Materiały zawodowej pracy człowieka Wytwory zawodowej pracy człowieka

26 Praca człowieka Działalność, której wynikiem są produkty materialne, usługi lub wytwory kultury. Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, Warszawa 2000. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 26

27 Rodzaje pracy ludzkiej 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 27Praca LudzieRzeczyDane Działalność artystyczna

28 Narzędzia zawodowej pracy człowieka Przedmioty i urządzenia proste lub złożone umożliwiające wykonanie czynności w procesie pracy. Czarnecki K., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Sosnowiec, 2008. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 28

29 Podział narzędzi pracy 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 29Narzędzia Narzędzia proste PrzyrządyUrządzeniaMaszyny

30 Materiały pracy człowieka To z czego są wytworzone lub z czego się składają przedmioty albo powstają rzeczy lub obiekty w toku pracy człowieka. Bralczyk J., Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa, 2005. 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 30

31 Materiały pracy człowieka 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 31Materiały NaturalneSztuczne

32 Wytwory pracy człowieka To, co zostało wytworzone, dzieło, produkt materialny i niematerialny powstały w efekcie pracy zawodowej człowieka, wynik procesu produkcyjnego. Czarnecki K., Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa, Sosnowiec 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 32

33 Wytwory pracy człowieka 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 33Wytwory UsługoweProdukcyjneTwórcze

34 Zawodoznawstwo 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 34

35 2014-05-16 Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej 35

36 Dziękuję za uwagę pl mp.krakow@interia.pl 2014-05-16Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej36


Pobierz ppt "Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy doradztwa zawodowego dr Marian Piekarski 2014-05-161Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google