Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne"— Zapis prezentacji:

1 Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne
mgr inż. Jarosław Szolc Promotor: prof. Andrzej Małachowski Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

2 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Plan prezentacji Komentarz Cel i zakres pracy Spis treści Teza pracy Analiza literatury przedmiotu (pozycje książkowe i źródła internetowe) Moje publikacje Uzasadnienie wybory tematyki Ważniejsze pojęcia Charakterystyka przeprowadzonych badań Spodziewane wyniki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

3 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Cele i zakres pracy Komentarz Zdefiniowanie i zaprezentowanie typologii telepracy Identyfikacja podstawowych platform technologicznych telepracy Określenie wpływu telepracy na zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa Określenie skutków ekonomicznych i społecznych zastosowań telepracy Zbudowanie modelu referencyjnego telepracy dla małych i średnich przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

4 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Tytuły rozdziałów Komentarz Istota telepracy Podstawowe technologie telepracy Telepraca a zarządzanie przedsiębiorstwem Ekonomiczne i społeczne skutki telepracy Model referencyjny Przykłady telepracy w wybranych typach przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

5 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
1. Istota telepracy Komentarz Wstęp Podstawowe definicje Geneza telepracy Typologia telepracy Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

6 2. Technologie telepracy
Komentarz Technologie tradycyjne Zastosowania sieci komputerowych Technologie internetowe Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

7 3. Telepraca a zarządzanie przedsiębiorstwem
Komentarz Formy organizacji telepracy w przedsiębiorstwie Zarządzanie telepracą i telepracownikami Zmiany paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwem - wirtualne zarządzanie Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

8 4. Ekonomiczne i społeczne skutki telepracy
Komentarz Oddziaływanie na konkurencyjność i atrakcyjność przedsiębiorstw Zmiany na rynku pracy Korzyści dla pracowników Oddziaływanie na rynek produktów i usług informatycznych Telepraca jako czynnik rozwoju społecznego Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

9 5. Model referencyjny telepracy
Komentarz Założenia modelu Podstawowe elementy modelu Funkcjonowanie modelu Wnioski Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

10 6. Przykłady telepracy w wybranych typach przedsiębiorstw
Komentarz Przedsiębiorstwa produkcyjne Przedsiębiorstwa handlowe Przedsiębiorstwa usługowe Inne branże Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

11 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Teza pracy Komentarz Telepraca zmienia w istotny sposób warunki funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa i powoduje rozległe skutki ekonomiczne i społeczne. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

12 Uzasadnienie wyboru tematyki
Komentarz Telepraca staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, jednak brak jest kompleksowej pracy łączącej aspekty technologiczne i organizacyjno-ekonomiczne jej zastosowań Nie ma w miarę uniwersalnego modelu opisującego pełnię możliwości i korzyści płynących z tych zastosowań Powstawanie systemów pracy zdalnej ma pozytywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i na poszerzenie rynku pracy Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

13 Analiza literatury przedmiotu (I)
Komentarz Jack M. Nilles „Managing Telework. Strategies for Managing the Virtual Workforce”, 1998 Jedna z podstawowych prac opisujących zagadnienia związane z telepracą. Przewodnik dotyczący zarządzania telepracą i telepracownikami. Autor jest uznawany za „ojca” idei telepracy zarówno w USA, jak i na świecie. Kevin Daniels, David A. Lamond, Peter Standen „Managing Telework. Perspectives from Human Resource Management and Work Psychology”, 2000 Praca opisuje wpływ telepracy na organizację pracy w firmie. Jest to praktyczny poradnik wdrażania telepracy w organizacji. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

14 Analiza literatury przedmiotu (II)
Komentarz Douglas E. Comer „Sieci komputerowe i intersieci”, 2000 Jedna z podstawowych pozycji opisujących bardzo dogłębnie techniczne strony funkcjonowania sieci komputerowych (lokalnych i rozległych) od strony technicznej. Rybaczyk Peter „ Podręcznik inżynierii internetu”, 2000 Praca dotycząca czysto technicznej strony funkcjonowania rozległych sieci komputerowych. Dokładny przewodnik po infrastrukturze, architekturze i rozwoju internetu. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

15 Analiza literatury przedmiotu (III)
Komentarz Grudzewski W., Hejduk I. „Przedsiębiorstwo wirtualne”, 2002 Praca opisująca podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorstwem wirtualnym i organizacją wirtualną. Zawiera przykłady działań takich przedsiębiorstw i organizacji, techniki ich tworzenia i kierowania nimi. „Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?”, 2001 Materiały z V Konferencji z cyklu: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji. Dotyczą uwarunkowań technicznych, programowych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i społecznych telepracy. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

16 Analiza literatury przedmiotu (IV)
Komentarz „Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, red. A. Małachowski, 2003 Praca zbiorowa KKG. Określa obszary w działalności firmy, w których znajduje zastosowanie zarządzanie wspomagane technologiami internetowymi „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody”, red. K Perechuda, 2000 Praca opisuje nowoczesne koncepcje i modele, zarządzania. Zawiera analizy dotyczące organizacji wirtualnej i organizacji sieciowej. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

17 Analiza literatury przedmiotu (V - Internet)
Komentarz International Telework Association & Council ( Witryna stowarzyszenia zawierająca ogólne informacje na temat telepracy i dużo statystyk dotyczących tego zjawiska w USA Portajobs ( Serwis poświęcony telepracy. Zawiera artykuły wskazujące zalety telepracy, prezentuje analizy przypadków. InnoVisions Canada / Canadian Telework Association ( Artykuły (różne aspekty) i bieżące statystyki dotyczące telepracy w Kanadzie, USA i Europie. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

18 Analiza literatury przedmiotu (VI - Internet)
Komentarz Telepraca Polska ( Pierwszy polski portal internetowy telepracy. Zawiera podstawowe informacje dot. telepracy, proste analizy przypadków, przegląd prasy i aspekty prawne. Teleservice Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ( Zawiera publikacje własne dot. telepracy. Jest regionalnym centrum telepracy dla absolwentów oraz pracowników WSIiZ Internet Dla Niepełnosprawnych ( Wybór polskich i zagranicznych tekstów związanych z telepracą nie tylko osób niepełnosprawnych: artykuły, raporty z badań, projekty, materiały konferencyjne Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

19 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Moje publikacje Komentarz „Istota technologii Internetu” w „Gospodarcze zastosowania Internetu” pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2001 „Internet na świecie i w Polsce” w „Gospodarcze zastosowania Internetu” pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2001 „Istota i charakterystyka rynku transakcji elektronicznych” w „Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych” pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2002 „Tendencje rozwojowe rynku transakcji elektronicznych” w „Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych” pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2002 „Internet a różne poziomy zarządzania” w „Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem” pod redakcją Andrzeja Małachowskiego, Wrocław 2003 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

20 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Ważniejsze pojęcia Komentarz Telepraca (e-praca) - praca wykonywana na rzecz pracodawcy lub klienta głównie w miejscu innym niż tradycyjne miejsce pracy z wykorzystaniem tradycyjnych i informatycznych mediów komunikacyjnych (teleinformatyki) Praca wirtualna – praca wykonywana zdalnie przy użyciu technologii teleinformatycznych I-praca – praca wykonywana zdalnie z wykorzystaniem technologii internetowych Technologie telepracy – ogół dostępnych środków technicznych (hardwarowych i softwarowych) wykorzystywanych w świadczeniu pracy na odległość Model referencyjny – model odniesienia stanowiący wzorcowe ujęcie elementów struktury i procesów podlegających modelowaniu Wirtualne przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, którego część lub całość struktury i funkcjonowania oparta jest na technologiach teleinformatycznych Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

21 Charakterystyka przeprowadzonych badań
Komentarz Studia literaturowe Analiza przypadków Własne badania statystyczne dotyczące ekonomicznych i społecznych skutków telepracy Analiza badań wyspecjalizowanych agencji (w tym źródeł internetowych) Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

22 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Spodziewane wyniki Komentarz Inwentaryzacja i przedstawienie typologii podstawowych technologii telepracy Określenie wpływu telepracy na organizację, funkcjonowanie i zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem Zbudowanie modelu referencyjnego telepracy Określenie podstawowych ekonomicznych i społecznych skutków telepracy Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

23 Dziękuję za uwagę Proszę o pytania, uwagi i sugestie.
Komentarz Proszę o pytania, uwagi i sugestie. Prezentacja znajduje się na witrynie: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


Pobierz ppt "Telepraca. Aspekty technologiczne i ekonomiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google