Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1

2 2 Przemysł spożywczy jest jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznych sektorów europejskiego przemysłu. Składa się na niego około 310 000 firm, w których pracują ponad 4 miliony osób. Osiągając roczne przychody wynoszące ponad 900 miliardów euro ten zróżnicowany przemysł jest silnym eksporterem produkującym niezliczone ilości gotowych wyrobów w ramach niezwykle konkurencyjnych rynków krajowych i międzynarodowych.

3 3 Ogólnie uważa się, że wiedza jest podstawową potrzebą i zdolnością człowieka wyróżniającą go spośród innych jednostek, pozwalającą budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność, kształtować i wyrażać stosunek do otaczającej rzeczywistości. W doktrynie nauk ekonomicznych podkreśla się rosnące znaczenie informacji i wiedzy dla rozwoju cywilizacyjnego.

4 4 Menedżerowie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego często zastanawiają się w jaki sposób zarządzać wiedzą i innowacjami, tak aby jego możliwości wykorzystać optymalnie, jak również tworzyć właściwe warunki dla jego rozwoju. Realizacji tych zamierzeń może sprzyjać właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy, która umożliwi wskazanie i wprowadzanie niezbędnych innowacji, prowadzących w długim okresie do stabilnego rozwoju. Wiedza ma przyczynić się do rozwoju społeczeństw, ich gospodarek i funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. Zasoby wiedzy połączone z kreatywnością, sprawnymi procesami innowacyjnymi i tzw. kulturą innowacyjną sprzyjają wymiernemu wzrostowi ich konkurencyjności.

5 5 A.A. Toffler uważa, iż w dziejach ludzkości spotykamy się z tzw. trzecią falą następującą po rewolucji agrarnej i rewolucji przemysłowej – z erą informacji i erą wiedzy. B.P. Drucker przewiduje ukształtowanie się nowego typu społeczeństwa – społeczeństwa opartego na wiedzy, a wraz z nim gospodarki opartej na wiedzy. C.Jakkolwiek by nie nazywać kształtujących się obecnie makroukładów społecznych (wymiennie funkcjonują określenia: społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo cyfrowe, społeczeństwo postindustrialne) i dokonujących się równolegle zasadniczych zmian w gospodarce, to trzeba podkreślić - że w centralnym miejscu przeobrażeń sytuuje się wiedzę. D.Potwierdzenie wyraźnej tendencji wzrostu roli wiedzy widoczne jest w wartości rynkowej organizacji gospodarczych, gdyż 60-80% tworzonej w przedsiębiorstwach wartości dodanej związane jest z wiedzą i ten odsetek rośnie.

6 6 Cel i metodyka badań Celem metodologicznym badań było kompleksowe zaprezentowanie aktualnego wpływu zasobów wiedzy na stan funkcjonowania przedsiębiorstw i analiza ich oddziaływania na zarządzanie i rozwój Celem przeprowadzonych badań jest także przedstawienie: w jaki sposób zasoby wiedzy w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój, jak wykorzystuje się ją w zarządzaniu jednostką, czy prawidłowe jest zarządzanie posiadanymi jej zasobami, czy wykorzystuje się ją w kategoriach konsultingowych.

7 Termin badania Termin badania – został wyznaczony w przedziale od 1.05.2004 do 1.12.2012 roku i dotyczył przedsiębiorstw przemysłu spożywczego należących do indeksu WIG – Spożywczy na GPW w Warszawie. metodą wywiadu kwestionariuszowego Badania zostały wykonane metodą wywiadu kwestionariuszowego. Próba Próba celowo dobrana. Respondentami Respondentami byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania. analizę retrospektywną W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną. 7

8 8 Ponadto wyznaczono pozostałe czynniki wpływające na konkurencyjność i bezpośrednio związane z posiadanymi zasobami wiedzy, za które autor uznał: redukcję kosztów, wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług, wzrost wydajności, poprawę relacji z klientem, rozwój kapitału ludzkiego, społeczną odpowiedzialność organizacji oraz zachowanie jej etycznych aspektów działalności.

9 Próba - celowo dobrana, gdyż wybrane przedsiębiorstwa należą do dobrze funkcjonujących spółek w przemyśle spożywczym. Respondentami w wywiadach bezpośrednich - byli pracownicy firm zatrudnieni w działach marketingu oraz organizacji i zarządzania. W badaniach wykorzystano analizę retrospektywną, którą uznano za stanowiącą podstawę projektowania przyszłych strategii konkurencyjnych. 9

10 W analizie posłużono się także: metodami o charakterze indukcyjno-dedukcyjnym, analogii i porównań, metodami statystycznymi, wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej. Badania zostały przeprowadzone na podstawie publikowanych przez spółki informacji, sprawozdań i wyników finansowych.

11 FAKTOGRAFIA: WIG-Spożywczy - indeks giełdowy spółek sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ten subindeks giełdowy indeksu WIG obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku.

12 12 Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż SpółkaBranżaNr i klasa EKD ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A w Krakowie, browarnicza, alkoholowa 15.96 produkcja piwa Ambra S.A. w Warszawiewiniarska 15.93 produkcja win gronowych AMBRA ADVADIS

13 13 Spółki z indeksu WIG – Spożywczy wg branż KERNELELSTAR OILSKRUSZWICA SpółkaBranżaNr i klasa EKD Elstar Oils S.A. w Elblągutłuszczowa 15.41 produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów Kernel Holding z siedzibą w Luksemburgu tłuszczowa 15.40 prod. olejów i tłuszczów poch. roślinnych i zwierz. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica w Kruszwicy tłuszczowa 15.43 produkcja margaryny i roślinnych tłusz. jadalnych

14 SEKO WILBO SpółkaBranżaNr i klasa EKD Graal S.A. w Wejherowierybna 15.20 przetwarzanie, konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa SEKO S.A. w Chojnicachrybna 15.20 przetwarzanie, konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa Wilbo S.A. we Władysławowie rybna 15.20 przetwarzanie, konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa 14

15 WAWELMIESZKO SpółkaBranżaNr i klasa EKD WAWEL S.A. w Krakowie cukiernicza 15.84 produkcja kakao czekolady i innych wyrobów cukierniczych Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA w Warszawie cukiernicza 15.84 produkcja kakao czekolady i innych wyrobów cukierniczych 15

16 ASTARTA HOLDING z siedzibą w Amsterdamie SpółkaBranżaNr i klasa EKD Astarta Holding NV z siedzibą w Amsterdamie cukrownicza, zbożowa 15.83 produkcja cukru Produkcja cukru w tys. ton 16

17 SpółkaBranżaNr i klasa EKD MAKARONY POLSKIE S.A. w Rzeszowie przetwórstwa zbożowego 15.85 produkcja makaronów klusek i podobnych produktów mącznych MAKARONY POLSKIE Sprzedaż dań gotowych w UE – 2007 r Dane w euro na osobę 17

18 PEPEES SA SpółkaBranżaNr i klasa EKD Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA w Łomży ziemniaczana, browarnicza 15.31 przetwórstwo ziemniaków produkcja piwa produkcja pasz; 15.96 18

19 INDYKPOL SpółkaBranżaNr i klasa EKD Indykpol S.A. w Olsztyniedrobiarska 15.12 prod. przetw. i kons. mięsa drob.; chów drobiu; 19

20 SpółkaBranżaNr i klasa EKD Mispol S.A. w Suwałkachmięsna 15.13 produkcja konserw przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i krwi Pamapol S.A. w Ruścumięsna 15.13 Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików Polski Koncern Mięsny Duda w Warszawie mięsna 15.11 produkcja przetwórstwo i konserwowanie mięsa 20

21 21 Wyniki badań Motywy i chęci Wiedza Efekty

22 22 Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad WIG Spożywczy i WIG 20 na GPW 1.05.2004 - 17.01.2012r. 2240 3486 1767 2452 2007-2009 2009-2011 2011-2012 2006-2007 2004-2006 2009-2011 2007-2009 2011-2012 2009-2011 WIG Spożywczy + 42% WIG 20 +27 %

23 23 Zmiana kursu (%): 5 sesji:-1,741 rok:-14,45 10 sesji:-5,042 lata:22,88 1 miesiąc:-5,713 lata:109,29 3 miesiące:-19,685 lat:0,92 6 miesięcy:-21,74maks:-76,51 Statystyki » WIG 20 – WIG Spożywczy w 2011 roku Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

24 24 Nazwa spółkikapitalizacja (tys. PLN)l.akcji (mln szt.)free floatP/EP/BWROEROADług/EBIT AGROTON (AGT)604 592,9921,6726,18-24,093,61 --- -23 AGROWILL (AWG)60 819,4271,5528,248,020,53 --- 23 AMBRA (AMB)172 413,4525,2131,288,940,860,220,053,5 ASTARTA (AST)1 750 000,002537,0418,547,220,220,131,4 COLIAN (COL)312 523,63143,3629,919,670,530,130,113,3 DUDA (DUD)166 801,3827866,325,90,530,01 6,2 ELSTAROIL (ELS)310 967,3948,2137,22-53,181,850,040,0110,1 GRAAL (GRL)42 699,138,0642,59-5,280,190,030,0217,7 IMCOMPANY (IMC)275 440,0131,328,73,772,3 --- 2,3 INDYKPOL (IND)114 044,253,1224,1838,690,730,070,0424,4 KERNEL (KER)4 972 244,9179,6856,4523,694,90,210,11,8 KOFOLA (KFL)680 487,6526,175,71-20,41,39-0,14-0,0211,2 KRUSZWICA (KSW)1 655 060,3322,9910,51 ---2,45-0,33-0,072,1 KSGAGRO (KSG)354 032,8514,9323,714,945,55 --- 2,8 MAKARONPL (MAK)45 325,359,2545,62184,280,760,01 9,6 MIESZKO (MSO)108 294,9040,8734,18,390,840,120,076,4 MILKILAND (MLK)632 812,5031,2527,2146,575,12 --- 16,3 MISPOL (MIP)68 860,1417,8917,56-4,280,710,280,1214,6 OTMUCHOW (OTM)73 939,8512,7530,8610,520,650,140,0521,3 OVOSTAR (OVO)359 400,01619,5 ---12,16 --- 0,8 PAMAPOL (PMP)76 218,4423,1723,6317,740,570,01 14,1 PBSFINANSE (PBF)18 291,0052,2645,33-7,911,440,210,07-1,1 PEPEES (PPS)60 590,008361,866,590,70,10,062 SEKO (SEK)49 875,006,6515,57 ---1,070,270,06-39,8 SOBIESKI (BVD)432 284,482,9977,52 ----1,660,080,01 --- WAWEL (WWL)667 390,981,534,57 ---2,890,070,041 WILBO (WLB)12 491,6616,2257,82-0,620,220,090,07-5,3 Spółki spożywcze GPW - wskaźniki spółek Źródło: http://gielda.onet.pl/wig-spozywczy,18649,102,6,3105,profile-indeks-sklad

25 25 W przeprowadzonych badaniach próbowano określić rolę kapitału ludzkiego w firmach. Za wysoką uznano ją w 16 firmach (co stanowi 80% ogółu), za średnią w 3 (15%), a w przypadku 1 (5%) za słabą. Respondenci zauważyli, że kapitał ludzki wraz ze swoimi elementami jest warunkiem prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym. Jakość tego zarządzania, wspomaganie informatycznymi systemami i ich ciągły rozwój decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Rola kapitału ludzkiego w firmach należących do indeksu WIG - Spożywczy. Źródło: opracowanie własne

26 26 W firmach kulturę i klimat organizacyjny uznano jako za bardzo dobre w 6 przypadkach (30%), dobre w 12 (60%), a tylko w 2 (10%) uznali respondenci, że są średnie. Świadczy to o bardzo efektywnym dostosowaniu się spółek Wig – Spożywczy do współczesnych standardów względem zarządzania kulturą i klimatem organizacyjnym firm. Respondenci badanych firm podkreślali, że spotykają się często z pełnym zaangażowaniem pracowników w całości procesu produkcyjnego, przez co powierzone im zadania wykonywane są na bardzo wysokim poziomie. Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracowników powiększają wartość dodaną produktu, co także tworzy wizerunek firmy w otoczeniu. Jakość kultury i klimatu organizacyjnego w firmach z indeksu WIG – Spożywczy. Źródło: opracowanie własne

27 27 W przypadku 9 firm (45%) określono tę kwotę na 3%, 7 z nich (35%) - chce przeznaczyć 5%, 3 (15%) - przeznaczy 10%, a tylko jedna (5%) - na ten cel nie będzie przeznaczać żadnych środków. Otrzymane wyniki niestety potwierdzają słabe zainteresowanie firm wykorzystaniuem tego rodzaju instrumentów. Deklarowana przez firmy kwota z zysku z przeznaczeniem na rozwój informatycznego wspomagania zarządzania organizacją

28 28 SpółkaDziałania wspierające restrukturyzację spółek w praktyce Elstar Oils S.A. w Elblągu Głównym założeniem strategii Elstar Oils S.A. jest dążenie do rozwinięcia i umocnienia pozycji jako znaczącego producenta olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych dla odbiorców w segmencie B2B. Celem Spółki jest rozwijanie produktów dla odbiorców z branży przetwórstwa spożywczego oraz budowa nowego segmentu produkcji, jakim są biokomponenty z oleju rzepakowego dla przemysłu paliw płynnych. Graal S.A. w Wejherowie Spółka jest zainteresowana kreacją własnych marek, wprowadzeniem i wykorzystywaniem najnowocześniejszych linii technologicznych, zachowaniem bardzo wysokich norm jakościowych. Strategicznym celem Graal S.A. jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku konserw rybnych w Polsce, m.in. poprzez przejęcia innych podmiotów oraz stałe doskonalenie jakości produkowanych wyrobów oraz obsługi. Indykpol S.A. w Olsztynie Spółka jako największy w Polsce producent mięsa i przetworów indyczych z pozycją lidera Grupy Kapitałowej zamierza zająć pozycję lidera w eksporcie mięsa i przetworów indyczych. Strategia rozwoju zakłada stały wzrost potencjału produkcyjnego oraz tworzenie pionowo zintegrowanej organizacji. [1] [1] Elstar Oils, Perspektywy rozwoju, http://www.elstaroils.pl/articles/view/203:perspektywy-rozwoju, dostęp 4.05.2011.http://www.elstaroils.pl/articles/view/203:perspektywy-rozwoju [2] [2] http://www.graal.pl/, dostęp 4.05.2011. [3] [3] http://www.indykpol.pl/, dostęp 4.05.2011. Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym

29 29 Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym Makarony Polskie S.A. w Rzeszowie Makarony Polskie S.A., są jednym z największych i dynamicznie rozwijających się producentów makaronu w Polsce z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem. Cel dla grupy na ten rok - to osiągnięcie 8-proc. marży EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja). Wawel S.A. w Krakowie W 2006 r. została ukończona inwestycja firmy Wawel S.A. w Dobczycach, związana z realizacją planów strategicznych firmy, obejmujących przeniesienie produkcji do nowego zakładu, w wyniku czego powstał nowoczesny zakład spełniający wszelkie standardy wymagane przy produkcji żywności. W 2011 roku Wawel planuje inwestycje na poziomie 25 mln zł. Firma kończy obecnie rozbudowę fabryki w Dobczycach. Seko S.A. w Chojnicach Spółka, jako jedno z czołowych przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w Polsce planuje pozyskane środki z emisji akcji przeznaczać na przejęcia przedsiębiorstw z branży rybnej, budowę nowego zakładu produkcyjnego przetwórstwa marynat rybnych, rozwój sieci sprzedaży i działu handlowego. W I kwartale 2011r. Spółka zakończyła realizację zaplanowanej inwestycji pod nazwą "Rozbudowa zakładu przetwórni ryb", przeprowadziła wstępne rozruchy linii technologicznych oraz rozpoczęła produkcję w nowej części zakładu produkcyjnego. [1] [1] http://www.makarony.pl/firma.html, dostęp 5.03.2011. [2] [2] GPW: Spółka dnia: Makarony Polskie, http://www.inwestycje.pl/gpw/analizy/gpw__spolka_dnia__maka-rony_polskie;75610;0.html, dostęp 5.03.2011.http://www.inwestycje.pl/gpw/analizy/gpw__spolka_dnia__maka-rony_polskie;75610;0.html [3] [3] http://www.wawel.com.pl/pl, dostęp 5.05.2011.http://www.wawel.com.pl/pl [4] [4] Wawel S.A. podsumowuje 2010 rok, http://www.wawel.com.pl/pl/biuroprasowe/informacje/, dostęp 5.05.2011.http://www.wawel.com.pl/pl/biuroprasowe/informacje/ [5] [5] http://www.sekosa.pl, dostęp 5.05.2011.http://www.sekosa.pl [6] [6] Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SEKO S.A. za I kwartał 2011. http://grafika.parkiet.com/, dostęp 5.05.2011.

30 30 Działania o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym Wilbo SA w Gdyni W planach firmy założono realizowanie polityki zmierzającej do wzmacniania marek na rynku oraz ciągłe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. W 2011 roku spółka zamierza poszerzać gamę produktów i wzbogacać swój asortyment. ZPC Mieszko S.A. w Warszawie Mieszko S.A. jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą, starannie monitorującą rynek i reagującą na zachodzące zmiany. Celem strategicznym firmy jest zaplanowany rozwój i nieustanne kształcenie. Spółka planuje wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w obszarze unowocześnienia produkcji i poszerzenia oferty asortymentowej. Pamapol S.A. w Ruśćcu Zaplanowane wówczas działania polegające na pozyskaniu kapitału przyczyniły się do realizacji strategii polegającej na powiększaniu Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. W ten sposób powstała spółka dominująca Pamapol S.A., która planuje kolejne inwestycje. Obecne plany firmy to dynamiczne zwiększanie skali działania oraz poprawa efektywności wykorzystania posiadanego majątku. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży Spółka w swych planach ma zamiar powiększać eksport swoich produktów na rynki światowe, takie jak: Azji, Ameryki i kraje Unii Europejskiej. Ponadto spółka zamierza w dalszym ciągu realizować ekspansywną politykę sprzedaży. Obecnie spółka stosuje najnowocześniejsze technologie i wykorzystuje park maszynowy renomowanych i najlepszych światowych producentów, a w planach zamierza stale go modernizować. [1] [1] http://www.wilbo.pl/, dostęp 5.05.2011.http://www.wilbo.pl/ [2] [2] http://www.mieszko.com.pl/, dostęp 5.05.2011.http://www.mieszko.com.pl/ [3] [3] http://www.pamapol.com.pl/pl, dostęp 6.05.2011. [4] [4] http://www.pepees.pl/, dostęp 6.05.2011.

31 31 Wnioski Wnioski: 1.Szeroki wachlarz instrumentów wykorzystywanych w celu podniesienia konkurencyjności firm przemysłu spożywczego pomaga w ich pozycjonowaniu na ogromnym rynku unijnym. 2.Wiedza, informacja oraz ich jakość i aktualność są dla przedsiębiorstw czynnikami wzmacniającymi sukces, który wyraża się we wzroście ich konkurencyjności i lepszej pozycji rynkowej. 3.Wykorzystanie technik informatycznych w bieżącym funkcjonowaniu spółek pomaga w zorganizowany sposób wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zagospodarować posiadany kapitał. 4.W wartości przedsiębiorstwa wysoko należy pozycjonować kapitał intelektualny, przedsiębiorczość zarówno odtwórczą, jak i kreatywną.

32 32 Wnioski Wnioski: 5. W budowaniu konkurencyjności firm za niezbędne należy uznać zarządzanie kulturą i klimatem organizacyjnym oraz przekształcenia restrukturyzacyjne. 6. Przedsiębiorstwa z WIG Spożywczy wykorzystują nowoczesne systemy zarządzania, informatyczne środki pomocne zarządzaniu, dbają o kapitał intelektualny i nadzór właścicielski. 7. Koniecznym wydaje się wykorzystanie wciąż niedocenianych metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego, co wpłynie na znaczne podniesienie ich konkurencyjności.

33 33 Wnioski Wnioski: 8. Zauważalne jest pozytywne nastawienie dla przeprowadzanych zmian restrukturyzacyjnych w firmach, co rokuje nadzieję na rozwój przekształceń technologicznych i szeroko pojętego kapitału ludzkiego. 9. W badanych przedsiębiorstwach rośnie społeczna odpowiedzialność biznesu i już na średnim poziomie uwzględniane są etyczne aspekty działalności. 10. Zintensyfikowane działania w obszarze rozwoju i konkurencyjności firm spożywczych z pewnością przyczynią się do wzmocnienia ich pozycji rynkowej i w konsekwencji szerokiej ekspansji na rynki światowe.

34 34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krzysztof Firlej dr hab. prof nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google