Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patent żabki Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patent żabki Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie."— Zapis prezentacji:

1 patent żabki Szkoła Podstawowa nr z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie ogłasza zawody pływackie w ramach projektu ,,Patent żabki’’

2 patent żabki Etapy projektu
SP 4 Bielawa Etapy projektu patent żabki Wybór uczniów do projektu, podział na zespoły pływackie, wyznaczenie liderów zespołów. Wybór terminu zawodów. Wybór organów współpracujących ze szkołą. Współpraca ze sponsorami i Radą Rodziców w celu skuteczniej realizacji założeń projektu.

3 Najważniejsze założenia projektu
SP 4 Bielawa patent żabki Najważniejsze założenia projektu Wyszukiwanie młodych talentów za pomocą opracowanych szkolnych narzędzi i procedur rozpoznawania uzdolnień. Nabór i kwalifikowanie uczniów do poszczególnych etapów projektu. Diagnoza początkowa (ogół uczniów klas I) oraz diagnoza końcowa. Monitorowanie rozwoju uczniów objętych projektem. Promowanie uczniów uzdolnionych poprzez: udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach, nagradzanie uczniów zgodnie ze szkolnym systemem przyznawania nagród, występowanie o przyznanie nagród specjalnych dla najzdolniejszego pływaka pierwszaka.

4 Główne zadania projektu:
SP 4 Bielawa patent żabki Główne zadania w projekcie: Wszyscy pracownicy szkoły: dyrektor, pedagog, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy biblioteki i świetlicy szkolnej mają obowiązek tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi ucznia zdolnego w szkole oraz w środowisku lokalnym. Główne zadania projektu: diagnoza aspiracji edukacyjnych, sportowych lokalnego środowiska, realizacja istniejącego w szkole programu rozwoju pod kątem jego przydatności dla skutecznego realizowania przez szkołę jej zadań: szkoła wspierająca uzdolnienia min. sportowe, kształtowanie wśród nauczycieli i dyrektorów umiejętności rozbudzania aspiracji edukacyjnych w lokalnym środowisku, jak również rozbudzania sportowych uzdolnień uczniów.

5 patent żabki Formy współpracy Dokonywanie diagnoz. Obserwacja
SP 4 Bielawa patent żabki Formy współpracy Dokonywanie diagnoz. Obserwacja na zajęciach basenowych. Przeprowadzanie wywiadów z dziećmi i ich rodzicami. Bieżąca współpraca ze szkołami i instytucjami, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie

6 patent żabki Początkowa diagnoza
SP nr 4 Bielawa patent żabki Początkowa diagnoza Badanie aspiracji sportowych uczniów i rodziców (ankiety, wywiady). Bezpośrednia analiza szkolnej oferty edukacyjnej /w tym wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli/.

7 patent żabki Druga (końcowa) diagnoza
SP 4 Bielawa patent żabki Druga (końcowa) diagnoza ukierunkowana będzie na efektywność i skuteczność działań podjętych przez szkołę w ramach projektu „Patent żabki”. Rozstrzygnięcie konkursu o patent żabki odbędzie się na podstawie przeprowadzonych zawodów pływackich. Będą nas szczególnie interesować działania stymulujące rozwój uczniowskich aktywności oraz ich aspiracji sportowych (potwierdzeniem będzie sporządzenie dokumentacji tzw. tabeli osiągnięć uczniów). Zwrócimy uwagę na kreowanie rozwoju pod kątem rzeczywistych możliwości uczniów.

8 SP nr 4 Bielawa patent żabki Dla poprawy szans edukacyjnych młodych ludzi ogromne znaczenie dla projektu ma: bogata, wysokiej jakości oferta edukacyjna szkoły, wiara nauczycieli w możliwość odniesienia sukcesu edukacyjnego przez każdego ucznia, rozbudzanie aspiracji edukacyjnych środowiska lokalnego i rodzinnego, a także aspiracji młodych ludzi, kształtowanie w społeczeństwie zasad aktywnego spędzania wolnego czasu, w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka.

9 SP 4 Bielawa patent żabki Szkoła powinna pełnić nie tylko role centrum edukacyjno – kulturowego, ale również sportowego. Wykonuje nie tylko zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach programów nauczania, ale także wspiera ich uzdolnienia i odkrywa predyspozycje sportowe Posiada bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych.

10 patent żabki Projekt ,,Patent żabki” Oczekiwane efekty:
SP 4 Bielawa patent żabki Projekt ,,Patent żabki” Oczekiwane efekty: uczniowie potrafią pływać kraulem na plecach, znają zasady bezpiecznego zachowania Się w wodzie Droga do celu: cykl kształcenia – 1 rok. Cel: pierwszaki umieją Pływać.

11 Organizacja i przebieg projektu
SP nr 4 Bielawa patent żabki Organizacja i przebieg projektu Pełny profesjonalizm nauczycieli w wykonywaniu powierzonych im zadań nauczania pływania (stały nadzór pedagogiczny, hospitacje diagnozujące). Proces dydaktyczny, równość szans i możliwości rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy. Atmosfera szkoły, pełne zaangażowanie wszystkich nauczycieli w jej działania (rozmowy wychowawców z rodzicami i dyrekcją szkoły w celu popularyzacji pływania). Proces wychowawczy – efekty działań wychowawczych (odkrywanie roli sportu pływackiego w życiu każdego z nas). Bezpieczna szkoła – przez naukę pływania do zdobywania kluczowej elementarnej umiejętności pływackiej.


Pobierz ppt "Patent żabki Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google