Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. INICJACJA PROCESÓW INNOWACYJNYCH INICJACJA PROCESÓW INNOWACYJNYCH zarządzanie innowacyjnością w klastrze. Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o.

2 Szkolenie - zakres Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Czemu służy klaster ? Rola klastra w rozwoju innowacji oraz działań B+R. Fazy rozwoju klastrów. Silne i słabe strony klastrów w Polsce. Cele funkcjonowania klastrów. Projektowanie procesów innowacyjnych. Studia przypadków klastrów w Polsce, które odniosły sukces w obszarze innowacji.

3 Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013. Źródło: Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, red. Stanisław Szultka, PARP, Warszawa 2012, s.17

4 Modele rozwoju klastrów Model duński, Model włoski, Model holenderski, Model amerykański. Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa Dolnośla ̨ skiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.

5 Model duński Bazuje na wiodącej roli brokerów sieciowych nie tylko identyfikujących potencjalnych członków, ale także podejmujących nowe inicjatywy ukierunkowane na budowę i rozbudowę sprawnego partnerstwa w strukturze klastra.

6 Model włoski Dominacja wyspecjalizowanych małych i średnich firm, Brak sformalizowanej struktury i powiązań kapitałowych między członkami klastra, Brak wyodrębnionej struktury zarządzającej, Klaster wzorowany jest na tradycji sieci rzemieślniczych i bliskich związkach rodzinnych opartych na zaufaniu.

7 Model holenderski Zmodyfikowana wersja modelu duńskiego, Eksponuje rolę współpracy z instytucjami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w koordynacji prac brokera sieciowego oraz aktywną politykę rządu lub administracji.

8 Model amerykański Przykład ścisłej współpracy dużych przedsiębiorstw, często o dominującej pozycji powiązanych hierarchicznie z dużą liczbą małych i średnich firm.

9 Modele rozwoju klastrów Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012,

10 Forma organizacyjno-prawna klastrów Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.25

11 Struktura podmiotów w klastrach Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.26

12 Struktura przedsiębiorstw w klastrach wg wielkości zatrudnienia Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.28

13 Fazy rozwoju klastrów Faza I – wylęgania/embrionalna Faza II – wzrostu/dojrzałości Faza III – schyłku/transformacji

14 Faza wylęgania/embrionalna To początkowy okres w funkcjonowaniu klastra, w którym kilka lub kilkanaście podmiotów rozpoczyna współpracę w podstawowej branży, wokół której organizuje się powiązania kooperacyjne, realizując w ten sposób wspólne cele. W tej fazie obserwuje się przyłączanie do klastra kolejnych przedsiębiorstw, w tym również podmiotów z tzw. sektorów pokrewnych i wspomagających.

15 Faza wzrostu/dojrzałości To okres, w którym członkami klastra jest już duża liczba podmiotów, a jego powiązania z otoczeniem są silne. W ramach klastra powstają nowe podmioty (spin off), a podmioty w nim funkcjonujące łączą się i przekształcają.

16 Faza schyłku/transformacji To okres, w którym zainteresowanie podmiotów funkcjonowaniem klastra zmniejsza się, następuje spadek powiązań między uczestnikami klastra oraz spadek konkurencyjności będący w głównej mierze efektem starzenia się branży, wokół której klaster został zorganizowany.

17 Strategiczne cele rozwoju badanych klastrów Źródło: Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012.Raport z badania, red. Joanna Hołub-Iwan, PARP, Warszawa 2012, s.40


Pobierz ppt "Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwa ̨ : Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna finansowanego ze źródeł Samorza ̨ du Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google