Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„DEBATY SPOŁECZNE na terenie gminy Skrzyszów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„DEBATY SPOŁECZNE na terenie gminy Skrzyszów”"— Zapis prezentacji:

1 „DEBATY SPOŁECZNE na terenie gminy Skrzyszów”
„NASZ CEL -ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW”

2 Problemy poruszone na debacie
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach, i w określonych miejscach uznanych przez mieszkańców jako niebezpieczne (skrzyżowana ulic, niebezpieczne punkty na drogach krajowych, drogi lokalne, brak oświetlenia). Zły stan dróg, nieprawidłowości w oznakowaniu lub zła organizacja ruchu. Bezpieczeństwo publiczne Odczucie „małej” liczby widocznych patroli w rejonach zagrożonych. Grupy młodzieży – odczucie zagrożenia z ich strony, anonimowość grup. Zjawisko przemocy w rodzinie. Pozytywne i negatywne postrzeganie pracy policjantów.

3 Formy współpracy ze społeczeństwem , które mogą być realizowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zwiększenie liczby patroli prewencji i ruchu drogowego w miejscach wskazywanych przez obywateli jako niebezpieczne, wnioski do zarządców dróg w kwestiach korekty organizacji ruchu drogowego, oświetlenia, oznakowania, infrastruktury. kontynuowanie spotkań prewencyjnych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności prawnej młodzieży szkolnej zachęta dla samorządu oraz podmiotów gospodarczych w zwiększeniu bezpieczeństwa własnego i ogólnego poprzez wykorzystywanie dostępnych metod technicznych, np. monitoringu wizyjnego, aktywna współpracę z podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie Karty” w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz spotkań profilaktycznych. informowanie społeczeństwa o kompetencjach, priorytetach i roli Policji, przeprowadzenie spotkań zorganizowanych ze społeczeństwem – w formie spotkań wiejskich. wzmożenie realizacji profilaktyki kryminalnej ukierunkowanej na zapobieganie przestępczości i patologii społecznej, szczególnie wśród nieletnich. Wciągnięcie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa innych podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Skrzyszów ( OSP).

4 Ocena pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2013 roku

5 Komisariat Policji Tarnów Centrum Posterunek Policji w Skrzyszowie
PERESPEKTYWY PRACY NA ROK 2014 kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu. Obsługa obywateli poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży,

6 Korzyści wynikające z debat społecznych
Samorząd Gminy - Policja: uzyskanie wiedzy przez obywateli o postrzeganiu działań Policji i samorządów. usprawnienie i udoskonalenie procesu decyzyjnego oraz przepływu informacji podejmowanie decyzji będących odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań obywateli, przewidywanie wynikających trudności w czasie realizacji zamierzeń. Mieszkańcy : uzyskanie szerszej wiedzy na temat działań pionów Policji i samorządów lokalnych, poczucie zrozumienia i akceptacja działań Policji, poczucie zrozumienia wynikające z partycypacji w procesie decyzyjnym, zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Skrzyszów.

7 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„DEBATY SPOŁECZNE na terenie gminy Skrzyszów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google