Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZ CEL -ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZ CEL -ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW."— Zapis prezentacji:

1 NASZ CEL -ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW

2 Problemy poruszone na debacie Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach, i w określonych miejscach uznanych przez mieszkańców jako niebezpieczne (skrzyżowana ulic, niebezpieczne punkty na drogach krajowych, drogi lokalne, brak oświetlenia). Zły stan dróg, nieprawidłowości w oznakowaniu lub zła organizacja ruchu. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo publiczne Odczucie małej liczby widocznych patroli w rejonach zagrożonych. Grupy młodzieży – odczucie zagrożenia z ich strony, anonimowość grup. Zjawisko przemocy w rodzinie. Pozytywne i negatywne postrzeganie pracy policjantów.

3 Formy współpracy ze społeczeństwem, które mogą być realizowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zwiększenie liczby patroli prewencji i ruchu drogowego w miejscach wskazywanych przez obywateli jako niebezpieczne, kontynuowanie spotkań prewencyjnych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności prawnej młodzieży szkolnej aktywna współpracę z podmiotami realizującymi procedurę Niebieskie Karty w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz spotkań profilaktycznych. wzmożenie realizacji profilaktyki kryminalnej ukierunkowanej na zapobieganie przestępczości i patologii społecznej, szczególnie wśród nieletnich. wnioski do zarządców dróg w kwestiach korekty organizacji ruchu drogowego, oświetlenia, oznakowania, infrastruktury. zachęta dla samorządu oraz podmiotów gospodarczych w zwiększeniu bezpieczeństwa własnego i ogólnego poprzez wykorzystywanie dostępnych metod technicznych, np. monitoringu wizyjnego, informowanie społeczeństwa o kompetencjach, priorytetach i roli Policji, przeprowadzenie spotkań zorganizowanych ze społeczeństwem – w formie spotkań wiejskich. Wciągnięcie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa innych podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Skrzyszów ( OSP).

4 Ocena pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2013 roku

5 Komisariat Policji Tarnów Centrum Posterunek Policji w Skrzyszowie PERESPEKTYWY PRACY NA ROK 2014 kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu. Obsługa obywateli poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży,

6 Korzyści wynikające z debat społecznych Samorząd Gminy - Policja: uzyskanie wiedzy przez obywateli o postrzeganiu działań Policji i samorządów. usprawnienie i udoskonalenie procesu decyzyjnego oraz przepływu informacji podejmowanie decyzji będących odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i oczekiwań obywateli, przewidywanie wynikających trudności w czasie realizacji zamierzeń. Mieszkańcy : uzyskanie szerszej wiedzy na temat działań pionów Policji i samorządów lokalnych, poczucie zrozumienia i akceptacja działań Policji, poczucie zrozumienia wynikające z partycypacji w procesie decyzyjnym, zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Skrzyszów.

7


Pobierz ppt "NASZ CEL -ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google