Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE 16-10-2009 ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE 16-10-2009 ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE."— Zapis prezentacji:

1 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE

2 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Podział administracyjny powiatu pińczowskiego Na terenie powiatu funkcjonują następujące jednostki administracyjne: 5 gmin 2 miasta (Pińczów, Działoszyce) 131 wsi. Ludność powiatu – ok. 44 tys.mieszk. Gmina Pińczów ok. 22 tys. mieszk. KPPKPP PPPP PPPP PPPPPPPP

3 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PIŃCZOWIE

4 Stan zatrudnienia w KPP w Pińczowie w tym: policjanci - 77 pracownicy Policji Służba Wspomagająca 17 etatów Zastępca Komendanta Powiatowego Wydział Prewencji i RD 31 etatów Wydział Kryminalny 22 etaty Posterunek Policji w Działoszycach 6 etatów Posterunek Policji w Kijach 5 etatów Posterunek Policji w Michałowie 5 etatów Posterunek Policji w Złotej 5 etatów Komendant Powiatowy Struktura i stan zatrudnienia KPP w Pińczowie Struktura i stan zatrudnienia KPP w Pińczowie

5 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Główne programy z zakresu prewencji kryminalnej w zakresie ograniczenia zagrożeń narkotykowych na terenie gminy Pińczów

6 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie powiatu pińczowskiego Liczba stwierdzonych przestępstw w 2008 r. – 284 (w roku 2007 zaistniało 360 przestępstw) Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych – 68,5% (w 2007 roku – 78,1%) Przestępczość kryminalna w poszczególnych gminach

7 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie gminy Pińczów w latach

8 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Ujawnialność przestępczości narkotykowej w latach 1999 do 2008

9 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Badania przeprowadzono w następujących szkołach: Gimnazjum nr 1 w Pińczowie Gimnazjum nr 1 w Pińczowie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu Zespół Placówek Ponadgimnazjalnych w Działoszycach Zespół Placówek Ponadgimnazjalnych w Działoszycach Ogółem odpowiedzi udzieliło 474 ankietowanych. Ankieta miała charakter anonimowy, obejmowała 20 pytań. ZDIAGNOZOWANIE ZAGROŻENIA W SZKOŁACH

10 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Wybrane wyniki badań ankietowych Czy spotkałeś/aś się w swojej szkole z narkotykami Czy spotkałeś/aś się w swojej szkole z narkotykami

11 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Wybrane wyniki badań ankietowych Czy używasz lub używałeś jakieś narkotyki lub inne środki odurzające Czy używasz lub używałeś jakieś narkotyki lub inne środki odurzające

12 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE KONFERENCJA BEZPIECZNA MŁODZIEŻ Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów zorganizowała konferencję której celem było zdiagnozowanie stanu zagrożenia alkoholizmem, narkomanią i przemocą w środowisku szkolnym.

13 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE WYBRANE FORMY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE GMINY PINCZÓW EDUKACJA DZIECI I MŁODZIĘŻY Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą na okoliczność istniejących zagrożeń narkotykowych i sposobów ich unikania oraz odpowiedzialności karnej

14 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE WYBRANE FORMY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE GMINY PINCZÓW EDUKACJA RODZICÓW Cykliczne spotkania z rodzicami oraz szkolenia nauczycieli z zakresie rozpoznawania zagrożeń narkotykowych.

15 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE W czasie działań profilaktycznych wykorzystywane są filmy wideo, broszury dot. zagrożeń narkotykowych, oraz specjalna walizka z atrapami różnego rodzaju narkotyków zakupiona przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

16 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie wspólnie z innymi podmiotami z trenu gminy Pińczów organizuje różne cykliczne imprezy aby wskazać młodzieży alternatywny sposób spędzania czasu wolnego bez narkotyków.

17 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE AKCJA PREWENCYJNA POD NAZWĄ BEZPIECZNA DYSKOTEKA Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób znajdujących się pod działaniem narkotyków. Działania kontrolne są prowadzone szczególnie w dni weekendowe i w rejonie dyskotek. Do działań wykorzystywane są narkotesty zakupiono między innymi przez Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie.

18 KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMEND A POWIATOW A POLICJI W PIŃCZOWIE 16-10-2009 ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google