Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE
NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE

2 Podział administracyjny powiatu pińczowskiego
Na terenie powiatu funkcjonują następujące jednostki administracyjne: 5 gmin 2 miasta (Pińczów, Działoszyce) 131 wsi. Ludność powiatu – ok. 44 tys.mieszk. Gmina Pińczów ok. 22 tys. mieszk. KPP PP

3 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PIŃCZOWIE

4 Zastępca Komendanta Powiatowego
Struktura i stan zatrudnienia KPP w Pińczowie Komendant Powiatowy Posterunek Policji w Działoszycach 6 etatów Wydział Prewencji i RD 31 etatów Zastępca Komendanta Powiatowego Służba Wspomagająca 17 etatów Posterunek Policji w Kijach 5 etatów Wydział Kryminalny 22 etaty Posterunek Policji w Michałowie 5 etatów Stan zatrudnienia w KPP w Pińczowie - 94 w tym: policjanci - 77 pracownicy Policji - 17 Posterunek Policji w Złotej 5 etatów

5 Główne programy z zakresu prewencji kryminalnej w zakresie ograniczenia zagrożeń narkotykowych na terenie gminy Pińczów

6 Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie powiatu pińczowskiego
Liczba stwierdzonych przestępstw w 2008 r. – 284 (w roku 2007 zaistniało 360 przestępstw) Wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych – 68,5% (w 2007 roku – 78,1%) 15 28 Przestępczość kryminalna w poszczególnych gminach 16 18 176

7 Zagrożenie przestępczością kryminalną na terenie gminy Pińczów w latach 2004-2008

8 Ujawnialność przestępczości narkotykowej
w latach 1999 do 2008

9 ZDIAGNOZOWANIE ZAGROŻENIA W SZKOŁACH
Badania przeprowadzono w następujących szkołach: Gimnazjum nr 1 w Pińczowie Gimnazjum nr 2 w Pińczowie Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu Zespół Placówek Ponadgimnazjalnych w Działoszycach Ogółem odpowiedzi udzieliło 474 ankietowanych. Ankieta miała charakter anonimowy , obejmowała 20 pytań.

10 „Czy spotkałeś/aś się w swojej szkole z narkotykami ”
Wybrane wyniki badań ankietowych „Czy spotkałeś/aś się w swojej szkole z narkotykami ”

11 Wybrane wyniki badań ankietowych
„Czy używasz lub używałeś jakieś narkotyki lub inne środki odurzające ”

12 KONFERENCJA „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ”
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów zorganizowała konferencję której celem było zdiagnozowanie stanu zagrożenia alkoholizmem, narkomanią i przemocą w środowisku szkolnym.

13 EDUKACJA DZIECI I MŁODZIĘŻY
WYBRANE FORMY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE GMINY PINCZÓW EDUKACJA DZIECI I MŁODZIĘŻY Cykliczne spotkania z dziećmi i młodzieżą na okoliczność istniejących zagrożeń narkotykowych i sposobów ich unikania oraz odpowiedzialności karnej

14 WYBRANE FORMY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMINALNEJ NA TERENIE GMINY PINCZÓW
EDUKACJA RODZICÓW Cykliczne spotkania z rodzicami oraz szkolenia nauczycieli z zakresie rozpoznawania zagrożeń narkotykowych .

15 W czasie działań profilaktycznych wykorzystywane są filmy wideo, broszury dot. zagrożeń narkotykowych, oraz specjalna walizka z atrapami różnego rodzaju narkotyków zakupiona przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

16 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie wspólnie z innymi podmiotami z trenu gminy Pińczów organizuje różne cykliczne imprezy aby wskazać młodzieży alternatywny sposób spędzania czasu wolnego bez narkotyków.

17 AKCJA PREWENCYJNA POD NAZWĄ „BEZPIECZNA DYSKOTEKA”
Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób znajdujących się pod działaniem narkotyków. Działania kontrolne są prowadzone szczególnie w dni weekendowe i w rejonie dyskotek. Do działań wykorzystywane są narkotesty zakupiono między innymi przez Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie.

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZAGROŻENIA NARKOTYKOWE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIŃCZOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google