Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2010 r. Mońki, 10 styczeń 2011r. Komenda Powiatowa Policji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2010 r. Mońki, 10 styczeń 2011r. Komenda Powiatowa Policji."— Zapis prezentacji:

1

2 Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2010 r. Mońki, 10 styczeń 2011r. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach w Mońkach

3 POWIAT MONIECKI Położenie: w centralnej części woj. podlaskiego, u zbiegu rzek Biebrzy i Narwi, graniczy z powiatami: łomżyńskim, białostockim, augustowskim, grajewskim, sokólskim i zambrowskim Obszar: 1385 km kw., tj. ok.7% powierzchni woj. podlaskiego Podział administracyjny: 3 miasta i 7 gmin (3 gminy miejsko-wiejskie, 4 gminy wiejskie) Ludność: ok. 45 tysięcy, tj. ok. 4% mieszkańców Podlasia KOMENDA POWIATOWA POLICJI Struktura:Zatrudnienie: Struktura: Zatrudnienie: 2 wydziały 72 policjantów 1 referat 20 pracowników Policji 3 posterunki Policji 12 zespołów 1 stanowisko samodzielne

4 Efekty działań w zakresie zwalczania przestępczości

5 Zagrożenie przestępczością ogółem

6 Przestępczość kryminalna ogółem

7 Przestępczość kryminalna p-ko życiu i zdrowiu

8 Przestępczość kryminalna uszczerbek na zdrowiu

9 Przestępczość kryminalna bójka lub pobicie

10 Przestępczość kryminalna p-ko mieniu

11 Przestępczość kryminalna kradzież cudzej rzeczy

12 Przestępczość kryminalna kradzież z włamaniem

13 Przestępczość kryminalna o charakterze rozbójniczym

14 Przestępczość kryminalna uszkodzenie rzeczy

15 Przestępczość narkotykowa

16 Przestępczość gospodarcza

17 Przestępczość korupcyjna

18 Przestępczość nieletnich

19 Wybrane efekty pracy osoby zatrzymane na gorącym uczynku przestępstwa

20 Wybrane efekty pracy zatrzymane/ujawnione osoby poszukiwane

21 Działania na rzecz zapobiegania zagrożeniom oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli

22 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym kolizje

23 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym wypadki

24 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osoby ranne w wyniku zdarzeń drogowych

25 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ofiary śmiertelne zdarzeń drogowych

26 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym osoby pod wpływem alkoholu, które kierowały pojazdami

27 Interwencje policyjne

28 Wykroczenia Wykroczenia mandaty karne

29 Wykroczenia Wykroczenia wnioski o ukaranie

30 Działalność interwencyjno-diagnostyczna Działalność interwencyjno-diagnostyczna przemoc w rodzinie Interwencje w ramach procedury NK – Interwencje w ramach procedury NK – 170 Wdrożono nowych procedur – Wdrożono nowych procedur – 131 Rodziny objęte procedurą – Rodziny objęte procedurą – 272 Przesłano informacje: - M/GKRPA – 95 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 85 - inne instytucje – 45 Udział w posiedzeniach LZI – Udział w posiedzeniach LZI – 7 Wszczęto postępowań przygotowawczych: - art.207 kk – 23 - art. 199, 200, 201, 202 kk – 1

31 Działalność interwencyjno-diagnostyczna Działalność interwencyjno-diagnostyczna nieletni Ujawniono nieletnich zagrożonych demoralizacją Ujawniono nieletnich zagrożonych demoralizacją – 86 w tym znajdujących się pod wpływem alkoholu – 43 Ujawniono nieletnich pozbawionych właściwej opieki Ujawniono nieletnich pozbawionych właściwej opieki Przesłano informacje: - sądy – 56 - szkoły – 4 - rodzice – 37 Przeprowadzono rozmowy: - profilaktyczno-wychowawcze z nieletnimi – profilaktyczno-ostrzegawcze z rodzicami – 133

32 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty Bezpieczne pierwszaki

33 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty Bezpieczne wakacje/ferie Konkurs BĄDŹMY BEZPIECZNI

34 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty Bezpieczna droga do szkoły/domu Słońce na drodze - odblaski ratują życie STOP bezmyślności

35 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty Prewencja na START Wychowawca podwórkowy Współzawodnictwo osiedlowe

36 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna wybrane programy/projekty STOP 18 Nie Ufaj Bezgranicznie Szkoła bez przemocy

37 Liczba realizowanych projektów/form działań - 32 Liczba spotkań środowiskowych – 533 Liczba uczestników – 6754 Podmioty współpracujące - 48 Działalność profilaktyczna Działalność profilaktyczna ogółem

38 Zagrożenie przestępczością kryminalną Zagrożenie przestępczością kryminalną (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) 1. Komenda Powiatowa Policji Wys. Maz. – 68,9 2.Komenda Powiatowa Policji Mońki – 75,5 2. Komenda Powiatowa Policji Mońki – 75,5 3. Komenda Powiatowa Policji Kolno – 83,1 …………… 10. Komenda Powiatowa Policji Sejny – 120,1 ………… Komenda Miejska Policji Białystok - 142,9 13. Komenda Miejska Policji Łomża – 163,7 14. Komenda Miejska Policji Suwałki – 184,8

39 Geografia przestępstw w powiecie monieckim w latach * * dane w ujęciu procentowym, dotyczące zaistniałych przestępstw, wyliczone na podstawie rejestru śledztw i dochodzeń Komendy Powiatowej Policji w Mońkach w rozbiciu na poszczególne gminy, przy oddzieleniu przestępstw dla miasta Mońki od terenu gminy Mońki

40 Wszystkie przestępstwa zaistniałe w powiecie monieckim

41 Nietrzeźwi kierujący

42 Nietrzeźwi kierowcy zatrzymani w 2010 roku – wg miejsca zamieszkania

43 Przestępstwa znęcania i niealimentacji

44 Kradzieże z włamaniem

45 Kradzieże

46 Uszkodzenia mienia

47 Uszkodzenia ciała

48 Bójki i pobicia

49 Przestępstwa naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – art. 244 kk

50 Darowizny i użyczenia na rzecz Monieckiej Policji

51 Razem Starostwo Powiatowe Jednostki samorzadu terytorialnego Ogółem

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu monieckiego w 2010 r. Mońki, 10 styczeń 2011r. Komenda Powiatowa Policji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google