Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA."— Zapis prezentacji:

1 insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA

2 DEBATY SPOŁECZNE – garnizon mazowiecki perspektywa 2012/2013 roku Doświadczenia lokalne świętokrzyskiego, w tym dzielnicowych na Mazowszu Polecenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Organizacja debat na terenie 28 powiatów garnizonu mazowieckiego 116 debat społecznych na terenie garnizonu mazowieckiego /w tym debaty gminne - stan na 2013.09.30/

3 DEBATY SPOŁECZNE – realizacja na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 roku Garwolin Siedlce Pułtusk Gostynin Żuromin Sierpc Przasnysz Maków Maz. Węgrów Wyszków Płońsk Lipsko Kozienice Radom Płock Ciechanów Ostrów Maz. Ostrołęka Białobrzegi Grójec Mlawa Zwoleń Żyrardów Sochaczew Łosice Sokołów Podl. Przysucha Szydłowiec 1. W każdej debacie udział wziął Wojewoda lub Wicewojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji bądź jego Zastępcy. 2. Program debat opierał się na opracowanych standardach odnosząc się do problemów środowiska lokalnego. 3. Każde spotkanie kończyło się wypracowaniem wniosków adresowanych do instytucji lub podmiotów uczestniczących w debacie. 4. Uczestnicy debat wypełniali anonimową ankietę opracowaną przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, w której oceniali spotkanie oraz stan bezpieczeństwa swojego miejsca zamieszkania. W debatach łącznie udział wzięło 3 769 osób.

4 Na jakie problemy zwrócili uwagę uczestnicy debat? Zły stan dróg lub nieprawidłowości w ich oznakowaniu i organizacji ruchu. Naruszenia przepisów ruchu drogowego nasilające się na określonych drogach, w określonych porach i miejscach powszechnie uznawanych jako niebezpieczne (skrzyżowana ulic w centrum miasta, niebezpieczne punkty na drogach krajowych). Po pierwsze: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Po drugie: Bezpieczeństwo publiczne Mała liczba widocznych patroli, w tym pieszych, w rejonach zagrożonych. Rejony nieuporządkowane, niebezpieczne dla przechodniów, w tym nieoświetlone miejsca zagrożone, brak tzw. bezpiecznych przestrzeni. Grupy agresywnej młodzieży. Zjawisko przemocy w rodzinie. Pozytywne i negatywne aspekty pracy Policji.

5 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DEBAT SPOŁECZNYCH na poziomie lokalnym zwiększyć liczbę patroli prewencji i ruchu drogowego w miejscach wskazywanych przez obywateli jako niebezpieczne, kontynuować wzmożone działania prewencyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości prawnej młodzieży szkolnej oraz seniorów, kontynuować aktywną współpracę z podmiotami realizującymi procedurę Niebieskie Karty w ramach zespołów interdyscyplinarnych, aktywne realizowanie profilaktyki kryminalnej ukierunkowanej na zapobieganie przestępczości i patologii społecznej, wnioski do zarządców dróg w kwestiach korekty organizacji ruchu drogowego, oświetlenia, oznakowania, infrastruktury etc., zachęta dla samorządu i podmiotów gospodarczych do zwiększania bezpieczeństwa własnego i ogólnego poprzez wykorzystywanie dostępnych metod technicznych, np. monitoringu wizyjnego, informowanie społeczeństwa o kompetencjach, priorytetach i roli Policji, przeprowadzenie debat społeczne w analogicznym okresie roku 2013, w trakcie których należy podsumować wyniki za 2012 rok, wskazać wnioski niezrealizowane wraz z podaniem ich przyczyn.

6 DEBATY SPOŁECZNE - realizowane na terenie garnizonu mazowieckiego w III i IV kwartale 2012 roku Debaty społeczne spotkały się z pełną aprobatą i akceptacją zarówno ze strony podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jak również społeczności lokalnej. Pozytywnie przyjęto propozycję kontynuacji podobnych spotkań w wymiarze lokalnym. Dobra ocena pracy Mazowieckiej Policji BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW – 2 769 ankiet I raport

7 Ocena pracy policjantów garnizonu mazowieckiego w 2012 roku

8 Wnioski z 2012 roku i ich realizacja oraz ewaluacja badania poczucia bezpieczeństwa i oceny skuteczności Policji i pracy policjantów 1. Realizacja wniosków z 2012 roku c.d. /I kwartał 2013 roku/. 2. Przeprowadzenie kolejnych badań ankietowych na terenie powiatów /połowa 2013/ - 6 803 respondentów. Próba poznania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców garnizonu mazowieckiego – tym samym wyznaczenie kierunku kolejnym działaniom policyjnym /ewaluacja działań/. Forma dialogu społecznego między Policją a mieszkańcami, pozwalająca monitorować problemy i potrzeby. II raport

9 garnizon mazowiecki PERESPEKTYWA NA LATA 2013/2014

10 DEBATA SPOŁECZNA Protestować. Manifestować. Nie zgadzać się. Jak? Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – 27 kwietnia 2013 roku Debata społeczna poświęcona idei zgodnego z prawem prezentowania i wygłaszania swoich poglądów. Inicjator: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczestnicy: społeczeństwo Radomia, studenci WSH w Radomiu oraz innych radomskich uczelni wyższych, Goście specjalni: przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych, prezesi radomskich klubów sportowych. Podjęto próbę znalezienia obszarów współdziałania różnych środowisk w fazie poprzedzającej zgromadzenia i imprezy masowe oraz zadeklarowano gotowość do zapobiegania konfliktom w ramach funkcjonowania policyjnych zespołów antykonfliktowych.

11 DEBATY GMINNE organizowane na terenie garnizonu mazowieckiego w 2013 roku Cykl debat gminnych rozpoczął się 28 stycznia 2013 roku w Warce (KPP Grójec), a zakończył 30 września 2013 roku w Chotczy (KPP Lipsko). W okresie od stycznia 2013 roku do września 2013 roku odbyło się 87 debat gminnych dotyczących bezpieczeństwa. styczeń – 2 - Grójec, Ostrów Mazowiecka luty – 12 – Kozienice, Ostrów Mazowiecka, Przysucha marzec – 36 – Kozienice, Ostrów Mazowiecka, Przysucha, Sierpc kwiecień – 8 – Ostrołęka, Grójec, Przysucha, Pułtusk, Sierpc maj – 9 – Siedlce, Garwolin, Przasnysz, Sierpc, Szydłowiec, Zwoleń czerwiec – 14 – Ostrołęka, Garwolin, Grójec, Lipsko, Przasnysz, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Zwoleń, Żyrardów sierpień – 1 – Węgrów wrzesień – 5 – Wyszków, Lipsko, Przysucha, Garwolin W debatach gminnych łącznie udział wzięło 3 890 osób.

12 STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 - 2015 PRIORYTETY LOKALNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA LATA 2013 - 2015 PRIORYTET I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. Zadanie 4 Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miernik 5 Liczba debat społecznych przypadających na jednostkę Policji w danym roku. Wartością oczekiwaną jest przeprowadzenie średnio 2 debat społecznych w ciągu roku przez jednostkę Policji (KWP, KMP, KPP), Dla KWP zs. w Radomiu wynosi ona 58 debat. 1. Profilaktyka aspołecznych zachowań. ograniczanie aspołecznych zachowań w lokalnym środowisku, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu. 2. Przeciwdziałanie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie (7 kategorii). poprawa efektywności działań zapobiegawczych i wykrywczych. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ROK 2013

13 VI Edycja POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI Czy uważa Pan(i), że Policja powinna organizować spotkania z mieszkańcami regionu na tematy dotyczące bezpieczeństwa?

14 Debaty społeczne na terenie garnizonu mazowieckiego IV kwartał 2013 roku – 12 debat powiatowych I kwartał 2014 roku – 16 debat powiatowych Lp.JednostkaTermin debatyGodzina 1KMP Radom21 październik 2013 roku17.00 – 19.00 2KPP Łosice22 październik 2013 roku17.00 – 19.00 3KMP Płock12 listopad 2013 roku18.00 – 20.00 4.KPP Maków Mazowiecki14 listopad 2013 roku17.00 – 19.00 5KPP Wyszków18 listopad 2013 roku17.00 – 19.00 6KPP Węgrów19 listopad 2013 roku17.00 – 19.00 7KPP Białobrzegi21 listopad 2013 roku18.00 – 20.00 8KPP Mława3 grudzień 2013 roku17.00 – 19.00 9KPP Płońsk5 grudzień 2013 roku17.00 – 19.00 10KPP Ciechanów10 grudzień 2013 roku17.00 – 19.00 11KPP Sochaczew11 grudzień 2013 roku17.00 – 19.00 12KPP Żuromin12 grudzień 2013 roku17.00 – 19.00

15 PUBLIKACJA NAUKOWA Współpraca z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu

16 Korzyści wynikające z debat społecznych Policja, samorząd: uzyskanie wiedzy o postrzeganiu działań Policji i samorządów przez obywateli, usprawnienie procesu decyzyjnego, podejmowanie decyzji bliższych rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom obywateli, możliwość przewidzenia trudności w realizacji celu. Obywatele: szersza wiedza na temat działań Policji i samorządów lokalnych, poczucie zrozumienia i akceptacji wobec działań Policji, poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa wynikające z partycypacji w procesie decyzyjnym, zwiększenie świadomości prawnej.

17 insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji


Pobierz ppt "Insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google