Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Policyjny program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej „DEBATY SPOŁECZNE na terenie województwa mazowieckiego” „NASZYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Policyjny program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej „DEBATY SPOŁECZNE na terenie województwa mazowieckiego” „NASZYM."— Zapis prezentacji:

1 Policyjny program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej „DEBATY SPOŁECZNE na terenie województwa mazowieckiego” „NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM MAZOWSZA” insp. Cezary POPŁAWSKI Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji

2 DEBATY SPOŁECZNE – garnizon mazowiecki perspektywa 2012/2013 roku
Doświadczenia lokalne świętokrzyskiego, w tym dzielnicowych na Mazowszu Polecenia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Organizacja debat na terenie 28 powiatów garnizonu mazowieckiego 116 debat społecznych na terenie garnizonu mazowieckiego /w tym debaty gminne - stan na /

3 W debatach łącznie udział wzięło 3 769 osób.
DEBATY SPOŁECZNE – realizacja na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 roku 1. W każdej debacie udział wziął Wojewoda lub Wicewojewoda Mazowiecki oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji bądź jego Zastępcy. 2. Program debat opierał się na opracowanych standardach odnosząc się do problemów środowiska lokalnego. 3. Każde spotkanie kończyło się wypracowaniem wniosków adresowanych do instytucji lub podmiotów uczestniczących w debacie. 4. Uczestnicy debat wypełniali anonimową ankietę opracowaną przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu, w której oceniali spotkanie oraz stan bezpieczeństwa swojego miejsca zamieszkania. Pułtusk Siedlce Garwolin Gostynin Żuromin Sierpc Maków Maz. Węgrów Przasnysz Wyszków Lipsko Płońsk Kozienice Płock Radom Ostrów Maz. Ostrołęka Ciechanów Mlawa Grójec Białobrzegi Sochaczew Żyrardów Zwoleń Sokołów Podl. Łosice Szydłowiec Przysucha W debatach łącznie udział wzięło osób.

4 Na jakie problemy zwrócili uwagę uczestnicy debat?
Po pierwsze: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Zły stan dróg lub nieprawidłowości w ich oznakowaniu i organizacji ruchu. Naruszenia przepisów ruchu drogowego nasilające się na określonych drogach, w określonych porach i miejscach powszechnie uznawanych jako niebezpieczne (skrzyżowana ulic w centrum miasta, niebezpieczne punkty na drogach krajowych). Po drugie: Bezpieczeństwo publiczne Mała liczba widocznych patroli, w tym pieszych, w rejonach zagrożonych. Rejony nieuporządkowane, niebezpieczne dla przechodniów, w tym nieoświetlone miejsca zagrożone, brak tzw. bezpiecznych przestrzeni. Grupy agresywnej młodzieży. Zjawisko przemocy w rodzinie. Pozytywne i negatywne aspekty pracy Policji.

5 WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DEBAT SPOŁECZNYCH na poziomie lokalnym
zwiększyć liczbę patroli prewencji i ruchu drogowego w miejscach wskazywanych przez obywateli jako niebezpieczne, wnioski do zarządców dróg w kwestiach korekty organizacji ruchu drogowego, oświetlenia, oznakowania, infrastruktury etc., kontynuować wzmożone działania prewencyjne ukierunkowane na zwiększenie świadomości prawnej młodzieży szkolnej oraz seniorów, zachęta dla samorządu i podmiotów gospodarczych do zwiększania bezpieczeństwa własnego i ogólnego poprzez wykorzystywanie dostępnych metod technicznych, np. monitoringu wizyjnego, kontynuować aktywną współpracę z podmiotami realizującymi procedurę „Niebieskie Karty” w ramach zespołów interdyscyplinarnych, informowanie społeczeństwa o kompetencjach, priorytetach i roli Policji, przeprowadzenie debat społeczne w analogicznym okresie roku 2013, w trakcie których należy podsumować wyniki za 2012 rok, wskazać wnioski niezrealizowane wraz z podaniem ich przyczyn. aktywne realizowanie profilaktyki kryminalnej ukierunkowanej na zapobieganie przestępczości i patologii społecznej,

6 DEBATY SPOŁECZNE - realizowane na terenie garnizonu mazowieckiego w III i IV kwartale 2012 roku
I raport Debaty społeczne spotkały się z pełną aprobatą i akceptacją zarówno ze strony podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, jak również społeczności lokalnej. Pozytywnie przyjęto propozycję kontynuacji podobnych spotkań w wymiarze lokalnym. Dobra ocena pracy Mazowieckiej Policji BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI POLICJI I PRACY POLICJANTÓW – 2 769 ankiet

7 Ocena pracy policjantów garnizonu mazowieckiego w 2012 roku

8 Wnioski z 2012 roku i ich realizacja oraz ewaluacja badania poczucia bezpieczeństwa i oceny skuteczności Policji i pracy policjantów II raport Realizacja wniosków z 2012 roku c.d. /I kwartał 2013 roku/. Przeprowadzenie kolejnych badań ankietowych na terenie powiatów /połowa 2013/ respondentów. Próba poznania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców garnizonu mazowieckiego – tym samym wyznaczenie kierunku kolejnym działaniom policyjnym /ewaluacja działań/. Forma dialogu społecznego między Policją a mieszkańcami, pozwalająca monitorować problemy i potrzeby.

9 garnizon mazowiecki PERESPEKTYWA NA LATA 2013/2014

10 DEBATA SPOŁECZNA „Protestować. Manifestować. Nie zgadzać się. Jak?”
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – 27 kwietnia 2013 roku Debata społeczna poświęcona idei zgodnego z prawem prezentowania i wygłaszania swoich poglądów. Inicjator: Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Uczestnicy: społeczeństwo Radomia, studenci WSH w Radomiu oraz innych radomskich uczelni wyższych, Goście specjalni: przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych, prezesi radomskich klubów sportowych. Podjęto próbę znalezienia obszarów współdziałania różnych środowisk w fazie poprzedzającej zgromadzenia i imprezy masowe oraz zadeklarowano gotowość do zapobiegania konfliktom w ramach funkcjonowania policyjnych zespołów antykonfliktowych.

11 W debatach gminnych łącznie udział wzięło 3 890 osób.
DEBATY GMINNE organizowane na terenie garnizonu mazowieckiego w 2013 roku Cykl debat gminnych rozpoczął się 28 stycznia 2013 roku w Warce (KPP Grójec), a zakończył 30 września 2013 roku w Chotczy (KPP Lipsko). W okresie od stycznia 2013 roku do września 2013 roku odbyło się 87 debat gminnych dotyczących bezpieczeństwa. styczeń – 2 - Grójec, Ostrów Mazowiecka luty – 12 – Kozienice, Ostrów Mazowiecka, Przysucha marzec – 36 – Kozienice, Ostrów Mazowiecka, Przysucha, Sierpc kwiecień – 8 – Ostrołęka, Grójec, Przysucha, Pułtusk, Sierpc maj – 9 – Siedlce, Garwolin, Przasnysz, Sierpc, Szydłowiec, Zwoleń czerwiec – 14 – Ostrołęka, Garwolin, Grójec, Lipsko, Przasnysz, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, Zwoleń, Żyrardów sierpień – 1 – Węgrów wrzesień – 5 – Wyszków, Lipsko, Przysucha, Garwolin W debatach gminnych łącznie udział wzięło osób.

12 Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ROK 2013
STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA PRIORYTETY LOKALNE MAZOWIECKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI NA LATA PRIORYTET I Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. Zadanie 4 Upowszechnianie w Policji debaty społecznej jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miernik 5 Liczba debat społecznych przypadających na jednostkę Policji w danym roku. Wartością oczekiwaną jest przeprowadzenie średnio 2 debat społecznych w ciągu roku przez jednostkę Policji (KWP, KMP, KPP), Dla KWP zs. w Radomiu wynosi ona 58 debat. Profilaktyka aspołecznych zachowań. ograniczanie aspołecznych zachowań w lokalnym środowisku, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie przestępczości i demoralizacji nieletnich, współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu. Przeciwdziałanie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie (7 kategorii). poprawa efektywności działań zapobiegawczych i wykrywczych.

13 VI Edycja POLSKIEGO BADANIA PRZESTĘPCZOŚCI
Czy uważa Pan(i), że Policja powinna organizować spotkania z mieszkańcami regionu na tematy dotyczące bezpieczeństwa?

14 Debaty społeczne na terenie garnizonu mazowieckiego IV kwartał 2013 roku – 12 debat powiatowych I kwartał 2014 roku – 16 debat powiatowych Lp. Jednostka Termin debaty Godzina 1 KMP Radom 21 październik 2013 roku 17.00 – 19.00 2 KPP Łosice 22 październik 2013 roku 3 KMP Płock 12 listopad 2013 roku 18.00 – 20.00 4. KPP Maków Mazowiecki 14 listopad 2013 roku 5 KPP Wyszków 18 listopad 2013 roku 6 KPP Węgrów 19 listopad 2013 roku 7 KPP Białobrzegi 21 listopad 2013 roku 8 KPP Mława 3 grudzień 2013 roku 9 KPP Płońsk 5 grudzień 2013 roku 10 KPP Ciechanów 10 grudzień 2013 roku 11 KPP Sochaczew 11 grudzień 2013 roku 12 KPP Żuromin 12 grudzień 2013 roku

15 Współpraca z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu
PUBLIKACJA NAUKOWA

16 Korzyści wynikające z debat społecznych
Policja, samorząd: uzyskanie wiedzy o postrzeganiu działań Policji i samorządów przez obywateli, usprawnienie procesu decyzyjnego, podejmowanie decyzji bliższych rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom obywateli, możliwość przewidzenia trudności w realizacji celu. Obywatele: szersza wiedza na temat działań Policji i samorządów lokalnych, poczucie zrozumienia i akceptacji wobec działań Policji, poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa wynikające z partycypacji w procesie decyzyjnym, zwiększenie świadomości prawnej.

17 insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ insp. Cezary Popławski Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji


Pobierz ppt "Policyjny program zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej „DEBATY SPOŁECZNE na terenie województwa mazowieckiego” „NASZYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google