Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Decyzje cenowe Przedsiębiorstwa Turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Decyzje cenowe Przedsiębiorstwa Turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Decyzje cenowe Przedsiębiorstwa Turystycznego
Justyna Kociuba Małgorzata Środa Konrad Skowron

2 Ceny stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, powiązany ściśle z kształtowaniem produktów, kanałów dystrybucji i promocji. Ich ustalanie jest pozornie proste, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych instrumentów marketingu praktycznie nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów. Źle ustalane ceny są w 35% przypadków przyczyną niepowodzeń przedsiębiorstw na rynku.

3 CZYNNIKI MAJĄCE ZASADNICZY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE CEN
-Cele marketingowe i strategia przedsiębiorstwa -Koszty zaopatrzenia i działalności przedsiębiorstwa -Klienci (ich zainteresowanie, zwyczaje, poziom lojalności itp.) -Konkurencja (pozycja rynkowa, strategie, liczebność) -Otoczenie marketingowe (rynek działania – jego potencjał i dynamika, tendencje rozwojowe, uwarunkowania prawne)

4 Przedsiębiorstwo turystyczne ustalając cenę na oferowane przez siebie produkty, może korzystać z jednej z trzech podstawowych metod ich ustalania, a mianowicie: kosztowej, popytowej, konkurencyjnej.

5 CELE MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z PODEJMOWANIEM DECYZJI CENOWYCH
Cele związane z zyskiem (kwota zysku, marża zysku, zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych) Cele związane ze sprzedażą (zwiększenie lub utrzymanie poziomu sprzedaży, zwiększenie lub utrzymanie udziału w rynku) Cele związane z sytuacją konkurencyjną (unikanie konkurencji cenowej, odstraszanie konkurentów, wyeliminowanie marginalnych firm z rynku) Cele związane z kształtowaniem wizerunku (kształtowanie wizerunku taniego dostawcy, tworzenie wizerunku produktu prestiżowego o wysokiej jakości) Cele związane z sytuacją przedsiębiorstwa na rynku (przetrwanie, ekspansja, pozyskanie nowych rynków) Cele związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa (poprawa płynności finansowej, zwiększenie zasobów gotówkowych)

6 METODY USTALANIA CEN Można wyróżnić cztery podstawowe metody ustalania ceny: -Metoda kosztowa -Metoda rynkowa -Metoda odwrócona -Metoda „czas plus materiały”

7 STRATEGIE CENOWE Strategia cen wysokich Strategia cen neutralnych
Strategia cen niskich

8 Podsumowanie Praktyka dowodzi, że programowanie ceny obejmujące ustalenie celów i założeń polityki cenowej, zasad kalkulacji ceny oraz jej różnicowania należą do bardzo ważnych. Nie tylko bowiem cechy produktu (jakość), ale i jego cena decydują o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa i wyznaczają wielkość przychodów oraz zysków. Nieprawidłowo ustalona cena może zdecydowanie ograniczyć sprzedaż. Nie ulega wątpliwości, że sprzedać można każdy produkt, jeśli jego cena będzie właściwa.

9


Pobierz ppt "Decyzje cenowe Przedsiębiorstwa Turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google